Brøndprofiler til Cicero

Sidst opdateret 10.7.2023

 

Brøndprofiler bruges til at styre, hvilke poster der søges i. Opsætningen sker i VIP-basen, hvor biblioteket kan oprette profiler og vælge kilder og relationer. Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne for at undgå hentning af unødvendige data.

Herunder beskrives opsætningen af to brøndprofiler kaldet 'cicero' og 'cicero-komplet' i deres simpleste form. Biblioteket kan selv vælge søgeprofilernes navne og supplerende kilder efter behov. De to profiler bruges til at vælge, om kasseret og bortkommet beholdning medtages eller udelades ved søgning af bibliografiske poster.

Særligt for folkeskoler: Alle folkeskoler i en kommune bruger samme biblioteksnummer til DBC’s systemer (300xxx) og deler derfor brøndprofiler. Kommunens Cicero-ansvarlige på skoleområdet skal derfor tilpasse brøndprofiler og Cicero-opsætning på skolernes vegne.

Anvendte kilder

De to brøndprofiler anvender følgende kilder:

 • Bibliotekets katalog
  • Egne poster og fællesposter med beholdning eksklusive Kasseret/Bortkommet. Indeholder ikke egne poster uden beholdning.
    
 • Bibliotekets komplette bestand
  • Egne poster og fællesposter med beholdning inklusive Kasseret/Bortkommet. Desuden egne poster uden beholdning (fremsøges i Cicero uden hak i Beholdning).
  • Kasseret beholdning omfatter materialer, der er kasseret inden for det seneste år fra dags dato, mens bortkommet beholdning er uden tidsbegrænsning.
    
 • Folkebiblioteker og Nationalbibliografi
  • Alle 870970-fællesposter til FBS.
    

Opsætning i VIP-basen

Brøndprofilerne opsættes i VIP-basen under menupunktet Brøndprofiler. Bemærk, at ændringer kan være et par timer om at slå igennem.

Cicero anvender ikke relationerne, som derfor kan udelades fra Cicero-profilerne for at undgå hentning af unødvendige data.

 • Brøndprofilen 'cicero'
  • Skal indeholde Søgning i kilden Bibliotekets katalog.
  • Bruges til at udelade kasseret og bortkommet beholdning i den daglige lånerbetjening.
    
 • Brøndprofilen 'cicero-komplet'
  • Skal indeholde Søgning i kilderne Bibliotekets komplette bestand og Folkebiblioteker og Nationalbibliografi.
  • Bruges til at medtage kasseret og bortkommet beholdning i forbindelse med accession, materialepleje mv.
  • Bruges til at søge egne poster uden beholdning efter oprettelse af nye poster (søges uden hak i Beholdning).
  • Bruges til at søge alle FBS-fællesposter (søges uden hak i Beholdning).
    

Cicero-brøndprofiler i VIP-basen

Tidligere skulle kilden Folkebiblioteker og Nationalbibliografi tilvælges i alle brøndprofiler til søgning af bibliotekets beholdning. Dette gælder ikke længere, fordi der er kasseret og bortkommet beholdning tilknyttet fællesposterne. Kilden bør derfor ikke kombineres med Bibliotekets katalog, men den kan kombineres med Bibliotekets komplette bestand, som også indeholder kasseret og bortkommet beholdning.

Opsætning og søgning i Cicero

I Cicero under F7 Serveropsætning indstilles standard-søgeprofilen for forskellige funktioner. Man vil typisk anvende søgeprofilen 'cicero' til cirkulation, booking og Cicero Surf, og søgeprofilen 'cicero-komplet' til katalogisering, materialeordre og hentning af detaljeret bibliografisk post.

Cicero-brøndprofiler i serveropsætning

Med denne opsætning vil F2 Søgning starte med søgeprofilen 'cicero' og hak i Beholdning, hvorved kasseret og bortkommet beholdning udelades. Hvis man ønsker at medtage kasseret og bortkommet beholdning, skal man vælge søgeprofilen 'cicero-komplet' med hak i Beholdning. Og hvis man ønsker at søge i alle fællesposter, skal man vælge søgeprofilen 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

F3 Søgning og F3 Katalogisering vil starte med søgeprofilen 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning.

Biblioteker, der anvender andre brøndprofiler, skal tilpasse indstillingerne ud fra den lokale profil-navngivning. Vær opmærksom på, at brøndprofilen til hentning af detaljeret bibliografisk post skal omfatte alle de kilder, som bibliotekets cicero-profiler anvender, så posterne kan åbnes.

Ved åbning af en post, hvor alle eksemplarer er kasseret eller bortkommet, vises 'Antal 0' på fanen Bibliografisk post, mens antal kasseret ses på fanen Statistik.

Første beholdning på egne poster og fællesposter

Når man vil lægge den første beholdning på en nyoprettet post eller på en fællespost, skal man fremsøge posten med søgeprofilen 'cicero-komplet' uden hak i Beholdning. Kort tid efter, den første beholdning er oprettet, kan posten fremsøges med profilen 'cicero' med hak i Beholdning.

Hjemmesider og apps

Brøndprofiler til hjemmesider og apps bør anvende kilden Bibliotekets katalog til søgning af bibliotekets fysiske materialer for at udelade kasseret og bortkommet beholdning. Hvis kilderne Bibliotekets komplette bestand eller Folkebiblioteker og Nationalbibliografi anvendes, vil DDB CMS vise status 'Ikke tilgængelig' og teksten 'Vi har ingen eksemplarer af dette materiale', når der kun er kasseret eller bortkommet beholdning på en post.

Bemærk vedr. beholdningssøgekoder

Fra 10.7.2023 gælder nedenstående ikke længere. Beholdningsfilteret følger nu den anvendte brøndprofil.

Når man søger med beholdningssøgekoder (fx holdingsitem.location eller bos), skal man være opmærksom på, at beholdningsfilteret ikke kender den anvendte brøndprofil, men filtrerer på baggrund af bibliotekets komplette bestand. Det betyder, at hvis man har et udlånseksemplar med opstillingen Magasin og et kasseret eksemplar med opstillingen Krimi, så vil bos=Krimi finde posten, selvom man søger med en brøndprofil uden kasseret beholdning.