Visning i DanBib

Sidst opdateret: 07.05.2019

Visformater

Indstillinger
Kort format
Udvidet format
danMARC2 - MarcXchange
Marc21

Indstillinger

Du kan selv vælge en del af visningen i din profil i Indstillinger.

Du kan vælge,

 • om lokaliseringer skal vises i pop-up-vindue eller udfoldet
 • om du vil se alle søgemuligheder
 • hvilket format søgeresultaterne skal vises i (kort, udvidet, danmarc2 eller Marc21)

Kort

Kort format indeholder: Titel, ophav, ikon for materialetype. For tidsskriftsartikler indeholder formatet også oplysning om værkpublikation

Udvidet

Materialetype, forfatter, titel, udgave- og oplagsbetegnelse, forlag, årstal, sidetal, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), PID (Persistent Identifier) - postejerens biblioteksnummer og materialets id-nummer (ofte FAUST), katalogkoder, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, let-tal, fagkoder,  aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere, klassemærke, emneord, materialevurdering, online adgang, permanent link, serietitel og henvisning til anmeldelser, forside.

danMARC2 - MarcXchange

netpunkt bruger data fra databrønden. I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Læs evt. mere om lagringsformater i brønden her: Lagringsformater

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

Læs mer eom Marc21 her: Marc21-dokumentation

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer udgave for udgave.

Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.

Brug af værkvisning giver overblik over i hvilke formater og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Sortering inden for værket er som i bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

 

Nedenstående gælder KUN old.netpunkt.dk:


Visformater
Definer dine egne visformater
Opsætning
Værkvisning
Links: Læs om forfatteren, Videre på nettet
Søgeresultater i andre baser
Emneoversigt
Links til Infomedia

Visformater

Hvordan dine visformater skal se ud, bestemmer du i Opsætning.
Klik på fanebladet Opsætning Vis& Kurv og vælg hvad der skal vises i Oversigtsformat, Standardformat og Detaljeret format.

Oversigt

Typisk én linie på værkniveau hvis du ikke i Opsætning klikker ekstra data af.

Standard

Som standard vises kort version af forfatter og titel samt korte oplysninger om hver udgave inkl. brugsretskategorier. Mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Detaljeret

Hovedparten af postens oplysninger inkl. mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Anmeldelsesformat

Kort format hvor anmeldelser til posterne vises i oversigtsform. En del vises med ratings fra aviser og tidsskrifter samt links til Infomedia.

Marc

Det nationale indholdsformat danMARC2 der ligger bag de øvrige formater. Hvordan oplysningerne i en post skal være søgbare, styres bl.a. ved hjælp af felter og delfelter.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Acceptformater

Formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.

Definer dine egne visformater

Du kan selv bestemme hvilke oplysninger der default skal vises i de tre grundformater: Oversigt, Standard og Detaljeret.
Og du kan bestemme hvilket af disse formater der default skal vises.
Oplysninger du vælger ikke at få vist default, kan du klikke dig frem til ved at bruge knapper til: Se mere, Links og Lokaliseringer.

De definitioner du laver, gælder også for formater via Kurv - altså til print, mail og filoverførsel.


Læs hjælpeteksten til Opsætning Vis & Kurv inden du går i gang.

Opsætning

I Opsætning kan vælges de indstillinger som du vil bruge som default-indstillinger.

Du kan vælge om højre- og venstrefløjene skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Du kan vælge om punktet Databaser (under Præciser) skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Der er mange muligheder for at definere visning
Bestilling, accept og hent: her er nogle af opsætningsmuligheder flyttet til VIP efter råd fra den sparringsgruppe der har været med i netpunktudviklingen. Klik på spørgsmålstegnene for at se præcis hvilket VIP-felt du skal bruge.

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer med udgavespecifikke oplysninger (hvis man har defineret at man ønsker dem):
Materialetype, forlag, udgivelsesår, serie, lokaliseringer o.l.
Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.
Brug af værkvisning giver store fordele hvis man vil have overblik over i hvilke former og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Nej tak til værkvisning?
Gå i Opsætning - Vis & Kurv - vælg Nej under Brug værkvisning.
Sortering inden for værket er som i bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

Links: Læs om forfatteren, Søg videre på nettet

I blokken med links kan der optræde flere typer links:

 • Links til netversion (gratis eller betalingsbelagt)
 • Videre på nettet: Links til en række kilder på nettet. Bemærk at det er automatisk dannede links til potentielt relevante kilder for posten. Der er ikke lavet opslag på forhånd for at tjekke om der faktisk er relevante fund.
 • Søg litteratur om: Emnesøgning på forfatternavnet i posten. Linket dannes kun hvis denne emnesøgning faktisk giver fund.

Søgeresultater i andre baser

Man kan under punktet Databaser i Præcisér-fanen se antal fund i andre baser (de baser man har adgang til). Klik på Databaser og resultaterne hentes.
Ønsker man at se resultaterne straks ved visning, kan det defineres i Opsætning at Databaser skal vises udfoldet.

Emneoversigt

Emneoversigten produceret til bibliotek.dk findes også i DanBib.
Den kan være en hurtig indgang til at finde relevant materiale om et emne som ikke lader sig finde med en quick and dirty-søgning.
Nederst på siderne i Emneoversigten er der en søgefunktion som dels søger i kategorier, dels i DanBib.