Brøndindekser

Dokumentation af hvilke indekser der findes i brønden.

Denne side opdateres manuelt. Senest opdateret 2021-11-11

(automatisk opdateret liste kan ses her: https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.2/?showCqlFile )

 

Indhold

Facetindekser

facet.access

Navn: Adgang (facet)

Beskrivelse: Information om netdokumenters tilgængelighed.

Indhold: Indeks for om der er begrænset eller ubegrænset adgang til online materialer.

Mulige værdier:
 • ubegrænset adgang
 • begrænset adgang
 • ingen adgang
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede netdokumenter.

facet.acSource

Navn: Kilde (facet)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

facet.audience

Navn: Målgruppe (facet)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i PEGI-mærkning og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser, aldersmærkning fra Medierådet eller PEGI-mærkning.

Eksempler:
 • tilladt for børn over 15 år
 • fra 14 år
 • for alle men frarådes børn under 7 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.audienceCategory

Navn: Brugerniveau (facet)

Beskrivelse: Information om materialets målgruppe og niveau. Det kan være en aldersangivelse eller angivelse af uddannelsen, materialet er egnet til.

Indhold: Aldersangivelser eller angivelser af uddannelse.

Eksempler:
 • for 12 år
 • let at læse
 • for lærere
 • for hhx
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale, som ikke indekseres til Fagligt niveau (facet.level).

facet.branch

Navn: Filial (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: fagsal, filial eller magasin (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhænger af biblioteket.

Eksempler:
 • hb
 • ho
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 f

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.category

Navn: Voksen- eller børnematerialer (facet)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til term.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • børnematerialer
 • voksenmaterialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience

Relevant for: alle materialer.

facet.creator

Navn: Ophav (facet)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere. Indekset indeholder både personer og korporationer. Personnavne er i ligefrem form og evt. med yderligere information som f.eks. fødselsår hvis det fremgår af datagrundlaget.

Indhold: Person- og korporationsnavne.

Eksempler:
 • walt disney firma
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • national bureau of economic research
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer.

facet.creatorFunction

Navn: Ophav funktion (facet)

Beskrivelse: Udvidelse af facet.creator med angivelse af ophavets funktion f.eks. forfatter eller skuespiller. Hvis originaldata ikke indeholder information om ophavets funktion består værdien kun af navnet. Det betyder at den samme person kan optræde flere gange men med forskellige funktioner. Yderligere information om ophav, f.eks. fødselsår, er udeladt.

Indhold: Person- og korporationsnavne med udfoldet funktionsangivelse, hvis funktionen er en af følgende: act, anm, aus, aut, cmp, cnd, dkind, drt, ill, ive, ivr, mus, sng, trl .

Eksempler:
 • johann sebastian bach
 • h. c. andersen (forfatter)
 • lena lamberth (oversætter)
 • h. c. andersen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer, dog mest relevant for bibliotekskatologiseret materiale med information om funktion.

facet.date

Navn: Dato (facet)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesdato. For anmeldelser er det anmeldelsens udgivelesdato (det anmeldte værks udgivelsesdato er tilgængeligt via facet.reviewedDate).

Indhold: Enten et årstal eller "ukendt årstal".

Eksempler:
 • 2014
 • 1998
 • ukendt årstal
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

facet.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (facet)

Beskrivelse: Udgivelsesår for første udgave af værket. Kan bruges til at finde materialer fra bestemt år eller periode uafhængig af hvilke udgaver der er tilgængelige.

Indhold: Årstal.

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • 1887
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date hvis materiale er første udgave
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Bibliotekskatalog.

facet.department

Navn: Afdeling (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: afdeling på biblioteket, f.eks. voksen-, børn-, musikafdeling (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhængig af biblioteket.

Eksempler:
 • vo
 • vok
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 d

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.dk5

Navn: DK5 Klassifikation (facet)

Beskrivelse: Klassifikation af materiale efter DK5.

Indhold: DK5 værdier (sk udlægges til 'skønlitteratur').

Eksempler:
 • skønlitteratur
 • 77.7
 • 83
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 652 mohatb

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.extraTitles

Navn: Ekstra e-bøger (for eReolen) (facet)

Beskrivelse: Indekset er specifikt lavet til eReolen, så at der kan filtreres på titler som brugerne kan låne, når de har overskredet deres quota.

Indhold: Har kun én mulig værdi.

Mulige værdier:
 • ekstra titler
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 032 x

Relevant for: Materiale fra eReolen.

facet.faoFictionSubject

Navn: Færøske skønlitterære emneord (facet)

Beskrivelse: Skønlitterære emneord på færøsk.

Indhold: Skønlitterære emneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • fantasy
 • mariefred
 • ævintýrsøgur
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne s,r og q fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoMusicSubject

Navn: Færøske musikemneord (facet)

Beskrivelse: Musikemneord på færøsk.

Indhold: Musikemneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • hittlistatónleikur
 • 2000-2009
 • evropa
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne m, n, p og l fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoNonFictionSubject

Navn: Færøske faglitterære emneord (facet)

Beskrivelse: Faglitterære emneord på færøsk.

Indhold: Faglitterære emneord på færøsk. Ukontrollerede. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Eksempler:
 • sethús
 • samfundur
 • rúsdrekkanýtsla
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne f,t og e fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.faoSubject

Navn: Færøske emneord (facet)

Beskrivelse: Emneord på færøsk. Både musikemneord, faglitterære emneord og skønlitterære emneord. Indekset er specifikt lavet til Færøerne så der kan facet-filtreres på færøske emneord.

Indhold: Emneord på færøsk.

Eksempler:
 • hittlistatónleikur
 • mariefred
 • ævintýrsøgur
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) Indhold fra felt 667, delfelterne f,t,s,r,m,n,o,e,q,p,l og i fra posten hvis der står "fao" i delfelt 8

Relevant for: Materiale registreret af færøske biblioteker.

facet.fictionSubject

Navn: Skønlitterært emne (facet)

Beskrivelse: Emneord baseret på DBCs emneordsystem for skønlitteratur.

Indhold: DBC skønlitterære emneord.

Eksempler:
 • kærlighed
 • krimi
 • familien
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.form

Navn: Form (facet)

Beskrivelse: Information om indholdets form som f.eks. undervisningsmateriale eller erindringer.

Indhold: DBCO emneord.

Eksempler:
 • biografier
 • erindringer
 • opskrifter
 • amerikanske film
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCO"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.gamePlatform

Navn: Spilplatform (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken platform man skal bruge til spil.

Indhold: Eksisterende spilplatforme.

Eksempler:
 • playstation 3
 • pc spil
 • wii
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Spil.

facet.genre

Navn: Genre (facet)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"

Relevant for: Poster med genre-information inden for de prædefinerede genrer.

facet.genreCategory

Navn: Genrekategori (facet)

Beskrivelse: Indeks til opdeling af materiale i fiktion og nonfiktion.

Indhold: Én af de to mulige værdier, men der vil være poster som ikke kan kategoriseres.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (adminData) genre

Relevant for: Marc-poster på materiale med genreinformation samt poster fra en kilde, der i sin helhed kan kategoriseres som værende enten fiktion eller nonfiktion.

facet.geographic

Navn: Geografisk emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. sted.

Indhold: Stednavne eller koordinater.

Eksempler:
 • danmark
 • paris
 • vejle købstad
 • 9.552398,56.162377
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:spatial

Relevant for: Materiale med angivelse af geografiske emneord.

facet.language

Navn: Sprog (facet)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Danske sprogbetegnelser for sprogkoder indeholdt i ISO 639-2/B:1998.

Eksempler:
 • dansk
 • engelsk
 • blandede sprog
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:language
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap

Relevant for: Materiale med information om sprog.

facet.let

Navn: Lettal (facet)

Beskrivelse: Læseegnethed specificeret med lettal.

Indhold: Let-tal skala (4-21) (der er dog værdier i indekset som falder udenfor skalaen).

Eksempler:
 • 14
 • 5
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 c

Relevant for: Bibliotekskategoriseret materiale med angivelse af let-tal, typisk begynderlæsningsmateriale.

facet.level

Navn: Fagligt niveau (facet)

Beskrivelse: Fagligt niveau for materialet.

Indhold: Koder for faglitteraturs niveau specificeret til danMARC2 008x.

Mulige værdier:
 • førskoleniveau
 • folkeskoleniveau
 • gymnasieniveau
 • fagligt niveau
 • forskningsniveau
 • alment niveau
 • udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience
 • (danMARC2) 008 x

Relevant for: Materiale med information om niveau.

facet.literaryForm

Navn: Litterær form (facet)

Beskrivelse: Information om materialets litterære form.

Indhold: Indekset indeholder både en overordnet inddeling i fag- og skønlitteratur og evt. formen af skønlitteratur f.eks. novelle eller roman.

Mulige værdier:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • romaner
 • tegneserier
 • noveller
 • digte
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (index) term.literaryForm (dog 'faglitteratur' og 'skønlitteratur' i stedet for 'nonfiktion' og 'fiktion')

Relevant for: Overordnet opdeling i faglitteratur og skønlitteratur for alle med information om genre. Underopdeling i skønlitterære emner kun for bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.lix

Navn: Lix (facet)

Beskrivelse: Læsbarhed specificeret med lixtal.

Indhold: Lix-tal skala.

Eksempler:
 • 32
 • 9
 • 09
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 a

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med angivelse af lix-tal.

facet.musicSubject

Navn: Musik emne (facet)

Beskrivelse: Emner for musikmateriale specificeret efter DBC emneord DBCM (genre og besætning).

Indhold: DBCM emneord.

Eksempler:
 • vokal
 • rock
 • guitar
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCM"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret musik.

facet.nationality

Navn: Nationalitet for film (facet)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter, bestemt ud fra data i marc-posten.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (index) term.nationality

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

facet.nonFictionSubject

Navn: Fag emne (facet)

Beskrivelse: Faglitterære emneord.

Indhold: DBC's faglitterære emneord.

Eksempler:
 • historie
 • børn
 • kvinder
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkcdcplus:DBCF

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret faglitteratur.

facet.partOf

Navn: Del af (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken værtspublikation materialet tilhører.

Indhold: Navne på tidskrifter, aviser eller andre slags værtspublikationer.

Eksempler:
 • third world quarterly
 • politiken
 • berlingske tidende
 • faktalink
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf
 • (danMARC2) 557 aæ

Relevant for: Artikler, anmeldelser og andre materialer som er en del af en publikation.

facet.period

Navn: Periode som emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode.

Indhold: Hovedsaglig periodeangivelser i år (YYYY-YYYY) men også tekstlige angivelser som f.eks. "middelalderen".

Eksempler:
 • 2000-2010
 • 2000-2009
 • tyvende århundrede
 • to 1500
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:temporal

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med oplysning om tidsperiode som emne.

facet.primaryCreator

Navn: Hovedophav (facet)

Beskrivelse: Information om materialets hovedophav, svarer til dkcclphrase.lpo men navnet er ikke inverteret.

Indhold: Person- og korporationsnavne delvist med information om fødselsdato.

Eksempler:
 • jørn jensen (f. 1946)
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • wolfang amadeus mozart
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator (ikke xsi:type="oss:sort")

Relevant for: Alle materialer.

facet.publisher

Navn: Forlag (facet)

Beskrivelse: Forlag, der har udgivet værket.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • department of earth sciences, aarhus university
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher

Relevant for: Alle materialer.

facet.reviewedCreator

Navn: Ophav på anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: For anmeldelser - information om ophav på det anmeldte materiale. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere. Indekset indeholder både personer og korporationer. Personnavne er i ligefrem form og evt. med yderligere information som f.eks. fødselsår hvis det fremgår af datagrundlaget.

Indhold: Person- og korporationsnavne.

Eksempler:
 • walt disney firma
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • national bureau of economic research
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle anmeldelser der enten selv indeholder metadata for ophav til det anmeldt værk eller hvor posten på det anmeldte værk kan identificeres i brønden.

facet.reviewedDate

Navn: Udgivelsesdato for det anmeldte materiale (facet)

Beskrivelse: Det anmeldte materiales udgivelsesdato (anmeldelsens egen udgivelsesdato er tilgængeligt via facet.date).

Indhold: Enten et årstal eller "ukendt årstal".

Eksempler:
 • 2014
 • 1998
 • ukendt årstal
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser hvor det anmeldte materiale kan identificeres i brønden.

facet.reviewedDk5

Navn: DK5 Klassifikation for anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: Klassifikation af det anmeldte materiale efter DK5.

Indhold: DK5 værdier (sk udlægges til 'skønlitteratur').

Eksempler:
 • skønlitteratur
 • 77.7
 • 83
 • 99.4 umberto eco
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 652 mohatb fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Anmeldelser hvor det anmeldte materiale er bibliotekskatalogiseret og kan identificeres i brønden.

facet.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (facet)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

facet.reviewedSubject

Navn: Emne for anmeldt materiale (facet)

Beskrivelse: Information om emne for det materiale som anmeldelsen knytter sit til.

Indhold: Emneord som givet i posten for det anmeldte materiale, derfor ikke begrænset til dansk.

Eksempler:
 • danmark
 • vokal
 • usa
 • 2000-2009
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte materiale (dog ikke xsi:type="oss:sort", xsi:type="dkdcplus:genre", xsi:type="dkdcplus:DK5", xsi:type="dkdcplus:DK5-Text", xsi:type="dkdcplus:DBCN" og xsi:type="dkdcplus:DBCP")

Relevant for: Alle anmeldelser hvor det anmeldte værk kan identificeres i brønden.

facet.sheetMusic

Navn: Noder (facet)

Beskrivelse: Information om type af noder.

Indhold: Værdierne dannes på baggrund af indhold i marc-felter.

Eksempler:
 • alle partiturer
 • stemmer
 • music-minus-one
 • klaverpartiturer
 • e-noder
 • studiepartiturer
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 005 ijh
 • (danMARC2) 009 abgh

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede noder.

facet.subject

Navn: Emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk.

Eksempler:
 • danmark
 • vokal
 • usa
 • 2000-2009
 • h. n. andersen (f. 1852)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (dog ikke genre, dk5 og DBCN emneord)

Relevant for: Alle materialer med emneord.

facet.titleSeries

Navn: Serietitle (facet)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er del af. Indekset er multivalued dvs. at materialet kan være en del af flere serier.

Indhold: Serietitler.

Eksempler:
 • early english books online
 • magnaprintserien
 • politikens rejsebøger
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series" hvis teksten indeholder "samhørende", "del af" eller "indgår i"

Relevant for: Materiale udgivet som en del af en serie.

facet.type

Navn: Materialetype (facet)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med term.type og phrase.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type= 'dkdcplus:BibDK-Type'

Relevant for: alle materialer.

facet.typeCategory

Navn: Typekategori (facet)

Beskrivelse: overordnet inddeling af materialetyper i kategorier.

Indhold: Materialetyperne fra dc:type med xsi:type='dkdcplus:BibDKType' fordeles i kategorier.

Mulige værdier:
 • artikler
 • aviser og tidsskrifter
 • bøger
 • diverse
 • ebøger
 • film
 • lydbøger
 • musik
 • noder
 • spil
 • tegneserier
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type='dkdcplus:BibDK-Type'

Relevant for: alle materialer.

Termindekser

term.accessType

Navn: Adgangsmåde (enkeltord)

Beskrivelse: Om materialet er i fysisk eller online form.

Indhold: Materiale i fysisk form har værdien 'physical', materiale med online adgang har værdien 'online'. Værdien 'none' bruges f.eks. for materiale der tidligere har været online tilgængeligt men som ikke længere kan findes.

Mulige værdier:
 • physical
 • online
 • none
Indhold kommer fra:
 • (adminData) accessType

Relevant for: Alle materialer.

term.acquisitionDate

Navn: Accessionsdato (enkeltord)

Beskrivelse: Postens accessionsdato for det enkelte bibliotek.

Indhold: Indholdet afhænger af det enkelte bibliotek, men er som oftest en dato (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Eksempler:
 • 19920228
 • 20001013
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 t

Relevant for: Alle materialer i danMARC2 med lokal accessionsdato i 096 t.

term.acSource

Navn: Kilde (enkeltord)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer.

term.audience

Navn: Målgruppe (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder og aldersmærkninger fra Medierådet og PEGI.

Indhold: Værdier fra indekserne term.audienceRecommended og term.audienceRestricted (se beskrivelsen af disse) samlet i ét indeks.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (index) term.audienceRecommended
 • (index) term.audienceRestricted

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale.

term.audienceRecommended

Kan også søges med alias: ra

Navn: Målgruppe - "egnet for" (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder som materialet egner sig for.

Indhold: Aldersbetegnelser med 'fra ... år'.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indeholder oplysninger om anbefalet alder.

term.audienceRestricted

Kan også søges med alias: rb

Kan også søges med alias: rp

Navn: Målgruppe - Medierådets mærkninger og PEGI mærkninger (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets aldersafgrænsning fra Medierådet eller som PEGI mærkning.

Indhold: Formuleringer brugt af Medierådet og PEGI.

Eksempler:
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indholder oplysninger om mærkninger fra Medierådet eller PEGI.

term.category

Navn: Voksen- eller børnemateriale (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til facet.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • voksenmaterialer
 • børnematerialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms.audience

Relevant for: Alle materialer.

term.creator

Navn: Ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. forfatter eller filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere og illustratorer.

Indhold: Person- og korporationsnavne. Også eventuelle tilføjelser til personnavne, som f.eks. fødselsår samt funktionskode hvis det findes i posten.

Eksempler:
 • dmitrij sjostakovitj
 • peter gantzler
 • larry johnson 1947
 • miljøministeriet
 • joel coen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (danMARC2) 245 f
 • (index) dkcclterm.fo

Relevant for: Alle materialer.

term.date

Navn: Dato (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesår eller dato.

Indhold: Årstal eller "ukendt årstal" som det fremgår af materialet. Spørgsmålstegn kan forekomme ved usikre udgivelsestidspunkter. I visse tilfælde kan tidspunktet være yderligere kvalificeret med måned og dato i formatet YYYY-MM-DD (gælder online materiale hvis oplysning findes i de modtagne data).

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • ukendt årstal
 • 20??
 • 2008-10-22
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (enkeltord)

Beskrivelse: Årstal for hvornår materialet blev udgivet første gang. Kan f.eks. bruges til at søge efter materiale udgivet i en bestemt periode.

Indhold: Firecifrede årstal.

Eksempler:
 • 1987
 • 1843
 • 1762
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Primært marcposter der indeholder information i 520a om originaludgavens udgivelsesår, men også poster hvor det er angivet at materialet er 1. udgave.

term.default

Navn: Fritekst (enkeltord)

Beskrivelse: Dette er indekset man søger i, hvis man ikke angiver et specifikt indeks i sin søgning.

Indhold: Samler værdier fra en række navngivne indekser (se disse for nærmere detaljer).

Eksempler:
 • karen blixen
 • syv fantastiske fortællinger
 • skønlitteratur
 • gengivelse af bogen
 • indtaling kirsten olesen
 • 870970-basis:02938251
Indhold kommer fra:
 • (index) dkcclterm.fo
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) dkcclterm.em
 • (index) dkcclterm.no
 • (index) dkcclterm.bc
 • (index) dkcclterm.fb
 • (index) dkcclterm.is
 • (index) dkcclterm.vp
 • (index) rec.id
 • (index) term.identifier
 • (index) term.creator
 • (index) term.title
 • (index) term.subject
 • (index) term.description
 • (index) term.partOf
 • (index) term.trackTitle
 • (index) term.type

Relevant for: Alle materialer.

term.description

Navn: Beskrivelse (enkeltord)

Beskrivelse: Diverse beskrivelser af materialets indhold.

Indhold: Ord fra beskrivelser, noter og abstracts.

Eksempler:
 • med udgangspunkt i eksempler giver forfatteren råd og vejledning til at komme igennem en skilsmisse
 • filminstruktøren roman polanskis erindringer fra hans barndom i polen til hans tid i hollywood
 • på titelsiden fejlagtigt: udgivet i samarbejde med nyt dansk litteraturselskab
 • tekst på tysk
 • indspillet i new jersey, usa 2005
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description
 • (dkabm) dc:abstract

Relevant for: Alle materialer.

term.genre

Navn: Genre (enkeltord)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk samt overordnede genrer 'fiktion' eller 'nonfiktion'.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer.

term.identifier

Navn: Identifier (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets identifiers.

Indhold: ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 13984004
 • 1398-4004
 • http://www.denstoredanske.dk/samfund,_jura_og_politik/eu/finanspagten
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier

Relevant for: Alle materialer.

term.isbn

Navn: ISBN (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets ISBN.

Indhold: ISBN-10 og/eller ISBN-13 numre som de findes i posten.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 9789150912524
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier xsi:type="ISBN"

Relevant for: Alle materialer med ISBN.

term.language

Navn: Sprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Sprogkoder og udfoldet sprog.

Eksempler:
 • dan
 • dansk
 • mul
 • flere sprog
 • und
 • sproget kan ikke bestemmes
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 lap
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.literaryForm

Navn: Litterær form (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets litterære form. Indekset er lavet til bibliotek.dk for at muliggøre søgning på litterær form på bogsøgesiden.

Indhold: Overordnet litterær form udtrykt som 'fiktion' eller 'nonfiktion'. Derudover enkelte andre specifikke betegnelser som tildeles på baggrund af metadata i danMARC2 posten.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
 • digte
 • noveller
 • romaner
 • tegneserier
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 j
 • (danMARC2) 504 a
 • (danMARC2) 505 a
 • (dkabm) dc:type
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer inden for overordnet værktype 'litteratur'. For de specifikke betegnelser er det mest relevant for bibliotekskatalogiseret materiale.

term.mainCreator

Navn: Hovedforfatter (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedophav.

Indhold: Navne på materialets hovedophav evt. med identificerende tilføjelser til navnet i form af f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • sjöwall maj
 • tudvad peter
 • gordon faulkner
 • king stephen f 1947
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (index) dkcclterm.po

Relevant for: Alle materialer.

term.mainTitle

Navn: Hovedtitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedtitel, dvs. ingen analytiske titler eller undertitler - hvis metadata giver mulighed for at skelne.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • the duran duran tribute album
 • samlede digte
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator)

Relevant for: Alle materialer.

term.nationality

Navn: Nationalitet for film (enkeltord)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap
 • (danMARC2) 508
 • (danMARC2) 512 a
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DBCO"
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DK5"

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

term.onlineAccess

Navn: Adgang via Internet (enkeltord)

Beskrivelse: Online materialers tilgængelighed via internettet, dvs. om de er frit tilgængelige eller om der er nogen begrænsninger på tilgængeligheden.

Indhold: Tobogstavsforkortelser og udfoldede værdier.

Mulige værdier:
 • od restricted
 • ou free
 • oi none
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 n
 • (link) ln:access

Relevant for: Alle online materialer.

term.partOf

Navn: Del af (enkeltord)

Beskrivelse: Hvilken publikation eller lignende som materialet indgår i, f.eks. i form af en værtspublikation.

Indhold: Navne på værtspublikationer, ISSN og ISBN numre.

Eksempler:
 • 87-503-7863-5
 • jyllands-posten 2008-06-08
 • lokalsamfundsforskning - tendenser og perspektiver red charlotte bøgh og claus b olsen
 • 0109-1182
 • discovering science
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf

Relevant for: Alle materialer der er en del af en anden publikation.

term.primaryLanguage

Navn: Hovedsprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedsprog eller primære sprog.

Indhold: Sprogkoder jf. ISO639-2.

Eksempler:
 • dan
 • eng
 • swe
 • mul
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.publisher

Navn: Forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag eller anden form for udgiver af materialet.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • gyldendal
 • scanbox entertainment
 • the japan journal ltd
 • goodwater music
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher

Relevant for: Alle materialer.

term.reviewContent

Kan også søges med alias: rm

Navn: Anmeldelsesindhold (enkeltord)

Beskrivelse: Indholdet i anmeldelsen.

Indhold: Ord fra anmeldelsen.

Eksempler:
 • en kvadratisk billedbog i serien om viggo der her leger med sine biler
 • victor har en stor samling biler og maskiner som han elsker at lege med
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 559 bcdeiy

Relevant for: Alle anmeldelser der har anmeldelsesindhold i danMARC2 felt 559.

Positioner ordene må stå fra hinanden for at give hit: 999

term.reviewedAccessType

Navn: Adgangsmåde for anmeldt materiale (enkeltord)

Beskrivelse: Om det anmeldte materiale er i fysisk eller online form.

Indhold: Anmeldt materiale i fysisk form har værdien 'physical', materiale med online adgang har værdien 'online'. Værdien 'none' bruges f.eks. for materiale der tidligere har været online tilgængeligt men som ikke længere kan findes.

Mulige værdier:
 • physical
 • online
 • none
Indhold kommer fra:
 • (adminData) accessType fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedCategory

Navn: Anmeldt voksen- eller børnemateriale (enkeltord)

Beskrivelse: Information om det anmeldte materiale er rettet til børn eller voksne.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • voksenmaterialer
 • børnematerialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedCreator

Kan også søges med alias: rf

Navn: Anmeldt ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • jørn jensen f 1946
 • haruki murakami
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedDate

Kan også søges med alias:

Navn: Dato for anmeldt materiale (enkeltord)

Beskrivelse: Det anmeldte materiales udgivelsesår eller dato.

Indhold: Årstal eller "ukendt årstal" som det fremgår af materialet. Spørgsmålstegn kan forekomme ved usikre udgivelsestidspunkter. I visse tilfælde kan tidspunktet være yderligere kvalificeret med måned og dato i formatet YYYY-MM-DD (gælder online materiale hvis oplysning findes i de modtagne data).

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • ukendt årstal
 • 20??
 • 2008-10-22
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser hvor posten for det anmeldte materiale også findes i brønden.

term.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (enkeltord)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedLiteraryForm

Navn: Anmeldt litterær form (enkeltord)

Beskrivelse: Den litterære form på det værk der anmeldes.

Indhold: Overordnet litterær form udtrykt som 'fiktion' eller 'nonfiktion'. Derudover enkelte andre værdier som tildeles på baggrund af metadata i danMARC2 posten for det anmeldte værk.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
 • digte
 • noveller
 • romaner
 • tegneserier
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 j fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 504 a fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 505 a fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:type fra posten på det anmeldte materiale
 • (adminData) genre fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser af litteratur.

term.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

term.reviewedSubject

Navn: Anmeldt emne (enkeltord)

Beskrivelse: Information om det anmeldte materiales emne.

Indhold: Emneord og klassemærker som givet i posten for det anmeldte materiale.

Eksempler:
 • katte
 • 32.28214
 • khanasserdalen
 • rock
 • computerspil
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedTitle

Kan også søges med alias: ri

Navn: Anmeldt titel (enkeltord)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedType

Navn: Anmelt materialetype (enkeltord)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af det anmeldte materiales materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type" fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedWorkType

Kan også søges med alias: rv

Navn: Anmeldt værktype (enkeltord)

Beskrivelse: Overordnet kategorisering af det anmeldte værk. Kan blandt andet bruges til at lave specifikke søgninger efter anmeldt musik eller andre værktyper uanset om det findes som cd, online eller andet.

Indhold: Prædefinerede overkategorier baseret på materialetypen.

Mulige værdier:
 • literature
 • periodica
 • movie
 • music
 • track
 • game
 • article
 • sheetmusic
 • map
 • review
 • bookdescription
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewer

Kan også søges med alias: rc

Navn: Anmelder (enkeltord)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.source

Navn: Oprindelse, originaltitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets originale titel eller værk som materialet er baseret på.

Indhold: Originaltitler eller titler som værket er baseret på.

Eksempler:
 • hypnotisören
 • op weg naar het paasfeest
 • nejimaki-dori kuronikure
 • alla vi barn i bulderbyn
 • beobachtung des beobachters
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:source

Relevant for: Materiale der er oversat eller baseret på et andet værk.

term.subject

Navn: Emne (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord og klassemærker som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk. Emne på anmeldelser er det anmeldte værks titel og svarer til indholdet i term.reviewedtitle (se denne).

Eksempler:
 • katte
 • children -- language
 • 32.28214
 • khanasserdalen
 • rock
 • computerspil
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (ej anmeldelser)
 • (index) dkcclterm.em (ej anmeldelser)

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.subjectType

Navn: Emneordstype (enkeltord)

Beskrivelse: Information om emneordets type.

Indhold: Henviser til de tre overordnede emneordstyper på DBC: fag, skøn og musik.

Mulige værdier:
 • dbcf
 • dbcs
 • dbcm
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCF"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCS"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:DBCM"

Relevant for: Emneordsposter.

term.title

Navn: Titel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler med eventuelle tilføjelser, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike mp3
 • nejimaki-dori kuronikure
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) term.trackTitle

Relevant for: Alle materialer.

term.type

Navn: Materialetype (enkeltord)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med phrase.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml..

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

term.trackTitle

Navn: Titel på musiknummer (enkeltord)

Beskrivelse: Titler på musiknumre (tracks).

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • blue suede shoes
 • kantate nr 177
 • genio atrapado
 • en rose så jeg skyde
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track"

Relevant for: Musikposter som indeholder analytiske titler.

term.typeCategory

Navn: Overordnet materialekategori (enkeltord)

Beskrivelse: Indeks der bygger på postens bibliografiske kategori og angiver en overordnet materialekategori.

Indhold: Én af tre mulige kategorier, baseret på indhold i felt 008t, eller - for poster der ikke findes i danMARC2 - baseret på indhold i dc:type.

Mulige værdier:
 • mono
 • ana
 • peri
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 t
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

term.updateInfo

Navn: Opdateringsinformation (enkeltord)

Beskrivelse: Information om opdatering af posten.

Indhold: Pt. er der to mulige maskinelt genererede tekster med information om postens type eller opstilling er ændret.

Eksempler:
 • update opstillingsændring
 • update posttypeskift
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) y08 a

Relevant for: Poster der indgår i katalogiseringsfællesskabet.

term.workType

Navn: Værktype (enkeltord)

Beskrivelse: Overordnet kategorisering af værket. Kan blandt andet bruges til at lave specifikke søgninger efter musik eller andre værktyper uanset om det findes som cd, online eller andet.

Indhold: Prædefinerede overkategorier baseret på materialetypen.

Mulige værdier:
 • literature
 • periodica
 • movie
 • music
 • track
 • game
 • article
 • sheetmusic
 • map
 • review
 • bookdescription
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

Phraseindekser

phrase.audience

Navn: Målgruppe (frase)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i pegi-mærkning, medierådsanbefaling og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser med foranstillet 'fra' eller formuleret som medierådets anbefaling.

Eksempler:
 • fra 14 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • for alle
 • fra 16+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

phrase.creator

Navn: Ophav (frase)

Beskrivelse: Personer og korporationer der er ophav til materialets indhold eller har været medvirkende til at frembringe det.

Indhold: Person- og korporationsnavne og eventuelle supplerende data i både ligefrem og inverteret orden.

Eksempler:
 • h. c. andersen f. 1805
 • andersen h c f. 1805
 • statens byggeforskningsinstitut
 • margrethe ii dronning af danmark
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (index) dkcclphrase.lfo

Relevant for: Alle materialer.

phrase.genre

Navn: Genre (frase)

Beskrivelse: Genrebeskrivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer samt de overordnede betegnelser 'fiktion' og 'nonfiktion'.

Eksempler:
 • jazz
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
 • leksikonartikel
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer, men bibliotek.dk genrebetegnelser findes kun for marc-poster med den fornødne genre-information.

phrase.originalTitle

Navn: Originaltitel (frase)

Beskrivelse: Materialets titel på originalsproget.

Indhold: Originaltitel som den fremgår af felt 241 a.

Eksempler:
 • nils holgerssons underbara resa genom sverige
 • nejimaki-dori kuronikure
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 241 a

Relevant for: Alle marcposter med felt 241 a.

phrase.reviewedCreator

Kan også søges med alias: lrf

Navn: Anmeldt ophav (frase)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • brahms johannes
 • jørn jensen f 1946
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (frase)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (frase)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedSubject

Navn: Anmeldt emne (frase)

Beskrivelse: Emnebetegnelser for anmeldt værk.

Indhold: Alle typer emneord.

Eksempler:
 • kvinder
 • politiske forhold
 • 1970-1979
 • 60.1
 • 99.4 jacobsen j p f 1847
 • skønlitteratur
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject fra posten på det anmeldte materiale
 • (danMARC2) 652 ahefbc fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedTitle

Kan også søges med alias: lri

Navn: Anmeldt titel (frase)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator) fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.reviewedTitleSeries

Navn: Anmeldt serietitel (frase)

Beskrivelse: Titel på serie som det anmeldte materialet er en del af.

Indhold: Navne på forskellige typer af serier. For unavngivne serier indeholder indekset titlen på første del af serien.

Eksempler:
 • lonely planet
 • lucky luke
 • slagtebænk dybbøl
 • krimiserien med harry hole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series" fra posten på det anmeldte materiale
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series" fra posten på det anmeldte materiale

Relevant for: Alle anmeldelser af materialer der har oplysninger om at de er en del af en serie.

phrase.reviewer

Kan også søges med alias: lrc

Navn: Anmelder (frase)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • breuning ulrich
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser.

phrase.shelf

Navn: Opstilling for musik (frase)

Beskrivelse: Opstillingsinformation pt. kun for musik.

Indhold: Udfoldede koder jf. kat-formats oversættelse af koder fra felt 039 a og b; http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.22.htm#pgfId=1574621.

Eksempler:
 • orkestermusik
 • folkemusik pakistan
 • middelalder renæssance antologier
 • rock
 • musik børn
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dkdcplus:shelf

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede musikposter der benytter de officielle koder i danMARC2 felt 039.

phrase.subject

Navn: Emne (frase)

Beskrivelse: Emnebetegnelser.

Indhold: Alle typer emneord, for anmeldelser er emne dog titel på det anmeldte værk og svarer til phrase.reviewedTitle (se denne).

Eksempler:
 • kvinder
 • politiske forhold
 • 1970-1979
 • 60.1
 • 99.4 jacobsen j p f 1847
 • skønlitteratur
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject (ej anmeldelser)
 • (danMARC2) 652 ahefbc (ej anmeldelser)
 • (index) dkcclphrase.lem (ej anmdeldelser)

Relevant for: Alle materialer (inkl. anmeldelser).

phrase.title

Navn: Titel (frase)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike
 • nejimaki-dori kuronikure
 • trækopfuglens krønike mp3
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclphrase.lti

Relevant for: Alle materialer.

phrase.titleFromSeries

Navn: Titel fra serie (frase)

Beskrivelse: Sammensætning af den konkrete titel på materialet og første del af den unavngivne serie som den er en del af. Indekset kan f.eks. bruges til at lave videresøgning på andre dele af en unavngiven serie, så man er sikker på at ramme den rigtige titel.

Indhold: Første del af frasen består af titlen på materialet, derefter følger titlen på første del i den unavngivne serie som materialet er en del af.

Eksempler:
 • rejsen over stepperne hulebjørnens klan
 • hulebjørnens klan hulebjørnens klan
 • dommedag als slagtebænk dybbøl
 • de rejste mod vest farvel til rottereden
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:title

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der har oplysninger om at de er del af en unavngiven serie.

phrase.titleSeries

Navn: Serietitel (frase)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er en del af.

Indhold: Navne på forskellige typer af serier. For unavngivne serier indeholder indekset titlen på første del af serien.

Eksempler:
 • lonely planet
 • lucky luke
 • gyldendals røde ordbøger
 • slagtebænk dybbøl
 • krimiserien med harry hole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"

Relevant for: Alle materialer der har oplysninger om at de er en del af en serie.

phrase.type

Navn: Materialetype (frase)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Svarer til term.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml..

Eksempler:
 • bog
 • tegneserie
 • lydbog net
 • blu-ray
 • playstation 3
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer.

Praksisregel enkeltords-indekser (dkcclterm-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn Nærhed i indekset for at give hit Nærhed i alias-indekset for at give hit
dkcclterm.ac ac AGROVOC emneord    
dkcclterm.ag ag NAL emneord    
dkcclterm.aj aj Ajourføringstidspunkt    
dkcclterm.ar ar Anbefalinger og restriktioner i kodeform    
dkcclterm.au au Alfabetisk underdeling DK5    
dkcclterm.bc bc Producentens stregkode/EAN    
dkcclterm.br br Brugsret og tilgængelighed    
dkcclterm.bs bs Søge-/opstillingskoder for børnelitteratur    
dkcclterm.cl cl Klassifikation, alle koder    
dkcclterm.co co CODEN    
dkcclterm.cp cp COMPASS emneord    
dkcclterm.da da DBC almene emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.db db DBC-emneord    
dkcclterm.df df DBC-faglitterære emneord    
dkcclterm.dk dk DK5    
dkcclterm.ds ds DBC-skønlitterære emneord    
dkcclterm.ed ed EPT emneord    
dkcclterm.ef ef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.ej ej Ejerkode    
dkcclterm.ek ek Korporationsnavne som emneord    
dkcclterm.el el Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.em em Emneord    
dkcclterm.en en Numre på ens materiale    
dkcclterm.ep ep Personnavn som emneord    
dkcclterm.es es Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.et et Tidsangivelse som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.fb fb Forfatter i beskrivelsen    
dkcclterm.fg fg FUI-Koder    
dkcclterm.fl fl Forlagets navn    
dkcclterm.fm fm Formbetegnelse som emneord    
dkcclterm.fo fo Forfatter 6 5
dkcclterm.fv fv Forkortet version af punktbøger    
dkcclterm.gd gd Forældet dk-klassemærke    
dkcclterm.hm hm Primær materialebetegnelse    
dkcclterm.hs hs hovedsprog    
dkcclterm.ht ht Hovedtitel    
dkcclterm.ib ib ISBN    
dkcclterm.ic ic ISRC    
dkcclterm.id id Identifikationsnummer    
dkcclterm.im im ISMN    
dkcclterm.in in ISSN    
dkcclterm.ip ip Pakkeidentifikation    
dkcclterm.ir ir ISRN    
dkcclterm.is is Internationale standardnumre    
dkcclterm.ix ix LIX    
dkcclterm.ka ka Konsulentafmærkningskoder    
dkcclterm.ke ke Kontrollerede emneord    
dkcclterm.kg kg Konsulentgrupperingskoder    
dkcclterm.kk kk Katalogkode    
dkcclterm.kl kl Lokal klassifikation    
dkcclterm.km km Kartografiske oplysninger    
dkcclterm.kn kn Regions-Amt-Kommunenummer    
dkcclterm.ko ko Korporativ forfatter    
dkcclterm.kr kr Katalogkode - rettelse    
dkcclterm.kv kv Vedtagne former (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.kx kx Katalogkode - ekspres    
dkcclterm.ld ld ID-nummer på post på højere niveau    
dkcclterm.li li Link til autoritetsbase    
dkcclterm.ll ll LET-tal    
dkcclterm.ln ln Biblioteksnumre på katalogiseringskilde    
dkcclterm.ma ma Materialetype    
dkcclterm.me me Musikemneord    
dkcclterm.mo mo Musikopstilling    
dkcclterm.ms ms MESH emneord    
dkcclterm.na na Person- eller korporationsnavn (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.nb nb Niveau-emneord    
dkcclterm.nk nk Korporationsnavn (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.nl nl Library of Congress control number    
dkcclterm.nm nm Musikalsk notation    
dkcclterm.no no Noter    
dkcclterm.nr nr Numre    
dkcclterm.ns ns Note til materialevalg    
dkcclterm.nt nt Nøgletitel    
dkcclterm.nv nv Niveaukode for faglitteratur    
dkcclterm.oc oc OCLC control number    
dkcclterm.ok ok Klassifikation som opstilling    
dkcclterm.op op Oprettelsesdato    
dkcclterm.ou ou Sprog i originaludgave    
dkcclterm.pa pa Paralleltitel    
dkcclterm.pe pe Personlig forfatter    
dkcclterm.po po Opstillingselement    
dkcclterm.pu pu Forlagets hjemsted    
dkcclterm.rt rt Relationstitel, periodica    
dkcclterm.se se Serietitel    
dkcclterm.sf sf Seddelfortegnelseskoder    
dkcclterm.sn sn Stednavn som emneord (DBC) (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.so so Serieoplysninger uden numre    
dkcclterm.sp sp Sprog    
dkcclterm.st st Senere titel    
dkcclterm.ta ta Tidsangivelse som emneord (DBC) (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.te te Titel som emneord (kun emneordsbasen)    
dkcclterm.tf tf Tidligere og lokale faustnumre    
dkcclterm.tg tg Tilgængelighed    
dkcclterm.ti ti Titel   20
dkcclterm.ts ts Tekniske oplysninger    
dkcclterm.tt tt Tidligere titel    
dkcclterm.ub ub Udgavebetegnelse    
dkcclterm.uk uk Ukontrollerede emneord    
dkcclterm.ul ul Udgivelsesland    
dkcclterm.us us Emneord (Læsekompasset og emneordsbasen)    
dkcclterm.ut ut Uniform titel    
dkcclterm.uu uu Udgivelsesstatus    
dkcclterm.vp vp Værtspublikationstitel    
dkcclterm.ww ww URL    
dkcclterm.år år Udgivelsesår    

Praksisregel langords-indekser (dkcclphrase-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn
dkcclphrase.bcm bcm BCM klassifikation
dkcclphrase.dbk dbk DB klassifikation
dkcclphrase.ddc ddc Dewey klassifikation
dkcclphrase.lac lac AGROVOC emneord
dkcclphrase.lag lag NAL emneord
dkcclphrase.lau lau DK5 alfabetisk underdeling
dkcclphrase.lbr lbr Brugsret og tilgængelighed
dkcclphrase.lcc lcc LCC klassifikation
dkcclphrase.lcl lcl Klassifikation, alle felter (OBS: indeholder 085 udover koder i cl)
dkcclphrase.lcp lcp COMPASS emneord
dkcclphrase.lda lda DBC almene emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.ldb ldb DBC emneord
dkcclphrase.ldf ldf DBC-faglitterære emneord
dkcclphrase.ldk ldk DK5 klassifikation
dkcclphrase.lds lds DBC-skønlitterære emneord
dkcclphrase.led led EPT emneord
dkcclphrase.lef lef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.lek lek Korporationsnavne som emneord
dkcclphrase.lel lel Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lem lem Alle emneord
dkcclphrase.lep lep Personnavne som emneord
dkcclphrase.les les Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.let let Tidsangivelse som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lff lff Forfatter med funktionsangivelser
dkcclphrase.lfm lfm Formbetegnelse som emneord DBC
dkcclphrase.lfo lfo Forfattere
dkcclphrase.lgd lgd Gammel DK5 klassifikation
dkcclphrase.lht lht Hovedtitel
dkcclphrase.lke lke Kontrollerede emneord
dkcclphrase.lkl lkl Lokal klassifikation
dkcclphrase.lkn lkn Regions-Amt-Kommunenummer
dkcclphrase.lko lko Korporativ forfatter
dkcclphrase.lkv lkv Kun vedtagne former (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lme lme Musikemneord
dkcclphrase.lmo lmo Musikopstilling - udfoldet tekst
dkcclphrase.lms lms MESH emneord
dkcclphrase.lna lna Person- og korporationsnavne (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lnb lnb Niveau/brugerkategori
dkcclphrase.lnk lnk Kooperationsnavn (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lnt lnt Nøgletitel
dkcclphrase.lok lok Klassifikation som opstilling
dkcclphrase.lpa lpa Paralleltitel
dkcclphrase.lpe lpe Personlig forfatter
dkcclphrase.lpo lpo Opstillingselement
dkcclphrase.lrt lrt Periodica relationstitel
dkcclphrase.lse lse Serietitel
dkcclphrase.lsn lsn Stednavn som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lso lso Serieoplysninger uden numre
dkcclphrase.lst lst Senere titel
dkcclphrase.lta lta Tidsbetegnelse som emneord
dkcclphrase.lte lte Titel som emneord (kun emneordsbasen)
dkcclphrase.lti lti Titel
dkcclphrase.lts lts Tekniske oplysninger
dkcclphrase.ltt ltt Tidligere titel
dkcclphrase.luk luk Ukontrollerede emneord
dkcclphrase.lus lus Emneord (Læsekompasset)
dkcclphrase.lut lut Uniform titel
dkcclphrase.lvp lvp Værtspublikationstitel
dkcclphrase.lvx lvx Værtspublikationstitel uden nummeroplysninger
dkcclphrase.mfo mfo Forfattere med marc-feltnavn
dkcclphrase.mti mti Titel med marc-feltnavn
dkcclphrase.nal nal NAL klassifikation
dkcclphrase.nlm nlm NLM klassifikation
dkcclphrase.udk udk UDK notation

Administrative indekser (rec-indekser)

rec.hasCoverUrl

Navn: Forside findes (post/objekt)

Beskrivelse: Information om hvorvidt post/objekt i brønden har en tilknyttet forside enten som relation (hasCover) eller gennem moreInfo.

Indhold: Kan indeholde streng-værdien true, false eller mangle helt. Designet til at kun værdien 'true' anvendes i søgning.

Mulige værdier:
 • true
 • false
Indhold kommer fra:
 • (dbcaddi:hasCover relation)

Relevant for: Primært kilder hvor metadata indeholder url til en forside eller andet 'cover' billede samt poster som har en forside i moreInfo.

rec.id

Navn: ID (post/objekt)

Beskrivelse: ID-numre for posten eller objektet i brønden.

Indhold: Ud over værdi fra ac:identifier indeholder indekset værdier der identificerer posten eller objektet i brønden. Brøndens id for katalogposter er sammensat af et namespace og et faustnummer. Da indekset er tokenized kan der hittes alene på en del af den samlede identifier f.eks. faustnummer. Faustnummer alene er dog ikke en entydig identifier i brønden.

Eksempler:
 • 870970-basis:23645564
 • 766500-katalog:23645564
 • 23645564|766500
 • 150012-leksikon:171671
 • 171671|150012
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:identifier
 • (konstrueret id fra brønden)

Relevant for: Alle materialer.

Holdingsitem-indekser

holdingsitem.accessionDate

Kan også søges med alias: bad

Navn: Materialets accessionsdato (beholdning)

Beskrivelse: Dato for hvornår materialet blev indlemmet i bibliotekets samling.

Indhold: Dato udtrykt i UTC-tid i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Dato modtaget fra biblioteket omdannes til UTC-tid.

Eksempler:
 • 1970-01-01t00:00:00z
 • 2016-11-17t23:00:00z
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) accessionDate

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.agencyId

Kan også søges med alias: bai

Navn: Biblioteksnummer (beholdning)

Beskrivelse: Biblioteksnummer. Bruges til at afgrænse til det enkelte biblioteks bestand.

Indhold: 6-cifret biblioteksnummer.

Eksempler:
 • 761500
 • 710100
 • 775100
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) agencyId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.branch

Kan også søges med alias: branch

Kan også søges med alias: bfi

Navn: Filial (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på filialniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • tranbjerg
 • østerbro
 • felsted centralskole
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) branch

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.branchId

Kan også søges med alias: bii

Navn: Filial-id (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på filialniveau.

Indhold: Værdien er den officielle filial-id.

Eksempler:
 • 761501
 • 830410
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) branchId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.circulationRule

Kan også søges med alias: bur

Navn: Udlånsregel for materialet (beholdning)

Beskrivelse: Udlånsregler eller -muligheder.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • normalt udlån
 • 14 dage
 • booking
 • 30
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) circulationRule

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.department

Kan også søges med alias: baf

Navn: Afdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på afdelingsniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • voksen
 • musik
 • depot
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) department

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.firstAccessionDate

Kan også søges med alias: bfd

Navn: Materialets første accessionsdato (beholdning)

Beskrivelse: Dato for hvornår det første eksemplar af materialet blev indlemmet i bibliotekets samling.

Indhold: Dato udtrykt i UTC-tid i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Dato modtaget fra biblioteket omdannes til UTC-tid men man behøver ikke at bruge 'Thh:mm:ssZ' i søgningen.

Eksempler:
 • 1970-01-01t00:00:00z
 • 2016-11-17t23:00:00z
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) firstAccessionDate

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.itemId

Kan også søges med alias: bmn

Navn: Eksemplar id (beholdning)

Beskrivelse: Id for det enkelte eksemplar, f.eks. stregkode eller rfid.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • rowguid-81bcdef1-4ca2-46aa-ab74-e04dfeb64d9e
 • 5043827148
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) itemId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.loanRestriction

Kan også søges med alias: btg

Navn: Udlånsbegrænsning (beholdning)

Beskrivelse: Kode for materialets tilgængelighed.

Indhold: Gyldige værdier for materialets tilgængelighed, svarende til de af Bibliografisk Råd vedtagne værdier for felt 096 delfelt r.

Mulige værdier:
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) loanRestriction

Relevant for: Beholdninger på materiale der har begrænset udlån.

holdingsitem.location

Kan også søges med alias: bos

Navn: Underafdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering, niveauet under afdeling.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • musik
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) location

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.status

Kan også søges med alias: bhs

Navn: Materiale status (beholdning)

Beskrivelse: Tilgængelighedsstatus for de enkelte eksemplarer af materialet.

Indhold: Værdier som er gyldige i forhold til Holdings Item Update, dog ikke 'decommissioned'.

Mulige værdier:
 • notforloan
 • onloan
 • onorder
 • onshelf
 • online
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) status

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.subLocation

Kan også søges med alias: bdo

Navn: Delopstilling (beholdning)

Beskrivelse: Delopstilling for materialet.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • fantasy
 • spænding
 • stor skrift
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) sublocation

Relevant for: Beholdninger.