Danbib via Zgateway

Danbib via Zgateway mdy tir, 26/11 2019 - 14:15

Zgateway er afløseren for Zpunkt og er ligesom denne en netværksportal, der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download.

Her bruger du altså en lokal klient til at kalde op med.

Der er adgang til at søge i DanBib og tre eksterne baser WorldCat, ArticleFirst og Bibsys gennem Zgateway. Adgangen kræver brugerkode i form af en Netpunkt-triple (jeres netpunkt-login).

Til brug for testopsætninger har du mulighed for at benytte DBCs test-target med adgang til en testdatabrønd med poster fra DanBib. Denne adgang kræver dog også brugerkode.

Detaljeret information om adgangen via Zgateway finder du under:

Tips til Zgateway

Tips til Zgateway lsk man, 23/03 2020 - 14:47

Zgateway fungerer på nogle områder lidt anderledes end den tidligere Z39.50 adgang, kaldet Zpunkt. Herunder beskrives kort hvad man skal være særligt opmærksom på.

Tidligere delbaser - nu kun som søgeafgrænsning

I Zgateway findes disse fire delbaser fra Zpunkt ikke længere:

 • 'mono' (monografier)
 • 'peri' (periodika)
 • 'art' (artikler og anmeldelser)
 • 'udenart' (danbib uden artikler og anmeldelser)

I stedet for de nævnte delbaser må man i stedet benytte BIB-1 attributten 1031 for materialetype til at afgrænse sin søgning med. Attributten svarer til søgekoden 'ma' i Netpunkt.

Opslag i registre - scan

Med Scan kan man slå en frase op i registrene som hjælp til at finde ud af hvad man vil søge på. Vi understøtter scan med følgende use-attributter inden for BIB-1 attributsættet:

 • 4 (lti)
 • 5 (lse)
 • 21 (lem)
 • 1003 (lfo)
 • 1018 (fl)
 • 5014 (kk)

For at få et søgeresultat der stemmer overens med registeropslaget, skal man i den efterfølgende søgning huske at:

 • søge som frase (RPN: @attr 4=1)
 • angive position attribute for 'first in field' (RPN: @attr 3=1)

Dette giver højeste precision i forhold til scan-resultatet. Søges der uden position attribute og uden at angive at søgeudtrykket er en frase får man et bredere søgeresultat.

Zgateway mod eksterne baser

Zgateway mod eksterne baser lsk fre, 19/06 2020 - 18:16

Sidst opdateret: 19.06.2020

Hent poster via Zgateway i danMARC2 fra WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

Når du søger i WorldCat, ArticleFirst eller Bibsys via Zgateway, søger du i henholdsvis en amerikansk eller norsk database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men vi stiller en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.

Hjælp til WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

WorldCat er en global fælleskatalog for ca. 72.000 biblioteker. 
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

ArticleFirst er en amerikansk database over indhold i en række tidsskrifter. OCLC ArticleFirst giver oplysninger om bl.a. hvilke emneområder denne database dækker. 

Bibsys er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Vi henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på zgateway.dbc.dk port 210:

 1. WorldCat-basen - kaldes med base worldcat 
 2. ArticleFirst-basen - kaldes med base articlefirst
 3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

 1. Poster i danMARC2
 2. Poster i MARC21

Benyt disse format-OID'er og element set names:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger: 

WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses via:
Search tips for OCLC Z39.50 Cataloging.

Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.

 

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion

Zgateway – tekniske parametre til driftsversion mdy tir, 26/11 2019 - 13:18

Zgateway - z39.50 søgning i Danbib

Address/Z39.50URL:

zgateway.dbc.dk

Port:

210

UserID/Password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Drift

Database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close 

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-driftsversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Zgateway er en fælles adgang til informationssøgning i DBC's baser, som vil komme til at afløse Zpunkt. 

Adgang til Zgateway kræver en Z39.50-klient.

Brug af Zgateway kræver, at man har en Danbib-licens.

Vedr. 'Database names':

Hovedbase:

 • 'danbib' er den fulde Danbib-database

Delbaser:

 • 'folk' er en delbase med poster fra alle DBC-baser og folkebiblioteker (biblioteksnumre 870970, 870971, 870978)
 • 'forsk' er en delbase med poster fra danske forskningsbiblioteker, Dansk Lokalbibliografisk Database, Nordiske Afrikainstitutet samt artikler og anmeldelser fra Anmeldelsesbasen (870971)
 • 'folkforsk' er en delbase med alle poster fra delbaserne 'folk' og 'forsk'
 • 'DBC' er en delbase med poster fra DBC (biblioteksnummer: 870970), primært til folkebibliotekernes fælles katalogisering
 • 'dlb' er en delbase med ca. 250.000 poster fra 15 danske lokalbibliografier (Dansk Lokalbibliografisk Base) 

Eksterne baser:

 • 'bibsys' giver adgang til den norske Bibsys-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'worldcat' giver adgang til WorldCat med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2
 • 'articlefirst' giver adgang til OCLC's ArticleFirst-database med mulighed for visning af poster on-the-fly-konverteret til danMARC2

Vedr. adgang til Bibsys, WorldCat og ArticleFirst, se nærmere på Zgateway mod eksterne baser.

Vedr. 'Formats in present':                        

'danMARC'-formatet udleverer poster i standard 'danMARC2'-format i overensstemmelse med ISO-2709.

Under format-OID'en (1.2.840.10003.5.14) til danMARC tilbydes følgende present-formater i form af element set names til brug for flerbindsværks-present:

 • hoved - udleverer kun hovedposten
 • sektion - udleverer kun sektionsposten
 • bind - udleverer kun bindposten eller en enkeltstående post

XML tilbydes for danMARC2 som MarcXchange-formatet i DanBib-basen i Databrønden. Det kaldes med format-OID: 1.2.840.10003.5.109.10

Under denne format-OID udleveres element set name danmarxchange som default-present-format.

marc21-formatet (OID: 1.2.840.10003.5.10) udleverer poster i standard marc21-format som ISO-2709. Det er muligt at få udleveret marc21 med særlige tilpasninger til Det Kgl. Bibliotek gennem element set name 'kb'.

Vedr. 'Search syntax':

Under attributsæt BIB-1 (OID: 1.2.840.10003.3.1) understøttes use-attributterne: 

 • 4 (title)
 • 5 (title-series)
 • 7 (identifier-ISBN)
 • 8 (identifier-ISSN)
 • 12 (control-number-local)
 • 13 (classification-Dewey)
 • 14 (classification-UDC)
 • 16 (classification-LC)
 • 20 (classification-local)
 • 21 (subject)
 • 25 (subject-MESH)
 • 31 (date-publication)
 • 54 (code-language)
 • 63 (note)
 • 1003 (author-name)
 • 1005 (author-name-corporate)
 • 1016 (any)
 • 1018 (name-publisher)
 • 1026 (title-related-periodical)
 • 1031 (material-type)
 • 1095 (code-language-original)
 • 1214 (EAN)
 • 5014 (catalogue-code)
 • 5017 (item-number)

samt truncation-attributterne 1 (højre-trunkering) og 2 (venstre-trunkering).

Andre attributter under BIB-1 samt DAN-1 og DBC-1 vil muligvis virke, men der er ingen garanti for fortsat understøttelse af disse.

Bemærk vedr. antal hits i svaret:
På grund af datamodellen i den underliggende database, kan det antal hits man får at vide der er i søgeresultatet være højere end det faktiske antal poster der kan vises. Når man beder om at få vist en post på en position i søgeresultatet som ikke findes, returneres en fejlbesked med fejlkode 14 jf. Bib-1 Diagnostics Defined within the Z39.50-1995 Standard

Contact:

Kontakt DBC's Kundeservice for tegning af abonnement på Zgateway gennem en Danbib-licens eller ved behov for brugersupport.

Last update:

19.06.2020

 


 

Zgateway – tekniske parametre til testversion

Zgateway – tekniske parametre til testversion mdy tir, 26/11 2019 - 13:24

Zgateway - Z39.50 søgning i Danbib til testformål

Address/Z39.50URL:

zgateway-test.dbc.dk

Port:

210

userID/password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Test

database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-testversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Nyeste version af Zgateway med adgang til Danbib-testposter, som ikke nødvendigvis er up-to-date. Desuden adgang til at søge i Bibsys, WorldCat og ArticleFirst.

Må ikke anvendes til driftsformål. DBC forholder sig ret til uden varsel at lukke eller ændre adgangen.

Al trafik registreres.

Øvrige tekniske parametre og specifikationer er de samme som for driftsversionen.

Last update:

19.06.2020

Understøttelse af danZIG profil

Understøttelse af danZIG profil lsk tir, 27/10 2020 - 15:39

Sidst opdateret 4.11.2020

 

Inden for bibliografisk søgning og visning understøtter DBC ikke længere den fulde specifikation i danZIG-profilen (v2007). I samarbejde med brugerne af Z39.50 protokollen er udvalgt de dele, som er nødvendige for at eksisterende systemer i det danske biblioteksvæsen (2020) fortsat kan søge og vise poster via denne protokol.

Vi understøtter udelukkende BIB-1 attributsættet, og herunder ses hvilke attribut-kombinationer der understøttes af Zgateway ved søgning i Danbib.

 
Navn på BIB-1 attributkombination 1 Use 2 Relation 3 Position 4 Structure 5 Truncation 6 Completness
Title-eq-fif-ph-nt-cf 4 3 1 1 100 3
Title-eq-any-ph-nt-ic 4 3 3 1 100 1
Title-eq-any-ph-rt-ic 4 3 3 1 1 1
Title-eq-any-wo-nt-ic 4 3 3 2 100 1
Title-eq-any-wo-rt-ic 4 3 3 2 1 1
TitleSeries-eq-fif-ph-nt-cf 5 3 1 1 100 3
TitleSeries-eq-any-ph-nt-ic 5 3 3 1 100 1
TitleSeries-eq-any-ph-rt-ic 5 3 3 1 1 1
TitleSeries-eq-any-wo-nt-ic 5 3 3 2 100 1
TitleSeries-eq-any-wo-rt-ic 5 3 3 2 1 1
TitleUniform-eq-fif-ph-nt-cf 6 3 1 1 100 3
TitleUniform-eq-any-ph-nt-ic 6 3 3 1 100 1
TitleUniform-eq-any-ph-rt-ic 6 3 3 1 1 1
TitleUniform-eq-any-wo-nt-ic 6 3 3 2 100 1
TitleUniform-eq-any-wo-rt-ic 6 3 3 2 1 1
ISBN-eq-any-ph-nt-cs 7 3 3 1 100 2
ISSN-eq-any-ph-nt-cs 8 3 3 1 100 2
ContNoLocal-eq-any-st-nt-cs 12 3 3 103 100 2
Dewey-eq-any-ph-nt-cf 13 3 1 1 100 3
UDC-eq-any-ph-nt-cf 14 3 1 1 100 3
LC-eq-any-ph-nt-cf 16 3 1 1 100 3
NLM-eq-any-ph-nt-cf 17 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-cf 18 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-fif-ph-nt-cf 20 3 1 1 100 3
ClassLoc-eq-any-ph-nt-ic 20 3 3 1 100 1
ClassLoc-eq-any-ph-rt-ic 20 3 3 1 1 1
ClassLoc-eq-any-wo-nt-ic 20 3 3 2 100 1
ClassLoc-eq-any-wo-rt-ic 20 3 3 2 1 1
Subject-eq-fif-ph-nt-cf 21 3 1 1 100 3
Subject-eq-any-ph-nt-ic 21 3 3 1 100 1
Subject-eq-any-ph-rt-ic 21 3 3 1 1 1
Subject-eq-any-wo-nt-ic 21 3 3 2 100 1
Subject-eq-any-wo-rt-ic 21 3 3 2 1 1
MESH-eq-fif-ph-nt-cf 25 3 1 1 100 3
MESH-eq-any-ph-nt-ic 25 3 3 1 100 1
MESH-eq-any-ph-rt-ic 25 3 3 1 1 1
MESH-eq-any-wo-nt-ic 25 3 3 2 100 1
MESH-eq-any-wo-rt-ic 25 3 3 2 1 1
DatePubl-lt-any-dn-nt-cs 31 1 3 4 100 2
DatePubl-le-any-dn-nt-cs 31 2 3 4 100 2
DatePubl-eq-any-dn-nt-cs 31 3 3 4 100 2
DatePubl-ge-any-dn-nt-cs 31 4 3 4 100 2
DatePubl-gt-any-dn-nt-cs 31 5 3 4 100 2
TitleKey-eq-fif-ph-nt-cf 33 3 1 1 100 3
TitleKey-eq-any-ph-nt-ic 33 3 3 1 100 1
TitleKey-eq-any-ph-rt-ic 33 3 3 1 1 1
TitleKey-eq-any-wo-nt-ic 33 3 3 2 100 1
TitleKey-eq-any-wo-rt-ic 33 3 3 2 1 1
TitlePar-eq-fif-hp-nt-cf 35 3 1 1 100 3
TitlePar-eq-any-ph-nt-ic 35 3 3 1 100 1
TitlePar-eq-any-ph-rt-ic 35 3 3 1 1 1
TitlePar-eq-any-wo-nt-ic 35 3 3 2 100 1
TitlePar-eq-any-wo-rt-ic 35 3 3 2 1 1
TitleForm-eq-fif-hp-nt-cf 42 3 1 1 100 3
TitleForm-eq-any-hp-nt-ic 42 3 3 1 100 1
TitleForm-eq-any-ph-rt-ic 42 3 3 1 1 1
TitleForm-eq-any-wo-nt-ic 42 3 3 2 100 1
TitleForm-eq-any-wo-rt-ic 42 3 3 2 1 1
CodeLang-eq-any-wo-nt-cs 54 3 3 2 100 2
CodeGeo-eq-any-wo-nt-cs 55 3 3 2 100 2
CodeInst-eq-any-wo-rt-ic 56 3 3 2 1 1
CODEN-eq-any-wo-nt-cs 60 3 3 2 100 2
Note-eq-any-ph-nt-ic 63 3 3 1 100 1
Note-eq-any-ph-rt-ic 63 3 3 1 1 1
Note-eq-any-wo-nt-ic 63 3 3 2 100 1
Note-eq-any-wo-rt-ic 63 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-fif-nn-nt-cs 1003 3 1 101 100 2
AuthorName-eq-any-wo-nt-ic 1003 3 3 2 100 1
AuthorName-eq-any-wo-rt-ic 1003 3 3 2 1 1
AuthorName-eq-any-nn-nt-ic 1003 3 3 101 100 1
AuthorName-eq-any-nn-rt-ic 1003 3 3 101 1 1
AuthorNamePer-eq-fif-nn-nt-cs 1004 3 1 101 100 2
AuthorNamePer-eq-any-nn-nt-ic 1004 3 3 101 100 1
AuthorNamePer-eq-any-nn-rt-ic 1004 3 3 101 1 1
AuthorNameCorp-eq-fif-nn-nt-cs 1005 3 1 101 100 2
AuthorNameCorp-eq-any-nn-nt-ic 1005 3 3 101 100 1
AuthorNameCorp-eq-any-nn-rt-ic 1005 3 3 101 1 1
IdentifierStd-eq-fif-ph-nt-cf 1007 3 1 1 100 1
SubjectNamePer-eq-fif-ph-nt-cf 1009 3 1 1 100 3
SubjectNamePer-eq-any-ph-nt-ic 1009 3 3 1 100 1
SubjectNamePer-eq-any-ph-rt-ic 1009 3 3 1 1 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-nt-ic 1009 3 3 2 100 1
SubjectNamePer-eq-any-wo-rt-ic 1009 3 3 2 1 1
Any-eq-any-ph-nt-ic 1016 3 3 1 100 1
Any-eq-any-ph-rt-ic 1016 3 3 1 1 1
Any-eq-any-wo-nt-ic 1016 3 3 2 100 1
Any-eq-any-wo-rt-ic 1016 3 3 2 1 1
NamePubl-eq-any-ph-nt-ic 1018 3 3 1 100 1
NamePubl-eq-any-ph-rt-ic 1018 3 3 1 1 1
CodeMap-eq-any-wo-nt-cs 1024 3 3 2 100 2
TitleRelPeri-eq-any-ph-nt-ic 1026 3 3 1 100 1
TitleRelPeri-eq-any-ph-rt-ic 1026 3 3 1 1 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-nt-ic 1026 3 3 2 100 1
TitleRelPeri-eq-any-wo-rt-ic 1026 3 3 2 1 1
IdentifierDoc-eq-any-ph-nt-cs 1032 3 3 1 100 2
TitleHostItem-eq-fif-hp-nt-cf 1033 3 1 1 100 3
TitleHostItem-eq-any-ph-nt-ic 1033 3 3 1 100 1
TitleHostItem-eq-any-ph-rt-ic 1033 3 3 1 1 1
TitleHostItem-eq-any-wo-nt-ic 1033 3 3 2 100 1
TitleHostItem-eq-any-wo-rt-ic 1033 3 3 2 1 1
ClassPhrase-eq-fif-ph-nt-cf 1040 3 1 1 100 3
ClassPhrase-eq-any-hp-nt-ic 1040 3 3 1 100 1
ClassPhrase-eq-any-hp-rt-ic 1040 3 3 1 1 1
ClassPhrase-eq-any-wo-nt-ic 1040 3 3 2 100 1
ClassPhrase-eq-any-wo-rt-ic 1040 3 3 2 1 1
SubNameCor-eq-fif-ph-nt-cf 1074 3 1 1 100 3
SubNameCor-eq-any-ph-nt-ic 1074 3 3 1 100 1
SubNameCor-eq-any-ph-rt-ic 1074 3 3 1 1 1
SubNameCor-eq-any-wo-nt-ic 1074 3 3 2 100 1
SubNameCor-eq-any-wo-rt-ic 1074 3 3 2 1 1
SubUnCon-eq-fif-ph-nt-cf 1080 3 1 1 100 3
SubUnCon-eq-any-ph-nt-ic 1080 3 3 1 100 1
SubUnCon-eq-any-ph-rt-ic 1080 3 3 1 1 1
SubUnCon-eq-any-wo-nt-ic 1080 3 3 2 100 1
SubUnCon-eq-any-wo-rt-ic 1080 3 3 2 1 1
AGROVOC-eq-fif-ph-nt-cf 1085 3 1 1 100 3
AGROVOC-eq-any-ph-nt-ic 1085 3 3 1 100 1
AGROVOC-eq-any-ph-rt-ic 1085 3 3 1 1 1
AGROVOC-eq-any-wo-nt-ic 1085 3 3 2 100 1
AGROVOC-eq-any-wo-rt-ic 1085 3 3 2 1 1
COMPASS-eq-fif-ph-nt-cf 1086 3 1 1 100 3
COMPASS-eq-any-ph-nt-ic 1086 3 3 1 100 1
COMPASS-eq-any-ph-rt-ic 1086 3 3 1 1 1
COMPASS-eq-any-wo-nt-ic 1086 3 3 2 100 1
COMPASS-eq-any-wo-rt-ic 1086 3 3 2 1 1
EPT-eq-fif-ph-nt-cf 1087 3 1 1 100 3
EPT-eq-any-ph-nt-ic 1087 3 3 1 100 1
EPT-eq-any-ph-rt-ic 1087 3 3 1 1 1
EPT-eq-any-wo-nt-ic 1087 3 3 2 100 1
EPT-eq-any-wo-rt-ic 1087 3 3 2 1 1
NAL-eq-fif-ph-nt-cf 1088 3 1 1 100 3
NAL-eq-any-ph-nt-ic 1088 3 3 1 100 1
NAL-eq-any-ph-rt-ic 1088 3 3 1 1 1
NAL-eq-any-wo-nt-ic 1088 3 3 2 100 1
NAL-eq-any-wo-rt-ic 1088 3 3 2 1 1
ISRC-eq-any-ph-nt-cs 1091 3 3 1 100 2
ISMN-eq-any-ph-nt-cs 1092 3 3 1 100 2
ISRN-eq-any-ph-nt-cs 1093 3 3 1 100 2
CodeLangOri-eq-any-wo-nt-cs 1095 3 3 2 100 2
TitleLater-eq-fif-ph-nt-cf 1096 3 1 1 100 3
TitleLater-eq-any-ph-nt-ic 1096 3 3 1 100 1
TitleLater-eq-any-ph-rt-ic 1096 3 3 1 1 1
TitleLater-eq-any-wo-nt-ic 1096 3 3 2 100 1
TitleLater-eq-any-wo-rt-ic 1096 3 3 2 1 1