Nedlagte poster

Opdateret 20. december 2023

 

Praksis for nedlæggelse af dobbeltposter og poster på materialer der alligevel ikke udkommer

Dobbeltposter og poster på materialer, der alligevel ikke udkommer, nedlægges efter en varslingsperiode på 3 måneder.
I løbet af varslingsperioden har I mulighed for at overføre jeres beholdninger, lån, reservationer mm. til et nyt faustnummer (dobbeltposter) eller slette dem i god tid før posten bliver nedlagt (poster på materialer, der ikke udkommer).

Inden en post nedlægges ændrer vi titlen til: [FLYT BEHOLDNING TIL <FAUST> SENEST DDMMÅÅ - DENNE POST NEDLÆGGES DDMMÅÅ], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal overføres til nyt faustnummer, eller til: [DENNE POST NEDLÆGGES DDMMÅÅÅ - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET], hvis det er en post, hvor beholdningerne skal slettes.
 
Eksempler
Fyens Stiftstidende 250 [FLYT BEHOLDNING TIL <FAUST> SENEST 11.10.2023 - DENNE POST NEDLÆGGES 11.10.2023]
[DENNE POST NEDLÆGGES 15.06.2021 - MATERIALET UDKOMMER IKKE IFØLGE FORLAGET] - Ungdomsgaranti - EU politik og dansk praksis

Ændringen af titlen genererer IKKE længere en påhængspost hos jer, der har beholdning på materialet med oplysning om opstillingsændring, og I skal fremover selv holde øje med, når en post skal nedlægges og enten overføre beholdninger mm til det nye faustnummer eller slette dem.
NB! Hvis I i forvejen har en påhængspost med en lokal opstilling på materialet, vil der ikke blive dannet en ny påhængspost.

Hvis ændringen sker på et materiale, I har bestilt men endnu ikke modtaget fra jeres leverandør, anbefales det at I reserverer materialet for ved modtagelse at sikre jer, at der er overensstemmelse mellem de data, jeres leverandør har anvendt ved klargøringen og postens indhold.

Oversigt over nedlagte poster

I kan finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det, herunder.
Den samme oversigt indeholder også oplysning om hvilket nyt faustnummer, I skal overføre jeres beholdninger til i stedet, når det er en dobbeltpost.

En hurtig måde hvorpå I kan se om I har lokalisering på en nedlagt post: Søg i Netpunkt på ti="post nedlægges" and ln=xxxxxx (jeres biblioteksnummer).

Sådan flytter og retter I poster

Se vejledning om at overføre beholdninger mm til nyt faustnummer her https://danbib.dk/fbs-cicero#cicero

Se FBS – opstillingsændring og posttypeskift her https://danbib.dk/fbs-cicero#rettelser for generel vejledning til, hvordan I håndterer rettelser.

Hvis I ikke flytter jeres beholdninger, lån, reservationer mm. vil de ikke længere være synlige i jeres system, og dermed kan I ikke selv automatisk flytte dem over på det nye faustnummer.
I kan kontakte DBC via kundeservice for at få besked om jeres beholdninger, så I manuelt kan tilføje dem til det nye faustnummer. Vi kan imidlertid ikke give besked om lån og reservationer, så de oplysninger går tabt.

 

Oplever I problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os via vores kundeservice, https://kundeservice.dbc.dk/

 

Alle nedlagte poster fra 2021 ff.

Herunder kan I finde en oversigt over poster, der er på vej til at blive nedlagt, eller er blevet det.

Nedlagte dobbeltposter

 

Faustnummer på post på vej til at blive nedlagt  Titel   Faustnummer på post som     beholdninger skal overføres til  Dato for nedlæggelse   
39049228Sygeplejeskolen   3880859128.07.2021
39038838Camillas køkkengave2933116208.09.2021
39273829Slim3923903515.09.2021
45287769The Raven boys4538080729.09.2021
46928636Snart i skole - danskbog5514024303.11.2021
39600331Sexologi4708347822.12.2021
61342206Elektroteknik - opgavesamling2915462712.01.2022
61510354Mens vi strikker6155961219.01.2022
46703413Robinson Crusoe2838613323.02.2022
62392339Sygeplejeskolen - Sæson 46230889325.03.2022
61763406Naturens univers2927111913.04.2022
39435578Skrivevejen 13842164613.04.2022
39435489Molevitten, 0. kl.4840570313.04.2022

38908839

Coming 2 America3885810606.07.2022
39584506Nøglen til FVU-dansk, trin 3 - Teksthæfte6144408403.08.2022
61917128Black Sun3920311110.08.2022

52255090

Kejserens nye klæder

23474433

24.08.2022
134157054Turen går til H.C. Andersens Danmark6281767417.11.2022
62698195Filosofiske eksperimentarier6241941523.11.2022
134349603Psykologi - niveau F5250331019.04.2023
135130834Lav video med Naja Münster13502064819.04.2023
135247812Sundhed, krop og bevægelse5254206510.05.2023
135247847Pædagogik og psykologi5258185010.05.2023
135247782Aktiviteter, kultur og natur5257977510.05.2023
135248088Kommunikation og digital kultur5250330210.05.2023
135247871Praktikbogen - Social- og sundhedshjælper5424375810.05.2023
135246468Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering5337469710.05.2023
135246433Naturfag SOSU - niveau D og C13449132910.05.2023
135247855Mødes med borgeren5337466224.05.2023
135246425Mødet med borgeren og patienten5365714124.05.2023
135246409Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering5376204224.05.2023
135248118Farmakologi og medicinhåndtering5235081624.05.2023
135248002Det ¤sammenhængende borger- og patientforløb5364241124.05.2023
135246344Somatisk sygdom og sygepleje - bind 15371933324.05.2023
135246352Somatisk sygdom og sygepleje - bind 25371934124.05.2023
135247707Psykisk sygdom og sygepleje5377768624.05.2023
135247626Kvalitet og udvikling5388572124.05.2023
135247758Social- og sundhedshjælperens rolle5338964324.05.2023
135247669Personlig hjælp, omsorg og pleje (SSH)5338967824.05.2023
06705871Banker og sparekasser m.v.0661957628.06.2023
06668496Meddelelser fra Statsskattedirektoratet og Ligningsrådet0666855028.06.2023
06651429Dansk lovsamling0664859205.07.2023
42019313Camping-Fritid2006462512.07.2023
06794971Rushåndbogen0700114219.07.2023
06847315Statistik om hjemmesygeplejerskevirksomheden0684844319.07.2023
06979750Året fortalt i tegninger0697951319.07.2023
06897843Kalaallit Nunaanni piniartut pisaannut titartaaviit katiterneri0689114419.07.2023
06773133Beretning fra Forsikringsrådet0677285419.07.2023
135770949El ståbi2857595519.07.2023
136293265Fyens Stiftstidende 250 - 1772-202213517323111.10.2023
62379804After - Del 1 : Mødet4627851808.11.2023
137148536

11%

135114138

14.02.2024

137153335

0-14 - bæredygtighed i dagtilbud

137341638

14.02.2024

136474685

Rygsæk - Naturfamilier

136648837

06.03.2024

136471732

Naturfamilier - Grejrygsæk

136648837

06.03.2024

    

 

Nedlagte poster på materialer, der ikke udkommer

  Faustnummer på nedlagt post  Titel  Dato for nedlæggelse
38713396 Ungdomsgaranti - EU politik og dansk praksis 20.12.2023