Adgang til DanBib

Sidst opdateret: 1.3.2021

Netpunkt
Zgateway
Åbningstider
Begge adgange kræver abonnement, hvor du får udleveret brugernavn og kodeord.

Salgsinformation om netpunkt

Her kan du se oplysning om abonnementstyper og priser.

Netpunkt

Netpunkt.dk giver web-adgang til en række databaser. Her bruger du en browser til adgang.
DanBib er den mest brugte og mest udbyggede af baserne. Man kan lave en samtidig søgning i flere baser på én gang.
Der er også adgang til posthuset fra netpunkt hvor man kan hente og aflevere poster.
Samt adgang til services som danMARC2, Katalogiseringsregler og hjælp til brug af baserne.

Information til brug ved arbejde via Netpunkt finder du på dette site under

Zgateway

Zgateway (afløser for Zpunkt) er en netværksportal der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download. Her bruger du en lokal klient til at kalde op med.
DanBib er den mest brugte tjeneste.

Information til brug ved arbejde via Zgateway finder du på dette site under

Salgsinformation om Zgateway

Åbningstid

DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften alle dage 8-23. Uden for den overvågede driftstid kan baserne lukkes fx for opgradering.
DBC annoncerer normalt sådanne lukninger på FBI-nyt-listen.
Tilmelding til nyhedslister - eNyheder