Søgning i brønden

Søgning i brønden mdy

Opdateret 29.5.2020

Her får du information om søgeveje og hjælp til søgning på forskellige typer data i grænseflader der søger i brønden, f.eks. bibliotek.dk og netpunkt.

Søgning foregår gennem Opensearch

Søgesprog

Artikler

Anmeldelser

Biblioteksrelevans

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Brugsretskategorier til film

Funktionskoder

Katalogkode

Let-tal og lix

Materialetype

Materialevurdering/lektørudtalelse

Målgruppe

Numre

Sprog

Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesstatus

Søgning foregår gennem Opensearch

Søgning i brønden foregår igennem en webservice (Opensearch). Men det man møder som bruger af brønden er en grænseflade, hvor man indtaster sin søgning. Grænsefladen tager det indtastede søgeudtryk og sender det til Opensearch, enten som det er eller i modificeret form.
Der er mange forskellige grænseflader implementeret ’ovenpå’ søgeservicen Opensearch, og disse grænseflader kan have implementeret søgemulighederne forskelligt. En generel vejledning til søgning i brønden gennem diverse grænseflader kan derfor ikke være en 100% eksakt vejledning gældende for alle grænseflader. En stor del vil dog være implementeret ens, og det er de samme registre der ligger bag alle grænseflader, så det alligevel giver mening med en generel vejledning.
Vejledningen kan især bruges til at få overblik over søgemulighederne i bibliotek.dk (samt i DanBib gennem Netpunkt når denne er migreret til brønden).


Søgesprog

Søgesproget i brønden er cql. Den fulde cql standard kan ses her: http://www.loc.gov/standards/sru/cql/
Se mere teknisk dokumentation af brøndens søgeservice: Opensearch

Trunkering, booleske operatorer, maskering og anførselstegn

Forskellige grænseflader kan implementere søgesyntaksen på forskellig måde. Eksempelvis er det kravet i Opensearch, at booleske operatorer skrives på engelsk, men grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge med de danske termer, som bag ved grænsefladen oversættes til engelsk.
I denne vejledning anvendes booleske operatorer på engelsk og stavet med stort: AND, OR, NOT. Trunkeringstegn er *. Maskeringstegn er ?. Disse er i overensstemmelse med syntaksen direkte imod Opensearch og fungerer i bibliotek.dk og DDB-CMS (og Danbib når Netpunkt er migreret til brønden). Booleske operatorer kan dog også skrives med små bogstaver.

Hvis man kommandosøger på mere end et ord, skal man i henhold til CQL-standarden bruge anførselstegn, fx term.title="fagre nye verden". Man kan ikke være sikker på et validt søgeresultat, hvis man i stedet bruger ' (apostrof). Grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge uden anførselstegn, term.title=fagre nye verden, men man skal være opmærksom på, at søgningen vil opføre sig således i indekserne: term.title="fagre" and term.default="nye" and term.default="verden".

Genvejstaster til automatisk indsættelse af anførselstegn (eller citationstegn)
  

Søgeveje – oversigter over alle søgekoder

Oversigt over CQL-indekser og søgekoder Både brønd- og praksisregelsøgekoder
Praksisregler for søgeveje (pdf) (Slots- og Kulturstyrelsen.2018) – regelsættet bag søgevejene (pt. kun i kilder der findes i danMARC2).
 

Artikler

Søgning på værtspublikation

 • vp: søgekode for værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering
 • term.partOf: med denne søgekode kan der søges på både navne, ISBN og ISSN for værtspublikationer. Der kan også søges på datering/nummerering og sidetal


Eksempler:

 • term.subject=skattelettelser AND vp="politiken 2016"
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf="politiken 2016"
 • term.subject=skattelettelser AND lvp="politiken 2016 2016 12 03"
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf="1602-2203 2016"

 

Søgning på materialetype

For danMARC2-poster kan benyttes søgekoden ma til at søge specifikt efter avisartikler eller tidsskriftsartikler. Mere generelt - hvis man søger i en grænseflade, hvor der er tilvalgt andre kilder - kan man benytte søgekoden term.type.

Avisartikler har materialetypekoden ’ai’ og materialetypeteksten ’avisartikel’.

Søgeeksempler:

 • somalia* AND ma=ai
 • somalia* AND term.type=avisartikel

Tidsskriftsartikler har materialetypekoden ’ap’ og materialetypeteksten ’tidsskriftsartikel’.

Søgeeksempler:

 • aktiekurs* AND ma=ap
 • aktiekurs* AND term.type=tidsskriftsartikel

Artikler, der ikke er specificeret som enten avis- eller tidsskriftsartikel (kan f.eks. være artikler i bøger) har materialetypeteksten ’artikel’.

 • kvinde* AND term.type=artikel (snævreste søgning, medtager ikke avis- og tidsskriftsartikler)
 • kvinde* AND ma=an (søger efter alle artikler, også avis- og tidsskriftsartikler)

 

Anmeldelser

Anmeldelser har deres eget sæt af indekser som kan bruges, når man vil søge anmeldelser af et specifikt værk, eller når man vil søge i en kombination af data på et anmeldt værk og data fra anmeldelsen. Nogle af indekserne er de samme som for øvrige poster i brønden, mens andre er helt særlige for anmeldelser.

Søgning efter anmeldelse af kendt værk

Nogle af de søgekoder der kan bruges til at søge anmeldelser frem ud fra data på det anmeldte værk og data fra anmeldelsen selv er:

 • ri og lri: anmeldt værks titel. (Man kan også bruge em og lem)
 • rf og lrf: anmeldt værks ophav.
 • rc og lrc: anmeldere. (anmeldelser har ikke noget fo-indeks)

I stedet for koderne kan man også bruge udfoldede indeksnavne:

 • term.reviewedTitle og phrase.reviewedTitle i stedet for ri og lri.
 • term.reviewedCreator og phrase.reviewedCreator i stedet for rf og lrf.
 • term.reviewer og phrase.reviewer i stedet for rc og lrc.

Eksempler:

 • phrase.reviewedTitle=lucca*
  Finder anmeldelser af romanen Lucca.
 • lri=lucca* AND lrf=grøndahl
  Finder (Jens Christian) Grøndahls anmeldelser af romanen Lucca.
 • ri=sæson AND rf=bocqui
  Finder anmeldelser af romanen 'En sæson' af Sylvie Bocqui.
 • term.reviewedCreator="roald als" AND term.reviewer="søren vinterberg".
  Finder ud af om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als.

Bemærk, at der er forskel på om grænseflader er sat op til at kunne søge i anmeldelser. For at ovenstående søgeeksempler virker, kræver det at den grænseflade man søger i, har tilvalgt f.eks. "Artikelbasens anmeldelser" eller andre anmeldelser som en kilde der kan søges i.

Hvis grænsefladen ikke muliggør søgning direkte i anmeldelser kan det være, at den i stedet tilbyder henvisninger til anmeldelser. Det gør f.eks. bibliotek.dk. Her søger man på det anmeldte værk (på forfatter, titel og andre metadata) og får tilbudt links til anmeldelser. Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik, samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret som en del af anmeldelsesregistreringen.

Bredere søgning efter anmeldelser

Anmeldelser er også søgbare gennem mere bredt dækkende indekser end anmeldt titel, anmeldt ophav og anmelder. Den samlede liste over indekser der kan bruges til at søge efter anmeldelser ses herunder: Indekser til anmeldelser


Eksempler:

 • term.reviewedType=ebog AND term.date=2008
  Finder anmeldelser af ebøger hvor anmeldelsen er udgivet i 2008.
 • term.reviewedType=lydbog AND phrase.publisher="gyldendal" AND term.reviewedDate=2018
  Finder anmeldelser af lydbøger som er udgivet af Gyldendal i 2018.
 • phrase.reviewedTitleSeries="krimiserien med harry hole"
  Finder alle anmeldelser af alle udgivelser hørende til (Jo Nesbøs) krimiserie med Harry Hole som hovedperson.

Alle indekser til at søge anmeldelser

term.date
term.reviewContent
term.reviewedAccessType
term.reviewedCategory
term.reviewedCreator
term.reviewedDate
term.reviewedIdentifier
term.reviewedLiteraryForm
term.reviewedPublisher
term.reviewer
term.reviewedSubject
term.reviewedTitle
term.reviewedType
term.reviewedWorkType
term.subject
term.type
phrase.reviewedCreator
phrase.reviewedIdentifier
phrase.reviewedPublisher
phrase.reviewedSubject
phrase.reviewedTitle
phrase.reviewedTitleSeries
phrase.reviewer
phrase.subject
dkcclterm.ib
dkcclterm.ka
dkcclterm.kk
dkcclterm.ld
dkcclterm.ma
dkcclterm.nr
dkcclterm.sf
dkcclphrase.ldk
dkcclphrase.lnb
facet.acSource
facet.date
facet.partOf
facet.reviewedCreator
facet.reviewedDate
facet.reviewedDk5
facet.reviewedPublisher
facet.reviewedSubject

Se https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?showCqlFile for nærmere dokumentation af indekserne og deres indhold.

 

Biblioteksrelevans

Bibliotekskatalogiseret materiale

Søgekode for katalogkoder er kk.
Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én katalogkode: BKM.

Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.

Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- . BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202. Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX.


Søgeeksempel:

 • kk=bkm201703 (søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2017).

 

Seddelfortegnelser

Seddelfortegnelseskoder kan søges med søgekoden sf.
Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

 

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008*n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang – 008*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang – 008*n=b – f.eks. efter login)
 • br=oi (online ingen adgang – 008*n=c)

Poster der ikke findes i danMARC2 format kan i stedet søges frem via indekset term.onlineAccess med de tilsvarende mnemotekniske koder som ovenfor beskrevet.

 

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br. Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, f.eks. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc. Søgeeksempel:

 • br=c+ (titler med brugsretskategori c+)

Læs mere om brugsretskategorier på danbib.dk

 

Funktionskoder

Ophav med funktionskode kan søges med søgekoden lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC’s katalogiseringer i juni 2009, og senere i andre materialetyper.
Hvis der er implementeret skan-funktion i grænsefladen kan man f.eks. skanne på indhold i lff begyndende med forfatternavn og så udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på. F.eks.

 • skan lff=buk swienty*
 • skan lff=joof hella*

Bemærk at søgekoden kun er nyttig, hvis der søges efter nyere materialer. Desuden fanges kun materialer der er katalogiseret i danMARC2 (dvs. ikke eventuelle andre kilder i proprietære formater i brønden).
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med søgekoden fo eller term.creator, f.eks.

 • fb="ida Jessen" AND fo=dkind
 • term.creator="ida jessen dkind"

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb, f.eks.

 • fb="ida Jessen" AND fb=trl – med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, f.eks. en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=trl bruges som søgekode.

Bemærk dog, at søgninger med fo, fb og term.creator kan hitte på tværs af navne og funktioner, f.eks.

 • fo=buk swienty og fo=dkind – vil hitte bøger af Buk Swienty som enten han selv eller en anden har indlæst, da ’indlæser’ ikke nødvendigvis knytter sig til navnet Buk Swienty.

Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet

 

Katalogkode

Katalogkode søges med søgekoden kk.
Se Alle katalogkoder (danMARC2 – bilag G)

 

Let-tal og lix

Let-tal søges med søgekoden ll. Inddatering af let-tal i DBC’s poster startede 1. november 2009. Bemærk derfor, at den kun er nyttig hvis der søges efter nyere materialer. Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Lix søges med søgekoden lx.

 

Materialetype

Alle angivne materialetyper i posten kan søges med søgekoden ma. Hovedmaterialetype kan søges med hm. Der søges kun i poster der findes i danMARC2 format og der søges på koder for materialetype.
Man kan søge med term.type på udfoldet tekst for materialetype, og med dette indeks søges også i kilder der ikke findes i danMARC2-formatet. Den udfoldede tekst følger i det store hele denne liste over materialetyper i bibliotek.dk: Materialetyper

Især for de materialetyper der er defineret på baggrund af flere materialetypekoder og andre data i posterne, kan det være det nemmeste at søge på term.type.


Eksempler:

 • ma=xd søger efter dvd’er
 • term.type=tegneserie søger efter tegneserier

 

Materialevurdering/lektørudtalelse

DBC’s poster afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l – materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m – materialer hvortil der findes en multimedievurdering
 • n – materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o – materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Ovenstående koder kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201703 AND sf=l

 

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker. Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe. Mærkning foretages af DBC’s medarbejdere.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærer i folkeskolen og skolebestyrelser.

Koder for målgruppe:

 • v – materialer for voksne
 • b – materialer for børn
 • s – materialer for skoler

Målgruppekoderne kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201704 AND sf=s

NB! Der findes også skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse. Disse søges f.eks.:

 • (kk=dbf201704 NOT kk=bkm201704) AND sf=s

I perioden 1999-2007 fandtes også disse mærkninger som kan søges med søgekoden sf eller ka:

 • f – av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom’er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k – musik – klassiske standardværker – kun brugt 2000-2006

 

Kategorisering af børne- hhv. voksenmaterialer

Poster i brønden kan markeres som enten børne- eller voksenmaterialer. Indekset term.category kan bruges til at søge poster i hhv. den ene eller den anden gruppe frem, f.eks.:

 • term.category=børnematerialer AND term.subject=vikingetiden
 • term.category=voksenmaterialer AND term.subject=heste

 

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til – op til og med 16 år. Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.  
Tidligere (før 1980’erne) inddaterede man en fra-alder for anbefalet målgruppe, f.eks. ’fra 9 år’. Disse er udlagt til indekserne, så der lægges to år mere til (for 9 år, for 10 år, for 11 år) – dog er højeste betegnelse ’for 16 år’.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til

 • formidling
 • højtlæsning eller
 • selvlæsning for en given aldersgruppe.


"Formidling for" bruges restriktivt på faglitterære bøger, hvor indholdet henvender sig til barnet, men hvor teksten ikke forventes at kunne læses/forstås af barnet. Kan også bruges på faglitterære bøger til større børn om f.eks. et svært emne.
Anbefalet aldersgruppe søges med søgekoden em eller nb, f.eks.:

 • em=højtlæsning AND em="5 år"
 • em=formidling AND em="8 år"
 • em=selvlæsning AND em="9 år"

 

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Poster fra DBC har angivelse af målgruppe eller brugerniveau, hvis de registrerede bøger indeholder noget sådant. Det kan f.eks. være ’for hf’, ’for jurastuderende’, ’for udlændinge’, ’for 6. klasse’.

Søgekoderne, der kan bruges til målgruppe/niveau, er nb og lnb. Man kan også søge med em eller som fritekst. I grænseflader der har mulighed for skanning i registre, er det en god idé at skanne i lnb-indekset for at få en fornemmelse for betegnelserne.


Læs evt. mere i DBC’s indekseringsvejledning for faglitteratur

Målgruppe for film og cd-rom’er kan også søges med søgekoden ra for poster fra oktober 2006 og frem. F.eks.:
•    ra=14

 

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år. Oplysningerne findes i poster fra DBC fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI


Eksempel på søgning på titler der frarådes børn under 7 år:
•    rp=7

Man kan for eksempel kombinere med anbefalet alder fra en lektøranbefaling og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af PEGI-mærkning, her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
•    ra=12 NOT (rp=16 OR rp=18)

 

Medierådets aldersklassificeringer

Søgning på Medierådets aldersklassificeringer for film ("forbudt for børn", "begrænset adgang", "tilladt for") sker med søgekoden rb. De anvendte koder er 0, 7, 11 eller 15 år. 0 betyder "tillad for alle". Oplysningerne findes i poster fra 1998.
Læs evt. mere hos Medierådet

 

Numre

Søgekoder der søger i forskellige typer af numre i posterne:

 

 • nr
  Bredeste søgemulighed.
  Søger i alle typer af numre. Udover id- og standardnumre også pladenumre, AV-bestillingsnumre m.v. Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges uden blanktegn. ISBN og ISSN kan valgfrit søges med eller uden bindestreger.
   
 • id
  Søger på id-numre (lokale id-numre eller faustnummer) i 001a. Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001a (til forskel fra søgekode nr, der søger i alle numre). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • ld
  Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller faustnummer i 014a). Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer, som IKKE kan søges med søgekoden nr). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • tf
  Søger i tidligere og lokale faust- og id-numre i felt 002acd.
   
 • is
  Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.). Man kan skrive bindestreger i numrene eller erstatte bindestregerne med ingenting, dvs. is=87-418-5933-2 og is=8741859332 vil hitte det samme. Dette gælder også indekserne ib, in, nr og default-indekset.
   
 • ib
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene. Brug søgekoden term.isbn for at hitte i både danMARC2 og DKABM poster (kun danMARC2-poster kan fremsøges med søgekoden ib)
   
 • in
  Søger i ISSN i felt 022a. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • im
  Søger i ISMN i felt 028a.
   
 • ir
  Søger i ISRN i felt 027a.
   
 • co
  Søger i CODEN i felt 030a.
   
 • bc
  Søger i stregkoder (EAN-numre) i felt 023a. Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer men kan IKKE søges med denne kode. Det søges i stedet med søgekoden ib eller is.
   
 • oc
  Søger i oclc-numre i felt 035a.
   
 • nl
  Søger i lc-numre i felt 036abz.
   
 • term.isbn
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN både i danMARC2- og DKABM-poster. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • term.identifier
  Søger i ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet. Både danMARC2 og DKABM-poster kan fremsøges med denne søgekode.

 

Sprog

Søgekoder der kan bruges til at søge på sprog:

 • sp
  Bredeste sprogsøgekode for danMARC2-poster. Søger i alle sprog nævnt i posten. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • hs
  Søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er f.eks. for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • term.language
  Søger i materialets sprog (008 l og 041 a) samt parallelsprog (041 p). Der kan søges både på sprogkoder i posterne og i udfoldet sprog. Hitter både danMARC2 poster og poster i andre formater (DKABM).

Læs mere her: Sprogkoder (danMARC2 – bilag D)

 

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges med søgekoden dk, f.eks.:
•    dk=86-096

Læs mere om tillægstal til DK5

 

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges med søgekoden ul, fx:

 • ul=tyskland

Læs mere: Koder for landenavne (danMARC2 – bilag C)

 

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges med søgekoden uu, f.eks.:
•    kk=bkm201705 AND uu=nt

Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning

Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning lho

Senest opdateret 15.08.2019

 

Automatisk indsættelse af citationstegn ved brug af genveje

Af Pia Winther og Nikolaj Winther

 

Det har igennem længere tid været en kilde til irritation blandt især referencebibliotekarerne at der skal indsættes citationstegn rundt om de søgefraser som man indtaster i Netpunkt og Cicero. Denne guide er et forsøg på at adressere denne kilde til irritation og hjælpe med til at løse problemet.

Hvis du følger vejledningen i guiden vil du efterfølgende have følgende redskaber til rådighed:

 

En genvej (Ctrl+ ') som konverterer søgestrenge uden citationstegn til valide søgestrenge med citationstegn.

En genvej (Ctrl+¨), som indsætter ‘term.default adj’ før din søgefrase

BEMÆRK: Det er tasterne ' og ¨ vi har brugt da de begge ligger tæt på Enter-tasten, og meget sjældent bliver brugt i nogle andre systemer i kombination med Ctrl. Men det står Jer selvfølgelig frit for at ændre dem til noget andet hvis det passer Jer bedre.

https://lh6.googleusercontent.com/1uh7t5aGbTb7kzmnuqLG28Y4OZzEcpRHeGdnCtce6YzBgqiNkKY6WSnsqXpO1LZt4Ocg_ISOVx60gaTqbp8cRhtKZWlDK_kXa66LD5sZiRpyI1Cs_7o5--M3MUYR6Bk4UwIaFiMz

 

Genvejen (Ctrl+ ') indsætter " i starten og slutningen af din søgefrase, rundt om boolske operatører (and, or, not), samt rundt om søgefraser med indeksnavne. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

emil fra lønneberg or astrid lindgren not pippi langstrømpe

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" or "astrid lindgren" not "pippi langstrømpe"

eller

emil fra lønneberg and lfo=lindgren astrid not pippi langstrømpe

 

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" and lfo="lindgren astrid" not "pippi langstrømpe"

 

Genvejen (Ctrl+¨) indsætter ‘term.default adj “’ foran din søgefrase og ‘“‘ efter. Det gør det muligt at bruge fraselignende søgning i default registeret. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

udsatte børn

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+¨) sende nedenstående søgestreng afsted:

term.default adj "udsatte børn"

 

 

Installation af AutoHotkey og redigering af genvejsscript

For at kunne bruge de genveje er det nødvendigt at installere et program der hedder Autohotkey. Det finder I her: https://www.autohotkey.com/download/

 

Klik på den store blå bar hvor der står: Download AutoHotkey Installer

 

Dernæst klikker I på installationsfilen (afhængigt af hvilken browser I bruger kan den optræde på forskellige måder, men sædvanligvis er det en exe-fil). I vil dernæst blive spurgt om I vil tillade programmet at installere sig, hvilket I skal svare ja til.

https://lh4.googleusercontent.com/HskEIoqiL7LbCRepfxxnoVmw2NSz3BIoxyhTmidDpmQqusUmKb0XdlNnouwgz0J9aBCuJhM9tn-Thmltz0CeZ0fW4snvHC7hDtxP01T2_zV9Hdfkf5xZfEcN0BB88Qb_8AVZCaLq

 

 

Efterfølgende skal I installere programmet. Vælg ”Express Installation” (øverste knap):

https://lh5.googleusercontent.com/7fdoxzlHnxcENYLvyqmBGii9zCpKW1wyAjcc9MMCoLhJh1QCb0_MaxBxFRTJDaZwlhE_V374Je4yr1iUpf-J4DeQp7HTG2s9FRUTFJF1fdo2P5IbplHoMCT6JlO867n_lsx9wfIj

 

Efter installationen skal I vælge ”Run AutoHotkey” (3. knap), som starter programmet op.

I behøver kun at køre programmet denne ene gang, efterfølgende kan det bare lukkes ned.

https://lh4.googleusercontent.com/JQTCEwVtA4jolnTJBaU2DpGrCMBdNVxBzfDQePbs8k2Ix932mt3SsEcYRGirF9Z8M0IW51thF5whLs-54y6C_eI7JFFr6h51lZruA1XC3A6lbrzKa9125Hlqno46YFXIUdOXBJZ6

 

 

 

Efter programmet er installeret vil der nu optræde en mulighed for at installere et AutoHotkey Script når I højreklikker på skrivebordet. Vi har været ude for at det ikke optræder første gang vi højreklikkede, så hvis det sker for Jer, så prøv igen, så skulle det gerne dukke op. Det skulle gerne se således ud i Windows 10:

 

https://lh5.googleusercontent.com/jlFHoVmXwJnVbEcGCjj6Y9rkGkIWejSyDwSurOgt4bfIMJEKCGGrwkanNAMcTsCK9FUqlNs40COZ6vZNWaD6eC-cMw08uabnthM2W5X3OS3F1V5YIVR9ubsIlMeSaqn5_vXok_1f

Når I har klikket laves der et script, så vælg et navn der passer jer, men sørg for at filnavnet det ender på .ahk. Vores script hedder genveje.ahk

https://lh5.googleusercontent.com/wUgu7BLhB24WL287heZSHbwgWI7aMSChs3c8CYuDF9B6ILpJwdOB0Vm9yvnBfiKvPFe_bdPcl_44lUG_z89apJm1YDP3memPy7znrMZdzawwAw1LfYTsFSXFnigu88lBw53ilq5k

 

Højreklik på scriptet, og vælg ”Edit Script” eller ”Edit with Notepad++” (hvis I har den installeret). Det vil åbne en Notepad (eller Notepad++). I toppen af scriptet er der nogle linjer tekst som angiver hvilken slags script det er. Under det skal I skal kopiere nedenstående ind i bunden af scriptet:

^'::

Clipboard = ;

Send, {Home}"{End}" ;

Send, {Home}{Shift down}{End}{Shift up}{Ctrl down}x{Ctrl up} ;

ClipWait ;

oldString := " and " ;

newString := """ and """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " or " ;

newString := """ or """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " not " ;

newString := """ not """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := "=" ;

newString := "=""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := """(" ;

newString := "(""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := ")""" ;

newString := """)" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

Clipboard := RegExReplace(Clipboard, """(\S*=)", "$1") ;

Send, {Ctrl down}v{Ctrl up}{Enter} ;

return
 

 

^¨::

Send, {Home}term.default adj "{End}"{Enter} ;

return

 

 

Ovenstående indeholder koden som aktiverer genvejene og har en beskrivelse af hvad genvejen skal gøre.

Gem dernæst og dobbeltklik på ikonet, og genvejene vil nu være aktive så længe computeren er tændt!

I skal dog være opmærksomme på, at hvis ikke I gør yderligere, så skal I ind og aktivere scriptet hver gang computeren har været slukket.

 

Hvis I ønsker at genvejene skal være aktive hver eneste gang computeren tændes op, skal I sørge for at genvejsscriptet automatisk bliver aktiveret hver gang computeren startes. Det kan gøres således:

1. Lav en genvej af scriptet: Højreklik på ikonet og vælg ”Opret genvej”

2. Tryk Windowstast+r (så åbner et lille vindue op som hedder ”Kør”, og tast: shell:startup

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/fqWrbSVJRJ0Md2RACoCJmzW_Ewrb0aZkb9pEcYTP753Sm4yqocTLWCsroUa145aXBCP9Hnhz1WjEns2pFiSHzbe46tVaLcrodKKohXqnaSac0bVyZ4lgtbCZuW8yb_P-RovRVyzv

 

 

3. Tryk OK, hvorefter en stifindermappe vil poppe op.

 

 

4. Træk genvejen over i den mappe, og luk efterfølgende mappen.

 

https://lh5.googleusercontent.com/uBN6r6vAsRlhg7SzJf5zZ5XFBB-qCLbqDZlkNgJLND3xlOyWHnlCfHTXA42TkzvmuLvYX_NBsplynwKeawxOnd7hXXuS1WbeQR9DTVysi5AfsTUTSyKED1pG1Wjh8RtrcqALl10P

 

 

Nu vil Windows køre scriptet hver gang maskinen starter op, og genvejene vil altid være tilgængelige!

 

Skulle I have lyst til at installere flere genveje eller bruge andre taster end dem vi har valgt kan I se hvordan syntaksen er, ved at følge denne guide: https://autohotkey.com/docs/Tutorial.htm

I kan enten lave genvejene i det script I allerede har lavet eller gøre det i et nyt script. Disse genveje gælder i alle systemer, så de kan også bruges i for eksempel bibliotek.dk eller i jeres ddb-cms, eller endda word.