Tips og vejledninger

Tips og vejledninger lho

Marts 2023

Menupunkterne herunder (til venstre) er en opsamling af tips, vejledninger og gode råd vedr. søgning og visning i grænseflader som bruger Databrønden, primært Netpunkt og Bibliotek.dk.

Vejledningerne er plukket fra DBCs blog (profblog.bibliotek.dk lukker foråret 2023) og fra DBCs nyhedsliste: FBI-nyt.

Hvis du savner en vejledning eller noget dokumentation, så prøv at søge her på danbib.dk eller kontakt DBC kundeservice med dit forslag, så kigger vi på det.

 

"Kan ikke leveres" - om bestilling af tidsskrifter og artikler

"Kan ikke leveres" - om bestilling af tidsskrifter og artikler lho

September 2019

Oplever du at du som långivende bibliotek afviser helt almindelige tidsskrift- eller artikelbestillinger?

- eller at du som låntagende bibliotek får afvist bestillinger?

 

De afviste bestillinger ligger hos långivende bibliotek i BOB-basen i DanBib til os med status Kan ikke leveres:

 

Årsagen til afvisningen er, at FBS ikke kan aflæse de forudfyldte data i bestilformularen, men kun accepterer at modtage bestillingen, hvis det låntagende bibliotek benytter Vælg i listen.

Så denne bestilling risikerer at blive afvist, fordi det aktuelle tidsskrift (år, nr., hæfte...) ikke er valgt i Vælg fra listen:

 

Hvad kan du gøre som låntagende bibliotek?

Du skal huske at bruge Vælg fra listen, når den vises i bestilformularen.

 

Hvad kan du gøre som långivende FBS-bibliotek?

Du kan inddatere tidsskriftbeholdning på dit biblioteks tidsskrifter i Cicero, så låntager kan bruge Vælg fra liste.

 

Adgangsplatformen på old.bibliotek.dk

Adgangsplatformen på old.bibliotek.dk lho

Januar 2018 (seneste redigeret 2024)

Jeres brugere får nu en ny login-mulighed på old.bibliotek.dk, nemlig Bibliotekslogin (Adgangsplatformen)

Bibliotekslogin bliver en af flere muligheder på login-siden:

Med Bibliotekslogin kan brugerne logge ind med lokalbibliotek, CPR-nummer/lånernummer og pinkode. Lokalbiblioteket skal være hovedbiblioteket - også selv om brugeren har valgt en filial som favoritbibliotek.

Hvis brugeren allerede har et Bibliotek.dk-login

Første gang, man logger ind med Bibliotekslogin, skal man oplyse en mailadresse. Har man et Bibliotek.dk-login, skal man oplyse den mailadresse, man bruger til det. Vi bruger mailadressen til at slå brugeren op i CULR og hente data om hvilke biblioteker, brugeren er tilmeldt.

Herefter får brugeren tilsendt en mail med et link. Linket skal aktiveres, og så er man logget ind.

Hvis brugeren ikke har et Bibliotek.dk-login

Hvis brugeren ikke har et Bibliotek.dk-login, skal han/hun oplyse en mailadresse - og så opretter vi en skyggebruger i Bibliotek.dk. Bibliotek.dk's login er baseret på en mailadresse, og derfor er vi nødt til at oprette brugeren, selv om han logger ind med Bibliotekslogin.

Herefter er processen den samme som hvis man allerede har et Bibliotek.dk-login.

Samme login til biblioteker og bibliotekstjenester

På længere sigt vil Bibliotekslogin fungere som fælles login til biblioteker og bibliotekstjenester, fx E-reolen og Filmstriben. Det betyder, at brugeren allerede er logget ind på sit biblioteks hjemmeside, hvis man er logget ind med Bibliotekslogin på Bibliotek.dk. Det er en forudsætning, at biblioteket har implementeret Bibliotekslogin.

Hvis man stadig helst vil bruge Bibliotek.dk-login med sin mailadresse

Så gør man bare det. Det vil med tiden blive udfaset, men det informerer vi om i god tid.

 

Bestilling til læsekredse

Bestilling til læsekredse lho

Marts 2021

For at lette arbejdsgangen med at bestille eksemplarer hjem til læsekredse, har Netpunkt fået en ny bestillingsmulighed: Bestil flere


 

 

Ved klik på Bestil flere får du mulighed for at afmærke og bestille op til 20 eksemplarer på en gang:

Der sendes en bestilling på et eksemplar pr. modtagerbibliotek. Det er samme udgave som bestilles hos alle bibliotekerne. 
I bestilformularen er der mulighed for at indsætte en låner. 
Der dannes en bestilling pr. modtagerbibliotek, og i BOB optræder der ligeledes en bestilling pr. modtagerbibliotek.

Bestil flere findes på alle BKM-afmærkede titler i Netpunkt.

Bestil flere er udviklet efter ønske fra KOMBIT, og i samarbejde med biblioteker med mange læsekredse.

 

Brug niveaukoder - fx som afgrænsning

Brug niveaukoder - fx som afgrænsning lho

Marts 2012

Siden april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

Koderne er søgbare med koden nv i netpunkt.dk og i old.bibliotek.dk

Vi viser niveauet i posterne både i netpunkt.dk og bibliotek.dk, men det er (endnu) ikke klikbart - fordi det jo er langt fra alle poster på dette niveau man vil finde. Dog har ca. 98.000 især nyere poster allerede niveaukoder, og det kan bruges hvis man i en konkret situation leder efter nyere litteratur om et bredt emne. Her kan niveaukoder være gode at bruge som afgrænsning.

Fx i netpunkt:

em=filosofi og nv=03

 niveaukoder

I bibliotek.dk vil niveau på samme måde fremgå af posten (dvs ikke-klikbart), og man kan kun søge med niveaukoder i bibliotek.dk under Kommandosøgning.

Tanken er at vi senere vil anvende niveaukoderne i dropdown-lister i netpunkt.dk og bibliotek.dk (under Præciser i netpunkt.dk eller under Flere muligheder i bibliotek.dk), men vi vurderer at der skal lidt større volumen på før vi tager det i anvendelse.

Og så vil vi gerne opfordre til at I også tager koderne i brug i jeres katalogiseringer  - både folke- og forskningsbiblioteker.

Læs mere om niveaukoder:

Niveaukoder - ældre poster opgraderes (profblog-indlæg 08.12.2011)

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur (Bibliografisk nyt 06.04.2010)

Digital Artikelservice

Digital Artikelservice lho

Maj 2023

Kopi af artikler leveret fra Det Kgl. Bibliotek Aarhus til brugerens mailboks

I bibliotek.dk ses et link "Bestil digital kopi" ved alle tidsskrift- og artikelposter som indgår i Det Kgl. Biblioteks samlinger af fysiske danske tidsskrifter.Brugeren skal være logget ind for at bruge funktionen (er man ikke det, så får man et link til login ved klik på Bestil digital kopi). Brugeren skal også have valgt et bibliotek med abonnement som afhentningsbibliotek og have gemt brugerid og pinkode - som ved andre bestillinger.
Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.

Artikelposter og tidsskriftposter har stadig den almindelige bestilknap (hvor man bestiller på sit afhentningsbibliotek) - og evt. link til fx Infomedia eller DBC webarkiv.

Hvor hurtigt går det? Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider: 

 • inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
 • max 24 timer på hverdage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen.

Netpunkt og BOB - Hvis en artikel kan bestilles hos Digital Artikelservice via Bibliotek.dk, så vises en teksttinformation "Kopiservice", så I kan informere jeres brugere.

Det Kgl. Bibliotek Aarhus info om Digital Artikelservice

Vejledning til brugerne

Digitale materialer - rettelser og utilgængelige links

Digitale materialer - rettelser og utilgængelige links lho

September 2014

 • hvad sker der med DBC-posten, når en titel fx ikke længere findes på ereolen?
 • hvad med en webside, som ikke længere er tilgængelig?
 • kommer det med i dataleverancer?
 • retter DBC posten i Bibliotek.dk?

I efterlyser engang imellem information om, hvad der sker med udgåede eller ændrede poster på digitale materialer.

Her er lidt opsamling på de forskellige kategorier:

 • Bibliotekernes nettjenester: Når en DBC-post (fx ereolen, netlydbog, filmstriben) bliver rettet, fx fordi den ikke længere er tilgængelig, så kommer den rettede post med i dataleverancer (Nye og ajourførte samt Digitale materialer). For biblioteker, som ikke bruger dataleverancer (Integra), vil posten automatisk blive opdateret i bibliotekets base.
   
 • Betalingsbelagte e-bøger/e-musik osv. som ikke er med i en biblioteksløsning: DBC tjekker ikke, om de fortsat er til salg på nettet.
 • Frit tilgængelige netressourcer: DBC følger ikke op på om de evt. bliver utilgængelige. DBC retter links, hvis vi får en henvendelse fra jer eller en bruger. Hvis den rettes, kommer den med i dataleverancer/opdateringer af poster.
 • DBC's webarkiv: man kan tilgå ”ikke længere tilgængelige på det levende net”-ressourcer via linket til DBC Webarkiv - i det omfang at ressourcen er arkiveret (når udgiverne har givet tilladelse til arkivering) - se eksempel. Det er kun e-ressourcer i PDF, som ligger i DBC webarkiv.

 webarkiv

Facetter i old.bibliotek.dk og Netpunkt

Facetter i old.bibliotek.dk og Netpunkt lho

Januar 2015 (senest redigeret 2024)

I old.bibliotek.dk er der en lang række filtre/facetter man kan afgrænse med når man har foretaget en søgning. Filtrene udtrykker hvilke data der findes på forskellige områder i den udførte søgning.

Hidtil har det kun været muligt at indskrænke sin søgning med ét filter ad gangen:

 • jeg søger på Syrien
 • afgrænser på bog
 • afgrænser på emne
 • afgrænser på sprog
 • afgrænser på år

En lidt omstændelig proces, men til gengæld kan man jo undervejs følge med i om der er brug for mere afgrænsning. Der er "og" mellem de forskellige filtre man sætter op.

filter_syrien

Der har hele tiden været ønsker om

 • at kunne kombinere med "eller" og vælge flere facetter
 • at kunne fravælge bestemte elementer
 • langt de fleste vil nok kun skulle bruge "og" ved emne-facetten, men ønske "eller" ved de andre, fx flere materialetyper, sprog eller år.

Det er ikke så let at lave en intuitiv grænseflade hvor alt dette  er helt indlysende!

Vi har nu lavet et forsøg - som ikke er den endelige løsning!

Man kan fortsat afgrænse med "og" som vist ovenfor - dog kun én ting pr. filter.

Man kan vælge Vis flere - og få mulighed for eller-kombinationer og fravalg.

filtrepopup

Sprogfacetten:
Her kan det nogle gange være lettest blot at fravælge et sprog. Ex: man leder efter noget om sevilla, men man læser ikke spansk.

Andre gange vil man angive 2-3-4 sprog man læser og behøver så ikke fravælge noget. Ex: jeg leder efter noget om Hollande og vælger dansk eller engelsk sprog, og afgrænser også på år. Man kan ikke eksplicit på resultatsiden se at det der udtrykkes er: hollande and år=2014 og sp=(dan or eng)

 filter_hollande 

Sådan vil det også være ved mange af de andre facetter: jeg vælger en, to eller tre  platforme, målgrupper, årstal, genrer osv.

Emne-facetten er nok anderledes. Her kan man i nogle tilfælde have brug for både og, eller og ikke - som I kender det fra kommandosøgning. Den løsning vi har lavet nu, giver kun mulighed for at afgrænse på ét emne - eller kombinere flere emner med eller samt evt fravælge nogle emner (hver post kan jo indeholde mange emneord, hvorfor det kan være relevant at vælge både til og fra).

Vi forestiller os at vi på Emne-facetten (og kun på denne) vil lave en løsning hvor man i kolonnen med filtre angiver:

 • alle emner skal findes i posterne
 • posterne skal indeholde mindst et af emnerne
   

booleskfilter

Synes I at en sådan løsning er forståelig?

Eller foretrækker I løsningen som vi har lavet den nu med de begrænsninger den giver?

Når vi spørger jer, før vi spørger slutbrugerne, er det selvfølgelig fordi det er vanskeligt at lave en let-forståelig løsning som omfatter alle brugeres ønsker.

Ferielukning - lukke for bestillinger

Ferielukning - lukke for bestillinger lho

Marts 2023

Hvis I lukker biblioteket i sommer og ønsker at spærre for bestillinger i Bibliotek.dk og/eller Netpunkt, kommer der her en kort vejledning til det.

Bibliotek.dk bestillinger

VIP-basen Slutbrugere > Bestillinger og lån.

Vælg Midlertidigt lukket > Skriv begrundelse og varighed til brugerne og Gem (OBS der kan være cache-tid (ca. 2 timer) inden ændringen slår igennem i Bibliotek.dk).

Gentag evt. på filialer.

VIP Lukke for Bibliotek.dk bestillinger

Netpunkt-bestillinger og bestillinger fra BOB-basen

VIP-basen Lånesamarbejde > Bestillinger og lån.

Vælg Modtager ikke bestillinger > Skriv en servicemeddelelse ved lukket for bestilling og Gem (OBS der kan være cache-tid (ca. 2 timer) inden ændringen slår igennem i Netpunkt).

Teksten vises som et manglende bestil-link ud for jeres lokalisering i Netpunkt/BOB-basen og med forklaringen i Info-boksen ud for bibliotekets navn.

VIP lukke for lånesamarbejde

 

 • Spærring for Bibliotek.dk-bestillinger spærrer også afsendelse af automatiske fjernlåns-bestillinger
 • Spærring for Netpunkt-bestillinger spærrer også for modtagelse af automatisk fjernlån

Husk at teste om det er muligt at bestille via Bibliotek.dk og Netpunkt efterfølgende.

FBI-info mail til de øvrige biblioteker

Hvis I er et stort bibliotek med mange bestillinger dagligt, kan vi evt. sende en FBI-info mail til de øvrige biblioteker. Kontakt DBC Kundeservice.

Forenkling af målgruppeemneord på børnebøger

Forenkling af målgruppeemneord på børnebøger lho

Januar 2020

DBC har ultimo 2019 indført en forenkling af målgruppeemneord på børnebøger for at optimere søgemulighederne i Netpunkt og i Bibliotek.dk og andre grænseflader:  

 • emneordene "selvlæsning for y år", "formidling for x år",  og "højtlæsning for x år" i 666 *u afskaffes, så alle bøger for fx et 7-årigt barn kan søges med emneordet ”for 7 år”.
 • Felt 517 anvendes til præcisering i de tilfælde, hvor en bog både kan anvendes til højtlæsning og til selvlæsning.
 • udover traditionelle højtlæsningsbøger får nu også skøn- og faglitterære børnebilledbøger og pegebøger emneordet "for højtlæsning", hvor det tidligere var underforstået at de var beregnet til højtlæsning.

Eksempler:

Børnebog, der kan anvendes til højtlæsning for én målgruppe og selvlæsning for en anden målgruppe:

517 * &1 *a Højtlæsning fra 7 år. Selvlæsning fra 10 år
666 *u for højtlæsning
666 *u for 7 år
666 *u for 8 år
666 *u for 9 år
666 *u for 10 år
666 *u for 11 år
666 *u for 12 år

 

Børnebog, der kan anvendes til både højtlæsning og selvlæsning for den samme målgruppe:

440 *0 *a En ¤læs-sammen bog
517 *& 1 *a Selvlæsning og højtlæsning fra 6 år
666 *0 *u let at læse
666 *0 *u for højtlæsning
666 *0 *u for 6 år
666 *0 *u for 7 år
666 *0 *u for 8 år

 

Emneordet "For højtlæsning" bruges på småbørnsbøger, pegebøger og billedbøger der er egnet til højtlæsning. Kan også bruges på bøger til større børn om f.eks. et svært emne

100 *a Scherfig *h Lilja *4 aut
245 *a Ritas venskab
504 *& 1 *a Rita og Viktor er venner, men da Viktor leger med de store drenge, driller han Rita. Hun bliver vred og såret, men mødet med en fantasiven baner vej for forsoningen
652 *n 86 *z 096
652 *o sk
666 *0 *s venskab
666 *0 *s fantasi
666 *0 *u for 5 år
666 *0 *u for 6 år
666 *0 *u for 7 år
666 *0 *u for 8 år
666 *0 *u for højtlæsning

Eksempel på en søgning: lnb="for højtlæsning" and lnb="for 5 år" 

Visning af post i DanMARC2:

Forsidekarrusellen i old.bibliotek.dk

Forsidekarrusellen i old.bibliotek.dk lho

Marts 2014 (senest opdateret 2024)

old.bibliotek.dks forsidekarrusel bygger på søgninger, som "ruller" fra uge til uge. Søgningen tager højde for at det skal være nye materialer - ikke blot nye oplag, at det ikke skal være allersidste uge (I skal have mulighed for at have materialerne i hus), og perioden kan variere for forskellige materialetyper.

Et ex:

Bøger - faglitteratur for voksne, søgningen ser sådan ud:

dkcclterm.sf=v OG dkcclterm.uu=nt OG term.type=bog IKKE term.literaryForm=fiktion

For boglisternes vedkommende vises indhold fra 2 uger og med en forskydning på 4 uger, dvs 4 uger bagud i forhold til aktuel uge.

Nyeste karrusel er musik og musik for børn.

 forsidekarrusel

Fravalg af materialer i old.bibliotek.dk - fx NOTA

Fravalg af materialer i old.bibliotek.dk - fx NOTA lho

Flere brugere har ønsket at kunne fravælge konkrete materialetyper/posttyper i deres søgeresultat. Det gælder fx lydbøgerne fra NOTA eller punktskriftbøger.

 • log ind på old.bibliotek.dk
 • vælg Mine indstillinger
 • sig ja eller nej til at få materialerne med i dit søgeresultat

FravalgMatIndstillinger

 • afgrænsningen vises i søgeresultatet over facetterne
 • afgrænsningen virker kun, når du er logget ind.

fravalgMaterialer

Under Mine indstillinger kan du også vælge en fast startside i bibliotek.dk. Det gælder ligeledes kun, hvis du er logget ind.

Genvejstaster på Netpunkt

Genvejstaster på Netpunkt lho

December 2018

Genvejstaster

Brug af genvejstaster varierer fra browser til browser:

Firefox
Ny søgning: Alt+shift+n (blanker alle søgeindstillinger og placerer cursoren i søgefeltet)
Alle søgekoder: Alt+l (oversigt mangler pt., men alle søgekoder fra gl. netpunkt kan bruges i netpunkt)

Næste side: shift+Alt+x
Forrige side: shift+Alt+z
Fra side 2 til side 1: shift+Alt+p

Skifte faneblad:
Alle materialer: shift-Alt+0
Bøger: shift+Alt+1
Artikler: shift+Alt+2
Film: shift+Alt+3
E-materialer: shift+Alt+4
Spil: shift+Alt+5
Musik: shift+Alt+6
Noder: shift+Alt+7

Internet Explorer
Ny søgning: Alt+n og enter (blanker alle søgeindstillinger og placerer cursoren i søgefeltet)
Alle søgekoder: Alt+l (oversigt mangler pt., men alle søgekoder fra gl. netpunkt kan bruges i nyt netpunkt)

Næste side: Alt+x og enter
Forrige side: Alt+z og enter
Fra side 2 til side 1: Alt+p og enter

Skifte faneblad:
Alle materialer: Alt+0 og enter
Bøger: Alt+1 og enter
Artikler: Alt+2 og enter
Film: Alt+3 og enter
E-materialer: Alt+4 og enter
Spil: Alt+5 og enter
Musik: Alt+6 og enter
Noder: Alt+7 og enter

Chrome
Ny søgning: Alt+n (blanker alle søgeindstillinger og placerer cursoren i søgefeltet)
Alle søgekoder: Alt+l (oversigt mangler pt., men alle søgekoder fra gl. netpunkt kan bruges i nyt netpunkt)

Næste side: Alt+x
Forrige side: Alt+z
Fra side 2 til side 1: Alt+p

Skifte faneblad:
Alle materialer: Alt+0
Bøger: Alt+1
Artikler: Alt+2
Film: Alt+3
E-materialer: Alt+4
Spil: Alt+5
Musik: Alt+6
Noder: Alt+7

 

I kan nu søge på Asterix eller Anne fra Grønnebakken

I kan nu søge på Asterix eller Anne fra Grønnebakken lho

9. juni 2021

Asterix, Anne fra Grønnebakken eller Aladdin?

Nu er det muligt for slutbrugere såvel som bibliotekarer og formidlere at søge på gennemgående fiktive hovedpersoner eller -karakterer.


DBC er gået i luften med et nyt tiltag, som betyder at godt 150 fiktive hovedpersoner er blevet indekseret retrospektivt på fiktionsområdet i poster for bøger, lydbøger, film og spil – både på børne- og voksenområdet.

Samtidig begynder vi løbende at tilføje nye personer i takt med, at nye materialer registreres.

Vi registrerer som udgangspunkt alle nye fiktive personer, så længe de optræder i mere end ét værk eller på tværs af materialetyper. Personen skal også være så kendt, at vi med rimelighed kan forvente, det er en figur, brugerne kan finde på at søge på.

Alle materialetyper er med

Formålet med indsatsen er at gøre det muligt at fremfinde materialer med en gennemgående person som omdrejningspunkt, uanset materialetype og uanset om en figur gennemgår flere ”inkarnationer” over tid og genoplives i nye fortællinger og i forskellige formater.

Indekseringen gør navnet søgbart, så man ikke er afhængig af, at navnet skal indgå i en bestemt form i et titelelement eller i en note, og samtidig gør indekseringen det muligt at få frafiltreret den søgestøj, der optræder, hvis der i en note refereres til en person eller figur, som i øvrigt ikke optræder i materialet.

Indekseres som emneord

Navne på fiktive hovedpersoner bliver tilføjet i ligefrem orden i felt 666 delfelt *h og vil kunne søges som fritekst eller via de allerede kendte emneindekser, bl.a. ds/lds (som søger specifikt i DBC's skønlitterære emneord) og em/lem (som søger bredt i alle typer emneord).

Slutbrugerne vil fortrinsvist bruge fritekstsøgning, men for professionelle brugere anbefaler vi at bruge søgekoden ds=, da I på den måde vil afgrænse helt specifikt til de pågældende materialer og dermed få frafiltreret fx faglitteratur, eller poster med noteindhold hvori der refereres til fx ”Harry Potter-universet” eller ”Dracula-myten”

Hvor kan man søge dem?

Navne på hovedpersoner kan søges i bibliotek.dk, netpunkt, Cicero, eReolen, Biblioteket-app'en og DDB-CMS’erne.

Bemærk dog, at navnene ikke vises i de generelle visformater i bibliotek.dk, Netpunkt, Cicero og Biblioteket-app'en, men kun i udstillede MARC-formater.

 

Vi vil gerne opfordre folkebibliotekerne til at indeksere hovedpersoner på de materialer, som bibliotekerne selv registrerer samt tilføje dem til DBC's nationalbibliografiske poster, så det bliver muligt for brugere at fremsøge materialerne, uanset hvem, der har registreret materialet.

Indstillinger i Netpunkt

Indstillinger i Netpunkt lho

September 2023

I Netpunkt kan du styre hvordan dit Netpunkt skal se ud. Fx om lokaliseringer skal vises udfoldet, hvilket biblioteksnummer og hvilke initialer, der skal bruges i bestillinger mv. Du kan vælge at lade default-indstillingen være den, du bruger, eller du kan oprette en eller flere profiler.

Under Menu > Indstillinger er det muligt at oprette forskellige profiler med forskellige indstillinger:

 • Klik på Tilføj ny
 • Skriv profilens navn i feltet Indstilling
 • Klik på Tilføj
 • Vælg nu de indstillinger der skal knyttes til profilen og klik på Gem
 • Nu kan du arbejde videre i Netpunkt med profilens indstillinger
 • De profiler du opretter under Indstillinger kan også efterfølgende vælges når du logger ind i Netpunkt.dk
 • Bemærk: Selvom du arbejder under en særlig profil, kan du ændre diverse indstillinger i bestilformularen efter behov.

Efterfølgende kan du på søgesiden vælge den profil, du ønsker at arbejde under:

Netpunktindstillinger

 

Indstillingsmuligheder:

 • Vis lokaliseringer i pop-up vindue eller Vis lokaliseringer udfoldet
 • Skjul flere søgemuligheder: du kan vælge at søgemulighederne for sprogvalg og materialevalg som udgangspunkt er foldet sammen.
 • Format for visning af søgeresultater: Kort, Marc21, danMARC2 eller Udvidet, RIS-format
 • Filialbestilling - det biblioteksnummer, du gemmer, vil følge bestillinger når profilen er valgt
 • Initialer - de initialer/navn, du gemmer, vil følge bestillinger når profilen er valgt
 • Standard interesseperiode måned(er) - skriv antallet af måneder, du ønsker som interesseperiode
 • Reserveres / Reserveres ikke - skal bestillinger reserveres, fx hvis materialet ikke er hjemme pt hos modtagerbiblioteket

Kun for biblioteker som IKKE bruger FBS/Cicero som bibliotekssystem:  I indstillinger kan du afmærke om det skal være muligt at fravælge kvittering i bestilformularen. Biblioteker som benytter FBS/Cicero må IKKE fravælge kvittering.

 

Jussi og de mystiske fjernlån

Jussi og de mystiske fjernlån lho

Juli 2019

Spoiler: Det var registreringsdatoen, der gjorde det

”Hvorfor lander der automatiske fjernlånsbestillinger hos vores bibliotek på helt nye danske bøger, der ikke engang er udkommet endnu?”

Det spørgsmål har DBC fået et par gange på det seneste. Helt konkret i forbindelse med Jussi Adler Olsens seneste bog, Offer 2117.

Selv om et bibliotek har sat op i VIP, at der skal gå fx seks måneder, fra en bog er udkommet, til at borgere i andre kommuner kan bestille den gennem bibliotek.dk til automatiseret videresendelse, så går det engang imellem anderledes.

Lad os først sige: Det sker heldigvis ikke så tit.

Men, dernæst: Der er selvfølgelig en forklaring, og hvis du vil have den, så læs videre.

Registreringsdatoen er synderen

For at kunne tage imod bestillinger på en dansk bog, der er så populær, at lånerne allerede begynder at efterspørge den, inden den er udkommet, er det smart at have en forkatalogisering til reserveringer. Bestillingssystemet bruger registreringsdatoen til at automatisere efter, som i mange tilfælde kan ligge lang tid før udgivelsesdatoen – og så er det, at den risikerer at ryge til automatisk fjernlån.

Hold dig fra fællesskabsposter!

”Hvad kan jeg gøre ved det?”, spørger du måske nu. Det allervigtigste råd: Lad være med at lave forkatalogiseringen som en fællesskabspost (folkebiblioteker)!
Fællesskabsposter er netop fælles, det vil sige, at de lander i bibliotek.dk – hvor de ligger klar til at blive bestilt af alle og enhver.
”Men hvad skal jeg så gøre i stedet?”, lyder så måske dit næste spørgsmål.

Her er der to muligheder:
1. Du får fat i DBC eller
2. Du holder din post helt tæt til kroppen (læs: holder den lokalt).

Vi anbefaler, at du får fat i DBC (Mulighed 1)

Lad os se på den første mulighed: Få fat i DBC.

Så snart du kan forudsige, at det kunne være praktisk med en forkatalogisering, så kontakt DBC. Du kan skrive til os på kundeservice.dbc.dk. Så opretter vi en foreløbig post og indsætter en note om forventet udgivelsesdato.

Vi laver allerede masser af forkatalogiseringer. Både, når biblioteker henvender sig, og når forlagene har givet os besked om det. Når det sidste er tilfældet får vi ofte en fil fra forlaget, som danner forlæg for den fysiske bog, og så bruger vi den til at lave en fyldestgørende katalogisering. Det kan man se i posterne som en FFK-kode i felt 032. (FFK står for Færdig Forkatalogisering).

”Men, hvordan løser det problemet – vi kan vel stadig få automatiske bestillinger, for det er vel netop en fællesskabspost, DBC opretter?”, spørger du måske.

Du har ret. Desværre løser det ikke ”Jussi-problemet” lige her og nu, men vi arbejder på at finde en løsning.  Men: Det bliver lettere at finde den mest effektive løsning, hvis alle forkatalogiseringer har præcis de samme markeringer i sig – derfor er det en fordel, at det er DBC, der opretter forkatalogiseringen.

Den anden mulighed: Hold din post helt tæt til kroppen

Lokalposter lander ikke i bibliotek.dk, så du kan i princippet oprette forkatalogiseringen som en lokalpost. Vi anbefaler det bare ikke, for hvis du gør det, skal du efterfølgende nedlægge din lokalpost og flytte lokaliseringer mv. til den fællesskabspost, der vil komme.

Vi arbejder på en løsning

Vi arbejder på at finde en løsning sådan at vi kan tage højde for mere end postens oprettelsesdato til beregning af automatisk fjernlån. Det kunne være at ”mærke” på forventet udgivelsesdato, accessionsdato eller en kombination af flere ting. Vi skal nok fortælle mere om det, når vi sætter det i gang.

 

illustration af registreringsdatoen

Køresedler til KB

Køresedler til KB lho

November 2019

I forbindelse med det nye bibliotekssystem har Det Kgl. Bibliotek fået nye biblioteksnumre.

810010, 820010 og 850010 bruges ikke mere og er erstattet af ét nummer: 800010.

Køresedler til KB

800010 er et virtuelt nummer uden en fysisk placering.

Derfor betyder nummerskiftet også ændringer med hensyn til KB's køresedler. Fremover skal I bruge:

 • 800028 Københavns Universitetsbibliotek, Nord (for KB København)
  eller
 • 800022 KB Victor Albecks Vej, Aarhus (for KB Aarhus)

I Netpunks vejviser finder I lettest køresedlerne ved at søge på

 • biblioteksnummeret 800028 eller 800022
  eller
 • ved at søge i vejviseren på KB Nord eller KB Aarhus

Linkme-syntaks for Netpunkt.dk

Linkme-syntaks for Netpunkt.dk lho

December 2018

Linkme-syntaks for Netpunkt

Du kan linke til søgninger  i Netpunkt, eller et specifikt record ID.

Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på Netpunkts struktur.

Du kan også se Netpunkts linkme-syntaks på https://netpunkt.dk/linkme (efter login).

 

Link til et specifikt record ID

Du opbygger et søgelink til Netpunkt på denne måde:

http://www.netpunkt/linkme?rec.id=<ID>[&database=<base>]

 

Link til søgning i Netpunkt

En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse.

Når du bruger Netpunkt's linkme-syntaks, laves en søgning i Netpunkt, og resultatet vises på Netpunkts brugergrænseflade.

Du opbygger et søgelink til Netpunkt på denne måde:

http://www.netpunkt/linkme?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>[&database=<base>]

 

Forklaring på syntaks

Base er den database, der skal søges i. Hvis der ikke er valgt en, søges der i Danbib.

ID er postens unikke ID. Det er sammensat af <lokalisering id>-<base id>:<post id>. F.eks.: 870970-basis:54422571

Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D ). Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i Netpunkt.

Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not, samt parenteser, maskeringstegn (?) og trunkeringstegn (*).

 

Eksempler

Eksempel 1: link med søgning på titel

Søgning på titel: Vandpest

ti=vandpest

http://netpunkt.dk/linkme?cql=ti%3Dvandpest

 

Eksempel 2: link til bestemt titel

Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog

fo=ekman and ht="guds barmhjertighed" and ma=lb

http://netpunkt.dk/linkme?cql=fo%3Dekman+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

 

Eksempel 3: link til fritekstsøgning

Søgning på fritekst: stumfilm and tyskland

stumfilm and tyskland

http://netpunkt.dk/linkme?cql=stumfilm+and+tyskland

 

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser

Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer

fo=sibelius and ti=koncert and (ma=xc eller ma=ps)

http://netpunkt.dk/linkme?cql=fo%3Dsibelius+and+ti%3Dkoncert+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

 

Eksempel 5: link med trunkeringstegn

Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film

sukkersyg* and term.workType=movie

http://netpunkt.dk/linkme?cql=sukkersyg%2A+and+term.workType=movie

 

Eksempel 6: link med faust nr.

Søgning med faustnr.: id=3D54422571

id=54422571

http://netpunkt.dk/linkme?cql=id%3D54422571

 

Eksempel 7: link til post ID

rec.id=870970-basis:54422571

http://netpunkt.dk/linkme?rec.id=870970-basis%3A54422571

 

Eksempel 8: link til post ID i materialevurderinger

rec.id=870976-allanmeld%3A31633303

http://netpunkt.dk/linkme?rec.id=870976-allanmeld%3A31633303&database=matvurd

 

Eksempel 9: link med søgning på titel i materialevurderinger

Søgning på titel: Der der

term.reviewedTitle="der der"

http://netpunkt.dk/linkme?cql=term.reviewedTitle%3D%22der+der%22&database=matvurd

 

Eksempel 10: link med ccl søgning på id og lokalisering i Danbib.

Gamle linkme URLer med CCL Søgning kan i begrænset omfang automatisk konverteres til CQL.

id=05437970 og lok=870970

http://netpunkt.dk/linkme?ccl=id%3D05437970+og+lok%3D870970&database=danbib

 

Generelt om urlencoding:

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php).

Se evt. W3schools:

http://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp

Her er også en liste over alle tegn og deres urlencoding

 

Litteraturtolkninger i Netpunkt

Litteraturtolkninger i Netpunkt lho

Januar 2019

Litteraturtolkninger er nu integreret i Danbib. Det betyder at Litteraturtolkninger ikke længere optræder som en selvstændig base, men at posterne kan søges frem direkte i netpunkt - hvis dit bibliotek har tegnet abonnement på Litteraturtolkninger.

Litteraturtolkninger vedrørende en forfatter eller en titel søges med em= eller lem=. Afgræns yderligere med kk=lit*

Eksempler:

em="romeo og julie" and kk=lit*

em="lone hørslev" and kk=lit*

Eller du kan søge på en forfatter eller en titel (ved hjælp af em=) og derefter afgrænse til litteraturtolkninger ved hjælp af filteret Kilde. Her afmærker du "litttolk"  

Eksempel - forfatter:

litteraturtolkninger forfatter

 

Eksempel - titel:

litteraturtolkninger titel

 

Når du folder en litteraturtolkningspost ud kan du se flere oplysninger og bestille litteraturtolkningen på lige fod med andre poster i netpunkt.

Eksempel (har søgt på em="lone aburas" and kk=lit* og foldet en af posterne ud):

litteraturtolkninger post

Materialer ikke til (fjern)lån i Bibliotek.dk eller Netpunkt

Materialer ikke til (fjern)lån i Bibliotek.dk eller Netpunkt lho

September 2019

Vil du låne din bObles elefant ud?

Det sker at Bibliotek.dk-brugere bestiller spændende materialer via bibliotek.dk, for så senere at få at vide, at materialet alligevel ikke kan skaffes. Det kan fx være legetøj eller sprogkufferter.

Långivende bibliotek kan afmærke poster så de ikke optræder i Netpunkt eller Bibliotek.dk og dermed heller ikke er tilgængelige for fjernlån. FBS-biblioteker angiver dette med koden 004 *n f inddateret i en påhængspost. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Netpunkt eller Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne lånere vil fortsat kunne se posten og reservere materialet via bibliotekets hjemmeside (DDB CMS).

FBS-biblioteker kan også styre hvilke materialer der kan fjernlånes i Cicero under F6 materialegrupper. 

FFU-biblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster med koden *n f inddateret i felt 004, så posten ikke er søgbar i netpunkt og bibliotek.dk. FFU-bibliotekerne kan alternativt angive et materiales tilgængelighed i 096 r. Læs mere om: Koder for tilgængelighed i 096 delfelt r

 

Noget om søgning og søgefelter

Noget om søgning og søgefelter lho

Februar 2019

Søgesprog

Søgesproget i Netpunkt er CQL - det samme som i Cicero, DDB-CMS og Bibliotek.dk.

I CQL hedder de boolske operatorer and, or og not. Trunkering er en stjerne (*) og maskering er et spørgsmålstegn (?)

Parenteser bruges som altid.

Der skal altid være anførselstegn (" ")  omkring søgeudtrykket, hvis der er mere end et søgeord. Og det betyder det samme, som hvis der er and mellem ordene: "frank genom" søger det samme som frank and genom. Anførselstegn betyder altså ikke, at det er en frasesøgning.

Der skal være anførselstegn for at man kan lave en kommandosøgning. Ellers vil fx ti=vi kunne alt blive opfattet som ti=vi and kunne and alt. Altså kunne og alt vil blive søgt som fritekst. Så titlen skal søges: ti="vi kunne alt"

Eksempler:

em=(diabetes or sukkersyge) and (børn or unge) not voksne

"kvale interview"

kvale and interview

ti="mordet på kommandanten" and fo=murakami and bog

 

Søgekoder

I CQL kan man bruge to sæt søgekoder. Det ene er praksisregelsøgekoderne, hvor enkeltordssøgekoderne er to-bogstavskoder (fo, ti, em..) og langordssøgekoderne er på tre tegn (lem, lti, lfo...)

Derudover findes der brøndsøgekoderne, som for enkeltordssøgekodernes vedkommende er bygget op sådan:

Søgekoden er sat sammen af to dele.

For enkeltordssøgekodernes vedkommende er første del term. Herefter kommer den kategori, man søger.

Langordssøgekoderne starter med phrase.

 • forfatter søges med: term.creator eller phrase.creator
 • titel søges med: term.title eller phrase.title
 • emne søges med: term.subject eller phrase.subject.

Eksempler:

Forfatter:

 • fo="kim fupz aakeson"
 • term.creator="peter lund madsen"


Titel:

 • ti="gå glip"
 • term.title="lystens pioner"


Frasesøgning på forfatter:

 • phrase.creator="erling jepsen*"
 • lfo="jepsen erling*"

NB! Husk fødselsår (eller trunkering), når du søger på forfattere med langordssøgekoder.


Frasesøgning på titlel:

 • lti="guds bedste børn*"
 • phrase.title="gå glip"

NB! Husk undertitel (eller trunkering), når du bruger langordssøgekoder til at søge titler med undertitel.
 

Søgefelterne bruger brøndsøgekoder

Der er brugt brøndsøgekoder bag de prædefinerede søgefelter (titel, forfatter, emne mm) . Det vil sige, at søger du "psykiske sygdomme" i emnefeltet, søger du term.subject="psykiske sygdomme".

Og tilsvarende for forfattersøgning: Søger du "erling jepsen" i forfatterfeltet, søger du term.creator="erling jepsen"

Og for titel: Søger du "hvis det er" i titelfeltet søger du term.title="hvis det er".

Du vil måske opleve, at der er forskel på antal søgeresultater i søgninger fra søgefelterne sammenlignet med de søgninger, du laver med praksisregelsøgekoder i det store søgefelt. Det skyldes dels, at der er forskel på, hvilke data der søges i, dels at der i de registre, der ligger bag søgekoderne er forskel på den nærhed, man accepterer. Afstanden må være større mellem søgeord i term.creator-registret, end den må være i fo-registret. Dvs at term.creator="erling jepsen" vil give et lidt større resultat end fo="erling jepsen", fordi der søges på ordene hver for sig, og de må stå længere fra hinanden i term.creator-søgningerne.

 

 

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt lho

Marts 2018

I Cicero kan man ikke sende en bestilling fra Netpunkt til "eget bibliotek" med mindre modtageren er hovedbibliotekets biblioteksnummer.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af FBS som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.

 

 

Se evt. vejledningen her: http://www.danbib.dk/fbs#netpunkt:  Punkt 3. Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

 

 

Registrering og bestilling af årbøger - Netpunkt

Registrering og bestilling af årbøger - Netpunkt lho

Marts 2018

Netpunkt kan ikke få forbindelse til xx Biblioteks server, og biblioteket kan derfor ikke modtage bestillingen pt.

Den besked er du måske stødt på. Måske har du kontaktet DBCs kundeservice og fået at vide, at der ikke er tekniske problemer med Netpunkt.

Her kommer en forklaring på, hvad der sker, og hvad du kan gøre for at undgå det.

Nedenfor er en årbog. Det er årgangsposten - her årgang 1996 - du ser. Fejlen ovenfor får du, hvis du prøver at bestille på sådan en post.

ill mangler.

Hvad kan du så gøre for at undgå den fejl?

Hvis du er låntagende bibliotek (du er ved at bestille), så skal du i stedet finde den B-mærkede post/periodica-singleposten (PIF-posten).

Det kan du fx gøre ved at tilføje ...and ma="pf" til din søgning.

ill mangler

Og når du bestiller får du den lokale beholdning vist - uden problemer.

ill mangler 

Hvis du opdager en sådan post, vil det være dejligt, hvis du kontakter biblioteket direkte.

Og hvis du er det bibliotek, der har posten med lokalisering på en årgangspost, så vil det være dejligt, hvis du retter posten.
Der er pt. ikke mulighed for at spærre for lokaliseringer på årgangsposter - her gælder kun venlige henstillinger, så den opfordring er hermed givet videre :)

 

 

Reglementært problem

Reglementært problem lho

Maj 2019

Får du ind i mellem svaret "Reglementært problem", når du bestiller materialer hos et FBS-bibliotek. Men samtidigt kan du se at materialet udlånes via deres hjemmeside/OPAC?

Svaret kommer fra det bibliotek, som modtager bestillingen. Biblioteket kan sætte forskellig type status på deres udlånsmaterialer, så der er differentiering mellem netpunkt-bestillinger og OPAC-bestillinger. Det kan fx være 14-dages lån eller populære tidsskrifter, som biblioteket kun har gjort tilgængelig for reservering via egen hjemmeside, og ikke via fjernlån.

Vi har fået denne forklaring fra et FBS bibliotek:

Styring af rettigheder i Cicero
Man styrer hvorvidt en titel kan reserveres via Netpunkt i Cicero under F6- materialegrupper. F.eks. vi køber nogle bøger ind hvor der kun er et enkelt korttidseksemplar. Det er bøger, som vi tror ikke vil have den store efterspørgsel, med mindre de gøres synligt på vores 14-dages reol. Vi gør disse materialer reserverbare via hjemmesiden, og hvis der viser sig at være efterspørgsel, så indkøber vi et nyt eksemplar til almindelige lån og retter materialegruppen til ”kortidslån”, som ikke er reserverbar for nogen.

F.eks.(red.)..kan et bibliotek sagtens bestille bogen, hvis de bestiller det i vores OPAC (det vil vi helst ikke have), men har ikke mulighed for at bestille via Netpunkt – og vil få svaret ”Reglementært problem”

Bøger plejer at være i denne materialegruppe i 4-6 måneder hvorefter de bliver skiftet til almindelige udlån, som også kan fjernlånes.

Bestillinger kan også blive afvist med "Reglementært problem" hvis Afsenderbiblioteket ikke er (korrekt) oprettet i Modtagerbibliotekets lånerbase. Det kan f.eks. være bestillinger fra en filial, et FFU-bibliotek eller et udenlandsk bibliotek. Ofte vil Modtagerbiblioteket hurtigt oprette Afsenderbiblioteket i deres lånerbase og behandle bestillingen. Hvis det ikke sker, så kontakt Modtagerbiblioteket.

Se alle poster i klyngen i Netpunkt

Se alle poster i klyngen i Netpunkt lho

April 2012

3 eksempler på hvordan du kan bruge 'Se alle poster i klyngen' - linket vises under poster i danMarc2 format.

se alle poster i klyngen

 

Hvorfor optræder den post i mit søgeresultat?

Ind i mellem kan 'Se alle poster i klyngen' opklare mere eller mindre mystiske søgeresultater i Netpunkt.

Fx du søger på em=usability og får blandt resultaterne titlen Martin Thorborg: E-pusher. Titlen har ikke usability som emneord i den viste DBC post, men dukker alligevel op. Hvis du klikker på 'Se alle poster i klyngen' kan du se at en af de indberettede poster har usability som emneord.

Eller du søger på Umberto Eco og får bla. titlen Nedslag i børnelitteraturforskningen 2. Intet i visningen tyder på at du finder noget om eller af Umberto Eco, men ved at klikke på 'Se alle poster i klyngen' fremgår det at et enkelt bibliotek har knyttet Umberto Eco til posten.

Hvorfor er tidsskriftet bestilt hos et andet bibliotek, vi har det jo selv?

Der er titler som ikke er blevet udgavematchet pga (mindre) uoverensstemmelser i indberettede poster. Din låner har i Bibliotek.dk tilfældigt fundet og bestilt den post I ikke har lokalisering på. Sagen opklares ved at sammenligne oplysninger og lokaliseringer under de 2 posters 'Se alle poster i klyngen'. Efterfølgende kan de 2 poster blive tilrettet (af jer eller det andet bibliotek) og udgavematchet.

Vi anbefaler at I genbruger poster fra Netpunkt (DanBib), så de bliver matchet korrekt ved afleveringen. ISBN/ISSN, hovedtitel, ophav og årstal (både originalår og genoptrykår) skal være korrekt inddateret for at sikre et godt matchresultat.

Hvorfor kan man ikke bestille materialet via Bibliotek.dk?

Hvis alle lokaliseringer på en post har en markering i 096* u (ikke til hjemlån/begrænset udlån/præsensbenyttelse/under anskaffelse eller lignende), fås denne besked i bibliotek.dk: "Dette materiale kan ikke hjemlånes. Henvend dig til dit lokale bibliotek for at høre hvor du evt. kan se det".

Du kan se detaljer om dit og andre bibliotekers lokaliseringsindberetning ved klik på 'Se alle poster i klyngen'.

Læs mere om klynger på danbib.dk

 

Skan i Netpunkt 1

Skan i Netpunkt 1 lho

September 2019

Skan i det nye Netpunkt

Nu er det muligt at skanne i udvalgte søgeindekser i det nye Netpunkt.

At skanne i søgeindekser kan være en nemmere måde at finde en præcis titel, hvis man fx kender starten af titlen, eller at finde en forfatter, hvor det måske er svært at stave til navnet eller hvor der kan være flere muligheder (forskellige navneformer, flere med samme navn).

Dit skan resultat overføres til søgesiden 'Alle materialer' så du straks kan tilføje evt.begrænsninger.

Indtil videre er det muligt at skanne i følgende indekser: lfo, lti, lem. Senere følger ldk, lef, lht, lse, lts, lvp, lvx, mem, mfo, mti, fl, kk, mo, ww.

Når de resterende skanindekser er implementeret i netpunkt vender vi tilbage med flere ideer til hvad skan kan bruges til.

Skan i Netpunkt 2

Skan i Netpunkt 2 lho

Maj 2020

Skan kan være et godt sted at starte en vanskelig søgning

skan

At skanne i søgeindekser kan være en nemmere måde at finde en præcis titel, hvis man fx kender starten af titlen. Eller at finde en forfatter, hvor det måske er svært at stave til navnet, eller hvor der kan være flere muligheder (forskellige navneformer, flere forfattere med samme navn).
Vi har i et andet profblog-indlæg, beskrevet hvordan du kan bruge skan til opslag i forfatter, - titel eller emneindekser: Skan i det nye netpunkt
 

Men der er flere muligheder:
Vha. skan kan du lave et opslag i hovedtitler (lht). Det er især nyttigt, hvis det tidsskrift eller den bog, du søger efter, har en kort, ikke-signifikant titel: fx Det, Historie, Science, Nature.
Eksempel: 1) Start med at skanne i hovedtitel, 2) vælg det, du vil finde, og 3) klik på Find valgte 4) afgræns på søgesiden Alle materialer vha. filtre:

skan trin1

skan trin 2

 

Eller du kan skanne i faglitterære emneord (lef) og finde inspiration til det rette emneord: Skal emneordet være skovbørnehave eller skovbørnehaver? Eller finde forslag til emneord, når det drejer sig om fx kulstof-14: 

skan opslag

 

Du kan også skanne og finde inspiration til musikemneord (lme):

skan musik

 

Du kan lave et opslag på et forlags navn (fl) og derfra søge videre:

opslag i indekser

 

Du kan også skanne på katalogkode (kk) og se, hvor mange poster der er bibliotekskatalogiseret i en bestemt uge (eller periode):

opslag kk

 

Få overblik over en serie (lse):

opslag serie

 

Lave et opslag på indekserede artikler i en værtspublikation (lvx) og derfra søge videre:

opslag værtspublikation

 

Du kan lave et opslag på forfatter med marc-feltnavn (mfo) og se, om forfatternavnet optræder i felt 100 og/eller 700:

opslag felt 100 700

 

Vidste du, at man i titelindekset (lti) kan skanne hovedpersoner i serier?

opslag hovedpersoner

 

godt råd

Søgetip: DK5 tillægstal for skønlitteratur

Søgetip: DK5 tillægstal for skønlitteratur lho

Oktober 2012

Vidste du at der findes DK5 tillægstal for skønlitteratur? Tillægstallene kan bruges til søgning i DanBib.

Eksempel fra det virkelige liv:
Spørgsmål : "Jeg leder efter børneromaner i bogmediet (ikke tegneserier, ikke billedbøger, ikke lyd-bøger og andet) omhandlende besættelsestiden eller anden verdenskrig. Udgivet i året 2000 og frem. Kun værker som originalt er udgivet på dansk og altså ikke oversatte værker. Der må ikke være genudgivede værker med".

En kommandosøgning kunne se sådan ud:
em=(besættelsestiden eller den 2. verdenskrig) og dk=86-09? og ma=bå og år>1999 og uu=nt ikke (ma=bil eller no=tegneserie)

De fleste af søgekoderne kender du sikkert, men dk=86-09? og uu=nt er måske ikke nogen du bruger hver dag.

-    dk=86-09? er Al skønlitteratur for børn og unge på dansk (som originalsprog)
-    uu=nt er Ny titel - ikke tidligere registreret af DBC

DK5 tillægstal

På danbib.dk kan du læse mere om DK5 tillægstal for skønlitteratur

Søgning på film og nationalitet

Søgning på film og nationalitet lho

Juli 2015

En søgning på en spillefilms nationalitet enten i Bibliotek.dk eller i databrønden bestemmes ud fra forskellige oplysninger i posten.

 • Hvis der er et kontrolleret emneord på fx serbiske film, så bruger vi det.
 • Hvis ikke dette findes, så finder vi oplysninger fra fx sprogkoder i 008*l eller 041*a og herfra laver vi filmnationalitet.
 • Der kan være film, hvor vi endnu ikke har det pågældende sprog som nationalitet - det kommer så senere.
 • De amerikanske film: det er ikke alle af denne slags, som vi fanger, for ikke alle poster har emneordet amerikanske film og det er ofte svært at skelne mellem engelske og amerikanske film på baggrund af postens oplysninger. Vi har netop lavet en ændring i koden, som skulle fange flere af disse bl.a. ved at bruge oplysninger om produktionssted i felt 512.

Søgning på filmens nationalitet sker med søgekoden term.nationality. Indholdet i søgeregisteret er fx: danske film, norske film, serbiske film

Fx: term.nationality="serbiske film"

facet.nationality bruger de samme regler og søges derfor på samme måde.

Fx: facet.nationality="serbiske film"

Tilgængelighed: Udlånes materialet

Tilgængelighed: Udlånes materialet lho

April 2021

Udlånes materialet overhovedet? Kan man evt. bestille en kopi? Kan materialet kun lånes på en læsesal?


Hvis et forskningsbibliotek har angivet en kode for tilgængelighed i postens felt 096 *r bliver der nu ved lokaliseringen vist en maskinoversat tekst svarende til kodeindholdet: 

Eksempel fra Netpunkt:


Og oplysningerne går igen i BOB:


Koder til 096 *r

a Udlånes ikke
b Interurbanlånes ikke automatisk
c Udlånes ikke men kopi tages
d Udlånes kun til bevogtede læsesale
e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt
f Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
g Udlånes kun til egne brugere

For Cicero-bibliotekernes vedkommende udleveres oplysninger om tilgængelighed (loanRestriction) fra Cicero til Netpunkt/BOB sammen med beholdningsoplysninger. Koderne i loanRestriction svarer til koderne der bruges i 096 *r.

Eksempel:


Hvorfor er der ofte alligevel bestilmulighed?

I mange tilfælde vil der alligevel være en bestilmulighed. Biblioteket har måske angivet at materialet ikke udlånes (096 *r a), men hvis der ikke er andre lånemuligheder, så kan biblioteket måske hjælpe med en kopi eller anvise en anden mulighed for lån ved henvendelse.
 

Kan biblioteker angive tilgængelighed eller undgå udlån på andre måder?

Långivende bibliotek kan afmærke poster så de ikke optræder i Netpunkt eller Bibliotek.dk og dermed heller ikke er tilgængelige for fjernlån. Cicero-biblioteker angiver dette med koden 004 *n f inddateret i en påhængspost. Det betyder at biblioteket ikke optræder i Netpunkt eller Bibliotek.dk med lokalisering, men bibliotekets egne brugere vil fortsat kunne se posten og reservere materialet via bibliotekets egen søgeside.

Cicero-biblioteker kan også styre hvilke materialer der kan fjernlånes via Cicero under F6 materialegrupper. 

Forskningsbiblioteker kan ligeledes afmærke denne type poster med koden *n f inddateret i felt 004, så posten ikke er søgbar i Netpunkt og Bibliotek.dk.

Visse samlinger udlånes slet ikke, det vil også fremgå af Netpunkt og BOB. Der er så ingen bestilmulighed ud for lokaliseringen og der står en tekst, fx "Samlingerne i 800015 udlånes ikke til biblioteker".
 

Kontakt DBCs kundeservice hvis du har spørgsmål til tilgængelighed.

Tips til at vælge emneord

Tips til at vælge emneord lho

September 2019

Emneord kan være afgørende for, om brugerne finder de relevante materialer i netpunkt, i bibliotek.dk, i Cicero eller på bibliotekets hjemmeside. Her kommer nogle enkle tips fra os på DBC til dig, der som biblioteksansat katalogiserer materialer. De er også gode at kende, når du bruger emneord til at søge med

 

Lynguide til principper for valg af emneord:

 • Brug ord, som din bruger kan tænkes at benytte som emneord.
 • Brug naturligt sprog. Både sammensatte ord (børnepsykologi, klimapolitik), og sammensatte begreber (fransk litteratur, sociale medier). Danske ord frem for fremmedord (fx indvandrere frem for immigranter).
 • Antal: Der er ikke noget loft, men brug måske max 10 – din post skal jo ikke dukke op i alle emneordssøgninger ;-)
 • Indekseringsniveau: 
  • et materiale, som har et specifikt emne, indekseres med specifikke termer. En bog om katte får emneordet katte, og ikke husdyr.
  • hvis emnet er overordnet, bruges der mere generelle termer. Eksempel: en bred titel som fx ”Kultur og samfund” får brede emneord: samfundsfag, historie, religion.
  • det er ikke nødvendigt at tildele emneord som oversætter materialets DK5 hovedplacering, da det automatisk er søgbart. Eksempel: dk=59.56 behøver ikke også emneordet latinamerikanske folk.
  • generelt tildeles der ikke emneord med udgangspunkt i de enkelte afsnit eller kapitler. Her kan en indholdsbeskrivende note uddybe materialets emne/indhold.
 • Ental eller flertal: 
  • hvor mange -> flertal (frisører, lokalplaner, invasive arter).
  • hvor meget -> ental (bæredygtighed, energiforbrug, markedsføring).
 • Substantiver frem for verber. Fx reparation ikke reparere, sorg ikke sørge.

Ovenstående er blot et meget lille udpluk af varianter og regler for tildeling af emneord – tjek DBC's indekseringsvejledning for uddybning

 

Lynguide til at finde (kontrollerede) emneord:

 • Find en post/poster der ligner i fx bibliotek.dk eller Netpunkt - undersøg evt. materialevurdering og anmeldelser for gode sigende emneord.
 • Tjek emneordet med db= / ldb= - med disse søgekoder søger du i DBC emneord. Eksempel: hedder det jernalder eller jernalderen? Søg på db=jernalder og derefter db=jernalderen, det vil hurtigt afsløre, at jernalderen er det "bedste" emneord. 
 • Brug pro.dk5.dk/. Eksempel: Slå emnet genetik op i pro.dk5.dk/ og hent inspiration til andre emneord fra DK5s emnehierarki. Det kunne fx være DNA, gensplejsning, genterapi, bioetik, arvelighedslære, arvelige sygdomme, stamceller mfl.

 

Emneordsbasen: 

Hvis dit bibliotek har abonnement på Emneordsbasen (DBC's base over kontrollerede emneord), så kan du naturligvis tjekke dit potentielle emneord der. Her kan du også se definitioner og alternative emneord:

emneord

Sidst, men ikke mindst, er der adgang til DBC's uddybende vejledninger og eksempler her: metadata.dk/indekseringsvejledninger

 

 

Tjek jeres mailadresse i BOB

Tjek jeres mailadresse i BOB lho

September 2019

Når der sendes svar til låner fra BOB, bruges bibliotekets mailadresse ikke længere som afsender. Det synlige afsendernavn er fortsat bibliotekets navn, men afsenderadressen er nu <noreply@bob.netpunkt.dk>.

Hvis låneren besvarer beskeden, vil svaret blive sendt til den mailadresse, der står i BOB-indstillingen "Afsender adresse ved svarmail". Tjek derfor, at jeres indstilling har den rigtige adresse. Indstillingen bliver gemt på den enkelte pc.

Ændringen skyldes, at mange kommuner ikke ønsker, at eksterne tjenester (fx Netpunkt/BOB) sender mail med kommunens mailadresser som afsender.