Zgateway mod eksterne baser

Sidst opdateret: 19.06.2020

Hent poster via Zgateway i danMARC2 fra WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

Når du søger i WorldCat, ArticleFirst eller Bibsys via Zgateway, søger du i henholdsvis en amerikansk eller norsk database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men vi stiller en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.

Hjælp til WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, ArticleFirst og Bibsys

WorldCat er en global fælleskatalog for ca. 72.000 biblioteker. 
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

ArticleFirst er en amerikansk database over indhold i en række tidsskrifter. OCLC ArticleFirst giver oplysninger om bl.a. hvilke emneområder denne database dækker. 

Bibsys er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Vi henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på zgateway.dbc.dk port 210:

  1. WorldCat-basen - kaldes med base worldcat 
  2. ArticleFirst-basen - kaldes med base articlefirst
  3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

  1. Poster i danMARC2
  2. Poster i MARC21

Benyt disse format-OID'er og element set names:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger: 

WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses via:
Search tips for OCLC Z39.50 Cataloging.

Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.