Infomedia fjernadgangsservice: Teknisk beskrivelse til lokal brug

Sidst opdateret: 25.06.2012

Webservicen er beskrevet ved hjælp af en WSDL med tilhørende XSD. Den kan tilgås både som SOAP og REST, og man kan vælge om output skal være SOAP-XML, JSON eller PHP-serialiseret.

Servicen indeholder fire forskellige operationer:

  • checkArticleRequest: bruges til at tjekke om der findes en artikel i infomedia (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
  • checkReviewRequest: bruges til at tjekke om der findes anmeldelser af et materiale i infomedia (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)
  • getArticleRequest: bruges til at hente fuldteksten af artiklen (opslag på faustnummer på artiklen i danbib)
  • getReviewRequest: bruges til at hente fuldteksten af anmeldelser (opslag på faustnummer/ean på det potentielt anmeldte materiale i danbib)

 

Følgende parametre skal sendes med i forespørgsler til servicen:

  • identifikation af slutbrugeren (userid + pin)
  • identifikation af biblioteket (biblioteksnummer)
  • identifikation af materialet (artikel eller anmeldt materiale) (faustnummer/ean)

 

Selve artiklerne fra InfoMedia returneres i HTML (lige meget hvilken af de tre outputmetoder man vælger fra servicen (SOAP-XML, JSON, PHP)). Denne HTML indeholder forskellige CSS-klasser, som kan anvendes, hvis man ønsker at style outputet i forhold til den brugergrænseflade det implementeres i.

Der må ikke ændres i HTML'en og alt skal vises, fx er det et krav i aftalen med InfoMedia, at InfoMedias logo vises øverst og at InfoMedias juridiske disclaimer vises i bunden af hver artikel.

CSS-klasser

Følgende klasser kan anvendes i forbindelse med styling af lokal visning:

div.infomedia_HeadLine til overskrift
div.infomedia_SubHeadLine til sekundær overskrift
div.infomedia_ByLine til forfatteren af artiklen
div.infomedia_DateLine til datoangivelsen
div.infomedia_paper til navn på avis
div.infomedia_text til brødteksten
div.infomedia_hedline til manchetten
div.infomedia_logo til placering af logo

Adgang til servicen

Adgang til servicen findes her: https://useraccessinfomedia.addi.dk

Beskrivelse af servicen: