Webservices

Sidst opdateret: 30.4.2020

Denne side giver en kort orientering om de webservices, der benyttes ved brug af Databrønden.

Når der arbejdes i Databrønden, er der en række webservices, der sørger for interaktion mellem grænsefladen og selve brønden samt udlevering af forsider, brugerspor mv. Det drejer sig om følgende services:

  • Open search
  • Open suggestion
  • OAI
  • Forsideservice (moreinfo)
  • Infomedia webservice

 

De nævnte services, der skal benyttes, indsættes som link i bibliotekets administrationsmodul til grænsefladen (dette gøres evt. af DDB). For forsideservice skal der desuden indsættes et login og password, som er det samme, der benyttes til netpunkt.

 

Open search

Open search er den vigtigste service i det samlede servicekompleks, idet den foretager selve søgningen i Brønden og leverer resultatet til grænsefladen. Indeholdt i søgeresultatet er poster, der matcher søgningen inkl. relationer, rankering og sortering af de fundne poster samt facetter.

Du kan læse mere om Open search

Open suggestion

Open suggestion Servicen laver opslag i brøndens søgeregistre. Det er parameterstyret hvilket register, der returneres forslag fra. Servicen kan kombinere med afgrænsninger, fx på materialetype.

Du kan læse mere om Open suggestion

OAI

Forsideservice

Forsideservice returnerer links til for- og bagsider til materialer i DanBib. De enkelte materialer identificeres via faustnummer, lokalt postnummer eller ISBN.

Du kan læse mere om Forsideservice

Infomedia webservice

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser. Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx bibliotek.dk og lokale kataloger). Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Du kan læse mere om Infomedia webservice