Opsætning af z-klient

Sidst opdateret: 22. januar 2021

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med DanBib og andre DBC-baser

Indhold:

Generelt

Adgang

Søgning og visning

Genbrug/download

Bestil

Generelt

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

  • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
  • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

DBCs target hedder Zgateway.
Formalia vedr. adgangsmuligheder findes under Adgang til Danbib.

De tekniske specifikationer kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til driftversion.
Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver brugerkode. Se nærmere under Adgang

Der findes også en test-target til Zgateway. De tekniske specifikationer for denne testadgang kan ses i
Zgateway - tekniske parametre til testversion.

Til toppen

Adgang

Adgang til DanBib m.fl. via Zgateway kræver som nævnt brugerkode og password.

Brugerkode/password er opbygget i 'V3-style' og er den samme der giver adgang til netpunkt.

Brugerkoden:
Brugerkoden består af følgende elementer:
'user-id', 'group-id' og 'password' i denne rækkefølge:

  • User-ID=netpunkt
  • Group-ID=[biblioteksnummer]
  • Password=[tilsendt kodeord]

Fx: netpunkt/716700/pumpluft

Til toppen

Søgning og visning

En z-klient har en standardopsætning, som systemleverandøren er ansvarlig for.
Denne opsætning kan normalt trimmes indenfor nogle givne rammer.

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogle attribut-kombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i DanBib med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Zgateway som via søgning i netpunkt.dk. Zgateway opfylder hovedparten af kravene i danZIG-profilen - dog understøttes ikke alle attributkombinationer. Hvilke attributkombinationer der kan bruges i Zgateway ses på siden Understøttelse af danZIG profil.

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten, der bestemmer, hvor mange vis-formater, der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra DanBib:

  • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
  • MARC21

Formaterne afviger en del fra visning i Netpunkt.dk, da det forudsættes, at det er klienten, der udformer avancerede vis-formater.

Til toppen

Genbrug/download

Genbrug/download i Z39.50-sammenhæng er pt. det samme som visning ("present"), da en "visning" af en post indebærer, at posten sendes fra target til klient i det ønskede vis-format, hvorefter klienten "klarer resten".

En z-klient beregnet til genbrug vil i de fleste tilfælde være sat op til at bede om danMARC2-poster til visning, men alle de ovennævnte formater vil være til rådighed.

Til toppen

Bestil

- fra egen klient til DBCs bestilsystem:

Dokumentation for valgte standarder ses i danZIG-profilen (på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Z-klienten skal kalde op til DanBib via Zgateway (zgateway.dbc.dk:210). Klienten skal her være sat op til at kunne hente poster i "Holdingsformat" i XML:

  • record schema: ZIG Holdings abstract schema (OID: 1.2.840.10003.13.7.2, vil blive ændret til 1.2.840.10003.13.7.4 i løbet af 2013, jfr Danzig-rettelse udsendt 27.3.2013: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm.
  • element set name: B2:[biblioteksnummer] eller element set name: B2
  • record syntax: xml (OID: 1.2.840.10003.5.109.10)

Element set name angives som: B2:[biblioteksnummer], fx: B2:762100. Derved vises holdings i den rækkefølge som det er bestemt af bibliotekets "låneveje", dvs. sortering af lokaliseringer som biblioteket har valgt i VIP-basens afsnit om Låneveje (under Lånesamarbejde). Hvis ':[biblioteksnummer] ikke angives i element set name, vises holdings i en default-rækkefølge.

Se mere i dokumentet:
Bestil-systemet i overblik.

- fra DanBib til egen Z-server

Uanset om I benytter egen Z-klient til at søge og bestille i DanBib (eller I fx bruger Netpunkt til dette), kan I benytte en lokal Z-server til at modtage illrequest (bestillinger) fra DanBib (netpunkt/BOB-basen) og afsende automatiske svar retur (illanswer) på disse bestillinger - hvis jeres lokale system har denne facilitet. Se nærmere beskrivelse af hvad der kræves i dokumentet:
Nyt "ILL-XML"-bibliotek?

Til toppen