Lånertjek i Bibliotek.dk

Sidst opdateret den 25.11.2022

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de officielle lånertjekmetoder. Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i Bibliotek.dk:

 • brugeren skriver et lånerID i Bibliotek.dk's bestilblanket
 • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice med de relevante parametre (fx. login.bib.dk (dvs. adgangsplatformen også kaldet Bibliotekslogin), brugerens bibliotek, brugerens lånerId+pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK: brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK: brugeren får en fejlmeddelelse med mulighed for at rette sin indtastning

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP > Slutbrugere > Lånertjek)
 2. Cicero-biblioteker: Aktivér Brug fælles lånertjekservice ud for login.bib.dk (for biblioteker som bruger Bibliotekslogin).
 3. Øvrige biblioteker: Aktivér Bibliotek.dk (hvis jeres bibliotekssystem kan håndtere lånertjek.
 4. Udfyld parametrene til Lånertjek ved bestilling - dvs. angiv hvad der skal ske, hvis lokal lånerbase ikke svarer eller er nede.