Personligt login til Netpunkt og VIP

14. juli 2023

Baggrund

Netpunkt indeholder persondata i forbindelse med bestillinger, derfor kræver persondataforordningen (GDPR), at man præcist kan se, hvem der på et givent tidspunkt har haft adgang. Login skal derfor være personligt, så man ikke længere kan bruge ét fælles login på hele biblioteket.
Personligt login kan bruges på tværs af systemer, så samme login kan bruges til fx både Netpunkt og VIP.
 

Personligt login administreres af bibliotekets systemadministrator via VIP

Efter henvendelse til DBC (kundeservice.dbc.dk) får bibliotekets systemadministrator adgang til et særligt afsnit i VIP, hvor de kan oprette brugerprofiler til Netpunkt og VIP. Og på længere sigt andre tjenester. DBC opretter som udgangspunkt én systemadministrator pr. bibliotek eller én PLC-ansvarlig pr. kommune.
 

Sådan får systemadministrator adgang

Bibliotekets systemadministrator (for skolerne kommunens PLC-ansvarlige) kontakter kundeservice.dbc.dk. På kundeservice-siden vælger du Opret en sag > Produkter for biblioteksprofessionelle > VIP-basen > skriv Systemadministrator i emnefeltet.

DBC skal bruge følgende oplysninger:
Jeg ønsker at blive oprettet som VIP brugeradmin:

  • Navn
  • Initialer til bruger ID
  • Mail
  • Biblioteksnummer


DBC vil derefter tildele systemadministratoren rettigheder til at oprette, redigere og slette brugere med login til Netpunkt mv. Denne rolle hedder VIP brugeradmin. Systemadministratoren får også mulighed for at oprette en anden bruger med samme rolle/rettighed som systemadministratorens, så der en backup på biblioteket.

VIP vejledning til bibliotekets systemadministrator (VIP brugeradmin)

Du har nu adgang til et særligt afsnit i VIP, hvor du kan oprette personlige logins til Netpunkt og VIP på dit biblioteks vegne.
DBC sender en autogenereret mail med dine login-oplysninger.

Oprette nye brugere:

Klik på menupunktet Brugere - tilføj brugerprofil - udfyld formularen og afmærk en eller flere roller:

NETPUNKT - giver adgang til bibliotekets Netpunkt.
VIP brøndprofiler - giver adgang til opslag i og administration af bibliotekets brøndsøgeprofiler i VIP.
VIP basis - giver adgang til opslag i og administration af bibliotekets basis oplysninger i VIP.
VIP brugeradmin - giver adgang til at oprette og redigere brugere i VIP. Dvs. rettighed til oprette personlige logins til Netpunkt og VIP på bibliotekets vegne. VIP basis er inkluderet i denne rolle.

Når du klikker Gem ændringer, så sendes der en autogeneret mail til brugeren med brugerens login: Biblioteksnummer, Bruger ID og Adgangskode. Samme login kan bruges til alle brugerens roller.

Mailen starter med "Du er nu oprettet på DBC Digitals systemer".
Afsender adressen er: no-reply@dbc.dk

Eksisterende brugere:
Under menupunktet Brugere kan du se hvilke ansatte, der allerede har personligt login, og hvilke roller de har. Du kan tildele brugeren flere roller ved at klikke på rediger og afmærke hvilken rolle brugeren også skal have.
Når du klikker Gem ændringer, så kan brugeren benytte sit eksisterende personlige login til sin nye rolle. Brugeren får en autogenereret mail, hver gang der ændres i brugerens profil.

Ny adgangskode
Brugere oprettet med personligt login kan ikke selv vælge adgangskode, da koden er autogeneret. Men man kan bede om en ny kode via et link på loginsiden for hhv. VIP og Netpunkt. Den nye adgangskode består af 3 ord, fx sludre_geni_afgang. Det vil senere blive muligt at vælge sin egen kode.

Husk at slette brugere, som ikke længere er ansat på biblioteket.

 

Hvis biblioteket ikke har en systemadministrator

Så vil vi foreslå, at bibliotekets leder, kommunens PLC-ansvarlige eller IT-konsulent henvender sig.

 

Kan der oprettes login på andre måder?

Ja, DBC kan fortsat oprette login, hvis bibliotekets systemadministrator er forhindret.

 

På længere sigt

Når DBC har indsamlet informationer om systemadministratorer og tildelt dem rettigheder til at oprette brugerprofiler, så lukker DBC for bibliotekets fælles login på Netpunkt. Bibliotekets fælles adgangskode til Netpunkt kan efter 15. september 2023 kun anvendes som systemadgang, fx i Cicero.