FBS og Cicero

 

Sidst opdateret: 15. november 2021

Hjælp og info om FBS

FBS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån. Brug menuen til venstre eller søgefunktionen foroven til højre.

 

Beholdningsdata

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledninger til VIP-opsætninger for et FBS bibliotek
VIP-opsætning af FBS søgeprofil til Brønd 3.5 - Cicero
VIP-opsætning af FBS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
Brug af netpunkt og FBS
Dokumentation af skabeloner til FBS
Rettelser af opstilling og posttype
Cicero FBS vejledninger

Beholdningsdata

 

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledning i indberetning af poster til fælleskatalogen: Formatvejledninger

Vejledninger til VIP-opsætning for et FBS bibliotek


Grænseflade til VIP-basen - generelt

Adgang til VIP-grænsefladen som hidtil:

Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, kan man vælge at kopiere parametre i et afsnit til bibliotekets filialer ved at klikke på "Kopier til filialer".

VIP-opsætning af FBS søgeprofil til Brønd 3.5 - Cicero

Biblioteker og skolebiblioteker der skal køre drift på FBS, skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (J.Brøndprofiler > OpenSearch 3.x, 4 x.). Det anbefales at oprette en ny profil og navngive denne søgeprofil ”cicero”. Samme profil kan anvendes til søgning, booking, cirkulation, katalogisering og materialeordrer.

For at et bibliotek kan søge i sit katalog skal der oprettes mindst en søgeprofil med nedenstående kilder tilvalgt.

vip opsætning bibliotekets katalog

 

 

Vip-opsætning af FBS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til FBS-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. bibliotek.dk/biblo.dk og netpunkt.

Hvilke afsnit i VIP-basen?

Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

 1. B2 - Lånerdata
 2. B1 - Slutbrugere - bestillinger og lån
 3. B3 - Lånertjekmetoder
 4. H3 - B. Fælles lånertjekservice
 5. D1 - Lånesamarbejde

Helt generelt - 2 gode råd!

 1. Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af!
  Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
 2.  Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

VIP-punkt B. Slutbrugere - 2. Lånerdata

I DBC VIP under menuen ”B. Slutbrugere” og derunder 2. ”Lånerdata” skal følgende konfigureres.

lånerdata_vip

 

A. Identifikation af låner

Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

 • CPR-nummer 
 • Låner-ID
 • Lånerkortstregkode 
 • Lånerkortnummer
 • Valgfri tekst.

Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). FBS kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.
For de øvrige vælges: Kan ikke indtastes.

Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

 

B. Supplerende oplysninger om låneren

Her kan I frit vælge. Men vær opmærksom på at hvis I ikke accepterer bestillinger fra ukendt bruger (jfr. jeres valgt i afsnit B.1 D: Bestillinger fra ukendt låner), er der ikke behov for disse data i bestillingerne.

VIP-punkt B. Slutbrugere - 1. Bestillinger og lån

I DBC VIP under menuen ”B. Slutbrugere - 1. Bestillinger og lån” skal følgende konfigureres.

B. Bestillinger på bibliotekets egne materialer

 • Måde: NCIP
 • NCIP-adresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero . OBS: max 60 tegn til password i VIP!
 • Pas på: Har I filialer: husk at klikke på Kopier til filialer! - og få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen!

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde/NCIP-brugere.

C. Bestillinger på andre bibliotekers materialer

 • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bobvejl

Afsnittene E. Se lån og bestillinger, F. Annullering af bestillinger/reserveringer, G. Fornyelse af lån, H. Ændring af afhentningssted - opsætning af OpenUserStatus-webservicen.

E.-H. er alle parametre til opsætning af bibliotekets NCIP-server i forhold til lånerstatus samt fornyelse, annullering og ændring af afhentningssted i bibliotek.dk og biblo.dk. Disse opslag udføres af DBCs webservice OpenUserStatus

 • NCIP-adresse til brug for OpenUserStatus: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn 
 • Se bestillinger og lån, vælg: Ja
 • Annullering af bestilling, vælg: Ja
 • Fornyelse af lån, vælg: Ja
 • Ændring af afhentningssted, vælg: Ja
 • Og slut af med: Kopier til filialer

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

VIP-punkt B. Slutbrugere – 3. Lånertjekmetoder - opsætning af lånertjekservicen.

Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

Ryd op i gamle lånertjekmetoder
Fjern først de lånertjekmetoder der er oprettet i det gamle system: klik på det røde minus nederst til højre for hver navngiven lånertjekmetode, klik derefter på ”Gem ændringer”.

OBS: Hvis en gammel lånertjekmetode ikke kan fjernes, er det oftest fordi den er aktiveret i VIP-basens afsnit H. 3 B. Fælles lånertjekservice. Så skal I først fjerne de gamle lånertjek i H. 3. B, og så senere genaktivere den i H.3. B med de nye lånertjekmetoder, når de er oprettet. 

I fjerner et valg af lånertjekmetode i VIP H.3 således:

 • fjern hak ud for den service hvor lånertjekmetoden er valgt (fx Filmstriben eller netpunkt)
 • klik derefter i dropdownlisten "Lånertjekmetode"
 • Nulstil valget ved at vælge "Vælg lånertjekmetode" i listen
 • Gentag dette for hver tjeneste hvor lånertjekmetoden er valgt
 • Kontakt evt. DBCs kundeservice på http://kundeservice.dbc.dk hvis det driller.
 • Derefter kan I gå videre med at oprette lånertjekmetoder til FBS

Opret lånertjekmetoder til FBS
Til FBS opretter I først en generel lånertjekmetode:

 • Klik på Tilføj lånertjekmetode
 • Navn: NCIP-generel
 • Lånertjekmetode: vælg ”NCIP”
 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 • Klik nu på Gem ændringer nederst på siden
 • Gå nu videre med:
 • Password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn! 
 • Bruger ID: vælg obligatorisk låner-ID fra B.2
 • Brug PIN kode: sæt hak for ”Ja”
 • Slut af med klik på Gem ændringer nederst på siden.

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

Derefter opretter I en lånertjekmetode med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

 • Klik på  Tilføj lånertjekmetode
 • Navn: NCIP-kommunetjek
 • Lånertjekmetode: vælg: ”NCIP – låner bor i kommunen”
 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 • Klik nu på Gem ændringer nederst på siden
 • Gå nu videre med:
 • Password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn!  
 • Bruger ID: vælg obligatorisk låner-ID fra B.2
 • Brug PIN kode: sæt hak for ”Ja”
 • Slut af med klik på Gem ændringer nederst på siden.

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7  /Ekstern adgang  / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

Slå de nye lånertjekmetoder til (VIP H 3. B. Fælles lånertjekservice)

For at tage de lånertjekmetoder i brug, ajourfører I listen over de tjenester og services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå låner-tjek til. Det sker i VIP-basens afsnit H. 3 B. Fælles lånertjekservice.

For hver af de tjenester I ser i dette afsnit (Filmstriben, bibliotek.dk, netpunkt, login.bib.dk osv) gør I følgende:

 • Sæt hak i ”Brug fælles lånertjekservice”
 • Husk også at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider
 • Klik i dropdownlisten, og vælg ”NCIP-generel” eller ”NCIP-kommunetjek” for den pågældende tjeneste.

Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

Lånertjek og filialer 
I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser, som beskrevet ovenfor under Ryd op i gamle lånertjekmetoder.

VIP-punkt D. Lånesamarbejde - 1. Bestillinger og lån

A. Bestillinger fra andre biblioteker

 1. Bestillinger modtages via: vælg "ISO18626"
 2. Klik på "Gem ændringer" nederst".
 3. Så skifter visning i dette afsnit til kun at vise de parametre, der er relevante for ISO18626-biblioteker.
 4. https-adresse til ISO18626 - https://cicero-fbs.com/rest/ill/iso18626/- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 5. Password til ISO18626 som konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn!
 6. Eksponering af serveradresse i OpenAgency: Vælg ”DBC-adresse” . Dette sikrer, at al kommunikation af fjernlån sker gennem DBCs system ved fx svar på bestilling, shipping, fornyelse, annullering m.v. fra z3950-biblioteker.

Password til Iso18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / lånesamarbejde / Fjernlåns-brugere 

Pas på:

 • Få den sidste '/' med i iso18626-adressen!
 • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, pkt. C.

Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende:
Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således:

 • Udfør  først punkterne 1-6 som beskrevet ovenfor
 • Klik derefter på "Modtager ikke bestillinger"
 • Afslut med klik på "Gem ændringer" nederst på siden

Derved får I gemt en iso18626-adresse for dette bibliotek, og I kan nu modtage svar på bestillinger, shipping, svar på annulleringer og fornyelser osv via ISO18626. til jeres FBS-system for denne afdeling.

B. ISO20775-holdingsservice

 • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-fbs.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-761500, DK-758000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
  Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 

C. Afsender i bestillinger

Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

 • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
 • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

FBS håndterer begge tilfælde:

 • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
 • at de enkelte afhentningssteder/fililaer er ansender i bestillingerne

I kan altså køre videre med de indstillinger I har haft i dette afsnit til jeres "gamle" bibliotekssystem.

Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP D.1 til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

Se DBCs vejledning om filialbestillinger: http://www.danbib.dk/index.php?doc=filialbest_afs

D. Kvitteringer på egne bestillinger

 • Kvitteringer modtages via: Vælg ”https(s) OpenReceipt”.
 • Klik på "Gem ændringer" nederst på siden.
 • Gå nu tilbage og indtast:
 • Https-adresse til OpenReceipt-server: https://cicero-fbs.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
 • Password til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 
 • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, jfr. pkt. C.

E. Svar på bestillinger

 • Start med at vælge protokol: ISO18626 og klik på ”Gem ændringer ” nederst på siden
 • Gå derefter tilbage.
 • Indtast i input-felt "Reply to adresse" en mailadresse til mailmodtagelse af svar-på-bestilling.
 • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, pkt. C.

Langt de fleste svar på bestillinger vil komme til FBS som iso18626-beskeder. Kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage dem, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero.


Brug af netpunkt og FBS

1. Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver en lille øvelse i VIP D.1.A:

 • Udfør alle punkterne 1-6 under D.1.A (se detaljeret vedledning ovenfor under: A. Bestillinger fra andre biblioteker). Det er vigtigt at I erstatter jeres gamle serveradresse med den nye Cicero-adresse + password
 • Klik på "Gem ændringer" nederst på siden
 • Vælg derefter på "Modtager ikke bestillinger"
 • Afslut med klik på "Gem ændringer" nederst på siden

Derefter udfylder I: 

 • B. ISO20775-Holdingsservice
 • C. Afsender i bestillinger
 • D. Kvitteringer på egne bestillinger
 • E. Svar på bestillinger

Derved får I gemt korrekt iso18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBCs bestilsystem skal bruge iso18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres FBS-system, dog ikke fra de tilbageværende DDELibra-biblioteker!. Men I vil få fra de andre FBS-biblioteker og fra fx Det Kgl. Bibliotek (Århus).

Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under D.1.A.Så vil I også få fra fx DDELibra-biblioteker.

2. Husk: Altid kvittering!

I kan bruge netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

FBS har dog et krav som ikke må fraviges:

 • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

Dvs. I må aldrig fjerne valget Med kvittering(mail/download til fjernlånsmodul) på netpunkt-.bestil-billedet. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen.

Husk, at I ikke kan sende netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

3. Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i netpunkt?

I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i FBS, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af FBS som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


Dokumentation af skabeloner til FBS

Rettelser af opstilling og posttype

Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


Cicero FBS vejledninger

 

Hjælp

Er der brug for yderligere hjælp: