Infomedia webservice

Sidst opdateret: 12.07.2019

Webservice - overblik
Forudsætninger for for brugernes fjernadgang
Brug via bibliotek.dk
Brug via lokal OPAC
Opsætning af lånertjekmetode i VIP
Teknisk vejledning af brug i webservicen
Indhold
Nærmere oplysninger

Webservice - overblik

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser.
Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx bibliotek.dk og DDB-CMS).
Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Forudsætninger for brugernes fjernadgang

Slutbrugere kan få adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia hjemmefra, hvis:

 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia
 • Biblioteket har tegnet abonnement på Infomedia Fjernadgangsservice hos DBC
 • Bibliotekets bibliotekssystem skal kunne modtage og svare på opslag i lånerregister fra DBCs fælles låneretjekservice
 • Biblioteket har oprettet en lånertjekmetode i VIP, og har givet Infomedia Fjernadgangsservice lov til at bruge denne metode (se Lånertjek VIP nedenfor)
 • Biblioteket har åbnet jeres firewall for lånertjekopkald fra DBC - se nærmere om DBC's ip-adresser
 • Brugeren behøver ikke bo i bibliotekets kommune, men skal blot være oprettet som bruger ved biblioteket.

Brug via bibliotek.dk

 1. Brugeren skal være logget ind på bibliotek.dk for at se artiklen.
  Men linket til artiklen kan ses af alle.
 2. Brugeren finder en artikelpost i bibliotek.dk eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til. Poster med Infomedialinks kan søges med ma=xe - for artikler fra 17.9.2011 - for anmeldelser fra 1.1.2012. De kodes med begrænset adgang fra 2013.
 3. Hvis artiklen eller anmeldelsen er omfattet af ordningen, er der et link: Link til artiklen/anmeldelsen fra Infomedia
 4. Når brugeren klikker på linket, sker følgende (når brugeren er logget ind):
  • Brugerens data findes frem
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
   (alt dette sker uden brugerens viden)
 5. Hvis ovenstående går godt, får brugeren artiklen/anmeldelserne præsenteret i et popup-vindue.
 6. Hvis ovenstående ikke går godt, får brugeren fx at vide at han skal gemme et favoritbibliotek eller sine data.

Brug via DDB-CMS

Artikler: Der kan laves opslag i webservicen med artiklens faustnummer.
Anmeldelser: Der kan laves opslag i webservicen med enten faustnummer eller EAN (fx ISBN) på materiale der potentielt har anmeldelser i Infomedia.
Der er to måder at bruge servicen på:

 • Der kan laves et indledende tjek via servicen for at undersøge om det overhovedet er relevant at præsentere brugeren for fx et link til artiklen/anmeldelserne, og først når brugeren vælger at få artiklen/anmeldelsen hentes fuldteksten via servicen
 • Fuldteksten hentes med det samme
 1. Brugeren skal være logget ind
 2. Brugeren finder en artikelpost eller et materiale hvor der er anmeldelser knyttet til.
 3. Når servicen kaldes, sker følgende:
  • Der tjekkes om brugerens bibliotek har abonnement
  • Brugeren tjekkes i bibliotekets lånerdatabase
 4. Hvis ovenstående går godt, kan der laves en visning af fuldteksten i den lokale OPAC.

Opsætning af lånertjekmetode i VIP-basen

For at bibliotekets brugere kan få lov til at få adgang til Infomedias artikler hjemmefra, fx gennem bibliotek.dk eller bibliotekets lokale grænseflade, skal biblioteket give Infomedia Fjernadgangsservicen lov til at anvende DBC's fælles lånertjekservice til brugerautentifikation.
Biblioteket skal i VIP under afsnit B3 (Lånertjekmetoder) have oprettet en lånertjekmetode, som Infomedia fjernadgangsservicen skal anvende.
Find først ud af om I allerede har en egnet lånertjekmetode. Gå til VIP-basens punkt B3 for at se hvilke lånertjekmetoder I har.

 • I kan vælge:
  • Det lånertjek I bruger til bibliotek.dk: NCIP eller Z39.50. Vælg hvilke data der skal tjekkes på
  • Netmusik-lånertjek: GET eller POST
 • Gå til VIP-basens punkt H3 (Fjernadgang og lånertjek, Andre), og vælg lånertjekmetode og sæt hak i Brug fælles lånertjekservice


Se også den generelle vejledning i fjernadgang (PDF).
Se også den generelle information om lånertjek.
Se også den generelle information om ip-adresser ved kommunikation med DanBib/bibliotek.dk-systemerne.

Indhold

De artikler og anmeldelser brugerne får adgang til, er de samme som der er adgang til gennem DanBib.
Læs mere om hvilke poster det drejer sig om.

Teknisk vejledning i lokal brug af webservicen

Nærmere oplysninger

Prisoplysninger - tegning af abonnement og spørgsmål kundeservice.dbc.dk