Om adgangsstyring

Maj 2023

Adgang for brugere

Hvis brugerens hjemkommune har abonnement på Læsekompasset, så har brugeren adgang, selvom det bibliotek, der vælges ved login, ikke har abonnement. Dette gælder også, selvom brugeren ikke er oprettet som låner i hjemkommunen, men i stedet er oprettet i en nabokommune eller sommerhuskommune.

Brugeren kan derfor bestille bøger til afhentning i alle kommuner, hvor brugeren er oprettet, hvis blot hjemkommunen har abonnement. Der skal dog logges ind via den kommune, hvor bøgerne ønskes afhentet, da kun login-bibliotekets afhentningssteder vises.

Eksempler på scenarier

  • En bruger er oprettet i to forskellige kommuner, som begge har abonnement: Brugeren kan bestille i begge kommuner, hvis hjemkommunen har abonnement, men skal logge ind via den kommune, hvor materialet skal afhentes, for at kunne vælge kommunens afhentningssteder.

  • En bruger er ikke oprettet i hjemkommunen, men i en anden kommune, som har abonnement: Brugeren kan bestille i den anden kommune, hvis hjemkommunen har abonnement.