Brug niveaukoder - fx som afgrænsning

Marts 2012

Siden april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

Koderne er søgbare med koden nv i netpunkt.dk og i old.bibliotek.dk

Vi viser niveauet i posterne både i netpunkt.dk og bibliotek.dk, men det er (endnu) ikke klikbart - fordi det jo er langt fra alle poster på dette niveau man vil finde. Dog har ca. 98.000 især nyere poster allerede niveaukoder, og det kan bruges hvis man i en konkret situation leder efter nyere litteratur om et bredt emne. Her kan niveaukoder være gode at bruge som afgrænsning.

Fx i netpunkt:

em=filosofi og nv=03

 niveaukoder

I bibliotek.dk vil niveau på samme måde fremgå af posten (dvs ikke-klikbart), og man kan kun søge med niveaukoder i bibliotek.dk under Kommandosøgning.

Tanken er at vi senere vil anvende niveaukoderne i dropdown-lister i netpunkt.dk og bibliotek.dk (under Præciser i netpunkt.dk eller under Flere muligheder i bibliotek.dk), men vi vurderer at der skal lidt større volumen på før vi tager det i anvendelse.

Og så vil vi gerne opfordre til at I også tager koderne i brug i jeres katalogiseringer  - både folke- og forskningsbiblioteker.

Læs mere om niveaukoder:

Niveaukoder - ældre poster opgraderes (profblog-indlæg 08.12.2011)

008 *x - kodning for niveau på faglitteratur (Bibliografisk nyt 06.04.2010)