Facetter i old.bibliotek.dk og Netpunkt

Januar 2015 (senest redigeret 2024)

I old.bibliotek.dk er der en lang række filtre/facetter man kan afgrænse med når man har foretaget en søgning. Filtrene udtrykker hvilke data der findes på forskellige områder i den udførte søgning.

Hidtil har det kun været muligt at indskrænke sin søgning med ét filter ad gangen:

 • jeg søger på Syrien
 • afgrænser på bog
 • afgrænser på emne
 • afgrænser på sprog
 • afgrænser på år

En lidt omstændelig proces, men til gengæld kan man jo undervejs følge med i om der er brug for mere afgrænsning. Der er "og" mellem de forskellige filtre man sætter op.

filter_syrien

Der har hele tiden været ønsker om

 • at kunne kombinere med "eller" og vælge flere facetter
 • at kunne fravælge bestemte elementer
 • langt de fleste vil nok kun skulle bruge "og" ved emne-facetten, men ønske "eller" ved de andre, fx flere materialetyper, sprog eller år.

Det er ikke så let at lave en intuitiv grænseflade hvor alt dette  er helt indlysende!

Vi har nu lavet et forsøg - som ikke er den endelige løsning!

Man kan fortsat afgrænse med "og" som vist ovenfor - dog kun én ting pr. filter.

Man kan vælge Vis flere - og få mulighed for eller-kombinationer og fravalg.

filtrepopup

Sprogfacetten:
Her kan det nogle gange være lettest blot at fravælge et sprog. Ex: man leder efter noget om sevilla, men man læser ikke spansk.

Andre gange vil man angive 2-3-4 sprog man læser og behøver så ikke fravælge noget. Ex: jeg leder efter noget om Hollande og vælger dansk eller engelsk sprog, og afgrænser også på år. Man kan ikke eksplicit på resultatsiden se at det der udtrykkes er: hollande and år=2014 og sp=(dan or eng)

 filter_hollande 

Sådan vil det også være ved mange af de andre facetter: jeg vælger en, to eller tre  platforme, målgrupper, årstal, genrer osv.

Emne-facetten er nok anderledes. Her kan man i nogle tilfælde have brug for både og, eller og ikke - som I kender det fra kommandosøgning. Den løsning vi har lavet nu, giver kun mulighed for at afgrænse på ét emne - eller kombinere flere emner med eller samt evt fravælge nogle emner (hver post kan jo indeholde mange emneord, hvorfor det kan være relevant at vælge både til og fra).

Vi forestiller os at vi på Emne-facetten (og kun på denne) vil lave en løsning hvor man i kolonnen med filtre angiver:

 • alle emner skal findes i posterne
 • posterne skal indeholde mindst et af emnerne
   

booleskfilter

Synes I at en sådan løsning er forståelig?

Eller foretrækker I løsningen som vi har lavet den nu med de begrænsninger den giver?

Når vi spørger jer, før vi spørger slutbrugerne, er det selvfølgelig fordi det er vanskeligt at lave en let-forståelig løsning som omfatter alle brugeres ønsker.