Genvejstaster til anførselstegn ved CQL-søgning

Senest opdateret 15.08.2019

 

Automatisk indsættelse af citationstegn ved brug af genveje

Af Pia Winther og Nikolaj Winther

 

Det har igennem længere tid været en kilde til irritation blandt især referencebibliotekarerne at der skal indsættes citationstegn rundt om de søgefraser som man indtaster i Netpunkt og Cicero. Denne guide er et forsøg på at adressere denne kilde til irritation og hjælpe med til at løse problemet.

Hvis du følger vejledningen i guiden vil du efterfølgende have følgende redskaber til rådighed:

 

En genvej (Ctrl+ ') som konverterer søgestrenge uden citationstegn til valide søgestrenge med citationstegn.

En genvej (Ctrl+¨), som indsætter ‘term.default adj’ før din søgefrase

BEMÆRK: Det er tasterne ' og ¨ vi har brugt da de begge ligger tæt på Enter-tasten, og meget sjældent bliver brugt i nogle andre systemer i kombination med Ctrl. Men det står Jer selvfølgelig frit for at ændre dem til noget andet hvis det passer Jer bedre.

https://lh6.googleusercontent.com/1uh7t5aGbTb7kzmnuqLG28Y4OZzEcpRHeGdnCtce6YzBgqiNkKY6WSnsqXpO1LZt4Ocg_ISOVx60gaTqbp8cRhtKZWlDK_kXa66LD5sZiRpyI1Cs_7o5--M3MUYR6Bk4UwIaFiMz

 

Genvejen (Ctrl+ ') indsætter " i starten og slutningen af din søgefrase, rundt om boolske operatører (and, or, not), samt rundt om søgefraser med indeksnavne. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

emil fra lønneberg or astrid lindgren not pippi langstrømpe

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" or "astrid lindgren" not "pippi langstrømpe"

eller

emil fra lønneberg and lfo=lindgren astrid not pippi langstrømpe

 

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+') sende nedenstående søgestreng afsted:

"emil fra lønneberg" and lfo="lindgren astrid" not "pippi langstrømpe"

 

Genvejen (Ctrl+¨) indsætter ‘term.default adj “’ foran din søgefrase og ‘“‘ efter. Det gør det muligt at bruge fraselignende søgning i default registeret. Eksempelvis, hvis I indtaster nedenstående i cicero eller netpunkt:

udsatte børn

så vil I efter aktiveringen af genvejen (Ctrl+¨) sende nedenstående søgestreng afsted:

term.default adj "udsatte børn"

 

 

Installation af AutoHotkey og redigering af genvejsscript

For at kunne bruge de genveje er det nødvendigt at installere et program der hedder Autohotkey. Det finder I her: https://www.autohotkey.com/download/

 

Klik på den store blå bar hvor der står: Download AutoHotkey Installer

 

Dernæst klikker I på installationsfilen (afhængigt af hvilken browser I bruger kan den optræde på forskellige måder, men sædvanligvis er det en exe-fil). I vil dernæst blive spurgt om I vil tillade programmet at installere sig, hvilket I skal svare ja til.

https://lh4.googleusercontent.com/HskEIoqiL7LbCRepfxxnoVmw2NSz3BIoxyhTmidDpmQqusUmKb0XdlNnouwgz0J9aBCuJhM9tn-Thmltz0CeZ0fW4snvHC7hDtxP01T2_zV9Hdfkf5xZfEcN0BB88Qb_8AVZCaLq

 

 

Efterfølgende skal I installere programmet. Vælg ”Express Installation” (øverste knap):

https://lh5.googleusercontent.com/7fdoxzlHnxcENYLvyqmBGii9zCpKW1wyAjcc9MMCoLhJh1QCb0_MaxBxFRTJDaZwlhE_V374Je4yr1iUpf-J4DeQp7HTG2s9FRUTFJF1fdo2P5IbplHoMCT6JlO867n_lsx9wfIj

 

Efter installationen skal I vælge ”Run AutoHotkey” (3. knap), som starter programmet op.

I behøver kun at køre programmet denne ene gang, efterfølgende kan det bare lukkes ned.

https://lh4.googleusercontent.com/JQTCEwVtA4jolnTJBaU2DpGrCMBdNVxBzfDQePbs8k2Ix932mt3SsEcYRGirF9Z8M0IW51thF5whLs-54y6C_eI7JFFr6h51lZruA1XC3A6lbrzKa9125Hlqno46YFXIUdOXBJZ6

 

 

 

Efter programmet er installeret vil der nu optræde en mulighed for at installere et AutoHotkey Script når I højreklikker på skrivebordet. Vi har været ude for at det ikke optræder første gang vi højreklikkede, så hvis det sker for Jer, så prøv igen, så skulle det gerne dukke op. Det skulle gerne se således ud i Windows 10:

 

https://lh5.googleusercontent.com/jlFHoVmXwJnVbEcGCjj6Y9rkGkIWejSyDwSurOgt4bfIMJEKCGGrwkanNAMcTsCK9FUqlNs40COZ6vZNWaD6eC-cMw08uabnthM2W5X3OS3F1V5YIVR9ubsIlMeSaqn5_vXok_1f

Når I har klikket laves der et script, så vælg et navn der passer jer, men sørg for at filnavnet det ender på .ahk. Vores script hedder genveje.ahk

https://lh5.googleusercontent.com/wUgu7BLhB24WL287heZSHbwgWI7aMSChs3c8CYuDF9B6ILpJwdOB0Vm9yvnBfiKvPFe_bdPcl_44lUG_z89apJm1YDP3memPy7znrMZdzawwAw1LfYTsFSXFnigu88lBw53ilq5k

 

Højreklik på scriptet, og vælg ”Edit Script” eller ”Edit with Notepad++” (hvis I har den installeret). Det vil åbne en Notepad (eller Notepad++). I toppen af scriptet er der nogle linjer tekst som angiver hvilken slags script det er. Under det skal I skal kopiere nedenstående ind i bunden af scriptet:

^'::

Clipboard = ;

Send, {Home}"{End}" ;

Send, {Home}{Shift down}{End}{Shift up}{Ctrl down}x{Ctrl up} ;

ClipWait ;

oldString := " and " ;

newString := """ and """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " or " ;

newString := """ or """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := " not " ;

newString := """ not """ ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := "=" ;

newString := "=""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := """(" ;

newString := "(""" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

oldString := ")""" ;

newString := """)" ;

Clipboard := StrReplace( Clipboard, oldString, newString ) ;

Clipboard := RegExReplace(Clipboard, """(\S*=)", "$1") ;

Send, {Ctrl down}v{Ctrl up}{Enter} ;

return
 

 

^¨::

Send, {Home}term.default adj "{End}"{Enter} ;

return

 

 

Ovenstående indeholder koden som aktiverer genvejene og har en beskrivelse af hvad genvejen skal gøre.

Gem dernæst og dobbeltklik på ikonet, og genvejene vil nu være aktive så længe computeren er tændt!

I skal dog være opmærksomme på, at hvis ikke I gør yderligere, så skal I ind og aktivere scriptet hver gang computeren har været slukket.

 

Hvis I ønsker at genvejene skal være aktive hver eneste gang computeren tændes op, skal I sørge for at genvejsscriptet automatisk bliver aktiveret hver gang computeren startes. Det kan gøres således:

1. Lav en genvej af scriptet: Højreklik på ikonet og vælg ”Opret genvej”

2. Tryk Windowstast+r (så åbner et lille vindue op som hedder ”Kør”, og tast: shell:startup

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/fqWrbSVJRJ0Md2RACoCJmzW_Ewrb0aZkb9pEcYTP753Sm4yqocTLWCsroUa145aXBCP9Hnhz1WjEns2pFiSHzbe46tVaLcrodKKohXqnaSac0bVyZ4lgtbCZuW8yb_P-RovRVyzv

 

 

3. Tryk OK, hvorefter en stifindermappe vil poppe op.

 

 

4. Træk genvejen over i den mappe, og luk efterfølgende mappen.

 

https://lh5.googleusercontent.com/uBN6r6vAsRlhg7SzJf5zZ5XFBB-qCLbqDZlkNgJLND3xlOyWHnlCfHTXA42TkzvmuLvYX_NBsplynwKeawxOnd7hXXuS1WbeQR9DTVysi5AfsTUTSyKED1pG1Wjh8RtrcqALl10P

 

 

Nu vil Windows køre scriptet hver gang maskinen starter op, og genvejene vil altid være tilgængelige!

 

Skulle I have lyst til at installere flere genveje eller bruge andre taster end dem vi har valgt kan I se hvordan syntaksen er, ved at følge denne guide: https://autohotkey.com/docs/Tutorial.htm

I kan enten lave genvejene i det script I allerede har lavet eller gøre det i et nyt script. Disse genveje gælder i alle systemer, så de kan også bruges i for eksempel bibliotek.dk eller i jeres ddb-cms, eller endda word.