LMS

LMS lho man, 18/06 2018 - 11:15

 

Sidst opdateret: 28. september 2017

Hjælp og info om Cicero - LMS

LMS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.

  Information

  Informationen på danbib.dk om Cicero - LMS er beregnet til overblik og vejledning for bibliotekspersonalet på biblioteker, som bruger den særlige variant af Cicero - LMS, som ikke er det samme som FBS-biblioteker. 

  • Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.
  • Brug menuen til venstre for at finde andre relevante punkter, fx om Brønd 3 eller brug søgefunktionen foroven til højre.

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætninger for et LMS bibliotek
  VIP-opsætning af LMS søgeprofil til Databrønd - Cicero
  VIP-opsætning af LMS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
  Brug af netpunkt og LMS
  Dokumentation af skabeloner til LMS
  Rettelser af opstilling og posttype
  Cicero LMS vejledninger

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætning for et LMS bibliotek


  Grænseflade til VIP-basen - generelt

  Adgang til VIP-grænsefladen som hidtil:

  Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

  Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, kan man vælge at kopiere parametre i et afsnit til bibliotekets filialer ved at klikke på "Kopier til filialer".

  VIP-opsætning af LMS søgeprofil til Databrønd - Cicero

  Biblioteker, der skal køre drift på LMS, skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (J.Brøndprofiler > OpenSearch ). Det anbefales at oprette en ny profil og navngive denne søgeprofil ”cicero”. Samme profil kan anvendes til søgning, booking, cirkulation, katalogisering og materialeordrer.

  For at et bibliotek kan søge i sit katalog skal der oprettes mindst en søgeprofil med nedenstående kilder tilvalgt.

  vip opsætning bibliotekets katalog

   

   

  Vip-opsætning af LMS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

  OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene biblioteker, der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

  Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. bibliotek.dk/biblo.dk og netpunkt.

  Hvilke afsnit i VIP-basen?

  Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

  1. B2 - Lånerdata
  2. B1 - Slutbrugere - bestillinger og lån
  3. B3 - Lånertjekmetoder
  4. H3 - B. Fælles lånertjekservice
  5. D1 - Lånesamarbejde

  Helt generelt - 2 gode råd!

  1. Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af!
   Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
  2.  Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

  VIP-punkt B. Slutbrugere - 2. Lånerdata

  I DBC VIP under menuen ”B. Slutbrugere” og derunder 2. ”Lånerdata” skal følgende konfigureres.

  lånerdata_vip

   

  A. Identifikation af låner

  Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

  • CPR-nummer 
  • Låner-ID
  • Lånerkortstregkode 
  • Lånerkortnummer
  • Valgfri tekst.

  Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.
  For de øvrige vælges: Kan ikke indtastes.

  Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

   

  B. Supplerende oplysninger om låneren

  Her kan I frit vælge. Men vær opmærksom på at hvis I ikke accepterer bestillinger fra ukendt bruger (jfr. jeres valgt i afsnit B.1 D: Bestillinger fra ukendt låner), er der ikke behov for disse data i bestillingerne.

  VIP-punkt B. Slutbrugere - 1. Bestillinger og lån

  I DBC VIP under menuen ”B. Slutbrugere - 1. Bestillinger og lån” skal følgende konfigureres.

  B. Bestillinger på bibliotekets egne materialer

  • Måde: NCIP
  • NCIP-adresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero . OBS: max 60 tegn til password i VIP!
  • Pas på: Har I filialer: husk at klikke på Kopier til filialer! - og få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen!

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde/NCIP-brugere.

  C. Bestillinger på andre bibliotekers materialer

  • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bobvejl

  Afsnittene E. Se lån og bestillinger, F. Annullering af bestillinger/reserveringer, G. Fornyelse af lån, H. Ændring af afhentningssted - opsætning af OpenUserStatus-webservicen.

  E.-H. er alle parametre til opsætning af bibliotekets NCIP-server i forhold til lånerstatus samt fornyelse, annullering og ændring af afhentningssted i bibliotek.dk og biblo.dk. Disse opslag udføres af DBCs webservice OpenUserStatus

  • NCIP-adresse til brug for OpenUserStatus: https://cicero-lms.com/rest/ncip/- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn 
  • Se bestillinger og lån, vælg: Ja
  • Annullering af bestilling, vælg: Ja
  • Fornyelse af lån, vælg: Ja
  • Ændring af afhentningssted, vælg: Ja
  • Og slut af med: Kopier til filialer

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

  VIP-punkt B. Slutbrugere – 3. Lånertjekmetoder - opsætning af lånertjekservicen.

  Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

  Ryd op i gamle lånertjekmetoder
  Fjern først de lånertjekmetoder der er oprettet i det gamle system: klik på det røde minus nederst til højre for hver navngiven lånertjekmetode, klik derefter på ”Gem ændringer”.

  OBS: Hvis en gammel lånertjekmetode ikke kan fjernes, er det oftest fordi den er aktiveret i VIP-basens afsnit H. 3 B. Fælles lånertjekservice. Så skal I først fjerne de gamle lånertjek i H. 3. B, og så senere genaktivere den i H.3. B med de nye lånertjekmetoder, når de er oprettet. 

  I fjerner et valg af lånertjekmetode i VIP H.3 således:

  • fjern hak ud for den service hvor lånertjekmetoden er valgt (fx Filmstriben eller netpunkt)
  • klik derefter i dropdownlisten "Lånertjekmetode"
  • Nulstil valget ved at vælge "Vælg lånertjekmetode" i listen
  • Gentag dette for hver tjeneste hvor lånertjekmetoden er valgt
  • Kontakt evt. DBCs kundeservice på http://kundeservice.dbc.dk hvis det driller.
  • Derefter kan I gå videre med at oprette lånertjekmetoder til FBS

  Opret lånertjekmetoder til Cicero
  Til FBS opretter I først en generel lånertjekmetode:

  • Klik på Tilføj lånertjekmetode
  • Navn: NCIP-generel
  • Lånertjekmetode: vælg ”NCIP”
  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  • Klik nu på Gem ændringer nederst på siden
  • Gå nu videre med:
  • Password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn! 
  • Bruger ID: vælg obligatorisk låner-ID fra B.2
  • Brug PIN kode: sæt hak for ”Ja”
  • Slut af med klik på Gem ændringer nederst på siden.

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 /Ekstern adgang / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

  Derefter opretter I en lånertjekmetode med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

  • Klik på  Tilføj lånertjekmetode
  • Navn: NCIP-kommunetjek
  • Lånertjekmetode: vælg: ”NCIP – låner bor i kommunen”
  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  • Klik nu på Gem ændringer nederst på siden
  • Gå nu videre med:
  • Password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn!  
  • Bruger ID: vælg obligatorisk låner-ID fra B.2
  • Brug PIN kode: sæt hak for ”Ja”
  • Slut af med klik på Gem ændringer nederst på siden.

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7  /Ekstern adgang  / lånesamarbejde / NCIP-brugere.

  Slå de nye lånertjekmetoder til (VIP H 3. B. Fælles lånertjekservice)

  For at tage de lånertjekmetoder i brug, ajourfører I listen over de tjenester og services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå låner-tjek til. Det sker i VIP-basens afsnit H. 3 B. Fælles lånertjekservice.

  For hver af de tjenester I ser i dette afsnit (Filmstriben, bibliotek.dk, netpunkt, login.bib.dk osv) gør I følgende:

  • Sæt hak i ”Brug fælles lånertjekservice”
  • Husk også at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider
  • Klik i dropdownlisten, og vælg ”NCIP-generel” eller ”NCIP-kommunetjek” for den pågældende tjeneste.

  Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

  Lånertjek og filialer 
  I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
  Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser, som beskrevet ovenfor under Ryd op i gamle lånertjekmetoder.

  VIP-punkt D. Lånesamarbejde - 1. Bestillinger og lån

  A. Bestillinger fra andre biblioteker

  1. Bestillinger modtages via: vælg "ISO18626"
  2. Klik på "Gem ændringer" nederst".
  3. Så skifter visning i dette afsnit til kun at vise de parametre, der er relevante for ISO18626-biblioteker.
  4. https-adresse til ISO18626 - https://cicero-lms.com/rest/ill/iso18626/- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  5. Password til ISO18626 som konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn!
  6. Eksponering af serveradresse i OpenAgency: Vælg ”DBC-adresse” . Dette sikrer, at al kommunikation af fjernlån sker gennem DBCs system ved fx svar på bestilling, shipping, fornyelse, annullering m.v. fra z3950-biblioteker.

  Password til Iso18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / lånesamarbejde / Fjernlåns-brugere 

  Pas på:

  • Få den sidste '/' med i iso18626-adressen!
  • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, pkt. C.

   

  OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

  Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således:

  • Udfør  først punkterne 1-6 som beskrevet ovenfor
  • Klik derefter på "Modtager ikke bestillinger"
  • Afslut med klik på "Gem ændringer" nederst på siden

  Derved får I gemt en iso18626-adresse for dette bibliotek, og I kan nu modtage svar på bestillinger, shipping, svar på annulleringer og fornyelser osv via ISO18626. til jeres FBS-system for denne afdeling.

  Hvis I allerede har valgt "Modtager ikke bestillinger", så klik først på modtag bestillinger via ISO18626, klik "Gem ændringer".
  Udfyld nu ISO18626 adressen og Gem.
  Til sidst trykker I "Modtager ikke bestillinger", gemmer, udfylder teksten med årsagen og gemmer igen.

   

  B. ISO20775-holdingsservice

  • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-lms.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-761500, DK-758000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
   Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 

  C. Afsender i bestillinger

  Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

  • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
  • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

  Cicero håndterer begge tilfælde:

  • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
  • at de enkelte afhentningssteder/fililaer er ansender i bestillingerne

  I kan altså køre videre med de indstillinger I har haft i dette afsnit til jeres "gamle" bibliotekssystem.

  Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP D.1 til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

  Se DBC's vejledning om filialbestillinger

  D. Kvitteringer på egne bestillinger

  • Kvitteringer modtages via: Vælg ”https(s) OpenReceipt”.
  • Klik på "Gem ændringer" nederst på siden.
  • Gå nu tilbage og indtast:
  • Https-adresse til OpenReceipt-server: https://cicero-lms.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive! 
  • Password til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 
  • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, jfr. pkt. C.

  E. Svar på bestillinger

  • Start med at vælge protokol: ISO18626 og klik på ”Gem ændringer ” nederst på siden
  • Gå derefter tilbage.
  • Indtast i input-felt "Reply to adresse" en mailadresse til mailmodtagelse af svar-på-bestilling.
  • Kopier til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender i bestillinger, pkt. C.

  Langt de fleste svar på bestillinger vil komme til FBS som iso18626-beskeder. Kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage dem, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero.


  Brug af netpunkt og Cicero

  1. Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

  Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
  Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver en lille øvelse i VIP D.1.A:

  • Udfør alle punkterne 1-6 under D.1.A (se detaljeret vedledning ovenfor under: A. Bestillinger fra andre biblioteker). Det er vigtigt at I erstatter jeres gamle serveradresse med den nye Cicero-adresse + password
  • Klik på "Gem ændringer" nederst på siden
  • Vælg derefter på "Modtager ikke bestillinger"
  • Afslut med klik på "Gem ændringer" nederst på siden

  Derefter udfylder I: 

  • B. ISO20775-Holdingsservice
  • C. Afsender i bestillinger
  • D. Kvitteringer på egne bestillinger
  • E. Svar på bestillinger

  Derved får I gemt korrekt iso18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge iso18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

  Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres LMS-system.

  Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under D.1.A.

  2. Husk: Altid kvittering!

  I kan bruge netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

  Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

  • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

  Dvs. I må aldrig fjerne valget Med kvittering(mail/download til fjernlånsmodul) på netpunkt-.bestil-billedet. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen.

  Husk, at I ikke kan sende netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

  3. Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i netpunkt?

  I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

  Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

  Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

  I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
  I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

  En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


  Dokumentation af skabeloner til FBS

  Rettelser af opstilling og posttype

  Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


  Cicero FBS vejledninger

   

  Hjælp

  Er der brug for yderligere hjælp: