Danbib via Zgateway

Danbib via Zgateway mdy

Zgateway er afløseren for Zpunkt og er ligesom denne en netværksportal, der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download.

Her bruger du altså en lokal klient til at kalde op med.

Der er adgang til at søge i DanBib og tre eksterne baser WorldCat, ArticleFirst og Bibsys gennem Zgateway. Adgangen kræver brugerkode i form af en Netpunkt-triple (jeres netpunkt-login).

Til brug for testopsætninger har du mulighed for at benytte DBCs test-target med adgang til en testdatabrønd med poster fra DanBib. Denne adgang kræver dog også brugerkode.

Detaljeret information om adgangen via Zgateway finder du under:

Opsætning af z-klient

Opsætning af z-klient Anonym (ikke efterprøvet)

Sidst opdateret: 22. januar 2021

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med DanBib og andre DBC-baser

Indhold:

Generelt

Adgang

Søgning og visning

Genbrug/download

Bestil

Generelt

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

 • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
 • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

DBCs target hedder Zgateway.
Formalia vedr. adgangsmuligheder findes under Adgang til Danbib.

De tekniske specifikationer kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til driftversion.
Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver brugerkode. Se nærmere under Adgang

Der findes også en test-target til Zgateway. De tekniske specifikationer for denne testadgang kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til testversion.

Til toppen

Adgang

Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver som nævnt brugerkode og password.

Brugerkode/password er opbygget i 'V3-style' og er den samme der giver adgang til netpunkt.

Brugerkoden:
Brugerkoden består af følgende elementer:
'user-id', 'group-id' og 'password' i denne rækkefølge:

 • User-ID=netpunkt
 • Group-ID=[biblioteksnummer]
 • Password=[tilsendt kodeord]

Fx: netpunkt/716700/pumpluft

Til toppen

Søgning og visning

En z-klient har en standardopsætning, som systemleverandøren er ansvarlig for.
Denne opsætning kan normalt trimmes indenfor nogle givne rammer.

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogle attribut-kombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i DanBib med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Zgateway som via søgning i netpunkt.dk. Zgateway opfylder hovedparten af kravene i danZIG-profilen - dog understøttes ikke alle attributkombinationer. Hvilke attributkombinationer der kan bruges i Zgateway ses på siden Understøttelse af danZIG profil.

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten, der bestemmer, hvor mange vis-formater, der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra DanBib:

 • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
 • MARC21

Formaterne afviger en del fra visning i Netpunkt.dk, da det forudsættes, at det er klienten, der udformer avancerede vis-formater.

Til toppen

Genbrug/download

Genbrug/download i Z39.50-sammenhæng er pt. det samme som visning ("present"), da en "visning" af en post indebærer, at posten sendes fra target til klient i det ønskede vis-format, hvorefter klienten "klarer resten".

En z-klient beregnet til genbrug vil i de fleste tilfælde være sat op til at bede om danMARC2-poster til visning, men alle de ovennævnte formater vil være til rådighed.

Til toppen

Bestil

- fra egen klient til DBCs bestilsystem:

Dokumentation for valgte standarder ses i danZIG-profilen (på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Z-klienten skal kalde op til DanBib via Zgateway (zgateway.dbc.dk:210). Klienten skal her være sat op til at kunne hente poster i "Holdingsformat" i XML:

 • record schema: ZIG Holdings abstract schema (OID: 1.2.840.10003.13.7.2, vil blive ændret til 1.2.840.10003.13.7.4 i løbet af 2013, jfr Danzig-rettelse udsendt 27.3.2013: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm.
 • element set name: B2:[biblioteksnummer] eller element set name: B2
 • record syntax: xml (OID: 1.2.840.10003.5.109.10)

Element set name angives som: B2:[biblioteksnummer], fx: B2:762100. Derved vises holdings i den rækkefølge som det er bestemt af bibliotekets "låneveje", dvs. sortering af lokaliseringer som biblioteket har valgt i VIP-basens afsnit om Låneveje (under Lånesamarbejde). Hvis ':[biblioteksnummer] ikke angives i element set name, vises holdings i en default-rækkefølge.

Se mere i dokumentet:
Bestil-systemet i overblik.

- fra DanBib til egen Z-server

Uanset om I benytter egen Z-klient til at søge og bestille i DanBib (eller I fx bruger Netpunkt til dette), kan I benytte en lokal Z-server til at modtage illrequest (bestillinger) fra DanBib (netpunkt/BOB-basen) og afsende automatiske svar retur (illanswer) på disse bestillinger - hvis jeres lokale system har denne facilitet. Se nærmere beskrivelse af hvad der kræves i dokumentet:
Nyt "ILL-XML"-bibliotek?

Til toppen

Tips til Zgateway

Tips til Zgateway lsk

Zgateway fungerer på nogle områder lidt anderledes end den tidligere Z39.50 adgang, kaldet Zpunkt. Herunder beskrives kort hvad man skal være særligt opmærksom på.

Tidligere delbaser - nu kun som søgeafgrænsning

I Zgateway findes disse fire delbaser fra Zpunkt ikke længere:

 • 'mono' (monografier)
 • 'peri' (periodika)
 • 'art' (artikler og anmeldelser)
 • 'udenart' (danbib uden artikler og anmeldelser)

I stedet for de nævnte delbaser må man i stedet benytte BIB-1 attributten 1031 for materialetype til at afgrænse sin søgning med. Attributten svarer til søgekoden 'ma' i Netpunkt.

Opslag i registre - scan

Med Scan kan man slå en frase op i registrene som hjælp til at finde ud af hvad man vil søge på. Vi understøtter scan med følgende use-attributter inden for BIB-1 attributsættet:

 • 4 (lti)
 • 5 (lse)
 • 21 (lem)
 • 1003 (lfo)
 • 1018 (fl)
 • 5014 (kk)

For at få et søgeresultat der stemmer overens med registeropslaget, skal man i den efterfølgende søgning huske at:

 • søge som frase (RPN: @attr 4=1)
 • angive position attribute for 'first in field' (RPN: @attr 3=1)

Dette giver højeste precision i forhold til scan-resultatet. Søges der uden position attribute og uden at angive at søgeudtrykket er en frase får man et bredere søgeresultat.

Zgateway mod eksterne baser

Zgateway mod eksterne baser lsk

Sidst opdateret: 19.06.2020

Hent poster via Zgateway i danMARC2 fra WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

Når du søger i WorldCat, ArticleFirst eller Bibsys via Zgateway, søger du i henholdsvis en amerikansk eller norsk database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men vi stiller en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.

Hjælp til WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

WorldCat er en global fælleskatalog for ca. 72.000 biblioteker. 
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

ArticleFirst er en amerikansk database over indhold i en række tidsskrifter. OCLC ArticleFirst giver oplysninger om bl.a. hvilke emneområder denne database dækker. 

Bibsys er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Vi henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på zgateway.dbc.dk port 210:

 1. WorldCat-basen - kaldes med base worldcat 
 2. ArticleFirst-basen - kaldes med base articlefirst
 3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

 1. Poster i danMARC2
 2. Poster i MARC21

Benyt disse format-OID'er og element set names:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger: 

WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses via:
Search tips for OCLC Z39.50 Cataloging.

Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.

 

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion mdy

Zgateway - z39.50 søgning i Danbib

Address/Z39.50URL:

zgateway.dbc.dk

Port:

210

UserID/Password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Drift

Database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close 

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-driftsversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Zgateway er en fælles adgang til informationssøgning i DBC's baser, som vil komme til at afløse Zpunkt. 

Adgang til Zgateway kræver en Z39.50-klient.

Brug af Zgateway kræver, at man har en Danbib-licens.

Vedr. 'Database names':

Hovedbase:

 • 'danbib' er den fulde Danbib-database

Delbaser:

 • 'folk' er en delbase med poster fra alle DBC-baser og folkebiblioteker (biblioteksnumre 870970, 870971, 870978)
 • 'forsk' er en delbase med poster fra danske forskningsbiblioteker, Dansk Lokalbibliografisk Database, Nordiske Afrikainstitutet samt artikler og anmeldelser fra Anmeldelsesbasen (870971)
 • 'folkforsk' er en delbase med alle poster fra delbaserne 'folk' og 'forsk'
 • 'DBC' er en delbase med poster fra DBC (biblioteksnummer: 870970), primært til folkebibliotekernes fælles katalogisering
 • 'dlb' er en delbase med ca. 250.000 poster fra 15 danske lokalbibliografier (Dansk Lokalbibliografisk Base) 

Eksterne baser:

 • 'bibsys' giver adgang til den norske Bibsys-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'worldcat' giver adgang til WorldCat med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'articlefirst' giver adgang til OCLC's ArticleFirst-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2

Vedr. adgang til Bibsys, WorldCat og ArticleFirst, se nærmere på Zgateway mod eksterne baser.

Vedr. 'Formats in present':                        

'danMARC'-formatet udleverer poster i standard 'danMARC2'-format i overensstemmelse med ISO-2709.

Under format-OID'en 1.2.840.10003.5.14 presentes posterne i danMARC2-tegnsæt (latin-1)
Under format-OID'en 1.2.840.10003.5.1000.105.14 presentes posterne i UTF-8-encoding

Under begge format-OID'er (1.2.840.10003.5.14 og 1.2.840.10003.5.1000.105.14) til danMARC tilbydes følgende present-formater i form af element set names til brug for flerbindsværks-present:

 • hoved - udleverer kun hovedposten
 • sektion - udleverer kun sektionsposten
 • bind - udleverer kun bindposten eller en enkeltstående post

XML tilbydes for danMARC2 som MarcXchange-formatet i DanBib-basen i Databrønden. Det kaldes med format-OID: 1.2.840.10003.5.109.10

Under denne format-OID udleveres element set name danmarxchange som default-present-format.

marc21-formatet (OID: 1.2.840.10003.5.10) udleverer poster i standard marc21-format som ISO-2709. Det er muligt at få udleveret marc21 med særlige tilpasninger til Det Kgl. Bibliotek gennem element set name 'kb'.

Vedr. 'Search syntax':

Under attributsæt BIB-1 (OID: 1.2.840.10003.3.1) understøttes use-attributterne: 

 • 4 (title)
 • 5 (title-series)
 • 7 (identifier-ISBN)
 • 8 (identifier-ISSN)
 • 12 (control-number-local)
 • 13 (classification-Dewey)
 • 14 (classification-UDC)
 • 16 (classification-LC)
 • 20 (classification-local)
 • 21 (subject)
 • 25 (subject-MESH)
 • 31 (date-publication)
 • 54 (code-language)
 • 63 (note)
 • 1003 (author-name)
 • 1005 (author-name-corporate)
 • 1016 (any)
 • 1018 (name-publisher)
 • 1026 (title-related-periodical)
 • 1031 (material-type)
 • 1095 (code-language-original)
 • 1214 (EAN)
 • 5014 (catalogue-code)
 • 5017 (item-number)

samt truncation-attributterne 1 (højre-trunkering) og 2 (venstre-trunkering).

Andre attributter under BIB-1 samt DAN-1 og DBC-1 vil muligvis virke, men der er ingen garanti for fortsat understøttelse af disse.

Bemærk vedr. antal hits i svaret:
På grund af datamodellen i den underliggende database, kan det antal hits man får at vide der er i søgeresultatet være højere end det faktiske antal poster der kan vises. Når man beder om at få vist en post på en position i søgeresultatet som ikke findes, returneres en fejlbesked med fejlkode 14 jf. Bib-1 Diagnostics Defined within the Z39.50-1995 Standard

Contact:

Kontakt DBC's Kundeservice for tegning af abonnement på Zgateway gennem en Danbib-licens eller ved behov for brugersupport.

Last update:

13.10.2022

 


 

Zgateway – tekniske parametre til testversion

Zgateway – tekniske parametre til testversion mdy

Zgateway - Z39.50 søgning i Danbib til testformål

Address/Z39.50URL:

zgateway-test.dbc.dk

Port:

210

userID/password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Test

database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-testversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Nyeste version af Zgateway med adgang til Danbib-testposter, som ikke nødvendigvis er up-to-date. Desuden adgang til at søge i Bibsys, WorldCat og ArticleFirst.

Må ikke anvendes til driftsformål. DBC forholder sig ret til uden varsel at lukke eller ændre adgangen.

Al trafik registreres.

Øvrige tekniske parametre og specifikationer er de samme som for driftsversionen.

Last update:

19.06.2020

Understøttelse af danZIG profil

Understøttelse af danZIG profil lsk

Sidst opdateret 4.11.2020

 

Inden for bibliografisk søgning og visning understøtter DBC ikke længere den fulde specifikation i danZIG-profilen (v2007). I samarbejde med brugerne af Z39.50 protokollen er udvalgt de dele, som er nødvendige for at eksisterende systemer i det danske biblioteksvæsen (2020) fortsat kan søge og vise poster via denne protokol.

Vi understøtter udelukkende BIB-1 attributsættet, og herunder ses hvilke attribut-kombinationer der understøttes af Zgateway ved søgning i Danbib.

 
Navn på BIB-1 attributkombination 1 Use 2 Relation 3 Position 4 Structure 5 Truncation 6 Completness
Title-eq-fif-ph-nt-cf 4 3 1 1 100 3
Title-eq-any-ph-nt-ic 4 3 3 1 100 1
Title-eq-any-ph-rt-ic 4 3 3 1 1 1
Title-eq-any-wo-nt-ic 4 3 3 2 100 1
Title-eq-any-wo-rt-ic 4 3 3 2 1 1
TitleSeries-eq-fif-ph-nt-cf 5 3 1 1 100 3
TitleSeries-eq-any-ph-nt-ic 5 3 3 1 100 1
TitleSeries-eq-any-ph-rt-ic 5 3 3 1 1 1
TitleSeries-eq-any-wo-nt-ic 5 3 3 2 100 1
TitleSeries-eq-any-wo-rt-ic 5 3 3 2 1 1
TitleUniform-eq-fif-ph-nt-cf 6 3 1 1 100 3
TitleUniform-eq-any-ph-nt-ic 6 3 3 1 100 1
TitleUniform-eq-any-ph-rt-ic 6 3 3 1 1 1
TitleUniform-eq-any-wo-nt-ic 6 3 3 2 100 1
TitleUniform-eq-any-wo-rt-ic 6 3 3 2 1 1
ISBN-eq-any-ph-nt-cs 7 3 3 1 100 2
ISSN-eq-any-ph-nt-cs 8 3 3 1 100 2
ContNoLocal-eq-any-st-nt-cs 12 3 3 103 100 2
Dewey-eq-any-ph-nt-cf 13 3 1 1 100 3
UDC-eq-any-ph-nt-cf 14 3 1 1 100 3
LC-eq-any-ph-nt-cf 16 3 1 1 100 3
NLM-eq-any-ph-nt-cf 17 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-cf 18 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-fif-ph-nt-cf 20 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-any-ph-nt-ic 20 3 3 1 100 1
ClassLoc-eq-any-ph-rt-ic 20 3 3 1 1 1
ClassLoc-eq-any-wo-nt-ic 20 3 3 2 100 1
ClassLoc-eq-any-wo-rt-ic 20 3 3 2 1 1
Subject-eq-fif-ph-nt-cf 21 3 1 1 100 3
Subject-eq-any-ph-nt-ic 21 3 3 1 100 1
Subject-eq-any-ph-rt-ic 21 3 3 1 1 1
Subject-eq-any-wo-nt-ic 21 3 3 2 100 1
Subject-eq-any-wo-rt-ic 21 3 3 2 1 1
MESH-eq-fif-ph-nt-cf 25 3 1 1 100 3
MESH-eq-any-ph-nt-ic 25 3 3 1 100 1
MESH-eq-any-ph-rt-ic 25 3 3 1 1 1
MESH-eq-any-wo-nt-ic 25 3 3 2 100 1
MESH-eq-any-wo-rt-ic 25 3 3 2 1 1
DatePubl-lt-any-dn-nt-cs 31 1 3 4 100 2
DatePubl-le-any-dn-nt-cs 31 2 3 4 100 2
DatePubl-eq-any-dn-nt-cs 31 3 3 4 100 2
DatePubl-ge-any-dn-nt-cs 31 4 3 4 100 2
DatePubl-gt-any-dn-nt-cs 31 5 3 4 100 2
TitleKey-eq-fif-ph-nt-cf 33 3 1 1 100 3
TitleKey-eq-any-ph-nt-ic 33 3 3 1 100 1
TitleKey-eq-any-ph-rt-ic 33 3 3 1 1 1
TitleKey-eq-any-wo-nt-ic 33 3 3 2 100 1
TitleKey-eq-any-wo-rt-ic 33 3 3 2 1 1
TitlePar-eq-fif-hp-nt-cf 35 3 1 1 100 3
TitlePar-eq-any-ph-nt-ic 35 3 3 1 100 1
TitlePar-eq-any-ph-rt-ic 35 3 3 1 1 1
TitlePar-eq-any-wo-nt-ic 35 3 3 2 100 1
TitlePar-eq-any-wo-rt-ic 35 3 3 2 1 1
TitleForm-eq-fif-hp-nt-cf 42 3 1 1 100 3
TitleForm-eq-any-hp-nt-ic 42 3 3 1 100 1
TitleForm-eq-any-ph-rt-ic 42 3 3 1 1 1
TitleForm-eq-any-wo-nt-ic 42 3 3 2 100 1
TitleForm-eq-any-wo-rt-ic 42 3 3 2 1 1
CodeLang-eq-any-wo-nt-cs 54 3 3 2 100 2
CodeGeo-eq-any-wo-nt-cs 55 3 3 2 100 2
CodeInst-eq-any-wo-rt-ic 56 3 3 2 1 1
CODEN-eq-any-wo-nt-cs 60 3 3 2 100 2
Note-eq-any-ph-nt-ic 63 3 3 1 100 1
Note-eq-any-ph-rt-ic 63 3 3 1 1 1
Note-eq-any-wo-nt-ic 63 3 3 2 100 1
Note-eq-any-wo-rt-ic 63 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-fif-nn-nt-cs 1003 3 1 101 100 2
AuthorName-eq-any-wo-nt-ic 1003 3 3 2 100 1
AuthorName-eq-any-wo-rt-ic 1003 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-any-nn-nt-ic 1003 3 3 101 100 1
AuthorName-eq-any-nn-rt-ic 1003 3 3 101 1 1
AuthorNamePer-eq-fif-nn-nt-cs 1004 3 1 101 100 2
AuthorNamePer-eq-any-nn-nt-ic 1004 3 3 101 100 1
AuthorNamePer-eq-any-nn-rt-ic 1004 3 3 101 1 1
AuthorNameCorp-eq-fif-nn-nt-cs 1005 3 1 101 100 2
AuthorNameCorp-eq-any-nn-nt-ic 1005 3 3 101 100 1
AuthorNameCorp-eq-any-nn-rt-ic 1005 3 3 101 1 1
IdentifierStd-eq-fif-ph-nt-cf 1007 3 1 1 100 1
SubjectNamePer-eq-fif-ph-nt-cf 1009 3 1 1 100 3
SubjectNamePer-eq-any-ph-nt-ic 1009 3 3 1 100 1
SubjectNamePer-eq-any-ph-rt-ic 1009 3 3 1 1 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-nt-ic 1009 3 3 2 100 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-rt-ic 1009 3 3 2 1 1
Any-eq-any-ph-nt-ic 1016 3 3 1 100 1
Any-eq-any-ph-rt-ic 1016 3 3 1 1 1
Any-eq-any-wo-nt-ic 1016 3 3 2 100 1
Any-eq-any-wo-rt-ic 1016 3 3 2 1 1
NamePubl-eq-any-ph-nt-ic 1018 3 3 1 100 1
NamePubl-eq-any-ph-rt-ic 1018 3 3 1 1 1
CodeMap-eq-any-wo-nt-cs 1024 3 3 2 100 2
TitleRelPeri-eq-any-ph-nt-ic 1026 3 3 1 100 1
TitleRelPeri-eq-any-ph-rt-ic 1026 3 3 1 1 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-nt-ic 1026 3 3 2 100 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-rt-ic 1026 3 3 2 1 1
IdentifierDoc-eq-any-ph-nt-cs 1032 3 3 1 100 2
TitleHostItem-eq-fif-hp-nt-cf 1033 3 1 1 100 3
TitleHostItem-eq-any-ph-nt-ic 1033 3 3 1 100 1
TitleHostItem-eq-any-ph-rt-ic 1033 3 3 1 1 1
TitleHostItem-eq-any-wo-nt-ic 1033 3 3 2 100 1
TitleHostItem-eq-any-wo-rt-ic 1033 3 3 2 1 1
ClassPhrase-eq-fif-ph-nt-cf 1040 3 1 1 100 3
ClassPhrase-eq-any-hp-nt-ic 1040 3 3 1 100 1
ClassPhrase-eq-any-hp-rt-ic 1040 3 3 1 1 1
ClassPhrase-eq-any-wo-nt-ic 1040 3 3 2 100 1
ClassPhrase-eq-any-wo-rt-ic 1040 3 3 2 1 1
SubNameCor-eq-fif-ph-nt-cf 1074 3 1 1 100 3
SubNameCor-eq-any-ph-nt-ic 1074 3 3 1 100 1
SubNameCor-eq-any-ph-rt-ic 1074 3 3 1 1 1
SubNameCor-eq-any-wo-nt-ic 1074 3 3 2 100 1
SubNameCor-eq-any-wo-rt-ic 1074 3 3 2 1 1
SubUnCon-eq-fif-ph-nt-cf 1080 3 1 1 100 3
SubUnCon-eq-any-ph-nt-ic 1080 3 3 1 100 1
SubUnCon-eq-any-ph-rt-ic 1080 3 3 1 1 1
SubUnCon-eq-any-wo-nt-ic 1080 3 3 2 100 1
SubUnCon-eq-any-wo-rt-ic 1080 3 3 2 1 1
AGROVOC-eq-fif-ph-nt-cf 1085 3 1 1 100 3
AGROVOC-eq-any-ph-nt-ic 1085 3 3 1 100 1
AGROVOC-eq-any-ph-rt-ic 1085 3 3 1 1 1
AGROVOC-eq-any-wo-nt-ic 1085 3 3 2 100 1
AGROVOC-eq-any-wo-rt-ic 1085 3 3 2 1 1
COMPASS-eq-fif-ph-nt-cf 1086 3 1 1 100 3
COMPASS-eq-any-ph-nt-ic 1086 3 3 1 100 1
COMPASS-eq-any-ph-rt-ic 1086 3 3 1 1 1
COMPASS-eq-any-wo-nt-ic 1086 3 3 2 100 1
COMPASS-eq-any-wo-rt-ic 1086 3 3 2 1 1
EPT-eq-fif-ph-nt-cf 1087 3 1 1 100 3
EPT-eq-any-ph-nt-ic 1087 3 3 1 100 1
EPT-eq-any-ph-rt-ic 1087 3 3 1 1 1
EPT-eq-any-wo-nt-ic 1087 3 3 2 100 1
EPT-eq-any-wo-rt-ic 1087 3 3 2 1 1
NAL-eq-fif-ph-nt-cf 1088 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-ic 1088 3 3 1 100 1
NAL-eq-any-ph-rt-ic 1088 3 3 1 1 1
NAL-eq-any-wo-nt-ic 1088 3 3 2 100 1
NAL-eq-any-wo-rt-ic 1088 3 3 2 1 1
ISRC-eq-any-ph-nt-cs 1091 3 3 1 100 2
ISMN-eq-any-ph-nt-cs 1092 3 3 1 100 2
ISRN-eq-any-ph-nt-cs 1093 3 3 1 100 2
CodeLangOri-eq-any-wo-nt-cs 1095 3 3 2 100 2
TitleLater-eq-fif-ph-nt-cf 1096 3 1 1 100 3
TitleLater-eq-any-ph-nt-ic 1096 3 3 1 100 1
TitleLater-eq-any-ph-rt-ic 1096 3 3 1 1 1
TitleLater-eq-any-wo-nt-ic 1096 3 3 2 100 1
TitleLater-eq-any-wo-rt-ic 1096 3 3 2 1 1