VIP

Sidst opdateret 18.11.2022

VIP-basen

VIP-basen (database over Vejviser- og InformationsParametre) er en fælles database over biblioteker. VIP-basen indeholder bl.a. vejviseroplysninger og tekniske oplysninger der anvendes i forbindelse med Bibliotek.dk, Netpunktog lånesamarbejdet, bibliotekernes oplysninger til brug for den fælles lånertjekservice, brønd-opsætning og meget andet.

Stamdata vedrørende danske biblioteker i VIP vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen, mens bibliotekerne selv vedligeholder alle de øvrige data om serveradresser, konfigurationer m.m.

Webservicen

http://openagency.addi.dk

Denne side viser en oversigt over tilgængelige versioner af OpenAgency. Ved at klikke på versionen er der adgang til en eksempelklient, ved at klikke på NEWS kan man se en historik over de forskellige versioner.

Læs mere om OpenAgency 

Adgang til at bruge servicen har alle biblioteker der betaler DanBib-licens og som har en netpunkt-adgangskode. Netpunkt-adgangskodens enkelte elementer (user, group, password) skal sendes med ved enhver forespørgsel til servicen.

OpenAgency indeholder en lang række funktioner, hvoraf nogle er meget specialiserede til brug for DBCs interne services, andre er også brugbare for eksterne serviceaftagere.

Brugsscenarier

Eksempler på brug af OpenAgency for eksterne serviceaftagere:

  • getRegistryInfo - Opdater lokalt lånerregister og biblioteker til brug i lånesamarbejdet. DBC anbefaler at bruge getRegistryInfo til opdatering af lokalsystemer med tekniske oplysninger om andre biblioteker til brug i lånesamarbejdet
  • findLibrary - Find bibliotek. Til dynamisk opslag på bibliotek, til brug på hjemmeside eller lokal grænseflade til bestil.
  • pickUpAgencyList - Til præsentation af liste over biblioteker der modtager bestillinger. Fx på en hjemmeside, til brug for bestilling.

Yderligere oplysninger

Se mere på https://www.dbc.dk/produkter-services/webservices/#OpenSearch.
Eller kontakt DBC på http://kundeservice.dbc.dk.