Standarder - hvilke bruger DBC?

Sidst opdateret 09.08.2023

 

Standarder - hvilke bruger DBC?

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.
 

Indledning
Dataudveksling
Søgning
Lånesamarbejde

 

Indledning

DBC benytter som udgangspunkt de standarder Slots- og Kulturstyrelsen anviser indenfor deres ansvarsområder, der bl.a. omfatter katalogisering og klassifikation jf. slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering.

biblstandard.dk findes en oversigt over aktuelt gældende specifikationer, services, vejledninger, XML-skemaer, namespaces, eksempler mv. vedr. standardisering indenfor biblioteksområdet. Nogle af disse er publiceret på sitet, andre hos de udgivende institutioner.

I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.

 

Dataudveksling

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC

Nærmere dokumenteret i denne PDF-fil

ISO 2709 Format for Information Exchange

ISO 2709 er et internationalt rammeformat for MARC-poster. Det bruges af Unimarc og MARC 21 samt af en række nationale formater, herunder danMARC2. 

Læs nærmere under ISO2709-format

ISO 25577 MarcXchange

Rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML. MarcXchange er en XML-variant af ISO 2709, og kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress  ISO 25577 MarcXchange

Extensible Markup Language (XML)

XML er et system- og platformsuafhængigt rammeformat for udveksling af data.

Læs nærmere hos W3C  Extensible Markup Language (XML)

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Bl.a. nationalbibliografiske poster kan høstes ved brug af OAI-PMH protokollen, som findes beskrevet under openarchives.org/pmh. Læs mere om hvilke muligheder vi stiller til rådighed for høst af poster via OAI.

Dublin Core og DKABM

ISO 15836 The Dublin Core Metadata Element Set beskriver et sæt af metadata elementer, der kan anvendes til at beskrive ressourcers form og indhold.

I databrønden benyttes Dublin Core og det Dublin Core-baserede udvekslingsformat DKABM både til lagring og udlevering af metadata og poster. Det er muligt at høste poster via OAI-PMH protokollen i Dublin Core, og Open Search webservicen kan udlevere poster i DKABM. 

 

 

Søgning

Contextual Query Language (CQL)

bibliotek.dk, Netpunkt og Open Search-webservicen understøtter CQL på niveau 2 som søgesprog. CQL er et generelt sprog til internetsøgning, der kombinerer enkelheden fra f.eks. CCL og fritekstsøgning med mere komplekse muligheder, og er en del af SRU-specifikationen. Se generel beskrivelse af CQL på CQL: the Contextual Query Language: Specifications (SRU: Search/Retrieval via URL, Standards, Library of Congress)

Praksisregler for Søgeveje

bibliotek.dk, Netpunkt og Open Search webservicen understøtter de danske Praksisregler for søgeveje, herunder også Søgeveje til danMARC2 hjælpepostformat som specificeret i: 

Z39.50 

Vi udstiller et Z39.50 target til søgning i Danbib-basen samt nogle udenlandske databaser. Den danske Z39.50-profil, udviklet under danZIG-samarbejdet og beskrevet på biblstandard.dk/danzig understøttes i begrænset omfang; se denne oversigt over hvilke attribut-kombinationer vores Z39.50 target (Zgateway) understøtter.

Til søgning i udenlandske baser udnytter vi også selv de Z39.50 targets som de udenlandske baser stiller til rådighed.

 

 

Lånesamarbejde og fjernlån

NCIP

Bibliotek.dk bestillinger på et biblioteks egne materialer håndteres via NCIP, teknisk dokumentation på biblstandard.dk

 

ILL-transaktioner: ISO 18626

 

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af ILL-transaktioner via http(s), som beskrevet i ISO 18626-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Det Kgl. Bibliotek), se biblstandard.dk: Lånesamarbejde - Interlibrary Loan.

Beholdningsdata : ISO 20775

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af holdingsdata via http(s), som beskrevet i ISO 20775-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Det Kgl. Bibliotek).

biblstandard om holdings:

ILL0-formatet

Bestilling og kvittering på mail anvender ILL0-formatet, som er baseret på ISO 8459 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry. Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger.

Kopi ("Kvittering") af afgiven ILL-bestilling

Bestilsystemet kan sende en xml-kvittering til låntager ved bestilling i netpunkt eller bibliotek.dk ("automatisk fjernlån"). Kvitteringen sendes med http(s) POST, og er beskrevet i wsdl: OrderReceipt wsdl/

Lånertjek

Lånertjek (verifikation af låner i lokalsystem fra bibliotek.dk eller Netpunkt) understøttes via NCIP Lookup User Request dokumentation af bibliotek.dk-'lånertjek' og biblstandard om NCIP

 

 

 

 

Se også: metadata.dk for standarder vedr. bibliografisk information