Vis beholdning - hvad betyder farverne?

Sidst opdateret: 12.07.2019

Biblioteker der kan vise udlånsstatus, præsenteres i Netpunkt og BOB-basen med en farvet firkant foran biblioteksnavn i lokaliseringerne. Der anvendes grønne, gule eller røde ikoner (som trafiklys), alt efter materialets tilgængelighed. Her kan du se mere om hvad farverne betyder. Der er også teknisk dokumentation for systemleverandører og implementører.Hvad betyder farverne?

 • grøn: materialet udlånes (fjernlånes) og er hjemme
 • gul: materialet udlånes med forbehold - uddybes af tekst
 • rød: materialet udlånes (måske) ikke - uddybes af tekst

Hvis Netpunkt/BOB slet ikke finder noget ved opslaget, vises et 'Z' efterfulgt af teksten: 'Udlånsstatus oplyses ikke'.

'Gul: udlånes med forbehold'

 • hvis der står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men er udlånt, og forventes disponibelt til udlån den angivne dato
 • hvis der ikke står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men disponibel dato opgives ikke. Fordi:
  • disponibel dato kendes ikke (fx hvis materialet er undervejs)
  • disponibel dato angives ikke (fx ved tidsskrifthæfter eller bind i flerbindsværker). Klik på 'Slå op for at se detaljerne i bibliotekets webkatalog.

Netpunkt henter informationerne direkte fra de lokale bibliotekssystemer ved hjælp af 'z39.50-holdings-opslag'.

Eksempel 1: farvede firkanter

grønne_og_gule_lamper

 

Eksempel 2: eksempel med gul lampe uden dato og rød lampe

rød_og_gul_lampe


Teknisk dokumentation

Nedenstående dokumentation beskriver kravene til det lokale bibliotekssystem for både at kunne vise lokal beholdning i Netpunkt/BOB og for at kunne være långiver i automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger. Automatisk fjernlån bygger på samme teknik som trafikslysene i Netpunkt. Om automatisk fjernlån, se: Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Tekniske forudsætninger i lokal server: Bibliotekssystemet skal understøtte en z39.50-search på lokalt id-nummer og understøtte z39.50-present i holdings-xml-format, som beskrevet i danZIG-profilen: http://www.bs.dk/danzigprofil (åbner i nyt vindue). Det vil sige understøtte følgende oid'er og attributter:

 • record schema: OID: 1.2.840.10003.13.7.4 (ZIG holdings)
 • record syntax: OID: 1.2.840.10003.5.109.10 (xml)
 • element set name: B3 (detailed holdings information)
 • rpn: @attr 4=103 @attr BIB1 1=12 "[lokal-id]"

XML-schema til holdingsformat (åbner i nyt vindue): http://www.bs.dk/standards/HoldingsSchema8.xsd

Bibliotekssystemet behøver således ikke at understøtte bestilling/ILL via z39.50-xml ("Z-bestil") for at få vist holdings i Netpunkt. Det er nok at kunne besvare search/present som angivet ovenfor. Z-adressen til holdingsopslag lægger DBC i VIP-basen (D. Lånesamarbejde 1. Bestillinger og lån, felt til (z39.50) serveradresse). Biblioteket kan altså godt fortsætte med at modtage bestillinger på mail eller i BOB-basen og alligevel vise holdings i Netpunkt.

Hvordan tolker Netpunkt de returnerede holdings?

Netpunkt præsenterer resultatet forskelligt afhængigt af om der returneres ét eller mere end ét 'bibView/targetBibpartId'-element i xml-holdings.

 • Poster med ét 'bibView/targetBibpartId' er monografisk materiale i ét bind/én udlånsenhed.
 • Poster med mere end ét 'bibView/targetBibpartId' er materiale hvor den bibliografiske post i lokalsystemet dækker over flere bind/udlånsenheder (som fx tidsskrifthæfter, bind i flerbindsværker i 248-poster, sammensatte materialer der udlånes hver for sig osv.).

Hvis kun ét bibView/targetBibpartId:

 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = dags dato: materiale udlånes og er hjemme. Resultat: grøn lampe.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate > dags dato: materialet udlånes og kan bestilles, men er p.t. udlånt, forventet leveringsdato fremgår af expectedDispatchdate. Resultat: gul lampe+dato.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = tom/ikke findes: materialet udlånes og kan bestilles, men udlånsstatus er ukendt (fx: undervejs). Resultat: gul lampe uden dato. Hvis biblioteket sender supplerende information i serviceNotes viser Netpunkt i dette tilfælde denne, fx: "Materialet er undervejs".
 • Hvis servicePolicy = '2': materialet er ikke til udlån. Resultat: rød lampe.
 • Hvis servicePolicy = '0' eller mangler : materialets udlånsstatus er ukendt eller for kompliceret til at oplyses i kodet form. Resultat: Gul lampe uden dato. Tekstbesked "Udlånsstatus oplyses ikke".

Hvis mere end ét bibView/targetBibpartId:
De returnerede værdier i alle servicePolicy-elementerne undersøges:

 • Hvis alle er '1' og der ikke findes expectedDispatchdate: gul lampe.
 • Hvis alle er '1' og der også findes expectedDispatchdate:
  • Hvis alle expectedDispatchdate = dags dato: grøn lampe.
  • Hvis mindst én expectedDispatchdate er forskellig fra dags dato: gul lampe.
  • Hvis alle er '2': ingen af materialeenhederne udlånes: rød lampe.
  • Hvis der er både '1' og '2' repræsenteret (eller nogle er uden servicePolicy): gul lampe.
  • Hvis der er et '0' repræsenteret (bare i et af elementerne): gul lampe.
 • Hvis elementet serviceNotes-112 findes og servicePolicy-109 = "1" udskrives indholdet foranstillet "Note:"

Hvis I har brug for at åbne for z39.50-trafik i jeres firewall ...
I kan se mere om hvordan I skal åbne for trafik fra DBC i dokumentet:
DBC's ip-adresser ved kommunikation med DanBib-/bibliotek.dk-systemerne.


Standarder:
Se mere om de benyttede standarder: http://www.danbib.dk/index.php?doc=standarder.