Lånertjek i Bibliotek.dk

Sidst opdateret den 12.07.2019

Indhold


Formål

Formålet med Bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via Bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for, at det kan ske er, at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de offcielle lånertjekmetoder. Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i bibliotek.dk:

 • brugeren skriver et lånerID i Bibliotek.dk's bestilblanket
 • Bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice med de relevante parametre (service=Bibliotek.dk, brugerens bibliotek, brugerens lånerId+evt. pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til Bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK: brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK: brugeren får en fejlmeddelelse med mulighed for at rette sin indtastning

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP B.3 Lånertjekmetoder)
 2. Sæt hak i Brug fælles lånertjekservice ud for bibliotek.dk i VIP-basens afsnit om Fælles lånertjekservice (VIP H.3 B. Fælles lånertjekservice) og derefter: Vælg en lånertjekmetode
 3. Udfyld parametrene til "Bestillinger fra ukendte lånere" i VIP B. 1. D. Lånertjek og ukendt låner.

Se den generelle vejledning i lånertjek og VIP-basen:
Fjernadgang, lånertjek og VIP-basen - generel vejledning (PDF)