Infomedia webservice

Sidst opdateret: 6.2.2024

Webservice - overblik
Forudsætninger for for brugernes fjernadgang
Brug via Bibliotek.dk
Brug via lokal OPAC
Opsætning af lånertjekmetode i VIP
Teknisk vejledning af brug i webservicen
Indhold
Nærmere oplysninger

Webservice - overblik

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser.
Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx Bibliotek.dk og DDB-CMS).
Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Forudsætninger for brugernes fjernadgang

Slutbrugere kan få adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia hjemmefra, hvis:

 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia
 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia Fjernadgangsservice hos DBC
 • Bibliotekets bibliotekssystem skal kunne modtage og svare på opslag i lånerregister fra DBCs fælles låneretjekservice
 • Biblioteket har oprettet en lånertjekmetode i VIP, og har givet Infomedia Fjernadgangsservice lov til at bruge denne metode (se Lånertjek VIP nedenfor)
 • Biblioteket har åbnet jeres firewall for lånertjekopkald fra DBC - se nærmere om DBC's ip-adresser
 • Brugeren behøver ikke bo i bibliotekets kommune, men skal blot være oprettet som bruger ved biblioteket.

 

Brug via Bibliotek.dk

 1. Brugeren skal være logget ind på Bibliotek.dk for at læse artiklen.
  Men linket til artiklen kan ses af alle.
 2. Brugeren finder en artikelpost i Bibliotek.dk eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til. Poster med Infomedialinks kan søges med phrase.specificmaterialtype="artikel (online)" - gælder artikler fra 17.9.2011 og anmeldelser fra 1.1.2012. De kodes med begrænset adgang fra 2013.
 3. Hvis artiklen eller anmeldelsen er omfattet af ordningen, er der et link: Læs artiklen eller Læs anmeldelsen. 
 4. Når brugeren klikker på linket, sker følgende (når brugeren er logget ind):
  • Brugerens data findes frem
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
   (alt dette sker uden brugerens viden)
 5. Hvis ovenstående går godt, får brugeren artiklen/anmeldelserne præsenteret på skærmen.
 6. Hvis ovenstående ikke går godt, får brugeren fx at vide at han skal logge und for at få adgang til hele artiklen.

 

Brug via DDB-CMS

Artikler: Der kan laves opslag i webservicen med artiklens faustnummer.
Anmeldelser: Der kan laves opslag i webservicen med enten faustnummer eller EAN (fx ISBN) på materiale der potentielt har anmeldelser i Infomedia.
Der er to måder at bruge servicen på:

 • Der kan laves et indledende tjek via servicen for at undersøge om det overhovedet er relevant at præsentere brugeren for fx et link til artiklen/anmeldelserne, og først når brugeren vælger at få artiklen/anmeldelsen hentes fuldteksten via servicen
 • Fuldteksten hentes med det samme
 1. Brugeren skal være logget ind
 2. Brugeren finder en artikelpost eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til.
 3. Når servicen kaldes, sker følgende:
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
 4. Hvis ovenstående går godt, kan der laves en visning af fuldteksten i den lokale OPAC.

 

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at bibliotekets brugere kan få lov til at få adgang til Infomedias artikler hjemmefra, fx gennem Bibliotek.dk eller bibliotekets lokale grænseflade, skal biblioteket give Infomedia Fjernadgangsservicen lov til at anvende DBC's fælles lånertjekservice til brugerautentifikation.
Biblioteket skal i VIP under afsnit Slutbrugere > Lånertjek

 1. have oprettet en lånertjekmetode, som Infomedia fjernadgangsservicen skal anvende.
 2. Aktivér Infomedia under Fælles lånertjekservice

Se også den generelle information om Lånertjek i Bibliotek.dk

Indhold

De artikler og anmeldelser brugerne får adgang til, er de samme som der er adgang til gennem Netpunkt.
Læs mere om hvilke poster det drejer sig om.

Teknisk vejledning i lokal brug af webservicen

 

Nærmere oplysninger

Prisoplysninger - tegning af abonnement og spørgsmål kundeservice.dbc.dk