I kan nu søge på Asterix eller Anne fra Grønnebakken

9. juni 2021

Asterix, Anne fra Grønnebakken eller Aladdin?

Nu er det muligt for slutbrugere såvel som bibliotekarer og formidlere at søge på gennemgående fiktive hovedpersoner eller -karakterer.


DBC er gået i luften med et nyt tiltag, som betyder at godt 150 fiktive hovedpersoner er blevet indekseret retrospektivt på fiktionsområdet i poster for bøger, lydbøger, film og spil – både på børne- og voksenområdet.

Samtidig begynder vi løbende at tilføje nye personer i takt med, at nye materialer registreres.

Vi registrerer som udgangspunkt alle nye fiktive personer, så længe de optræder i mere end ét værk eller på tværs af materialetyper. Personen skal også være så kendt, at vi med rimelighed kan forvente, det er en figur, brugerne kan finde på at søge på.

Alle materialetyper er med

Formålet med indsatsen er at gøre det muligt at fremfinde materialer med en gennemgående person som omdrejningspunkt, uanset materialetype og uanset om en figur gennemgår flere ”inkarnationer” over tid og genoplives i nye fortællinger og i forskellige formater.

Indekseringen gør navnet søgbart, så man ikke er afhængig af, at navnet skal indgå i en bestemt form i et titelelement eller i en note, og samtidig gør indekseringen det muligt at få frafiltreret den søgestøj, der optræder, hvis der i en note refereres til en person eller figur, som i øvrigt ikke optræder i materialet.

Indekseres som emneord

Navne på fiktive hovedpersoner bliver tilføjet i ligefrem orden i felt 666 delfelt *h og vil kunne søges som fritekst eller via de allerede kendte emneindekser, bl.a. ds/lds (som søger specifikt i DBC's skønlitterære emneord) og em/lem (som søger bredt i alle typer emneord).

Slutbrugerne vil fortrinsvist bruge fritekstsøgning, men for professionelle brugere anbefaler vi at bruge søgekoden ds=, da I på den måde vil afgrænse helt specifikt til de pågældende materialer og dermed få frafiltreret fx faglitteratur, eller poster med noteindhold hvori der refereres til fx ”Harry Potter-universet” eller ”Dracula-myten”

Hvor kan man søge dem?

Navne på hovedpersoner kan søges i bibliotek.dk, netpunkt, Cicero, eReolen, Biblioteket-app'en og DDB-CMS’erne.

Bemærk dog, at navnene ikke vises i de generelle visformater i bibliotek.dk, Netpunkt, Cicero og Biblioteket-app'en, men kun i udstillede MARC-formater.

 

Vi vil gerne opfordre folkebibliotekerne til at indeksere hovedpersoner på de materialer, som bibliotekerne selv registrerer samt tilføje dem til DBC's nationalbibliografiske poster, så det bliver muligt for brugere at fremsøge materialerne, uanset hvem, der har registreret materialet.