hasOnlineAccess

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have en relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en relationUri og et linkObject, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.


relationUri

En url specificeret i relationUri kan indeholde placeholders som f.eks. [PROVIDERSLIBRARYID]. I opsætningen af den service eller brugergrænseflade, hvor url'en skal benyttes, skal disse erstattes biblioteksspecifikke oplysninger.

linkObject

linkObjectets elementer skal kunne bruges til ensartet, automatisk at

  1. formidle adgangsmulighederne for slutbrugere (f.eks. om der er adgang hjemmefra og for hvem) og
  2. kunne sikre opsætning af en adgangsgivende url, (ofte skal Url’en omskrives i brugergrænsefladen, for at adgangen virker).

Hvis der er flere typer af adgange til den ressource, relationUri linker til, gentages linkObject for hver af disse (se f.eks. eReolen-eksemplet nedenfor).

LinkObjectet består af de følgende elementer og parametre:

Elementer i linkObject
 Element  Beskrivelse  Mulige parametre  Kan gentages  Obligatorisk 
 accessType  hvordan indhold kan tilgås download, streaming, time limited access, time limited download, time limited streaming, rest  nej  nej
 access  vilkår for at tilgå indhold  free, onsite, preview, proxy, login (hed tidligere remote)  nej  nej
 linkTo  hvad uri peger på  webservice, website, resolver, image  nej  ja
 collectionIdentifier  collectionIdentifier som definerer hvilke(n) kilde(r) linket tilhører  f.eks. 150021-bibliotek  ja  ja

 

Mulige værdier i accessType
 Værdi  Beskrivelse
download bruges for ressourcer, hvor indhold kan downloades, og så bruges offline
rest bruges f.eks. for infomedia webservice
streaming bruges for ressourcer, hvor indhold kan streames, f.eks. Filmstriben
time limited

bruges for ressourcer, hvor indhold kan tilgås i begrænset tid, f.eks. eReolen og Netlydbog

accessType bruges til at beskrive hvordan brugeren kan tilgå indholdet, f.eks. ved at downloade eller streame. Hvis der er en begrænsning på hvor lang tid brugeren kan tilgå indholdet tilføjes 'time limited' f.eks. time limited download.

 

Mulige værdier i access
 Værdi  Beskrivelse
free bruges for ressourcer, hvor indhold er frit tilgængeligt
onsite bruges for ressourcer, hvor indhold er tilgængeligt på biblioteket,  f.eks. Filmstriben på Biblioteket
preview bruges for ressourcer, hvor der linkes til et preview (i stedet for hele materialet), f.eks. Safari books
proxy bruges for ressourcer, hvor url'en skal proxies, for at give adgang. Proxy betyder også at brugeren enten skal logge ind, eller få adgang onsite på biblioteket
login bruges for ressourcer, hvor man skal logge ind for at få adgang, f.eks. Filmstriben Fjernleje

access parameteren bruges til at at beskrive hvilke muligheder for tilgang, der er til materialet, f.eks. om der er fri adgang til kilden eller om det skal tilgås gennem en proxy.

 

linkTo
 Værdier  Beskrivelse
webservice (f.eks. infomedia)
website vil blive brugt til de fleste resourcer
resolver Bruges kun ved relationer af typen hasOpenUrl
image link til billede

linkTo parameteren er obligatorisk og beskriver hvad for en slags ressource linket fører til, f.eks. om man kommer til et website eller om det er en webservice man bruger.

Eksempler

hasOnlineAccess relationer for Ebrary Academic

<relation>
 <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>preview</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
    </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
 

hasOnlineAccess relationer for eReolen:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited streaming</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for infomedia:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>onsite</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for Biblioteksvagten:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://biblioteksvagten.dk/single_question.asp?quid=d63d3fec-81b5-4c7e-b1bc-eddeff709f78|150024</relationUri>
  <linkObject>
    <access>free</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150024-bibvagt</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>