LMS og Cicero

 

Sidst opdateret: 23.5.2023

 

Hjælp og info om Cicero - LMS

LMS-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.

Hjælp og info om FBS og Cicero finder du her: FBS og Cicero

  Information

  Informationen på danbib.dk om Cicero - LMS er beregnet til overblik og vejledning for bibliotekspersonalet på biblioteker, som bruger den særlige variant af Cicero - LMS, som ikke er det samme som FBS-biblioteker. 

  • Informationen vedrører opsætning i forhold til VIP-basen: brønd, lånertjek og fjernlån.
  • Brug menuen til venstre for at finde andre relevante punkter, fx om data eller brug søgefunktionen foroven til højre.

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætninger for et LMS bibliotek
  VIP-opsætning af LMS søgeprofil til Databrønd - Cicero
  VIP-opsætning af LMS-bibliotek - Fjernlån og Lånertjek
  Brug af Netpunkt og LMS
  Dokumentation af skabeloner til LMS
  Rettelser af opstilling og posttype
  Cicero LMS vejledninger

   

  Beholdningsdata

  Vejledninger til VIP-opsætning for et Cicero LMS bibliotek


  Grænseflade til VIP-basen - generelt

  Adgang til VIP-grænsefladen:

  Parametre og værdier vælges eller indtastes i VIP-grænsefladen.

  Generelt afsluttes med "Gem ændringer" nederst på siden. Har biblioteket filialer, så husk at indsætte parametre på filialerne også.

  • DBC's generelle hjælp til VIP
  • Du kan få generel hjælp undervejs ved at klikke på i (i for information/hjælpetekst) på siderne i VIP og ud for de enkelte parametre.

  VIP-opsætning af Cicero (LMS) søgeprofil til Databrønd

  Biblioteker, der skal køre drift på LMS, skal lave opsætning af søgeprofil i vip.dbc.dk (under Brøndprofiler).

  Se vejledningen Brøndprofiler til Cicero.

   

  VIP-opsætning af Cicero LMS-bibliotek - Lånertjek og Fjernlån

  OBS: Opsætning af lånesamarbejde vedrører alene folke- og FFU-biblioteker der deltager i  bibliotekernes lånesamarbejde.

  Ændringer, der skal foretages i VIP-basen af hensyn til Cicero-systemets grænseflader til NCIP og fjernlån-samarbejde for hhv. Bibliotek.dk og Netpunkt.

  Hvilke afsnit i VIP-basen?

  Vi anbefaler at I laver rettelserne i de relevante afsnit i denne rækkefølge:

  1. Slutbrugere > Lånerdata
  2. Slutbrugere > Bestillinger og lån
  3. Slutbrugere > Lånertjek
  4. Lånesamarbejde 


  Helt generelt - 2 gode råd!

  • Når I skal indsætte nye serveradresser i VIP-basen. Kopier og sæt ind - i stedet for at skrive af. Alt for tit oplever vi at en lille skrivefejl i en serveradresse gør at det ikke virker.
  • Slut af med en test når du har rettet VIP til. Kontakt Systematic Support eller DBCs kundeservice hvis det ikke virker som forventet.

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Lånerdata

  I VIP under afsnittet Slutbrugere > Lånerdata skal følgende konfigureres, eksempel:

  Cicero lånerdata

   

  Identifikation af låner

  Vælg en – og kun en - obligatorisk lånerid-type blandt disse: 

  • CPR-nummer 
  • Låner-ID
  • Lånerkortstregkode 
  • Lånerkortnummer

  Vælg gerne den I har brugt hidtil (fx Låner-ID eller Lånerkortnummer). Cicero kræver ikke at I vælger en bestemt låner-ID-type her.

  Vigtigt: Pinkode/brugerkode skal dog være sat til Obligatorisk.

  Supplerende oplysninger om låneren

  Her kan I frit vælge. Ofte vil navn og mail være tilstrækkeligt. 

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Bestillinger og lån

  I VIP under menuen Slutbrugere > Bestillinger og lån skal følgende konfigureres:

  Modtagelse af bestilling

  • Vælg Ja (hvis biblioteket modtager bestillinger fra slutbrugere via fx Bibliotek.dk)
  • Hvis ikke, så vælg Nej, og se bort fra nedenstående konfigureringer af Slutbrugere > Bestillinger og lån.

  Lokalsystem og mailadresser

  • NCIP-adresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive 
  • NCIP-password: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn til password i VIP
  • Har I filialer: så husk også at konfigurere filialerne (og husk at få den sidste '/' efter 'ncip' med i adressen)

  Bestillinger på bibliotekets egne materialer

  • Bestillinger modtages via: Vælg NCIP

  Bestillinger på andre bibliotekers materialer

  • Vælg "BOB". Disse bestillinger ses og håndteres i BOB-basens grænseflade. DBCs vejledning til BOB: BOB vejledning

  Lånerstatus: Tillad visning af lånerstatus på Bibliotek.dk 

  Password til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde/ NCIP.

   

  VIP-punkt Slutbrugere > Lånertjek

  Her kan biblioteket oprette lånertjekmetoder til brug for forskellige produkter/services, som skal have adgang til at slå op i bibliotekets lånerregister ved hjælp af DBCs webservice til lånertjek (borchk.addi.dk).FBS bruger udelukkende NCIP-protokollen til dette.

  Opret lånertjekmetode til Cicero

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ncip/borrowercheck- husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
  • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.
  • Sæt hak i Kræv pinkode ved lånertjek. 

  Adgangskode til NCIP konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / NCIP

  Fælles lånertjekservice

  Derefter opretter I en Fælles lånertjekservice med kommunetjek (dvs den tjekker både om brugeren er indmeldt og er borger i jeres hjemkommune)

  • Aktivér de produkter/services I tilbyder jeres lånere, og hvor I ønsker at slå lånertjek til
  • Husk at vælge lånertjekservice for login.bib.dk - denne giver adgang til Adgangsplatformen og dermed til bibliotekslogin i Bibliotek.dk og til login på jeres bibliotekshjemmesider

  Yderligere hjælp til opsætning af lånertjekmetoder, fjernadgang mv

  Lånertjek og filialer 
  I skal ikke oprette lånertjekmetoder på filialniveau! 
  Hvis lånertjekservicen ikke finder en lånertjekmetode for en bruger der angiver at tilhøre en filial, bruger lånertjekservicens hovedbibliotekets VIP-indstillinger. Derfor er det en god ide at få fjernet evt. gamle lånertjekmetoder fra filialernes VIP-baser.

   

  VIP-punkt Lånesamarbejde > Bestillinger og lån

  Bestillinger fra andre biblioteker til os

  • Bestillinger modtages via: Vælg ISO18626

  Vores bestillinger til andre biblioteker

  Afsender i bestillinger
  Her vælger biblioteket det biblioteksnummer, der skal stå som afsender af en bestilling over for andre biblioteker (dvs. det bibliotek som långivende bibliotek "ser"). Alle afhentningsstedernes VIP’er skal udfyldes, både hovedbibliotekets og filialers.

  • Hvis I ønsker at modtage alt fjernlån på hovedbiblioteket, skrives hovedbibliotekets biblioteksnummer.
  • Hvis I ønsker at filialer skal være afsender over for långivende biblioteker, skriver I filialens nummer.

  Cicero håndterer begge tilfælde:

  • at hovedbiblioteket er afsender for alle bestillinger, uanset om afhentningsstedet er hovedbiblioteket eller en filial
  • at de enkelte afhentningssteder/filialer er ansender i bestillingerne

  Det er vigtigt at I kopierer alle indstillinger i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån til filialer, hvis I vælger at filialer skal være afsender af bestillinger.

  Kvitteringer modtages via

  • Vælg OrderReceipt

  Svar på bestillinger via

  • Vælg ISO18626

  Lokalsystem og mailadresser

  ISO18626

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/rest/ill/iso18626/ - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive.
  • Adgangskode: skriv password konfigureret i Cicero. OBS: max 60 tegn.

  Password til ISO18626 konfigureres i Cicero i F7 / Ekstern adgang / Lånesamarbejde / ISO18626 - bestillinger fra andre biblioteker.

  ISO20775 Holdings

  • ISO20775-adresse til holdingsservice: Her indtastes URL til ISO20775-adresse. Eksempel: https://cicero-lms.com/rest/DK-xxxxxx/holding  (indsæt jeres biblioteksnummer i stedet for xxxxxx – fx DK-858000). Det er jeres væsens-biblioteksnummer (hovedbibliotek) der skal indsættes. 
   Husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 

  OrderReceipt

  • Serveradresse: https://cicero-lms.com/OrderReceiptServices  - husk generelt råd om at kopiere serveradresser i stedet for at skrive. 
  • Adgangskode til OpenReceipt-server: Skal ikke udfyldes! 

  Mailadresser

  • Biblioteket behøver kun at indsætte en mailadresse i Reply-to, da kun ganske få, mindre biblioteker svarer på mail. Men for at kunne modtage svar fra disse biblioteker, skal der stå en mailadresse her. Det modtagne svar skal i så fald lægges manuelt ind i Cicero. De øvrige felter under Mailadresser skal ikke udfyldes, da bestillinger, kvitteringer og svar vedr. lånesamarbejde generelt ikke håndteres via mail af Cicerobiblioteker.

  Lånesamarbejde > Bestillinger og lån Filialer: Se også DBCs vejledning om filialbestillinger

   

  OBS! Gymnasiebiblioteker, lokalhistoriske arkiver og lignende

  Hvis I er et FFU-bibliotek/en afdeling der ikke skal modtage bestillinger fra andre biblioteker (fx gymnasiebibliotek, lokalhistorisk arkiv m.m. med biblioteksnummer 8-) - men som skal bruge Netpunkt til at sende bestillinger til andre biblioteker - skal I gøre således på Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

  • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")

   


  Brug af Netpunkt og Cicero

  Kan vi begynde med fjernlån lidt ad gangen?

  Nogle biblioteker ønsker at åbne for at sende bestillinger til andre biblioteker (fra Netpunkt eller BOB), før de åbner op for modtagelse af bestillinger fra andre biblioteker.
  Det kan man godt, men I skal dog ikke uden videre kaste jer ud i dette. Det er vigtigt at I aftaler start-tidspunktet nærmere med jeres Systematic-implementeringskonsulent. For at sætte i gang, kræves at I laver denne konfigurering i VIP Lånesamarbejde > Bestillinger og lån:

  • Bestillinger fra andre biblioteker til os: Vælg Modtager ikke bestillinger og udfyld en tekst med årsagen (eksempel: "Biblioteket kan ikke modtage bestillinger", eller "Vi har store opgaver, og låner derfor ikke ud de næste måneder. Drejer det sig om materialer med mange eksemplarer, så skriv og spørg")
  • Derefter udfylder I de øvrige oplysninger på VIP siden, hvis de ikke allerede er udfyldt, og gemmer. 

  Derved får I gemt korrekt ISO18626-adresse og password, selvom I ikke modtager bestillinger. DBC's bestilsystem skal bruge ISO18626-adressen for at kunne sende svar på bestillinger (svar fra andre biblioteker), shipping, svar på fornyelser og annulleringer til jer.

  Nu kan I sende bestillinger til andre biblioteker via Netpunkt/BOB, og I kan få svar på bestillinger sendt til jeres LMS-system.

  Når I så er helt klar til også at modtage bestillinger fra andre biblioteker, ændrer I "Modtager ikke bestillinger" til "ISO18626" under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån > Bestillinger fra andre biblioteker til os.

  Husk: Altid kvittering!

  I kan bruge Netpunkt som hidtil når I bestiller fra andre biblioteker. Det samme gælder for de bestillinger I foretager i BOB-grænsefladen.

  Cicero har dog et krav som ikke må fraviges:

  • Det er nødvendigt ALTID at downloade en kvittering til fjernlånssystemet (Cicero-klienten)!

  Dvs. I må aldrig fjerne hak i tjekboks Receive receipt i Netpunkt-bestilformular. Dette gælder også i situationer hvor I måske tidligere har gjort det; fx ved flere bestillinger af samme titel til grupper som fx læsekredse. Cicero skal ALTID have en kvittering med det samme I laver bestillingen. OBS I kan se bort fra denne information, hvis der ikke vises Receive receipt under bestilling i Netpunkt.

  Husk, at I ikke kan sende Netpunkt-bestillinger, når I er i frozen zone. Og der er ingen steder, hvor man kan spærre for at sende Netpunkt-bestillinger, der kan kun informeres om det!

  Oprette ILL-bestillinger "til sig selv" i Netpunkt?

  I nogle af de "gamle" systemer kan man oprette en bestilling i fjernlånsmodulet ved - fra Netpunkt eller BOB - at sende en bestilling med jeres eget bibliotek som både afsender og modtager af bestillingen. En sådan metode fungerer IKKE i Cicero, bestillingen kan ikke accepteres af FBS-systemet og kvitteringen vil ikke dukke op i Cicero.

  Formålet med at sende "til sig selv" er at få tilsendt en kvittering som så ligger i fjernlånssystemet, fx hvis man vil administrere bestillinger på tidsskrift- eller avisartikler som I skaffer til låneren fra Infomedia.

  Send i stedet for bestillingen til "Dummy Bestilmodtager": biblioteksnummer 100400

  I sådanne tilfælde kan I vælge at sende bestillingen til et pseudo-bibliotek, som er oprettet til dette formål: "Dummy Bestilmodtager" - biblioteksnummer: 100400. 
  I opretter altså bestillingen som normalt, og som modtager af bestillingen skriver I: 100400 . Afsender af bestillingen skal som hidtil være jeres eget biblioteksnummer. 

  En bestilling med 100400 som modtager af bestillingen og jeres eget bibliotek som afsender, vil blive opfattet af Cicero som en hvilken som helst anden ILL-bestilling fra jer til et andet bibliotek, og kvitteringen vil dukke op i jeres Cicero.


  Dokumentation af skabeloner til FBS

  Rettelser af opstilling og posttype

  Håndtering ved ændring i opstilling og posttypeskift i en fællesskabspost.


  Cicero FBS og LMS vejledninger

  Hjælp

  Er der brug for yderligere hjælp: