FBS og Cicero

FBS og Cicero lho tor, 03/03 2016 - 11:32

 

Sidst opdateret: 23.2.2023

Hjælp og info om Cicero - FBS

FBS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån. Brug menuen til venstre eller søgefunktionen foroven til højre.

Hjælp og info om LMS og Cicero finder her: LMS og Cicero

Beholdningsdata

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledninger til VIP-opsætninger for et FBS bibliotek
VIP-opsætning af FBS søgeprofil til Databrønd - Cicero
VIP-opsætning af FBS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
Brug af Netpunkt og FBS
Dokumentation af skabeloner til FBS
Rettelser af opstilling og posttype
Cicero FBS vejledninger

Beholdningsdata

 

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledning i indberetning af poster til fælleskatalogen: Formatvejledninger

Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero FBS bibliotek


Grænseflade til VIP-basen - generelt

Adgang til VIP-grænsefladen som hidtil:

Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

 • DBC's generelle hjælp til VIP
 • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

VIP-opsætning af Cicero (FBS) søgeprofil til Databrønd

Biblioteker, der skal køre drift på FBS skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler). Det anbefales at oprette en ny profil og navngive denne søgeprofil ”cicero”. Samme profil kan anvendes til søgning, booking, cirkulation, katalogisering og materialeordrer.

For at et bibliotek kan søge i sit katalog skal der oprettes mindst en søgeprofil med nedenstående kilder (Bibliotekets katalog og Folkebiblioteker og Nationalbibliografi) tilvalgt, eksempel:

Cicero brøndprofil

Kilderne skal være søgbare, eksempel:

Cicero aktiv kilde

 

VIP-opsætning af Cicero FBS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvilke afsnit i VIP-basen?

Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

 1. Slutbrugere > Lånerdata
 2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
 3. Slutbrugere > Lånertjek
 4. Lånesamarbejde 

Helt generelt - 2 gode råd!

 1. Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
 2. Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

Cicero lånerdata

 

Identifikation af låner

Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

 • CPR-nummer 
 • Låner-ID
 • Lånerkortstregkode 
 • Lånerkortnummer

Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

Supplerende oplysninger om låneren

Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

 

VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

Modtagelse af bestilling

 • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
 • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

Lokalsystem og mailadresser

 • NCIP-adresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
 • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

Bestillinger på bibliotekets egne materialer

 • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

Bestillinger på andre bibliotekers materialer

 • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

Opret lånertjekmetode til Cicero

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
 • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

Fælles lånertjekservice

Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

 • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
 • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

Lånertjek og filialer 
I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

 

VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

Bestillinger fra andre biblioteker til os

 • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

Vores bestillinger til andre biblioteker

Afsender i bestillinger
Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

 • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
 • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

Cicero håndterer begge tilfælde:

 • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
 • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

Kvitteringer modtages via

 • Vælg OrderReceipt

Svar på bestillinger via

 • Vælg ISO18626

Lokalsystem og mailadresser

ISO18626

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

ISO20775 Holdings

 • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-fbs.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
  Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

OrderReceipt

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

Mailadresser

 • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

 

OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

 


Brug af Netpunkt og Cicero

Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
 • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres FBS-system.

Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

Husk: Altid kvittering!

I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

 • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


Dokumentation af skabeloner til FBS

Rettelser af opstilling og posttype

Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


Cicero FBS og LMS vejledninger

 

Hjælp

Er der brug for yderligere hjælp: 

 

FBS-FAQ

FBS-FAQ nla ons, 05/10 2016 - 11:41

FAQ:  svar på hyppigt stillede spørgsmål

Pædagogiske Læringscentre og Netpunkt (udsendt 21.9.2016)

Pædagogiske Læringscentre (PLC), der skal kunne oprette lokalposter i Cicero, se denne præcisering:

Ved opsætning af adgang til Netpunkt skal PLC i Cicero anvende det 300XXX biblioteksnummer, der er genereret specielt til brug i FBS – og altså ikke det 6XXXXX nummer, PLC-erne plejer at anvende ved evt. anden brug af Netpunkt.

Systematic er i besiddelse af en samlet liste over de nødvendige opsætningsparametre for de medvirkende kommuner i FBS – alternativt kan informationen indhentes ved henvendelse til DBCs Kundeservice.
 
For information om opsætningen i Cicero henvises til FBS-udrulningssiden – specifikt opsætningsvejledningens pkt. 5.3.3: Brugernavn og password (Netpunkt login) til DBC services.

FBS - søgninger til materialevalg

FBS - søgninger til materialevalg nla tir, 20/12 2016 - 09:53

Opdateret 14. oktober 2019

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have brug for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Hertil kommer at I bør tage stilling til, om færdige forkatalogiseringer (katalogkoden FFK) skal indgå i materialevalget:

Færdige forkatalogiseringer er helt færdige poster på endnu ikke udgivet materiale, inkl. eventuel materialevurdering, der først vil få DBF- og BKM-kode ved udgivelsen, men som bibliotekerne kan starte bestilling af, så de kan indgå i biblioteket tættere på udgivelsestidspunktet. Søgning på BKM – med eller uden forkatalogiseringer nedenfor indeholder relevant vejledning.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger. Hvis søgestrengene bruges i Ciceros materialevalgsliste skabelon skal katalogkoden med ugenummer ikke indgå i søgestrengen, se nærmere under http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ > 2. Quick guides > Materialevalg
 

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe er sf.

Eksempel:

Søgning på voksenmaterialer: sf=v

Søgning på børnematerialer: sf=b

Søgning på skolematerialer: sf=s

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke tidligere registreret): uu=nt

Søgning på ny udgaver og oplag: uu=nu or uu=op

Se flere søgekoder her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges som skabeloner i jeres materialevalgsarbejde.

 

BKM - nye titler, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før eller ikke tidligere har været medtaget i bkm og som er markeret for børn:

Eksempel på søgning:

sf=b and uu=nt and ma=xx and kk=bkm201934 

 

Eksempel med Cicero skabelon (angives uden ugekode)

 

DBF - bogligt materiale

Nye materialer i Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret:

Eksempel på søgning:

kk=dbf201934 and uu=nt and ma=xx not (kk=bkm or kk=ffk)

 

BKM - nye udgaver og oplag, bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

Eksempel på søgning:

(uu=op or uu=nu) and ma=xx and kk=bkm201934

 

BKM -  med eller uden forkatalogiseringer

Hvis I ønsker at færdige forkatalogiseringer indgår i materialevalget:

Eksempler på søgninger:

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and ma=xx

(kk=bkm201942 or kk=ffk201942) and sf=b and ma=ly

 

Hvis færdige forkatalogiseringer IKKE indgår i materialevalget:

kk=bkm201912 and ma=xx

kk=bkm201912 and sf=b and ma=ly

kk=bkm201912

 

Rettede titler BKR

Rettede poster søges med søgekoden kk=bkr

kk=bkr201942

 

Se også Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMarc2

 

 

 

 

For skoler og pædagogiske læringscentre

For skoler og pædagogiske læringscentre mdy tor, 27/10 2016 - 15:30

Sidst opdateret 4.10.2019

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have brug for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger. Hvis søgestrengene bruges i Ciceros materialevalgsliste skabelon skal katalogkoden med ugenummer ikke indgå i søgestrengen, se nærmere under http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ > 2. Quick guides > Materialevalg

 

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe på materialer er sf.

Eksempel:

Søgning på skolematerialer: sf=s

Søgning på børnematerialer: sf=b

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke udgivet før): uu=nt

Se flere søgekoder her her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges i jeres materialevalgsarbejde.

 

BKM - nye titler, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før eller ikke tidligere har været medtaget i bkm og som er markeret til skoler:

Eksempel på søgning: 

sf=s and uu=nt and ma=xx and kk=bkm201934

 

Eksempel med Cicero skabelon (angives uden ugekode)

 

 

DBF - nye titler, bogligt materiale

Nye materialer fra Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret (typisk taskebøger):

Eksempel på søgning:

kk=dbf2019* and sf=s and uu=nt and ma=xx not kk=bkm*

 

BKM - nye udgaver og oplag, bibliotekskatalogiseret bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

Eksempel på søgning:

sf=s and (uu=op or uu=nu) and ma=xx and kk=bkm2019*

 

BKM - Skolemarkerede bibliotekskatalogiserede materialer, som ikke er online

Liste over alle bibliotekskatalogiserede skolemarkerede materialer, trykte materialer, noder, film, lydbøger mm, men ikke online-materialer :

Eksempel på søgning:

sf=s not ma=xe and kk=bkm2019*

 

DBF- Skolemarkerede boglige materialer 

Alle DBF-skolemarkerede boglige materialer:

Eksempel på søgning:

sf=s and ma=xx and kk=dbf2019* not kk=bkm*

 

Folkeskolens grundfortegnelse

Alle skolemarkerede titler med ugekode - svarende til Folkeskolens grundfortegnelse

Eksempel på søgning:

(kk=bkm201903 or kk=dbf201903) and sf=s

 

Bogens vej til bibliotekerne

Du finder en oversigt over bogens vej til bibliotekerne på denne side (pdf)

LMS og Cicero

LMS og Cicero lho man, 18/06 2018 - 11:15

 

Sidst opdateret: 22.12.2022

 

Hjælp og info om Cicero - LMS

LMS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.

Hjælp og info om FBS og Cicero finder du her: FBS og Cicero

  Information

  Informationen på danbib.dk om Cicero - LMS er beregnet til overblik og vejledning for bibliotekspersonalet på biblioteker, som bruger den særlige variant af Cicero - LMS, som ikke er det samme som FBS-biblioteker. 

  • Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.
  • Brug menuen til venstre for at finde andre relevante punkter, fx om data eller brug søgefunktionen foroven til højre.

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætninger for et LMS bibliotek
  VIP-opsætning af LMS søgeprofil til Databrønd - Cicero
  VIP-opsætning af LMS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
  Brug af Netpunkt og LMS
  Dokumentation af skabeloner til LMS
  Rettelser af opstilling og posttype
  Cicero LMS vejledninger

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero LMS bibliotek


  Grænseflade til VIP-basen - generelt

  Adgang til VIP-grænsefladen:

  Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

  Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

  • DBC's generelle hjælp til VIP
  • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

  VIP-opsætning af Cicero (LMS) søgeprofil til Databrønd

  Biblioteker, der skal køre drift på LMS, skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler). Det anbefales at oprette en ny profil og navngive denne søgeprofil ”cicero”. Samme profil kan anvendes til søgning, booking, cirkulation, katalogisering og materialeordrer.

  For at et bibliotek kan søge i sit katalog skal der oprettes mindst en søgeprofil med nedenstående kilder (Bibliotekets katalog og Folkebiblioteker og Nationalbibliografi) tilvalgt, eksempel:

  Cicero brøndprofil

   

  Kilderne skal være søgbare, eksempel:

  Cicero kilde

   

  VIP-opsætning af Cicero LMS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

  OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

  Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

  Hvilke afsnit i VIP-basen?

  Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

  1. Slutbrugere > Lånerdata
  2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
  3. Slutbrugere > Lånertjek
  4. Lånesamarbejde 


  Helt generelt - 2 gode råd!

  • Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
  • Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

  I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

  Cicero lånerdata

   

  Identifikation af låner

  Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

  • CPR-nummer 
  • Låner-ID
  • Lånerkortstregkode 
  • Lånerkortnummer

  Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

  Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

  Supplerende oplysninger om låneren

  Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

  I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

  Modtagelse af bestilling

  • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
  • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

  Lokalsystem og mailadresser

  • NCIP-adresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
  • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
  • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

  Bestillinger på bibliotekets egne materialer

  • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

  Bestillinger på andre bibliotekers materialer

  • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

  Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk 

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

  Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

  Opret lånertjekmetode til Cicero

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
  • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
  • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

  Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

  Fælles lånertjekservice

  Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

  • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
  • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

  Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

  Lånertjek og filialer 
  I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
  Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

   

  VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

  Bestillinger fra andre biblioteker til os

  • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

  Vores bestillinger til andre biblioteker

  Afsender i bestillinger
  Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

  • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
  • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

  Cicero håndterer begge tilfælde:

  • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
  • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

  Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

  Kvitteringer modtages via

  • Vælg OrderReceipt

  Svar på bestillinger via

  • Vælg ISO18626

  Lokalsystem og mailadresser

  ISO18626

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
  • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

  Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

  ISO20775 Holdings

  • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-lms.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
   Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

  OrderReceipt

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
  • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

  Mailadresser

  • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

  Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

   

  OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

  Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

  • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

   


  Brug af Netpunkt og Cicero

  Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

  Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
  Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

  • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
  • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

  Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

  Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres LMS-system.

  Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

  Husk: Altid kvittering!

  I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

  Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

  • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

  Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

  Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

  Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

  I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

  Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

  Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

  I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
  I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

  En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


  Dokumentation af skabeloner til FBS

  Rettelser af opstilling og posttype

  Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


  Cicero FBS og LMS vejledninger

  Hjælp

  Er der brug for yderligere hjælp: 

   

  Nedlagte poster

  Nedlagte poster mdy tir, 09/02 2021 - 14:58

  Opdateret 22. marts 2023

   

  Praksis for nedlæggelse af dobbeltposter og poster på materialer der alligevel ikke udkommer

  Dobbeltposter og poster på materialer, der alligevel ikke udkommer, nedlægges efter en varslingsperiode på 3 måneder.
  I løbet af varslingsperioden har I mulighed for at overføre jeres beholdninger, lån, reservationer mm. til et nyt faustnummer (dobbeltposter) eller slette dem i god tid før posten bliver nedlagt (poster på materialer, der ikke udkommer).

  Inden en post nedlægges ændrer vi titlen til: [POSTEN NEDLÆGGES DDMMÅÅÅ – BRUG I STEDET <FAUST>], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal overføres til nyt faustnummer, eller til: [POSTEN NEDLÆGGES DDMMÅÅÅ - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal slettes.
   
  Eksempler
  [POSTEN NEDLÆGGES 15.06.2021 – BRUG I STEDET 38628437] - Maskernes hus
  [POSTEN NEDLÆGGES 15.06.2021 - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET] - Ungdomsgaranti - EU politik og dansk praksis

  Ændringen af titlen genererer en påhængspost hos jer, der har beholdning på materialet med oplysning om opstillingsændring, og I skal fremover selv holde øje med, når en post skal nedlægges og enten overføre beholdninger mm til det nye faustnummer eller slette dem.
  NB! Hvis I i forvejen har en påhængspost med en lokal opstilling på materialet, vil der ikke blive dannet en ny påhængspost.

  Hvis ændringen sker på et materiale, I har bestilt men endnu ikke modtaget fra jeres leverandør, anbefales det at I reserverer materialet for ved modtagelse at sikre jer, at der er overensstemmelse mellem de data, jeres leverandør har anvendt ved klargøringen og postens indhold.

  Oversigt over nedlagte poster

  I kan finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det, herunder.
  Den samme oversigt indeholder også oplysning om hvilket nyt faustnummer, I skal overføre jeres beholdninger til i stedet, når det er en dobbeltpost.

  Sådan flytter og retter I poster

  Se vejledning om at overføre beholdninger mm til nyt faustnummer her https://danbib.dk/fbs-cicero#cicero

  Se FBS – opstillingsændring og posttypeskift her https://danbib.dk/fbs-cicero#rettelser for generel vejledning til, hvordan I håndterer rettelser.

  Hvis I ikke flytter jeres beholdninger, lån, reservationer mm. vil de ikke længere være synlige i jeres system, og dermed kan I ikke selv automatisk flytte dem over på det nye faustnummer.
  I kan kontakte DBC via kundeservice for at få besked om jeres beholdninger, så I manuelt kan tilføje dem til det nye faustnummer. Vi kan imidlertid ikke give besked om lån og reservationer, så de oplysninger går tabt.

   

  Oplever I problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via vores kundeservice, https://kundeservice.dbc.dk/

   

  Alle nedlagte poster fra 2021 ff.

  Herunder kan I finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det.

  Nedlagte dobbeltposter

   

  Faustnummer på post på vej til at blive nedlagt   Titel   

  Faustnummer på post som     beholdninger skal overføres til

    Dato for nedlæggelse   
  39049228 Sygeplejeskolen    38808591 28.07.2021
  39038838 Camillas køkkengave 29331162 08.09.2021
  39273829 Slim 39239035 15.09.2021
  45287769 The Raven boys 45380807 29.09.2021
  46928636 Snart i skole - danskbog 55140243 03.11.2021
  39600331 Sexologi 47083478 22.12.2021
  61342206 Elektroteknik - opgavesamling 29154627 12.01.2022
  61510354 Mens vi strikker 61559612 19.01.2022
  46703413 Robinson Crusoe 28386133 23.02.2022
  62392339 Sygeplejeskolen - Sæson 4 62308893 25.03.2022
  61763406 Naturens univers 29271119 13.04.2022
  39435578 Skrivevejen 1 38421646 13.04.2022
  39435489 Molevitten, 0. kl. 48405703 13.04.2022

  38908839

  Coming 2 America 38858106 06.07.2022
  39584506 Nøglen til FVU-dansk, trin 3 - Teksthæfte 61444084 03.08.2022
  61917128 Black Sun 39203111 10.08.2022

  52255090

  Kejserens nye klæder

  23474433

  24.08.2022
  134157054 Turen går til H.C. Andersens Danmark 62817674 17.11.2022
  62698195 Filosofiske eksperimentarier 62419415 23.11.2022
  134349603 Psykologi - niveau F 52503310 19.04.2023
  135130834 Lav video med Naja Münster 135020648 19.04.2023
  135247812 Sundhed, krop og bevægelse 52542065 10.05.2023
  135247847 Pædagogik og psykologi 52581850 10.05.2023
  135247782 Aktiviteter, kultur og natur 52579775 10.05.2023
  135248088 Kommunikation og digital kultur 52503302 10.05.2023
  135247871 Praktikbogen - Social- og sundhedshjælper 54243758 10.05.2023
  135246468 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 53374697 10.05.2023
  135246433 Naturfag SOSU - niveau D og C 134491329 10.05.2023
  135247855 Mødes med borgeren 53374662 24.05.2023
  135246425 Mødet med borgeren og patienten 53657141 24.05.2023
  135246409 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 53762042 24.05.2023
  135248118 Farmakologi og medicinhåndtering 52350816 24.05.2023
  135248002 Det ¤sammenhængende borger- og patientforløb 53642411 24.05.2023
  135246344 Somatisk sygdom og sygepleje - bind 1 53719333 24.05.2023
  135246352 Somatisk sygdom og sygepleje - bind 2 53719341 24.05.2023
  135247707 Psykisk sygdom og sygepleje 53777686 24.05.2023
  135247626 Kvalitet og udvikling 53885721 24.05.2023
  135247758 Social- og sundhedshjælperens rolle 53389643 24.05.2023
  135247669 Personlig hjælp, omsorg og pleje (SSH) 53389678 24.05.2023
  06705871 Banker og sparekasser m.v. 06619576 28.06.2023
  06668496 Meddelelser fra Statsskattedirektoratet og Ligningsrådet 06668550 28.06.2023
         

   

  Nedlagte poster på materialer, der ikke udkommer

    Faustnummer på nedlagt post   Titel   Dato for nedlæggelse