Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS)

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib (fra FBS) bdm@dbc.dk

Sidst opdateret: 21.12..2023

Alle folkebiblioteker afleverer data via FBS-systemet til databrønden.

I DanBib kan man kun se nogle af disse data.

Det drejer sig om:

 • Fællesskabsposter fra 870970 med et biblioteksnummer som ejerkode i felt 996
 • Supplerende emneord og noter tilføjet til en DBC-post
 • Lokaliseringsdata på DBC-poster

Posternes idnumre er unikke centralt tildelte FAUST-numre.

Indholdet i posterne følger DBC's praksis og feltanvendelse.

Man kan ikke se lokalposter, der kun er beregnet for bibliotekets egen OPAC.

 

Læs mere om FBS og Cicero

 

Bibliotekernes oprettelse og berigelse af fællesskabsposter

Hvilke fællesposter kan du oprette?
Hvordan opretter du poster?
Hvilke formalia skal dine data overholde?
Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?
Klassesæt
Film


Hvilke fællesposter kan du oprette?

 1. Foreløbige poster
 2. Fulde bibliografiske poster

Disse poster er tilgængelige for alle FBS-biblioteker og indgår i fælleskatalogen på Netpunkt og i Bibliotek.dk


Hvis det drejer sig om danske materialer, der skal optages i Dansk Bogfortegnelse, kan du kontakte DBC’s kundeservice for at få oprettet en post på materialet. (Dette gælder også for film- og musikmaterialer).

Hvordan opretter du poster?

Enhver katalogisering starter med et opslag, hvor du tjekker, at posten ikke allerede er oprettet. Søg på titel, forfatter, isbn m.m., så du er helt sikker.

Se DBC’s formatvejledninger for indholdsmæssig beskrivelse: Formatvejledninger

Se Cicero-vejledning for teknisk beskrivelse.

Hvilke formalia skal dine data overholde?

Minimumsdata i foreløbige poster
Foreløbige poster er poster, som oprettes på bestillingstidspunktet. Oplysningerne kan derfor være mere eller mindre fyldestgørende.
Posterne skal oprettes med felt 008 *v4 og kan opdateres til fuldgyldigt niveau ved at overtage posten og rette til felt 008 *v0
Felt 652 delfelt m skal udfyldes med teksten Uden klassemærke, som vist i eksemplet nedenfor.
Denne tekst skal naturligvis ændres til gældende klassemærke ved den endelige katalogisering.
 

Minimumsdata i foreløbige poster

 • 001 00 *a *b *c *d *f a
 • 004 00 *r *a
 • 008 00 *t *u *a *b *l *v 4
 • 009 00 *a *g
 • 021 00 *e<ISBN hvis det findes>
 • 035 00 *a <hvis der genbruges fra WorldCat>
 • 100 00 *a *h <hvis relevant for værket>
 • 245 00 *a<Titel> *c <undertitel hvis muligt>
 • 250 00 *a <hvis aktuelt>
 • 260 00 *a *b *c
 • 300 00 *a <hvis det haves>
 • 652 00 *m Uden klassemærke
 • 966 00 *a <Biblioteksnummer>

Hvis der laves foreløbige poster til fonogrammer oplyses så vidt muligt stregkode i felt 023 delfelt b og bestillingsnummer i felt 538 delfelt f og g

Fulde bibliografiske poster

Fulde bibliografiske fællesposter skal indeholde de for materialet relevante oplysninger i henhold til formatvejledningen. Dvs. fuld beskrivelse, DK5, oplag, noter og emneord.

Eksempel:
001 00 *a 62570962 *b 870970 *c 20220608130954 *d 20220502 *f a        ⚒ Åbn post • ♻ Genbrug post
004 00 *r c *a e
008 00 *t m *u f *a 2022 *b us *d x *j f *l eng *v 0
009 00 *a a *g xx
021 00 *e 9781639361595
100 00 *a Nagendra *h Harini *4 aut
245 00 *a The ¤Bangalore detectives club
250 00 *a 1. Pegasus Books cloth edition
260 00 *a New York *b Pegasus Crime *c 2022
300 00 *a 287 sider
504 00 *a When clever, headstrong Kaveri moves to Bangalore to marry handsome young doctor Ramu, she's resigned herself to a quiet life. But that all changes the night of the party at the Century Club, where she escapes to the garden for some peace and quiet - and instead spots an uninvited guest in the shadows. Half an hour later, the party turns into a murder scene. When a vulnerable woman is connected to the crime, Kaveri becomes determined to save her and launches a private investigation to find the killer. She soon finds that sleuthing in a sari isn't as hard as it seems when you have a talent for mathematics, a head for logic, and a doctor for a husband
512 00 *a På smudsomslaget: A novel
520 00 *a Originaludgave: 2022
652 00 *m 83
666 00 *o krimi
666 00 *o historiske romaner
666 00 *o romaner
996 00 *a 710100
 

Hvilke fællesskabsposter må beriges eller overtages?

Alle folkebiblioteker har ret til at overtage følgende fællesskabsposter:
• Fællesposter oprettet af et folkebibliotek (dvs. fællesskabsposter med et folkebiblioteksnummer i 996 *a)
• DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a

Fællesposter oprettet af et folkebibliotek
1.    Du kan overtage og færdiggøre foreløbige poster oprettet af et andet bibliotek. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).

2.    Du kan overtage en fuld bibliografisk post oprettet af et andet bibliotek og tilføje supplerende data til posten. (Undtagen biblioteksnummer 700300 - Det Kgl. Biblioteks katalogisering til Sproglige Minoriteter).
Husk, at du altid skal ændre indholdet i felt 996 delfelt a til dit eget biblioteksnummer, når du tilretter poster oprettet af et andet bibliotek for rent faktisk at overtage posten. Ellers kan du opleve fejlmeddelelser om, at du ikke har ret til at opdatere den pågældende post (se Cicero-vejledning for yderligere info).

Fællesposter oprettet af DBC

Poster med ejerkoden RET i felt 996*a
DBC-poster med ejermarkeringen RET i felt 996 *a kan overtages og opgraderes til en fuld bibliografisk post. Husk at ændre ejerkoden i felt 996*a til dit eget biblioteksnummer!
Poster med ejerkoden DBC i felt 996*a
Du kan berige alle DBC’s publicerede fællesposter med indholdsnoter og emneord ud fra følgende kriterier:

 • Indholdsnoter i felterne 504 og 530 må gives, så længe feltet ikke forekommer i posten i forvejen
 • Kontrollerede emneord i felterne 600, 610, 630 og 666 må gives, hvis posten ikke er emnebehandlet i forvejen
 • Ukontrollerede emneord i felt 631 må altid tilføjes
 • Ph.d.-afhandlinger uden klassemærke må altid beriges med klassemærke

Når du beriger en post med ejerkode DBC, skal du ikke ændre ejerkoden i felt 996 *a. Den skal fortsat være DBC.

Særligt for Centralbiblioteker:

I kan tilføje OVE-koder i DBC-poster med ejermarkering RET uden at overtage posterne eller i øvrigt opdatere posterne med yderligere data.

Registrering af sæt (klassesæt, læsekredssæt, romankasser etc.)

 • Der kan kun oprettes én post på sæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antal eksemplarer i sættet afviger.
 • Posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske og sikrer, at enkelt eksemplarer og sæt kan adskilles i grænsefladerne.
  Felt 008 *m 3 
  Felt 009 *a a *g xx
  Felt 245 … *ø Sæt
  Felt 300 *n 1 sæt à 20 bøger *a xx sider
 • Det angivne antal på 20 er blot et eksempel
 • Evt. afvigende antal eksemplarer kan angives i en påhængspost i felt 300 *n.

Bemærk at påhængspostens felt 300 overskriver hele felt 300 i fællesskabsposten, i jeres egen visning. Det er derfor vigtigt, at du udfylder felt 300 med alle relevante delfelter i påhængsposten.

Eksempel:
Fællesskabsposten: felt 300 *n 1 sæt à xx bøger *a xx sider
Din påhængspost: felt 300 *n 1 sæt à yy bøger *a xx sider

Film

Du må gerne lave nye alternative poster på film som singleposter, når DBC har katalogiseret materialet som flerbindsværk, men I har valgt at udlåne materialet som én enhed.