Statistik

Sidst opdateret: 22.11.2021

Indhold:


Trafik

Brugerundersøgelser

Bestillingsstatistikker

Viderestillingsstatistikken er opstillet i biblioteksnummerrækkefølge.
Øverst er et link til hvor folkebibliotekerne er talt sammen og forskningsbiblioteker begynder.
Statistikken opdateres dagligt.
Hvis man skifter url til sit katalog, vil statistikken for denne dag ikke være retvisende.

Baseopdatering

bibliotek.dk opdateres dagligt med nye og rettede poster fra DBC og forskningsbibliotekerne samt med lokaliseringer fra folkebibliotekerne. Opdateringen er ikke nøjagtig synkroniseret med opdateringen af DanBib, men inden for 0-2 døgn vil man kunne finde samme poster i DanBib som i bibliotek.dk.
Se: