VIP

VIP lho

18. november 2022

VIP-basen (Vejviser over InformationsParametre-basen) er den database der indeholder det enkelte bibliotekets parametre i forhold til Bibliotek.dk, BOB-basen og Netpunkt. Dvs. at jeres indtastninger i VIP-basen bestemmer hvordan Bibliotek.dk og Netpunkt/BOB-basen fremtræder og fungerer for præcis jeres brugere.

Parametre vedrørende Slutbrugere (herunder Bibliotek.dk): I VIP-basen administreres bl.a. parametre vedrørende Bibliotek.dk og hvordan jeres bibliotek optræder heri. Disse parametre benyttes i skærmdialogen med slutbrugerne, fx når brugeren vælger bibliotek, og når brugeren vil bestille materiale. VIP-basen indeholder indstillingerne for hvilke materialer en bruger kan bestille på jeres bibliotek, og hvilke produkter jeres brugere har adgang til (fx Faktalink, Forfatterweb, Ereolen). Det er også i VIP-basen I vælger hvordan I vil modtage bestillinger fra Bibliotek.dk (fx på mail eller ved opslag i BOB-basen) mv.


Parametre vedrørende Lånesamarbejde: (Netpunkt/BOB-basen): Her skal I registrere alle oplysninger om biblioteket som bruges af bestilsystemet i DanBib, fx oplysninger om automatisk fjernlån, modtagelse af bestillinger og administration af jeres låneveje.


Hvem kan indtaste og rette i VIP?
Hvert bibliotek får kun adgang til egne data (samt evt. filialer) og kan ændre og tilføje i de fleste felter. Undtaget fra dette er dog de datafelter hvor Slots- og Kulturstyrelsen har leveret oplysningerne, dvs. Biblioteksvæsensoplysninger, herunder biblioteksnummer, bibliotekets navn og lignende. 


Hvornår slår rettelser i VIP igennem i Bibliotek.dk/Netpunkt/BOB-basen?
Rettelser og tilføjelser i VIP-basen slår igennem i brugergrænseflader og systemerne med det samme de er gemt. Der er dog enkelte undtagelser. Disse er nævnt i info-tekster under de enkelte punkter.


Hjælp undervejs?
Hjælp til siderne eller de enkelte afsnit/felter på siderne får I ved at klikke på det lille i på siderne.

Yderligere oplysninger:
•    information om Bibliotek.dk for professionelle på danbib.dk: Bibliotek.dk
•    information om Netpunkt/BOB-basen og bestilsystemet (ILL-funktionerne) på danbib.dk: Overblik over bestil

Spørgsmål om valg af de enkelte parametre kan stilles til kundeservice.dbc.dk

Webinar om VIP
 14. december 2022 afholdt DBC et webinar om VIP via Teams. Webinaret byder på en præsentation af VIP grænsefladen. Man kan finde optagelsen (ca. 1 time) på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=o8PQpbDuP20