Bogbusser og bestil

Sidst opdateret: 4. september 2023

Indhold:

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk-grænsefladen
Bogbusholdepladser i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen

  1. Vælg bogbussen under betjeningssteder (øverst til venstre efter login i VIP)
  2. Klik på Om biblioteket i menuen og derefter Bogbusholdepladser.
  3. Klik på Tilføj bogbusholdeplads og skriv holdepladsens navn i tekstfeltet. Gentag for hver bogbusholdeplads. Bogbusholdepladserne sorteres automatisk alfabetisk.

Bogbusholdepladserne i Bibliotek.dk-grænsefladen

Når I har oprettet jeres bogbusholdepladser i VIP-basen, bliver brugeren i Bibliotek.dk præsenteret for en dropdown-liste med holdepladser på bestillingens trin 2 (Valg af bibliotek). Brugeren kan ikke bestille afhentning hos en bogbus uden at vælge en holdeplads. 

Eksempel:

Vælg bogbusholdeplads

Tilsvarende bliver brugeren præsenteret for listen, hvis han ønsker at gemme bogbussen som Favoritbibliotek i Mit Bibliotek.dk.

Hvordan ser I holdepladserne i Bibliotek.dk- og Netpunkt-bestillinger?

Bogbusholdepladserne optræder på lidt forskellig måde i bestillingerne, alt efter om det er bestillinger fra Bibliotek.dk (i BOB-basen eller på mail), eller om det er Netpunkt-bestillinger; herunder også kvitteringer der downloades til eget fjernlånssystem.

I eksemplerne nedenfor har brugeren valgt Gassum som bogbusholdeplads.

Bibliotek.dk-bestillinger (BOB-basen)

I BOB-basen (Bibliotek.dk-fanen) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbus (773004) - Bogbus: Gassum torsdag

I en NCIP Request Item-bestilling vil en bogbusholdeplads være formateret således:

 <ToAgencyId>
  <UniqueAgencyId>
  <Scheme>http://biblstandard.dk/ncip/schemes/agencysubdiv/1.0/</Scheme>
   <Value>DK-773004_Gassum torsdag</Value>
  </UniqueAgencyId>
 </ToAgencyId>

 

Netpunkt-bestillinger, herunder downloadede kvitteringer

Bogbusholdepladsen overføres til Netpunkt-kvitteringen hvis:

  • Bibliotek.dk-bestillingen fra BOB-basen sendes videre til et andet bibliotek, eller
  • hvis Bibliotek.dk-bestillingen bliver lavet om til en automatisk fjernlånsbestilling.

I begge tilfælde vil bogbusholdepladsen stå i Bemærkninger-feltet i DanBib-kvitteringen, foranstillet en fast tekst: 'busholdeplads:' efterfulgt af blanktegn, således:

I BOB-basen (DanBib-afgivne) ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004) - Bogbus: Gassum - torsdag
   Stemannsgade 2
   8900 Randers
 

En kvittering i OrderReceipt-xml-formatet ser således ud:

    <ubf:pickUpAgencyId>773004</ubf:pickUpAgencyId>
    <ubf:pickUpAgencySubdivision>Gassum torsdag</ubf:pickUpAgencySubdivision>