Bestil i Netpunkt

Bestil i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 12.07.2019

Generelt om Bestil i Netpunkt (DanBib)

En generel indføring i DanBib-systemets ILL-funktioner kan du få fra menupunktet:
Lånesamarbejde (ILL) (brug menuen i venstre side).

Bestil i DanBib via Netpunkt - hvordan?

Bestil-funktionen i Netpunkt-DanBib kan aktiveres fra det udvidede format som indeholder lokaliseringer. I Netpunkt-opsætning kan I trimme en lang række parametre for, hvordan funktionen skal virke i praksis. Fx:

 • vis lokaliseringer i pop-up-vindue
 • vis lokaliseringer udfoldet
 • skjul flere søgemuligheder
 • format for visning af søgeresultater
 • afhentningsbibliotek
 • initialer
 • standard interesseperiode
 • ønskes reservering eller ej
 • fravalg af mailkvittering for bestilling til download i eget system (kun til brug for FFU-biblioteker)

Se flere informationer i Netpunkts Hjælp under: 'Indstillinger'

Lånertjek i Netpunkt

Se mere om lånertjek ved bestilling i Netpunkt i dokumentet: Lånertjek i Netpunkt bestil

Hvordan bestemmer vi rækkefølgen af lokaliseringer?

Det kan I bestemme ved at rette i VIP-basens afsnit Låneveje (i D. Lånesamarbejde, 2. Låneveje).
VIP-basens hjælpetekst til afsnit: Låneveje (i afsnit D. Lånesamarbejde).

Vis beholdning ("lamper")

Se mere om visning af lokal beholdning i DanBib i dokumentet: Vis lokal beholdning i Netpunkt/DanBib

Køresedler

Biblioteker tilsluttet den landsdækkende kørselsordning af biblioteksmaterialer mellem biblioteker, skal anvende en printet køreseddel til brug for forsendelsen. Køreseddel kan udskrives fra Biblioteksvejviser i Netpunkt (søg på biblioteksnavn eller -nummer) eller fra BOB-basens brugergrænseflade under indgåede DanBib-bestillinger. Denne køreseddel overholder de krav der stilles af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om kørselsordningen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside:
http://slks.dk/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning/

Filialer og bestillinger

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?.

Om trimning af VIP-basen.

Bogbusser og bestillinger

Bogbusser, bogbusholdepladser og bestillinger.

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen til brug for bibliotek.dk, og få dem med i kvitteringer fra DanBib-bestillinger.

Lånertjek i Netpunkt

Lånertjek i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.07.2019

Hvad er lånertjek?

Formålet med lånertjek er at sikre at I kun afsender bestillinger via netpunkt fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for at det kan ske er at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de offcielle lånertjekmetoder.

Lånertjekket fra Netpunkt er specielt ved at det ikke sender PIN-kode med, så jeres system skal kunne svare på en lånertjek-forespørgsel uden brug af PINkode.

Hvis I er i tvivl om noget af dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem

Lånertjek og VIP-basen

Lånertjek sker ved at netpunkt kalder den fælles lånertjek-webservice, og det er den webservice der slår op i det lokale bibliotekssystem og kontrollerer lånerens data inden bestillingen sendes. I slår lånertjek i netpunkt til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP B.3 Lånertjekmetoder); I har muligvis allerede en I kan genbruge til netpunkt
 2. Sæt hak i Brug fælles lånertjekservice ud for netpunkt.dk i VIP-basens afsnit om Fælles lånertjekservice (VIP H.3 B. Fælles lånertjekservice) og derefter: Vælg en lånertjekmetode
 3. Udfyld parametrene til "Bestillinger fra ukendte lånere" i VIP B. 1. D. Lånertjek og ukendt låner.

Se den generelle vejledning i lånertjek og VIP-basen:
Fjernadgang, lånertjek og VIP-basen - generel vejledning (PDF)

Specielt for netpunkt.dk

Hvis I har lånertjek slået til, vises på bestilblanketten i Netpunkt et link ud for låner-id-feltet: Tjek låner. Når du klikker på dette laver Netpunkt et opslag i jeres lånerregister, og I får med det samme at vide om låneren allerede er indmeldt eller ej.

Retur-tasten i lånerID-feltet

På Netpunkt-bestilblanketten betyder et tast på Retur normalt Udfør bestilling (dvs bestillingen sendes). Men hvis du står i et lånerID-felt med lånertjek betyder et Retur-tast Tjek låner (svarende til at du museklikker på knappen Tjek låner).

Dette er især en fordel hvis I indtaster lånerID ved at skanne med en håndskanner fra et lånerkort (fx cpr-nummer fra et sygesikringskort). Håndskannerens indbyggede Retur vil da bevirke at du indtaster lånerID'et og laver lånertjekket i én og samme arbejdsgang - forudsat håndskanneren har indbygget retur (hvad de ofte har i bibliotekssystemer).