Personligt login til Netpunkt og VIP og FBIKat

Senest opdateret maj 2024

 

Baggrund

Netpunkt indeholder persondata i forbindelse med bestillinger, derfor kræver persondataforordningen (GDPR), at man præcist kan se, hvem der på et givent tidspunkt har haft adgang. Login skal derfor være personligt, så man ikke længere kan bruge ét fælles login på hele biblioteket.
Personligt login kan bruges på tværs af systemer, så samme login kan bruges til fx både Netpunkt og VIP og FBIKat.

Bibliotekets fælles adgangskode til Netpunkt kan efter 15. september 2023 kun anvendes som systemadgang, fx i Cicero. 

 

Personligt login administreres af bibliotekets brugeradministrator via VIP

Efter henvendelse til DBC (kundeservice.dbc.dk) får bibliotekets brugeradministrator adgang til et særligt afsnit i VIP, hvor de kan oprette brugerprofiler til Netpunkt og VIP og FBIKat. Og på længere sigt andre tjenester. DBC opretter som udgangspunkt én brugeradministrator pr. bibliotek eller én PLC-ansvarlig pr. kommune.

 

Sådan får brugeradministrator adgang

Bibliotekets brugeradministrator (for skolerne kommunens PLC-ansvarlige) kontakter kundeservice.dbc.dk. På kundeservice-siden vælger du Opret en sag > Produkter for biblioteksprofessionelle > VIP-basen > skriv Brugeradministrator i emnefeltet.

DBC skal bruge følgende oplysninger:
Jeg ønsker at blive oprettet som VIP brugeradmin:

  • Navn
  • Initialer til bruger ID
  • Mail
  • Biblioteksnummer


DBC vil derefter tildele brugeradministratoren rettigheder til at oprette, redigere og slette brugere med login til Netpunkt mv. Denne rolle hedder VIP brugeradmin. Brugeradministratoren får også mulighed for at oprette en anden bruger med samme rolle/rettighed som brugeradministratorens, så der en backup på biblioteket.

 

VIP vejledning til bibliotekets brugeradministrator (VIP brugeradmin)

Du har nu adgang til et særligt afsnit i VIP, hvor du kan oprette personlige logins til Netpunkt og VIP og FBIKat på dit biblioteks vegne.
DBC sender en autogenereret mail med dine login-oplysninger.

Oprette nye brugere:

Klik på menupunktet Brugere - tilføj brugerprofil - udfyld formularen og afmærk en eller flere roller:

NETPUNKT - giver adgang til bibliotekets Netpunkt.
VIP brøndprofiler - giver adgang til opslag i og administration af bibliotekets brøndsøgeprofiler i VIP.
VIP basis - giver adgang til opslag i og administration af bibliotekets basis oplysninger i VIP.
VIP brugeradmin - giver adgang til at oprette og redigere brugere i VIP. Dvs. rettighed til oprette personlige logins til Netpunkt og VIP på bibliotekets vegne. VIP basis er inkluderet i denne rolle
FBIKat - giver adgang til bibliotekets katalogiseringsklient. 

Når du klikker Gem ændringer, så sendes der en autogeneret mail til brugeren med brugerens login: Biblioteksnummer, Bruger ID og Adgangskode. Samme login kan bruges til alle brugerens roller.

Mailen starter med "Du er nu oprettet på DBC Digitals systemer".
Afsender adressen er: no-reply@dbc.dk

Eksisterende brugere:
Under menupunktet Brugere kan du se hvilke ansatte, der allerede har personligt login, og hvilke roller de har. Du kan tildele brugeren flere roller ved at klikke på rediger og afmærke hvilken rolle brugeren også skal have.
Når du klikker Gem ændringer, så kan brugeren benytte sit eksisterende personlige login til sin nye rolle. Brugeren får en autogenereret mail, hver gang der ændres i brugerens profil.

Ny adgangskode
Brugere oprettet med personligt login kan vælge egen adgangskode under login (brug linket Ny adgangskode).

Husk at slette brugere, som ikke længere er ansat på biblioteket. 

Inaktive brugere (bruger som ikke har brugt sit personlige login i 6 måneder) deaktiveres automatisk. De kan kun genaktiveres efter henvendelse til kundeservice.dbc.dk.
 

Hvis biblioteket ikke har en brugeradministrator

Så vil vi foreslå, at bibliotekets leder, kommunens PLC-ansvarlige eller IT-konsulent henvender sig.

 

Kan der oprettes login på andre måder?

Ja, DBC kan fortsat oprette login, hvis bibliotekets brugeradministrator er forhindret.
 

Ny adgangskode

Hvis man har glemt sin adgangskode, eller ønsker at oprette sin egen adgangskode, så er der mulighed for det via et link (Ny adgangskode) på loginsiden. 
Via linket oplyser man biblioteksnummer og bruger id og får tilsendt en sikkerhedskode til sin mail. Sikkerhedskoden indsættes efterfølgende i formularen, og man får mulighed for at oprette en ny adgangskode. Hvis man har glemt sit bruger id, så må man henvende sig til bibliotekets brugeradministrator eller DBC's kundeservice.

Krav til koden:
- Adgangskoden skal være på min. 15 tegn.
- Adgangskoden må ikke indeholde sekvenser på 4 tal eller mere, fx 1234, 12345.
- Visse tegn og bogstav sekvenser er udelukket, fx qwer eller abcd, abcde.
- Ord som ‘password’ og andre ofte anvendte ord, kan ikke bruges.
- Tidligere brugte adgangskoder, kan ikke bruges igen.