Zgateway – tekniske parametre til testversion

Zgateway - Z39.50 søgning i Danbib til testformål

Address/Z39.50URL:

zgateway-test.dbc.dk

Port:

210

userID/password:

Adgang til zgateway kræver brugerkode (Netpunkt triple)

Status:

Test

database names:

danbib, folk, forsk, folkforsk, dbc, dlb, bibsys, worldcat, articlefirst

Services:

Init, Scan, Search, Present, Close

Formats in present:

danMARC, XML, MARC21

Search syntax:

RPN

URL for description:

http://www.danbib.dk/zgateway-tekniske-parametre-testversion

Z39.50 Version:

3

Comments:

Nyeste version af Zgateway med adgang til Danbib-testposter, som ikke nødvendigvis er up-to-date. Desuden adgang til at søge i Bibsys, WorldCat og ArticleFirst.

Må ikke anvendes til driftsformål. DBC forholder sig ret til uden varsel at lukke eller ændre adgangen.

Al trafik registreres.

Øvrige tekniske parametre og specifikationer er de samme som for driftsversionen.

Last update:

19.06.2020