Lagringsformater

Sidst opdateret: 7.11.2023

Brønden indeholder data i flere forskellige formater.

  • DKABM er det fælles udvekslings- og præsentationsformat
  • MARC data gemmes i XML-formatet MarcXchange
  • JED data er DKABM eller MARC data konverteret til et JSON format
  • Alle objekter gemmes tillige i deres originale format

DKABM

For at kunne vise data fra flere forskellige kilder på en ensartet måde er DKABM valgt som det fælles udvekslings- og præsentationsformat.

DKABM er en dansk standard for præsentation og udveksling af data mellem arkiver, biblioteker og museer i Danmark. Standarden er en XML-specifikation som bygger oven på Dublin Core

Du kan læse mere om ABM-standarden: ABM-standard

og se DBCs implementering af formatet: DKABM-implementering

samt se den aktuelle mapning fra danMARC2 til DKABM: DKABM-mapning (pdf)

MarcXchange

I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML, som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress - ISO 25577 MarcXchange

JED

JED (JSON Expanded Data) er et JSON-format, som baserer sig på DKABM eller danMARC2. Vi har udviklet formatet med fokus på, at felter i JED er navngivet, så det giver mening for både brugere og udviklere af systemer på Fælles Biblioteksinfrastruktur.

JED data udleveres via FBI API.
Bemærk, at det ikke er alle data i JED-formatet som udleveres via FBI API. Nogle data benyttes kun administrativt eller til dannelse af andre JED data. 

JED er dokumenteret som et JSON-schema, og du kan se en navigerbar udgave af JED-skemaet: JED schema

Du kan se den aktuelle mapning fra henholdsvis DKABM til JED, og danMARC2 til JED: JED mapning