BOB og VIP vejledning

Sidst opdateret: 26.05.2020

Bestilsystemet i DanBib og bibliotek.dk er bygget op omkring to systemer: BOB-basen og VIP-basen.

BOB-basen

BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i DanBib (netpunkt eller Zpunkt), bibliotek.dk, Biblo og Læsekompasset.

Det er BOB-systemet, der distribuerer bestillinger til modtagerbibliotekerne på den måde, de ønsker det (ved opslag i BOB, på e-mail, som z39.50-transaktion, iso18626 eller vha. NCIP-metoden), ligesom BOB-systemet kan sættes op til at sende information om afgivne bestillinger til afsender-biblioteket (ved opslag i BOB, via orderReceipt eller som e-mail).

VIP-basen

VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, formater for bestillinger, elektroniske adresser (e-mail, url'er, z39.50-hostnames, NCIP-adresser, iso18626, iso20775), vejviseroplysninger m.m.