Indhold i Netpunkts baser

Senest opdateret 22.3.2024

 

DanBib

DanBib er fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. Den indeholder poster fra flere forskellige kilder:

 • Danske folkebibliotekers bestand
 • Danske forskningsbibliotekers materialer
 • Dansk nationalbibliografi (Dansk Bogfortegnelse 1970- m.m.) - Artikelbasen og Anmeldelsesbasen: registrering af danske avis- og tidsskriftsartikler fra 1981 - , ca. 1,3 millioner artikler og 644.000 anmeldelser fra 1990- (februar 2022), Periodika generelt: oplysninger på alle nye periodika (ISDS) - 2,1 millioner poster (februar 2022)

  Nationalbibliografien består af et antal af fortegnelser over danske udgivelser. De fleste af disse fortegnelser fremstiles pt. af DBC, mens tre fortegnelser fremstilles af Det Kgl. Bibliotek (KB):

  De forskellige fortegnelser er:
  A) Dansk Bogfortegnelse (DBC)
  B) Dansk Periodikafortegnelse (KB)
  C) Dansk Kortfortegnelse (KB)
  D) Dansk Musikfortegnelse (musiknoder) (KB)
  E) Danske Musikoptagelser (DBC)
  F) Dansk Lydfortegnelse (DBC)
  G) Dansk Billedfortegnelse (DBC)
  H) Dansk Artikelindeks (DBC)
  I) Dansk Anmeldelsesindeks (DBC)
  J) Danske Musikanmeldelser (pladeanmeldelser) (DBC)

  (Kilde: Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien (BEK nr 1871 af 09/12/2020)
   

 • Udenlandske poster: 2,7 millioner poster (indtil februar 2009) fra den britiske nationalbibliografi (BNB) og 4,9 millioner poster fra Library of Congress (LC) (februar 2022), ISSN Network
 • Dansk lokalbibliografi: 302.000 (februar 2022)
 • Retrokonverteret: Avis kronik index 1940-1944 (anmeldelser), Avis kronik index 1940-1978 (artikler og anmeldelser), Dansk tidsskrift index 1935-1978, Dansk artikelindeks 1979-1980, Dansk anmeldelsesindeks 1979-1990, Artikler i bogform 1951-1970, Artikler i bøger, 1981-1989, Bjørnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralen, 1981, Sangregistrant. Bibliotekscentralen, 1987
   
 • Fagbibliografier: Besættelsesbibliografien, Bibliografi over Dansk Kunst, Dania Plyglotta, Dansk Historisk Bibliografi, Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi, Dansk Musiklitterær Bibliografi, Danskernes Historie Online (tidl. Slægtsforskernes Bibliotek), Kongelige Teater programartikler, Sportline, Tidsskrift.dk
   
 • Øvrige: Nunatta Atuagaateqarfia/Det grønlandske Landsbibliotek og Býarbókasavnið, 

 

DanBibs poster er beriget med data fra Novelleregister, Eventyrindeks, Digtregister og Sangindeks.
 

Fordeling på materialetyper marts 2024

 • Bøger 16 millioner
 • Periodika 3,9 millioner
 • Artikler/analyser 1,4 millioner
 • Musikindspilninger 1,2 mio.
 • Noder 731.000
 • Netdokumenter 2,7 mio.


Basens omfang Basen er på ialt ca. 19 millioner poster - ca. 17 millioner værker (="titler") (marts 2024).

Basens opdatering Opdateres dagligt.

Producent DBC Prisoplysninger
 

 

Materialevurderinger

Basen med materialevurderinger indeholder vurderinger af forskellige materialetyper målrettet mod materialevalg, materialeorientering og formidling af materialet i folke- og skolebiblioteker. Indholdet består af lektørudtalelser (vurderinger af bøger) og filmvurderinger, multimedievurderinger og diskodiagnoser (vurderinger af musik) udarbejdet fra 1996 og frem. Materialevurderinger og lektørudtalelser er anmeldelser med en biblioteksfaglig vinkel. Materialevurderingerne og lektørudtalelserne er skrevet i en stram form efter et sæt retningslinjer.

Basens omfang
Basen indeholder (marts 2024):

 • 124.376 lektørudtalelser fra 1996-
 • 6.685 filmvurderinger fra 2008-
 • 3.677 multimedievurderinger fra 2008-


Fra november 2017 udarbejdes ikke diskodiagnoser. Den årlige tilvækst er på ca. 4900 poster.

Basens opdatering Ajourføres ugentligt.

Producent DBC Prisoplysninger

 

Emneord

Emneordsbasen er DBC's base over kontrollerede emneord. Udover de kontrollerede emneord indeholder basen se- og se også-henvisninger samt forklarende noter til emneordene. Fra Emneordsbasen er det muligt at søge videre med udvalgte emneord i DanBib og basen med materialevurderinger - forudsat at man har adgang til disse baser.

Basens omfang Emneordsbasen udbygges i takt med DBC's løbende tildeling af emneord til de bibliografiske poster. Basen indeholder januar 2024 ca. 65.000 emneordsposter.

Basens opdatering Emneordsbasen opdateres dagligt.

Producent DBC Prisoplysninger - købes sammen med DBC's Indekseringsvejledninger og DK5web

 

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900. Litteraturtolkninger er nu en del af DanBib og søges sammen med de øvrige DanBib-poster.

Omfang
marts 2024: Ca. 15.697 poster.

Basens opdatering Litteraturtolkninger opdateres ugentligt med en forventet årlig tilvækst på ca. 400 poster.

Producent Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data af DBC. Prisoplysninger

 

WorldCat

WorldCat er en fælleskatalog for biblioteker over hele verden - flest dog i USA. I WorldCat er bl.a. registreret bøger, periodika, musikoptagelser, noder, websites, film og video, computer programmer og manuskripter.

Basens omfang
554 millioner titler (januar 2024).

Basens opdatering
Opdateres dagligt.

Producent
OCLC
Læs mere om WorldCat

WorldCat indgår i DanBib-licensen


ArticleFirst

ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.

Basens omfang
38 millioner titler (januar 2024).

Basens opdatering
Opdateres dagligt.

Producent
OCLC
Læs mere om ArticleFirst

ArticleFirst indgår i DanBib-licensen

 

BIBSYS

BIBSYS er fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker. I BIBSYS-basen er bl.a. registreret bøger, hovedopgaver, periodika, musikoptagelser og noder. Artikler i bøger og tidsskrifter er kun registreret i mindre omfang.

Basens omfang
7,2 millioner titler (april 2017). Statistikken for Bibsys kan ikke længere opdateres.

Basens opdatering Opdateres dagligt.

Producent BIBSYS

BIBSYS indgår i DanBib-licensen