Relationer

Sidst opdateret: 11.03.2015

I brønden dannes relationer mellem objekter, så informationer fra en kilde, kan berige data fra en anden kilde. Relationerne udleveres af webservicen addi og i VIP kan du selv bestemme, hvilke kilder eller dele af en kilde, der skal udleveres som en relation.

Eksempler på relationer er en anmeldelse af en bog, som kan vises, når brugeren har fundet bogposten eller en beskrivelse af en forfatter, som kan vises, når brugeren har fundet en bog af den pågældende forfatter. Relationer kan være dannet mellem objekter i brønden, men kan også dannes til oplysninger udenfor, eksempelvis URL'en til en lydbid til et musiknummer.

Oversigt over relationer i Brønd 3

Artikel i værtspublikation

Artikler (avisartikler, tidsskriftsartikler) bør have relation til den værtspublikation de optræder i.
Relationen vælges i VIP for de kilder som man ønsker at bruge værtspublikationer fra.

dbcbib:isPartOfManifestation

Debat af artikel

Hvis en artikel debatterer en anden artikel (eller anmeldelse) kan de udleveres samlet gennem relationen "debat af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:discusses
dbcaddi:discussedIn

Fortsættelse af artikel

Hvis en artikel er en fortsættelse af en anden artikel, kan de udleveres samlet gennem relationen "fortsættelse af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:continues
dbcaddi:continuedIn

Analyse og analyseret værk

Pt. er det Litteratursiden der indeholder analyser relevante for denne type relation.
Relationstypen vælges i VIP under Litteratursiden, hvis man ønsker at kunne vise det analyserede værk sammen med litteraturanalysen (eller litteraturanalysen sammen med det analyserede værk, alt efter hvad søgningen har hittet i).

dbcaddi:isAnalysisOf
dbcaddi:hasAnalysis

Anmeldelse og anmeldt værk

Denne relation er pt. relevant for DBC's anmeldelsesposter og materialevurderinger samt for anmeldelser på Litteratursiden.dk.
Vælges i VIP for de kilder man ønsker at udlevere anmeldelser fra. Dvs. hvis den vælges for materialevurderinger, så vil man kunne udlevere metadata og fuldtekst fra materialevurderingen hvis der f.eks. er hittet i et værk hvortil der findes en materialevurdering.

dbcaddi:isReviewOf
dbcaddi:hasReview

Filmatisering

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og et bogforlæg samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:hasAdaptation
dbcaddi:isAdaptationOf

Filmmanuskript

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens manuskript samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isManuscriptOf
dbcaddi:hasManuscript

Soundtrack til film

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfMovie
dbcaddi:hasSoundtrack

Soundtrack til spil

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på et spil og dets soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfGame
dbcaddi:hasSoundtrack

Ophavsbeskrivelse

Ophavsbeskrivelser kommer blandt andet fra Litteratursiden, Forfatterweb og fra bøger der omhandler en forfatter, en instruktør eller andet ophav.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at benytte som ophavsbeskrivelse. Dvs. hvis den vælges for Litteratursiden, så kan man få udleveret poster fra Litteratursiden som relationer til bøger af de forfattere som Litteratursiden har forfatterportrætter på.

dbcaddi:hasCreatorDescription

Beskrivelse fra forlag

Lydbøger og ebøger kan have relationer til et forlags beskrivelse af lyd-/ebogen.
Vælges i VIP som relation hvis man ønsker at få beskrivelsen fra forlaget udleveret som relation fra lydbøger og ebøger.

dbcaddi:isDescriptionFromPublisherOf

dbcaddi:hasDescriptionFromPublisher

Fuldtekst (eller online adgang)

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en url og et linkobjekt, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at kunne give online adgang til (bemærk dog oplysningerne i objektet om hvorvidt der er fri eller begrænset adgang).

Teknisk beskrivelse af relationen: dbcaddi:hasOnlineAccess