Tjek jeres mailadresse i BOB

September 2019

Når der sendes svar til låner fra BOB, bruges bibliotekets mailadresse ikke længere som afsender. Det synlige afsendernavn er fortsat bibliotekets navn, men afsenderadressen er nu <noreply@bob.netpunkt.dk>.

Hvis låneren besvarer beskeden, vil svaret blive sendt til den mailadresse, der står i BOB-indstillingen "Afsender adresse ved svarmail". Tjek derfor, at jeres indstilling har den rigtige adresse. Indstillingen bliver gemt på den enkelte pc.

Ændringen skyldes, at mange kommuner ikke ønsker, at eksterne tjenester (fx Netpunkt/BOB) sender mail med kommunens mailadresser som afsender.