Forsider

Sidst opdateret 8.4.2021

Forsider

DBC's forsideservice, Moreinfo, er det tekniske grundlag for bibliotekernes digitale formidling ved brug af bogomslag. Servicen er baseret på levering af skanninger fra samarbejdspartnere samt egne skanninger. 

DBC – og DDB på vegne af bibliotekerne – har, hvor det har været muligt, indgået aftaler med relevante parter om de nødvendige tilladelser til visning af forsider. Såfremt man som ekstern part alligevel måtte mene, at man besidder rettigheder, som anses at blive krænkede gennem DBC's Forsideservice, bedes man kontakte DBC. Manglende billeder skyldes dog ikke nødvendigvis manglende rettigheder til forsidebilleder. 

Moreinfo er fra 1. april 2021 en del af infrastrukturen.
 

Indhold

Moreinfo giver adgang til forsider til bibliotekskatalogiserede bøger, film og multimedier fra 2010 og frem samt bibliotekskatalogiserede musiktitler fra september 2012 og frem.

Forsider til film, multimedier og musik er indscannet af DBC. Det samme gælder en del af bogforsiderne, som dog også for en større dels vedkommende leveres elektronisk af eksterne samarbejdspartnere. Senest er knap 135.000 indscannede forsider omkring årsskiftet 2018/2019 udskiftet med elektroniske, der fremstår i højere kvalitet.

For perioden før 2010 stammer forsiderne fra Boghandlerforeningen.

Bibliotekerne kan selv uploade billeder til Moreinfo via grænsefladen ufo.dbc.dk. 

 

Aftalegrundlaget

Aftalen vedr. brug af bogomslag på det kommunale område (folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre) foreligger på DDB's hjemmeside. Ifølge aftalen må bibliotekerne vise dem på deres websites (OPAC og hjemmesider og bibliotekets sociale medier, fx Facebook, Instagram m.fl.), under forudsætning af, at biblioteket har tiltrådt rammeaftalen via tilslutningsaftale med rettighedshaverorganisationen VISDA. Rammeaftalen omfatter ikke analog brug (fx kopiering af siderne til anvendelse i trykte medier, en folder eller lignende). Udleveringsformat for bogomslag er ifølge rammeaftalen mellem VISDA og DDB ikke længere omfattet af bestemte krav vedr. størrelse og opløsning. Dog må billedopløsningen ikke muliggøre professionel reproduktion.
DDB's hjemmeside kan man finde mere om biblioteker og omslag.

Aftalen på det statslige område er tilgængelig på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside.
 

Adgang og teknisk beskrivelse

https://www.dbc.dk/produkter-services/webservices er den tekniske dokumentation for Moreinfo placeret. Her ligger også en version, som kan testes uden en lokal klient.


Et eksempel på visning

Et eksempel på en forside fra et biblioteks OPAC.