Gode idéer fra bibliotekerne

Maj 2023

Hvordan gør andre biblioteker brug af Læsekompasset? Vi har samlet en række tips fra biblioteksansatte, som bruger Læsekompasset i deres arbejde.

Gør Læsekompasset til et fælles fokus på biblioteket

Inddater data i Metakompasset: Lad alle på biblioteket prøve at inddatere data i Metakompasset. Det er en super god øvelse i at tale om bøgers appel men lånerne, og det giver en dybere forståelse for Læsekompassets brug af appel. Metakompasset indeholder vokabularet til appelordene i form af emne- og stemningsbeskrivelse af skønlitterære værker i Læsekompasset. Disse data er en af grundstenene i Læsekompasset.

Fakta: På Læsekompasset er ca. 6000 bøger registreret med Metakompassets appelord, og der inddateres løbende appelord på nye udgivelser. Alle kan inddatere i Metakompasset. Find Metakompasset

Øvelse i at bruge Læsekompasset og Readers Advisory: Læsekompasset er inspireret af Readers’ Advisory-metoden, og derfor kan være en god idé, at personalegruppen får et kursus i denne metode. Man kan også øve sig ved fx at anbefale bøger til hinanden på baggrund af appel. Se fx den norske introduktion til Lesersørvis, der bygger på metoden, eller læs den nordamerikanske tekstbog, Readers’ advisory service in the public library.

Grib fat i genkendelige punkter i hverdagen:  Gør det til en vane, at bruge Læsekompasset i forbindelse med bestemte dagligdags arbejdssituationer. Eksempel: Hvis du slår en bog op for en låner, som ikke er hjemme, så SKAL du bruge Læsekompasset og spørge, ”Kunne du tænke dig at læse noget, der minder om mens du venter?”.

Læsekompas-fane: Hvis læsekompas.dk automatisk åbner som en af de faste faner på personale-pc’erne, er det lettere at huske at bruge Læsekompasset.

Del oplevelser med hinanden: Sørg for at dele de gode oplevelser og erfaringer i personalegruppen.
 

Anledninger og situationer, hvor man kan bruge Læsekompasset

Registrering af kontaktpunkter: Registrer kontaktpunkter i biblioteket, hvor det er relevant at gøre brug af Læsekompasset. På den måde I gøre det til en vane at bruge Læsekompasset. (Fx, når en låner efterspørger en bog, som ikke er hjemme, jf. ovenfor.)

Litteraturvejledning: Når lånere spørger ind til en genre, du ikke er så kendt med, eller når en låner har udtømt en type bøger, og du mangler noget nyt at foreslå vedkommende – så brug Læsekompasset. Det kan gøre alle på biblioteket trygge ved at anbefale litteratur, uanset om de er bibliotekarer eller ej.

Bogbussen: Brug Læsekompasset i bogbussen, som kun har et lille udvalg af fysiske bøger med. Lånerne kan vha. Læsekompasset få gode idéer til, hvilke bøger, de kan bestille til næste gang, bussen kommer.
 

Skærmløsningen integrerer Læsekompasset i biblioteksrummet

Led brugerne til skærmløsningen: Brugerne skal gerne ledes hen til skærmløsningen. Man kan fx tænke over, om man kan lave plakater, papfigurer eller andet, der understøtter dette.

Personlig introduktion: Skærmløsningen er god til at give biblioteksbrugere en personlig introduktion til Læsekompasset.

Et værktøj at tale ud fra: Med skærmen er det nemt at stå sammen med den enkelte bruger og vejlede denne vha. Læsekompasset.

Læsekompasset i udstillingsdesign

Forskellige udstillinger: Lav udstillinger ud fra Læsekompassets stemningsord. Lav udstillinger, der bygger på en enkelt af Læsekompassets appelord. Lav ”minder-om”-udstillinger på nye og/eller meget efterspurgte bøger, så brugerne nemt kan finde alternativer til bøger, der er lang ventetid på.
 

Formidling og markedsføring af Læsekompasset

Brugerne skal præsenteres for nye tilbud som Læsekompasset flere gange, før de husker det. Derfor er det en god idé at tænke i nye vinkler at formidle Læsekompasset på.

Dedikeret computer: Dediker en computer i biblioteksrummet til Læsekompasset, og synliggør det for brugerne.

Flyers/bogmærker: Læg flyers/bogmærker fra Læsekompasset i reserverede bøger.

Online litteraturformidling vha. appel: Lav litteraturformidling på Facebook vha. Læsekompassets appelord. Få evt. kolleger til at sætte appelord på bøger.

Formidling af Læsekompasset

med hjertet: ”Den her side bruger jeg selv, når jeg skal finde en god bog”
 

Læsekompasset i arrangementer

Litteraturarrangementer: Brug Læsekompasset i sammenhæng med litteraturarrangementer. Fx i forbindelse med forfatteraftener. Aftal fx med forfatteren, at du starter ud med at tale lidt om hans/hendes bog ud fra Læsekompasset.
 

Flere gode idéer?

Har du flere gode idéer til, hvordan Læsekompasset kan bruges på bibliotekerne? Del dem gerne med dine fagfælles i Læsekompassets Facebookgruppe