FBS og Cicero

 

Sidst opdateret: 3.5.2023

Hjælp og info om Cicero - FBS

FBS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån. Brug menuen til venstre eller søgefunktionen foroven til højre.

Hjælp og info om LMS og Cicero finder her: LMS og Cicero

Beholdningsdata

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledninger til VIP-opsætninger for et FBS bibliotek
VIP-opsætning af FBS søgeprofil til Databrønd - Cicero
VIP-opsætning af FBS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
Brug af Netpunkt og FBS
Dokumentation af skabeloner til FBS
Rettelser af opstilling og posttype
Cicero FBS vejledninger

Beholdningsdata

 

Formatvejledninger til folkebibliotekerne

Vejledning i indberetning af poster til fælleskatalogen: Formatvejledninger

Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero FBS bibliotek


Grænseflade til VIP-basen - generelt

Adgang til VIP-grænsefladen som hidtil:

Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

 • DBC's generelle hjælp til VIP
 • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

VIP-opsætning af Cicero (FBS) søgeprofil til Databrønd

Biblioteker, der skal køre drift på FBS skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler).

Se vejledningen Brøndprofiler til Cicero.

 

VIP-opsætning af Cicero FBS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

Hvilke afsnit i VIP-basen?

Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

 1. Slutbrugere > Lånerdata
 2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
 3. Slutbrugere > Lånertjek
 4. Lånesamarbejde 

Helt generelt - 2 gode råd!

 1. Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
 2. Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

Cicero lånerdata

 

Identifikation af låner

Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

 • CPR-nummer 
 • Låner-ID
 • Lånerkortstregkode 
 • Lånerkortnummer

Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

Supplerende oplysninger om låneren

Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

 

VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

Modtagelse af bestilling

 • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
 • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

Lokalsystem og mailadresser

 • NCIP-adresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
 • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
 • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

Bestillinger på bibliotekets egne materialer

 • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

Bestillinger på andre bibliotekers materialer

 • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk

Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

 

VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

Opret lånertjekmetode til Cicero

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
 • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

Fælles lånertjekservice

Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

 • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
 • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

Lånertjek og filialer 
I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

 

VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

Bestillinger fra andre biblioteker til os

 • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

Vores bestillinger til andre biblioteker

Afsender i bestillinger
Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

 • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
 • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

Cicero håndterer begge tilfælde:

 • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
 • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

Kvitteringer modtages via

 • Vælg OrderReceipt

Svar på bestillinger via

 • Vælg ISO18626

Lokalsystem og mailadresser

ISO18626

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
 • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

ISO20775 Holdings

 • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-fbs.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
  Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

OrderReceipt

 • Serveradresse: https://cicero-fbs.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
 • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

Mailadresser

 • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

 

OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

 


Brug af Netpunkt og Cicero

Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

 • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
 • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres FBS-system.

Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

Husk: Altid kvittering!

I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

 • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


Dokumentation af skabeloner til FBS

Rettelser af opstilling og posttype

Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


Cicero FBS og LMS vejledninger

 

Hjælp

Er der brug for yderligere hjælp: