Standarder - hvilke bruger DBC?

Sidst opdateret af LJL 30.01.2018

Standarder - hvilke bruger DBC?

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.
 

Indledning
Dataudveksling
Konverteringsbeskrivelser
Søgning
Lånesamarbejde

Se også Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over biblioteksstandarder.

Indledning

Kulturstyrelsen udgiver og vedligeholder dokumentet Biblioteksstandarder i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

DBC benytter som udgangspunkt standarderne som beskrevet i Biblioteksstandarder i Danmark. I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.

Dataudveksling

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC

Nærmere dokumenteret i PDF-fil

 

Tegnrepertoiret

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnrepertoiret:
danMARC2 tegnrepertoiret

 

ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 er et internationalt rammeformat for MARC-poster. Det bruges af Unimarc og MARC 21 samt af en række nationale formater, herunder danMARC2. ISO 2709 er det foretrukne udvekslingsformat i DanBib.

Læs nærmere under DanBib's ISO 2709 format

 

Linjeformat

Alternativt rammeformat for bibliografiske poster, som sendes til DanBib:
Linjeformat - danMARC2

 

ISO 25577 MarcXchange

Rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML. MarcXchange er en XML-variant af ISO 2709, og kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress  ISO 25577 MarcXchange

 

Extensible Markup Language (XML)

XML er et system- og platformsuafhængigt rammeformat for udveksling af data.

Læs nærmere hos W3C  Extensible Markup Language (XML)

Konverteringsbeskrivelser

Konvertering fra Dublin Core til danMARC2

Beskrivelserne kan beses hos Slots- og Kulturstyrelsen:
Styrelsen for Bibliotek og Mediers anbefalede konverteringsbeskrivelse Dublin Core til danMARC2.(pdf)

Søgning

Danbib understøtter den officielle danske Z39.50-profil i fuld udstrækning samt de danske Praksisregler for søgeveje.

Common Command Language (CCL)

ISO 8777 Commands for interactive text searching fra 1993 er udviklet til søgning i tegnbaserede systemer og udspringer af CCL. Sidste danske version er fra 2001 (DS/ISO 8777:2001). Søgesproget i baserne på netpunkt.dk lægger sig i vidt omfang op ad denne standard.

 

Contextual Query Language (CQL)

bibliotek.dk og Open Search-webservicen understøtter CQL på niveau 2 som søgesprog. CQL er et generelt sprog til internetsøgning, der kombinerer enkelheden fra f.eks. CCL og fritekstsøgning med mere komplekse muligheder, og er en del af SRU-specifikationen. Se generel beskrivelse af CQL på CQL: the Contextual Query Language: Specifications (SRU: Search/Retrieval via URL, Standards, Library of Congress)

Lånesamarbejde og fjernlån

ILL-transaktioner via z3950

DanBib-bestilsystemet understøtter holdingsrequest og udveksling af ILL-transaktioner (ILL-Request, ILL-Answer, Shipping, Renew, RenewAnswer, Cancel, CancelReply og Recall) via Z39.50, som beskrevet i danZIG Profile Specification 2007

Xml-dokumenter til z39.50-ILL-services valideres mod: XML-schema til ILL (fra december 2006)

 

ILL-transaktioner via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af ILL-transaktioner via https(s), som beskrevet i ISO 18626-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen), se Slots- og Kulturstyrelsen side: Lånesamarbejde - Interlibrary Loan.

 

Beholdningsdata via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af holdingsdata via https(s), som beskrevet i ISO 20775-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen).

Slots- og Kulturstyrelsen sider:

 

Beholdningsdata via z3950

Som svar på et holdingsrequest returneres beholdningsdata i et XML dokument udformet i henhold til XML-schema til holdingsformat (fra december 2006)

 

ILL0 -formatet

Bestilling og kvittering på mail anvender ILL0-formatet, som er baseret på ISO 8459 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry.Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger.

 

Kopi ("Kvittering") af afgiven ILL-bestilling

Bestilsystemet kan sende en xml-kvittering til låntager ved bestilling i netpunkt eller bibliotek.dk (automatisk fjernlån"). Kvitteringen sendes med http(s) POST, og er beskrevet i wsdl:OrderReceipt wsdl/

 

Lånertjek

Lånertjek (verifikation af låner i lokalsystem fra bibliotek.dk eller Netpunkt) understøttes via NCIP Lookup User Request dokumentation af bibliotek.dk-'lånertjek'.