Søgning i Bibliotek.dk

Sidst opdateret: 29.1.2020

Kommandosøgning i Bibliotek.dk
Fritekst
Operatorer, trunkering, syntaks
Søgekoder
Emneoversigt
Videresøgning via links i posterne
Søgning på skønlitteratur
Søgning på "faglitteratur"
Søgning på litterær form
Søgning på målgruppe
Inspiration - Find titler der ligner
Inspiration - Læs mere om...
Søgning på nyheder bibliotek.dk's nyhedskarruseller

Kommandosøgning i Bibliotek.dk

Kommandosøgning i Bibliotek.dk er kun beregnet til professionelle eller semi-professionelle.
Hvorfor skal det være så svært?
Fordi vi vil lave kommandosøgning i en slutbrugergrænseflade!

På den ene side:
Slutbrugere skal kunne

 • trunkere
 • søge på ord som er operatorer eller søgekoder (udover at de er almindelige ord) fx:
  or, not, and, ti, op osv.

På den anden side:
Semiprofessionelle skal kunne lave mere avanceret kombinatorik - uden at de skal henvises til en særlig side.
Disse punkter afgør om et søgeudtryk bedømmes til at være en kommandosøgning:

 • hvis den indeholder søgekoder fx ti=...
 • hvis den indeholder parenteser
 • hvis den indeholder ord der er sat i anførselstegn

Fritekst

Fritekst (default-register) er defineret til at omfatte følgende oplysninger:Forfatter, titel, emneord, materialetype, noter, forfatter i beskrivelse, standardnumre (ISBN, ISSN m.fl.), EAN/stregkode, værtspublikationer samt posternes id-numre.
Du kan altså søge på fx isbn uden søgekode - men fjern eventuelle bindestreger.
Det drejer sig om disse dkccl-indekser: fo + ti + em + ma + no + bc + fb + is + vp + rec.id
samt disse termindekser:
term.identifier (indeholder isbn, issn)
term.creator
term.title
term.subject
term.type
term.description
term.partOf
term.trackTitle
term.defaultLocalData
 

Default søgning - hvordan fungerer grænsefladen som udgangspunkt

Hvis du ikke skriver kommandosøgning (som beskrevet nedenfor) sættes der automatisk et "og" mellem de ord du skriver.
Du behøver altså ikke bruge kommandosøgning hvis du vil lave en og-søgning.

Trunkering
* fx: smålandsfarvand* - søger smålandsfarvandet og smålandsfarvandene osv.

Operatorer
Hvis du skriver en søgning der indeholder et ord som også er en operator på dansk eller engelsk, forstår grænsefladen operatoren som et ord der skal søges på - ordet opfattes IKKE som en operator.
 

Brugeren skriver                         Forstås som - se neden for tabellen!
øbro tornbjerg øbro og tornbjerg
borgerkrig colling borgerkrig og colling
terapi* hypnose* terapi* og hypnose*
carl nielsen carl og nielsen
anders and i ekkodalen anders og and og i og ekkodalen
det dur piger ikke til det og dur og piger og ikke og til
sri lanka eller ceylon sri og lanka og eller og ceylon
believe it or not believe og it og or og not
obama ikke michelle obama og ikke og michelle


NB! Udtrykket er ikke skrevet i det egentlige kommandosprog, men som det forstås i almindelig tale.
Som det ses af nogle af eksemplerne vil brugerne ofte have glæde af at bruge udvidet søgning/specialsøgesiderne, hvor de kan angive hvilken type data de søger efter.
Brugeren kan ikke lave en kombinatorisk søgning med operatorer uden at følge nedenstående opskrift. Til gengæld kan de få hit på titler der indeholder operator-ord.

Operatorer, trunkering, syntaks

 • booleske operatorer: and, or, not
 • søgeordene skal være omgivet af anførselstegn, medmindre du trunkerer eller maskerer ordet
 • ELLER sæt parenteser omkring søgeudtrykket


Trunkering
* fx: smålandsfarvand* - søger smålandsfarvandet og smålandsfarvandene osv.

Maskering af ét tegn
? fx: guler?d* - søger både guleroden og gulerødder (inkl. forskellige - endelser)

Parenteser
kan bruges fx: (vandr* or trek*) and "nepal"

Her er en række eksempler på søgning med ccl og den tilsvarende søgning som den kan udføres i Bibliotek.dk (der er ofte mere end én måde at udtrykke det samme på):

ccl-syntaks                         cql-syntaks i bibliotek.dk
anorexi eller spisevægring "anorexi" or "spisevægring"
gamle eller ældre* "gamle" or ældre*
øvelser og sang "øvelser" and "sang"
sri lanka eller ceylon "sri lanka" or "ceylon"
dylan og (achilles eller odysseus) "dylan" and (achilles or odysseus)
lti=away in a manger lti="away in a manger"
lfo=jungersen christian ikke lti=undtagelsen phrase.creator="christian jungersen" not phrase.title="undtagelsen"
(ma=pø og lti=autism) (ma=pø and lti=autism)
obama ikke michelle "obama" not "michelle"
(crusade* og korstog*) (crusade* and korstog*)
ti=borgerkrig og fo=colling ti="borgerkrig" and fo="colling"
(faure og lti="messe basse") (faure and lti="messe basse")
em=google og fo=jarvis (em=google and fo=jarvis)
(em=kost* eller em=mad*) og (em=kræft* eller em=cancer) (em=kost* or em=mad*) and (em=kræft* or em=cancer)
lti=man kan ikke vaske een hånd lti="man kan ikke vaske een hånd"
fo=spielberg og em=thriller (fo=spielberg and em=thriller)

 

Søgekoder

Der findes en række forskellige indekstyper der anvendes i forskellige sammenhænge i Bibliotek.dk

 • term indekser: dannes af ord fra alle kilder
 • phrase indekser: dannes af fraser fra alle kilder
 • dkcclterm indekser: dannes af ord fra marc-kilder
 • dkcclphrase indekser: dannes af fraser fra marc-kilder

Søger man på tværs af alle typer kilder (fx incl. Store Danske, Bibzoom) er det således kun term og phrase indekserne der anvendes.

Søgning i begge typer kilder på én gang

Ved søgning i alle typer kilder på én gang er syntaksen bygget op, som det ses i eksempler herunder:
 

Søgekode Forklaring Eksempel
term.creator Ophav term.creator="medina"
term.title Titel term.title="lipider"
term.subject Emne term.subject="cetacea"
term.description Note term.description="bogstavregning"
term.audience Målgruppe term.audience="for 10 år"
term.nationality Nationalitet - film*   term.nationality=tysk
term.type Materialetype* term.type=film
phrase.genre Genre phrase.genre="heavy rock"
phrase.titleSeries   Serietitel phrase.titleSeries="let at læse"


Søgekoder til biblioteksposter (marc-kilder)
Der kan søges med alle søgekoder fra Praksisregler (pdf):
fo, ti, em, no, fl, sp, dk osv.

Fx: fo="peter" and fl="gyldendal" and dk="61.28"

Der kan også søges med de særlige brøndsøgekoder:

Søgekoder med to tegn (enkeltordskoder)xx -> dkcclterm.xx
fx
dkcclterm.dk
dkcclterm.em
dkcclterm.fl
dkcclterm.fo
dkcclterm.ib
dkcclterm.in
dkcclterm.ma
dkcclterm.no
dkcclterm.ok
dkcclterm.sp
dkcclterm.ti

Søgekoder med tre tegn (langordskoder)

xxx -> dkcclphrase.xxx

fx
dkcclphrase.lds
dkcclphrase.lem
dkcclphrase.lfo
dkcclphrase.lse
dkcclphrase.lti

Videresøgning via links i posterne

Vær opmærksom på at ved brug af disse links - fx forfatter eller emneord - medtages de begrænsninger man havde i den sidst foretagne søgning IKKE. Brug facetterne hvis den nye søgning skal begrænses.

Søgning på skønlitteratur

Langt fra alle poster i Bibliotek.dk er kodet som skønlitteratur. Vælger man "skønlitteratur" på søgesiden for Bøger, fås poster med en eller flere af disse data:

 • poster med 008 *d=x (fiktion)
 • poster med 008 *j=d, f, i, j, m, p (kode for skønlitterær form), som IKKE er musiktekster 005 *he
 • tekst, lyd eller punktskrift: poster med dk (felterne 652,654,655 delfelterne m, n eller o)=sk, 82-88, 24.43, 39.12-39.14, 39.25, 77.62 (poster med dk5= skønlitteratur samt andre skønlitteratur-agtige materialer samt filmmanuskripter)
 • film: poster med 77.7 eller 77.56 i 652 *m, *n eller *o (spillefilm og revyer)

Dette fanger ikke al skønlitteratur i basen, men en stor del. Især poster på udenlandske materialer kan mangle brugbare kodede data for skønlitteratur.

Søgning på "faglitteratur"

Vælger man "faglitteratur" på søgesiden for Bøger, fås poster med en eller flere af disse data:

 • poster med 008 *d=y (nonfiktion)
 • 009*a =a eller r eller p eller m som IKKE opfylder kriterierne for skønlitteratur (se ovenfor).

En sådan søgning bliver aldrig 100% korrekt, men den har været meget efterspurgt fra brugerne af Bibliotek.dk.

Søgning på litterær form

På Bibliotek.dk's bogsøgeside er det muligt at kombinere flere "materialetyper" med hinanden med en og-søgning. Det betyder, at man fx kan kombinere sig frem til skønlitteratur på lydbog eller faglitteratur med stor skrift.
Der er nogle poster som ikke indeholder koder for litterær form, fx kun ganske få af posterne på udenlandske e-bøger. Derfor vil nogle søgninger, fx e-bøger kombineret med litterær form, kun give en del af de poster som reelt svarer til søgningen.

Søgning på målgruppe

Målgruppe (børn og voksne) er muligt at bruge i en kombineret søgning på Bibliotek.dk's bogsøgeside.
Ikke alle boglige materialetyper er markeret med børnerelevans. Vær opmærksom på det ved kombinationer som fx e-bøger og målgruppe eller ved søgning på ældre materialer.
Voksenrelevante materialer er defineret som alle materialer minus de materialer der er markeret som børnerelevante.
Se også flere muligheder for at afgrænse i kommandosøgning.

Inspiration - Find titler der ligner

Der dannes link til denne funktion hvis posten indeholder et eller flere emneord.
I så fald får brugeren en boks med postens emneord, med mulighed for at vælge et udvalg af disse passende til søgebehovet.

Inspiration - Læs mere om...

Dette videresøgningslink dannes ved visning i Bibliotek.dk, når en søgning på lem=[hovedophavet - det der står i felt 100 eller 110] vil give et resultat.
Denne funktion rummer flere kompromisser:

 • posten skal indeholde felt 100 eller 110
 • søgningen lem er ret bred - dvs. der er ikke navneformskontrol. "Søg litteratur om Peter Hansen" rummer litteratur om flere forskellige personer
 • musikgrupper giver anledning til særlige problemer - prøv fx. Souvenirs eller Labrador!

Vi mener dog at nytten for brugerne er så stor at det er bedre med end uden.

Søgning på nyheder - Bibliotek.dk's nyhedskarruseller

bibliotek.dk's nyhedskarruseller er baseret på søgning på nye materialer. Søgningen foregår således:

 • nye bibliotekskatalogiserede materialer (BKM)
 • kun førsteudgaver
 • opdelt i skønlitteratur for voksne, faglitteratur for voksne, børnebøger, film, tv-serier, børnefilm, spil, børnespil, musik for børn og voksne
 • forsinkelse på 3-4 uger, så bibliotekerne har mulighed for at have materialerne i hus, før brugerne får dem præsenteret i karrusellen.

Nyhedskarusellerne nås via link på den generelle søgeside.