Køresedler til KB

November 2019

I forbindelse med det nye bibliotekssystem har Det Kgl. Bibliotek fået nye biblioteksnumre.

810010, 820010 og 850010 bruges ikke mere og er erstattet af ét nummer: 800010.

Køresedler til KB

800010 er et virtuelt nummer uden en fysisk placering.

Derfor betyder nummerskiftet også ændringer med hensyn til KB's køresedler. Fremover skal I bruge:

  • 800028 Københavns Universitetsbibliotek, Nord (for KB København)
    eller
  • 800022 KB Victor Albecks Vej, Aarhus (for KB Aarhus)

I Netpunks vejviser finder I lettest køresedlerne ved at søge på

  • biblioteksnummeret 800028 eller 800022
    eller
  • ved at søge i vejviseren på KB Nord eller KB Aarhus