Standarder - hvilke bruger DBC?

Sidst opdateret 21.09.2020

Standarder - hvilke bruger DBC?

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.
 

Indledning
Dataudveksling
Konverteringsbeskrivelser
Søgning
Lånesamarbejde

Indledning

DBC benytter som udgangspunkt de standarder Slots- og Kulturstyrelsen anviser indenfor deres ansvarsområder, der bl.a. omfatter katalogisering og klassifikation jf. slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering.

En samlet oversigt over såvel bibliografiske som tekniske standarder fås via siden biblstandard.dk - tidligere vedligeholdt af Slots- og Kulturstyrelsen men fra 2019 publiceret i regi af Det Kgl. Bibliotek. Det Kgl. Bibliotek publicerer alene siden i dens hidtidige udgave og ajourfører den kun såfremt standardernes ophav gør opmærksom på ændrede versioner, jf. biblioteksstandarder.wordpress.com/.

I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.

Dataudveksling

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC

Nærmere dokumenteret i denne PDF-fil

Tegnrepertoiret

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnrepertoiret:
danMARC2 tegnrepertoiret

ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 er et internationalt rammeformat for MARC-poster. Det bruges af Unimarc og MARC 21 samt af en række nationale formater, herunder danMARC2. ISO 2709 er det foretrukne udvekslingsformat i DanBib.

Læs nærmere under DanBib's ISO 2709 format

Linjeformat

Alternativt rammeformat for bibliografiske poster, som sendes til DanBib:
Linjeformat - danMARC2

ISO 25577 MarcXchange

Rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML. MarcXchange er en XML-variant af ISO 2709, og kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress  ISO 25577 MarcXchange

Extensible Markup Language (XML)

XML er et system- og platformsuafhængigt rammeformat for udveksling af data.

Læs nærmere hos W3C  Extensible Markup Language (XML)

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Bl.a. nationalbibliografiske poster kan høstes ved brug af OAI-PMH protokollen, som findes beskrevet under openarchives.org/pmh. Læs mere om hvilke muligheder vi stiller til rådighed for høst af poster via OAI.

 

Konverteringsbeskrivelser

Konvertering fra Dublin Core til danMARC2

Beskrivelserne kan beses hos Slots- og Kulturstyrelsen:
Styrelsen for Bibliotek og Mediers anbefalede konverteringsbeskrivelse Dublin Core til danMARC2.(pdf)

 

Søgning

Contextual Query Language (CQL)

bibliotek.dk og Open Search-webservicen understøtter CQL på niveau 2 som søgesprog. CQL er et generelt sprog til internetsøgning, der kombinerer enkelheden fra f.eks. CCL og fritekstsøgning med mere komplekse muligheder, og er en del af SRU-specifikationen. Se generel beskrivelse af CQL på CQL: the Contextual Query Language: Specifications (SRU: Search/Retrieval via URL, Standards, Library of Congress)

Praksisregler for Søgeveje

bibliotek.dk, Netpunkt og Open Search webservicen understøtter de danske Praksisregler for søgeveje, herunder også Søgeveje til danMARC2 hjælpepostformat som specificeret i: 

Z39.50 

Vi udstiller et Z39.50 target til søgning i Danbib-basen samt nogle udenlandske databaser. Den danske Z39.50-profil, udviklet under danZIG-samarbejdet og beskrevet på biblstandard.dk/danzig understøttes i et begrænset omfang.

Til søgning i udenlandske baser udnytter vi også selv de Z39.50 targets som de udenlandske baser stiller til rådighed.

 

Lånesamarbejde og fjernlån

NCIP

Bibliotek.dk bestillinger på et biblioteks egne materialer håndteres via NCIP, teknisk dokumentation på biblstandard.dk

Z39.50

Bestilsystemet i Netpunkt understøtter holdingsrequest og udveksling af ILL-transaktioner (ILL-Request, ILL-Answer, Shipping, Renew, RenewAnswer, Cancel, CancelReply og Recall) via Z39.50, som beskrevet i danZIG Profile Specification 2007

XML-dokumenter til Z39.50-ILL-services valideres mod: XML-schema til ILL

Svar på holdingsrequest mod et lokalsystem returnerer beholdningsdata i et XML dokument udformet i henhold til XML-schema til holdingsformat

ILL-transaktioner via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af ILL-transaktioner via https(s), som beskrevet i ISO 18626-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Det Kgl. Bibliotek), se biblstandard.dk: Lånesamarbejde - Interlibrary Loan.

Beholdningsdata via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af holdingsdata via https(s), som beskrevet i ISO 20775-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Det Kgl. Bibliotek).

biblstandard om holdings:

ILL0-formatet

Bestilling og kvittering på mail anvender ILL0-formatet, som er baseret på ISO 8459 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry. Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger.

Kopi ("Kvittering") af afgiven ILL-bestilling

Bestilsystemet kan sende en xml-kvittering til låntager ved bestilling i netpunkt eller bibliotek.dk ("automatisk fjernlån"). Kvitteringen sendes med http(s) POST, og er beskrevet i wsdl: OrderReceipt wsdl/

Lånertjek

Lånertjek (verifikation af låner i lokalsystem fra bibliotek.dk eller Netpunkt) understøttes via NCIP Lookup User Request dokumentation af bibliotek.dk-'lånertjek'

 

Se også: metadata.dk for standarder vedr. bibliografisk information