FBS og Cicero

FBS og Cicero lho

 

Sidst opdateret: 3.5.2023

Hjælp og info om Cicero - FBS

FBS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån. Brug menuen til venstre eller søgefunktionen foroven til højre.

Hjælp og info om LMS og Cicero finder her: LMS og Cicero

Beholdningsdata

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledninger til VIP-opsætninger for et FBS bibliotek
VIP-opsætning af FBS søgeprofil til Databrønd - Cicero
VIP-opsætning af FBS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
Brug af Netpunkt og FBS
Dokumentation af skabeloner til FBS
Rettelser af opstilling og posttype
Cicero FBS vejledninger

Beholdningsdata

 

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledning i indberetning af poster til fælleskatalogen: Formatvejledninger

Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero FBS bibliotek


Grænseflade til VIP-basen - generelt

Adgang til VIP-grænsefladen som hidtil:

Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

 • DBC's generelle hjælp til VIP
 • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

VIP-opsætning af Cicero (FBS) søgeprofil til Databrønd

Biblioteker, der skal køre drift på FBS skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler).

Se vejledningen Brøndprofiler til Cicero.

 

VIP-opsætning af Cicero FBS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvilke afsnit i VIP-basen?

Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

 1. Slutbrugere > Lånerdata
 2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
 3. Slutbrugere > Lånertjek
 4. Lånesamarbejde 

Helt generelt - 2 gode råd!

 1. Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
 2. Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

Cicero lånerdata

 

Identifikation af låner

Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

 • CPR-nummer 
 • Låner-ID
 • Lånerkortstregkode 
 • Lånerkortnummer

Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

Supplerende oplysninger om låneren

Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

 

VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

Modtagelse af bestilling

 • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
 • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

Lokalsystem og mailadresser

 • NCIP-adresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
 • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

Bestillinger på bibliotekets egne materialer

 • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

Bestillinger på andre bibliotekers materialer

 • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

Opret lånertjekmetode til Cicero

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
 • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

Fælles lånertjekservice

Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

 • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
 • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

Lånertjek og filialer 
I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

 

VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

Bestillinger fra andre biblioteker til os

 • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

Vores bestillinger til andre biblioteker

Afsender i bestillinger
Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

 • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
 • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

Cicero håndterer begge tilfælde:

 • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
 • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

Kvitteringer modtages via

 • Vælg OrderReceipt

Svar på bestillinger via

 • Vælg ISO18626

Lokalsystem og mailadresser

ISO18626

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

ISO20775 Holdings

 • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-fbs.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
  Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

OrderReceipt

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

Mailadresser

 • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

 

OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

 


Brug af Netpunkt og Cicero

Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
 • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres FBS-system.

Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

Husk: Altid kvittering!

I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

 • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


Dokumentation af skabeloner til FBS

Rettelser af opstilling og posttype

Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


Cicero FBS og LMS vejledninger

 

Hjælp

Er der brug for yderligere hjælp: 

 

Brøndprofiler til Cicero

Brøndprofiler til Cicero rabr

Sidst opdateret 9.1.2024

 

Brøndprofiler bruges til at styre, hvilke poster der søges i. Opsætningen sker i VIP-basen, hvor biblioteket kan oprette profiler og vælge kilder og relationer. Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne.

Herunder beskrives opsætningen af to brøndprofiler kaldet 'cicero' og 'cicero-komplet' i deres simpleste form. De to profiler bruges til at vælge, om kasseret og bortkommet beholdning medtages eller udelades ved søgning af bibliografiske poster. Hvis man aldrig ønsker at kunne medtage kasseret og bortkommet beholdning, kan man nøjes med profilen 'cicero'. Bemærk den tilhørende opsætning af standard-søgeprofiler i afsnittet Opsætning og søgning i Cicero.

Biblioteket kan selv vælge brøndprofilernes navne og supplerende kilder efter behov. Ciceros opsætning af standard-søgeprofiler skal tilpasses tilsvarende.

Særligt for folkeskoler: Alle folkeskoler i en kommune bruger samme biblioteksnummer til DBC's systemer (300xxx) og deler derfor brøndprofiler. Kommunens Cicero-ansvarlige på skoleområdet skal derfor tilpasse brøndprofiler og Cicero-opsætning på skolernes vegne.

Anvendte kilder

De to brøndprofiler anvender følgende kilder:

 • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
  • Lokalposter, påhængsposter og fællesposter ejet af biblioteket. Egne nyoprettede poster uden beholdning findes her.
    
 • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
  • Aktive beholdninger uanset posttype.
    
 • Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker
  • Beholdninger uanset posttype kasseret inden for det seneste år eller bortkommet uden tidsbegrænsning.
    
 • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
  • Alle 870970-fællesposter til FBS.

Der anvendes kun beholdningsdata i de to kilder med hhv. aktive og inaktive beholdninger. Hvis man søger med en brøndprofil, der kun indeholder 'Bibliotekets egne bibliografiske poster' eller 'Folkebiblioteker og Nationalbibliografi', får man derfor 0-hit ved søgning med hak i Beholdning.

Opsætning i VIP-basen

Brøndprofilerne opsættes i VIP-basen under menupunktet Brøndprofiler. Bemærk, at ændringer kan være et par timer om at slå igennem.

Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne for at undgå hentning af unødvendige data.

 • Brøndprofilen 'cicero'
  • Bruges til at udelade kasseret og bortkommet beholdning i den daglige lånerbetjening.
  • Skal indeholde Søgning i disse kilder:
   • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
     
 • Brøndprofilen 'cicero-komplet'
  • Bruges til at medtage kasseret og bortkommet beholdning i forbindelse med materialepleje, accession m.v.
  • Skal indeholde Søgning i disse kilder:
   • Bibliotekets egne bibliografiske poster - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker
   • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
Cicero-brøndprofiler i VIP-basen

 

Opsætning og søgning i Cicero

I Cicero under F7 Serveropsætning indstilles standard-søgeprofilen for forskellige funktioner. Man vil typisk anvende profilen 'cicero' til cirkulation, booking og Cicero Surf, og profilen 'cicero-komplet' til katalogisering, materialeordre og hentning af detaljeret bibliografisk post.

Hvis man kun har oprettet profilen 'cicero', skal den stå i alle indstillingerne. Biblioteker, der bruger andre navne til profilerne, skal tilpasse indstillingerne tilsvarende.

 

Cicero-brøndprofiler i serveropsætning

 

Med denne opsætning vil F2 Søgning starte med søgeprofilen 'cicero' og hak i Beholdning, hvorved kasseret og bortkommet beholdning udelades. Hvis man ønsker at medtage kasseret og bortkommet beholdning, skal man skifte til søgeprofilen 'cicero-komplet'.

Hvis man ønsker at søge egne poster uden beholdning eller alle fællesposter, skal man søge med søgeprofilen 'cicero' eller 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

F3 Søgning og F3 Katalogisering vil starte med søgeprofilen 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

Bemærk, at brøndprofilen for hentning af detaljeret bibliografisk post skal indeholde alle de kilder, som bibliotekets cicero-profiler samlet set anvender, så posterne kan åbnes.

Ved åbning af en post, hvor alle eksemplarer er kasseret eller bortkommet, vises 'Antal 0' på fanen Bibliografisk post, mens antal kasseret ses på fanen Statistik.

Første beholdning på egne poster og fællesposter

Når man skal lægge den første beholdning på en nyoprettet post eller på en fællespost, skal man fremsøge posten med søgeprofilen 'cicero' eller 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning. Kort tid efter, den første beholdning er oprettet, kan posten fremsøges med hak i Beholdning.

Hjemmesider og apps

Brøndprofiler til hjemmesider og apps skal anvende kilden 'Bibliotekets poster med aktive beholdninger - for FBS biblioteker' til søgning af bibliotekets fysiske bestand. Hvis kilden 'Bibliotekets poster med inaktive beholdninger - for FBS biblioteker' indgår i brøndprofilen, vil DDB CMS vise status 'Ikke tilgængelig' og teksten 'Vi har ingen eksemplarer af dette materiale', når der kun er kasseret eller bortkommet beholdning på en post.

Brøndprofilen til DDB CMS skal hedde 'opac' (kan også skrives 'OPAC' eller 'Opac') – ellers kan huskelisten ikke vise poster.

 

FBS - søgninger til materialevalg

FBS - søgninger til materialevalg nla

Opdateret 14. oktober 2019

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have brug for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Hertil kommer at I bør tage stilling til, om færdige forkatalogiseringer (katalogkoden FFK) skal indgå i materialevalget:

Færdige forkatalogiseringer er helt færdige poster på endnu ikke udgivet materiale, inkl. eventuel materialevurdering, der først vil få DBF- og BKM-kode ved udgivelsen, men som bibliotekerne kan starte bestilling af, så de kan indgå i biblioteket tættere på udgivelsestidspunktet. Søgning på BKM – med eller uden forkatalogiseringer nedenfor indeholder relevant vejledning.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger. Hvis søgestrengene bruges i Ciceros materialevalgsliste skabelon skal katalogkoden med ugenummer ikke indgå i søgestrengen, se nærmere under http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ > 2. Quick guides > Materialevalg
 

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe er sf.

Eksempel:

Søgning på voksenmaterialer: sf=v

Søgning på børnematerialer: sf=b

Søgning på skolematerialer: sf=s

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke tidligere registreret): uu=nt

Søgning på ny udgaver og oplag: uu=nu or uu=op

Se flere søgekoder her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges som skabeloner i jeres materialevalgsarbejde.

 

BKM - nye titler, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før eller ikke tidligere har været medtaget i bkm og som er markeret for børn:

Eksempel på søgning:

sf=b and uu=nt and ma=xx and kk=bkm201934 

 

Eksempel med Cicero skabelon (angives uden ugekode)

 

DBF - bogligt materiale

Nye materialer i Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret:

Eksempel på søgning:

kk=dbf201934 and uu=nt and ma=xx not (kk=bkm or kk=ffk)

 

BKM - nye udgaver og oplag, bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

Eksempel på søgning:

(uu=op or uu=nu) and ma=xx and kk=bkm201934

 

BKM -  med eller uden forkatalogiseringer

Hvis I ønsker at færdige forkatalogiseringer indgår i materialevalget:

Eksempler på søgninger:

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and ma=xx

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and sf=b and ma=ly

 

Hvis færdige forkatalogiseringer IKKE indgår i materialevalget:

kk=bkm201912 and ma=xx

kk=bkm201912 and sf=b and ma=ly

kk=bkm201912

 

Rettede titler BKR

Rettede poster søges med søgekoden kk=bkr

kk=bkr201942

 

Se også Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMarc2

 

 

 

 

For skoler og pædagogiske læringscentre

For skoler og pædagogiske læringscentre mdy

Sidst opdateret 4.10.2019

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have brug for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger. Hvis søgestrengene bruges i Ciceros materialevalgsliste skabelon skal katalogkoden med ugenummer ikke indgå i søgestrengen, se nærmere under http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ > 2. Quick guides > Materialevalg

 

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe på materialer er sf.

Eksempel:

Søgning på skolematerialer: sf=s

Søgning på børnematerialer: sf=b

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke udgivet før): uu=nt

Se flere søgekoder her her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges i jeres materialevalgsarbejde.

 

BKM - nye titler, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før eller ikke tidligere har været medtaget i bkm og som er markeret til skoler:

Eksempel på søgning: 

sf=s and uu=nt and ma=xx and kk=bkm201934

 

Eksempel med Cicero skabelon (angives uden ugekode)

 

 

DBF - nye titler, bogligt materiale

Nye materialer fra Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret (typisk taskebøger):

Eksempel på søgning:

kk=dbf2019* and sf=s and uu=nt and ma=xx not kk=bkm*

 

BKM - nye udgaver og oplag, bibliotekskatalogiseret bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

Eksempel på søgning:

sf=s and (uu=op or uu=nu) and ma=xx and kk=bkm2019*

 

BKM - Skolemarkerede bibliotekskatalogiserede materialer, som ikke er online

Liste over alle bibliotekskatalogiserede skolemarkerede materialer, trykte materialer, noder, film, lydbøger mm, men ikke online-materialer :

Eksempel på søgning:

sf=s not ma=xe and kk=bkm2019*

 

DBF- Skolemarkerede boglige materialer 

Alle DBF-skolemarkerede boglige materialer:

Eksempel på søgning:

sf=s and ma=xx and kk=dbf2019* not kk=bkm*

 

Folkeskolens grundfortegnelse

Alle skolemarkerede titler med ugekode - svarende til Folkeskolens grundfortegnelse

Eksempel på søgning:

(kk=bkm201903 or kk=dbf201903) and sf=s

 

Bogens vej til bibliotekerne

Du finder en oversigt over bogens vej til bibliotekerne på denne side (pdf)

LMS og Cicero

LMS og Cicero lho

 

Sidst opdateret: 23.5.2023

 

Hjælp og info om Cicero - LMS

LMS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.

Hjælp og info om FBS og Cicero finder du her: FBS og Cicero

Information

Informationen på danbib.dk om Cicero - LMS er beregnet til overblik og vejledning for bibliotekspersonalet på biblioteker, som bruger den særlige variant af Cicero - LMS, som ikke er det samme som FBS-biblioteker. 

 • Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.
 • Brug menuen til venstre for at finde andre relevante punkter, fx om data eller brug søgefunktionen foroven til højre.

 

Beholdningsdata

Vejledninger til VIP-opsætninger for et LMS bibliotek
VIP-opsætning af LMS søgeprofil til Databrønd - Cicero
VIP-opsætning af LMS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
Brug af Netpunkt og LMS
Dokumentation af skabeloner til LMS
Rettelser af opstilling og posttype
Cicero LMS vejledninger

 

Beholdningsdata

Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero LMS bibliotek


Grænseflade til VIP-basen - generelt

Adgang til VIP-grænsefladen:

Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

 • DBC's generelle hjælp til VIP
 • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

VIP-opsætning af Cicero (LMS) søgeprofil til Databrønd

Biblioteker, der skal køre drift på LMS, skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler).

Se vejledningen Brøndprofiler til Cicero.

 

VIP-opsætning af Cicero LMS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvilke afsnit i VIP-basen?

Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

 1. Slutbrugere > Lånerdata
 2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
 3. Slutbrugere > Lånertjek
 4. Lånesamarbejde 


Helt generelt - 2 gode råd!

 • Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
 • Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

Cicero lånerdata

 

Identifikation af låner

Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

 • CPR-nummer 
 • Låner-ID
 • Lånerkortstregkode 
 • Lånerkortnummer

Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

Supplerende oplysninger om låneren

Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

 

VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

Modtagelse af bestilling

 • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
 • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

Lokalsystem og mailadresser

 • NCIP-adresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
 • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

Bestillinger på bibliotekets egne materialer

 • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

Bestillinger på andre bibliotekers materialer

 • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk 

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

Opret lånertjekmetode til Cicero

 • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
 • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

Fælles lånertjekservice

Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

 • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
 • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

Lånertjek og filialer 
I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

 

VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

Bestillinger fra andre biblioteker til os

 • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

Vores bestillinger til andre biblioteker

Afsender i bestillinger
Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

 • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
 • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

Cicero håndterer begge tilfælde:

 • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
 • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

Kvitteringer modtages via

 • Vælg OrderReceipt

Svar på bestillinger via

 • Vælg ISO18626

Lokalsystem og mailadresser

ISO18626

 • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

ISO20775 Holdings

 • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-lms.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
  Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

OrderReceipt

 • Serveradresse: https://cicero-lms.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

Mailadresser

 • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

 

OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

 


Brug af Netpunkt og Cicero

Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
 • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres LMS-system.

Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

Husk: Altid kvittering!

I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

 • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


Dokumentation af skabeloner til FBS

Rettelser af opstilling og posttype

Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


Cicero FBS og LMS vejledninger

Hjælp

Er der brug for yderligere hjælp: 

 

Nedlagte poster

Nedlagte poster mdy

Opdateret 6. maj 2024

 

Praksis for nedlæggelse af dobbeltposter 

Når DBC opdager dobbeltposter nedlægges disse med det samme og evt. beholdning m.m. overføres automatisk til det nye faustnummer.     
 

Oversigt over nedlagte poster

Herunder kan I finde en oversigt over nedlagte dobbeltposter.
Den samme oversigt indholder også oplysning om hvilket nyt faustnummer, som jeres beholdninger fra dobbeltposten er overført til i stedet.

Oplever I problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via vores kundeservice, https://kundeservice.dbc.dk/

 

Alle nedlagte poster fra 2021 ff.

Herunder kan I finde en oversigt over nedlagte poster

 

Nedlagte dobbeltposter

Faustnummer på nedlagt post  Titel   Faustnummer på post som beholdninger er overført til  Dato for nedlæggelse   
39049228Sygeplejeskolen   3880859128.07.2021
39038838Camillas køkkengave2933116208.09.2021
39273829Slim3923903515.09.2021
45287769The Raven boys4538080729.09.2021
46928636Snart i skole - danskbog5514024303.11.2021
39600331Sexologi4708347822.12.2021
61342206Elektroteknik - opgavesamling2915462712.01.2022
61510354Mens vi strikker6155961219.01.2022
46703413Robinson Crusoe2838613323.02.2022
62392339Sygeplejeskolen - Sæson 46230889325.03.2022
61763406Naturens univers2927111913.04.2022
39435578Skrivevejen 13842164613.04.2022
39435489Molevitten, 0. kl.4840570313.04.2022

38908839

Coming 2 America3885810606.07.2022
39584506Nøglen til FVU-dansk, trin 3 - Teksthæfte6144408403.08.2022
61917128Black Sun3920311110.08.2022

52255090

Kejserens nye klæder

23474433

24.08.2022
134157054Turen går til H.C. Andersens Danmark6281767417.11.2022
62698195Filosofiske eksperimentarier6241941523.11.2022
134349603Psykologi - niveau F5250331019.04.2023
135130834Lav video med Naja Münster13502064819.04.2023
135247812Sundhed, krop og bevægelse5254206510.05.2023
135247847Pædagogik og psykologi5258185010.05.2023
135247782Aktiviteter, kultur og natur5257977510.05.2023
135248088Kommunikation og digital kultur5250330210.05.2023
135247871Praktikbogen - Social- og sundhedshjælper5424375810.05.2023
135246468Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering5337469710.05.2023
135246433Naturfag SOSU - niveau D og C13449132910.05.2023
135247855Mødes med borgeren5337466224.05.2023
135246425Mødet med borgeren og patienten5365714124.05.2023
135246409Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering5376204224.05.2023
135248118Farmakologi og medicinhåndtering5235081624.05.2023
135248002Det ¤sammenhængende borger- og patientforløb5364241124.05.2023
135246344Somatisk sygdom og sygepleje - bind 15371933324.05.2023
135246352Somatisk sygdom og sygepleje - bind 25371934124.05.2023
135247707Psykisk sygdom og sygepleje5377768624.05.2023
135247626Kvalitet og udvikling5388572124.05.2023
135247758Social- og sundhedshjælperens rolle5338964324.05.2023
135247669Personlig hjælp, omsorg og pleje (SSH)5338967824.05.2023
06705871Banker og sparekasser m.v.0661957628.06.2023
06668496Meddelelser fra Statsskattedirektoratet og Ligningsrådet0666855028.06.2023
06651429Dansk lovsamling0664859205.07.2023
42019313Camping-Fritid2006462512.07.2023
06794971Rushåndbogen0700114219.07.2023
06847315Statistik om hjemmesygeplejerskevirksomheden0684844319.07.2023
06979750Året fortalt i tegninger0697951319.07.2023
06897843Kalaallit Nunaanni piniartut pisaannut titartaaviit katiterneri0689114419.07.2023
06773133Beretning fra Forsikringsrådet0677285419.07.2023
135770949El ståbi2857595519.07.2023
136293265Fyens Stiftstidende 250 - 1772-202213517323111.10.2023
62379804After - Del 1 : Mødet4627851808.11.2023
137148536

11%

135114138

14.02.2024

137153335

0-14 - bæredygtighed i dagtilbud

137341638

14.02.2024

136474685

Rygsæk - Naturfamilier

136648837

06.03.2024

136471732

Naturfamilier - Grejrygsæk

136648837

06.03.2024

135906166Molevitten 1. kl. - lærervejledning til litteratursporet - web4831010914.03.2024
138336115Social- og sundhedshjælperens rolle13825323606.05.2024
    
    
    

 

 

Nedlagte poster på materialer, der ikke udkommer

  Faustnummer på nedlagt post  Titel  Dato for nedlæggelse
38713396 Ungdomsgaranti - EU politik og dansk praksis 20.12.2023