Brøndprofiler til Cicero

Sidst opdateret 9.1.2024

 

Brøndprofiler bruges til at styre, hvilke poster der søges i. Opsætningen sker i VIP-basen, hvor biblioteket kan oprette profiler og vælge kilder og relationer. Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne.

Herunder beskrives opsætningen af to brøndprofiler kaldet 'cicero' og 'cicero-komplet' i deres simpleste form. De to profiler bruges til at vælge, om kasseret og bortkommet beholdning medtages eller udelades ved søgning af bibliografiske poster. Hvis man aldrig ønsker at kunne medtage kasseret og bortkommet beholdning, kan man nøjes med profilen 'cicero'. Bemærk den tilhørende opsætning af standard-søgeprofiler i afsnittet Opsætning og søgning i Cicero.

Biblioteket kan selv vælge brøndprofilernes navne og supplerende kilder efter behov. Ciceros opsætning af standard-søgeprofiler skal tilpasses tilsvarende.

Særligt for folkeskoler: Alle folkeskoler i en kommune bruger samme biblioteksnummer til DBC's systemer (300xxx) og deler derfor brøndprofiler. Kommunens Cicero-ansvarlige på skoleområdet skal derfor tilpasse brøndprofiler og Cicero-opsætning på skolernes vegne.

Anvendte kilder

De to brøndprofiler anvender følgende kilder:

 • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
  • Lokalposter, påhængsposter og fællesposter ejet af biblioteket. Egne nyoprettede poster uden beholdning findes her.
    
 • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
  • Aktive beholdninger uanset posttype.
    
 • Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker
  • Beholdninger uanset posttype kasseret inden for det seneste år eller bortkommet uden tidsbegrænsning.
    
 • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
  • Alle 870970-fællesposter til FBS.

Der anvendes kun beholdningsdata i de to kilder med hhv. aktive og inaktive beholdninger. Hvis man søger med en brøndprofil, der kun indeholder 'Bibliotekets egne bibliografiske poster' eller 'Folkebiblioteker og Nationalbibliografi', får man derfor 0-hit ved søgning med hak i Beholdning.

Opsætning i VIP-basen

Brøndprofilerne opsættes i VIP-basen under menupunktet Brøndprofiler. Bemærk, at ændringer kan være et par timer om at slå igennem.

Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne for at undgå hentning af unødvendige data.

 • Brøndprofilen 'cicero'
  • Bruges til at udelade kasseret og bortkommet beholdning i den daglige lånerbetjening.
  • Skal indeholde Søgning i disse kilder:
   • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
     
 • Brøndprofilen 'cicero-komplet'
  • Bruges til at medtage kasseret og bortkommet beholdning i forbindelse med materialepleje, accession m.v.
  • Skal indeholde Søgning i disse kilder:
   • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
Cicero-brøndprofiler i VIP-basen

 

Opsætning og søgning i Cicero

I Cicero under F7 Serveropsætning indstilles standard-søgeprofilen for forskellige funktioner. Man vil typisk anvende profilen 'cicero' til cirkulation, booking og Cicero Surf, og profilen 'cicero-komplet' til katalogisering, materialeordre og hentning af detaljeret bibliografisk post.

Hvis man kun har oprettet profilen 'cicero', skal den stå i alle indstillingerne. Biblioteker, der bruger andre navne til profilerne, skal tilpasse indstillingerne tilsvarende.

 

Cicero-brøndprofiler i serveropsætning

 

Med denne opsætning vil F2 Søgning starte med søgeprofilen 'cicero' og hak i Beholdning, hvorved kasseret og bortkommet beholdning udelades. Hvis man ønsker at medtage kasseret og bortkommet beholdning, skal man skifte til søgeprofilen 'cicero-komplet'.

Hvis man ønsker at søge egne poster uden beholdning eller alle fællesposter, skal man søge med søgeprofilen 'cicero' eller 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

F3 Søgning og F3 Katalogisering vil starte med søgeprofilen 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

Bemærk, at brøndprofilen for hentning af detaljeret bibliografisk post skal indeholde alle de kilder, som bibliotekets cicero-profiler samlet set anvender, så posterne kan åbnes.

Ved åbning af en post, hvor alle eksemplarer er kasseret eller bortkommet, vises 'Antal 0' på fanen Bibliografisk post, mens antal kasseret ses på fanen Statistik.

Første beholdning på egne poster og fællesposter

Når man skal lægge den første beholdning på en nyoprettet post eller på en fællespost, skal man fremsøge posten med søgeprofilen 'cicero' eller 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning. Kort tid efter, den første beholdning er oprettet, kan posten fremsøges med hak i Beholdning.

Hjemmesider og apps

Brøndprofiler til hjemmesider og apps skal anvende kilden 'Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker' til søgning af bibliotekets fysiske bestand. Hvis kilden 'Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker' indgår i brøndprofilen, vil DDB CMS vise status 'Ikke tilgængelig' og teksten 'Vi har ingen eksemplarer af dette materiale', når der kun er kasseret eller bortkommet beholdning på en post.

Brøndprofilen til DDB CMS skal hedde 'opac' (kan også skrives 'OPAC' eller 'Opac') – ellers kan huskelisten ikke vise poster.