Login på Bibliotek.dk

Senest opdateret 6.2.2024

En af ændringerne i det nye Bibliotek.dk er, at brugere ikke længere kan benytte mailadresse som login til Bibliotek.dk. 

Alle login går nu via bibliotekslogin (login.dbc.dk), medmindre man benytter MitID. 

De fleste biblioteker bruger CPR- eller lånernummer som brugerid, mens nogle biblioteker, fx UCN, bruger mailadresse som brugerid. Begge dele er muligt.

Da nogle biblioteker leverer data til det nationale brugerregister (CULR) og andre ikke gør, er det ikke de samme muligheder, der kan tilbydes alle brugere.

Afhængigt af bibliotekstype kan brugeren:

 • bestille uden at være logget ind, hvis biblioteket tillader dette
 • logge ind, således at brugeren er kendt i sessionen. Det vil her være muligt for brugeren at vælge at oprette en profil via verificering med MitID. MitID vil efterfølgende skulle benyttes som loginmetode for at få adgang til profilen
 • logge ind, og brugeren vil allerede automatisk have en profil. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.

 

En Bibliotek.dk-profil giver mulighed for at:

 • Se lån og reserveringer på tværs af biblioteker, som udleverer udlånsdata (forudsætter at bibliotekerne leverer udlånsdata)
 • Få adgang til tjenester på tværs af biblioteker: Infomedia, Digital artikelservice og licensfrikøbte materialer fra eksempelvis Central Ebook Plus
 • Få gemt biblioteksinfo til nemmere bestilling
 • Se en oversigt over egne biblioteker og afhentningssteder
 • Gemme materialer i huskelisten udover sessionen
 • Gemme søgninger (undervejs feb. 2024)
   

Forskellige typer brugere og forudsætning for login og profil

 1. Brugere fra biblioteker, der leverer data til det nationale brugerregister (CULR), kan logge ind med bibliotekslogin (login.bib.dk) eller MitID. Brugere fra disse biblioteker vil automatisk have en profil på Bibliotek.dk. Alle folkebiblioteker og en række gymnasiebiblioteker vil være i denne kategori.
 2. For biblioteker, der IKKE leverer data til det nationale brugerregister, vil der være følgende muligheder:
  1. Hvis biblioteket har FRAVALGT brugen af lånertjek og login via login.bib.dk i VIP, vil det IKKE være muligt at logge ind i Bibliotek.dk.

   VIP-basen. Ikke valg af login.bib.dk

   Det vil dog stadig være muligt at foretage bestillinger i Bibliotek.dk, hvis biblioteket tillader dette, ved at indtaste de brugeroplysninger, der er angivet i VIP (Slutbrugere > Lånerdata).

   Eksempel:
   Bestilformular uden login
    
  2. Biblioteker, der tillader bibliotekslogin via login.bib.dk, skal samtidig tilvælge Bibliotek.dk under Fælles lånertjekservice.
   For at logge ind skal brugeren kende sit bruger-id/lånernummer og pinkode. Dette vil brugeren ofte kende fra selvbetjeningsmaskiner på uddannelsesbiblioteket.

   Lånertjek i VIP

   Brugeren vil blive tilbudt at knytte biblioteket til en Bibliotek.dk-profil. Dette kræver at brugeren verificerer med MitID og fremadrettet benytter MitID som login-metode.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til en profil og blot bestille til biblioteket i sessionen. Brugere kan desuden vælge, om de vil spørges igen næste gang.

   Vil du knytte FFU til login?

   Hvis brugeren har tilknyttet et uddannelsesbibliotek til en profil, så vil de fremadrettet skulle bruge MitID til at få adgang til profilen (eller logge ind med deres folkebibliotek, hvis de er tilknyttet et sådan). Hvis brugeren senere benytter uddannelsesbibliotekets bruger-id/lånernummer og pinkode, så vil brugeren blive bedt om at benytte MitID i stedet for at få adgang til profilen.
   Brugeren kan også vælge at logge ind uden adgang til profilen eller helt at fjerne bibliotekstilknytningen til profilen.

   Login er tilknyttet ok

   Hvis brugeren ER logget ind med adgang til sin profil og ønsker at bestille til uddannelsesbiblioteket, vil brugeren blive bedt om at indtaste pinkode inden bestilling kan foretages.

   Bestilformular mangler login

   Bemærk, at brugere også kan oprette en profil på Bibliotek.dk ved at benytte MitID som loginmetode fra start. Profilen vil kun have brugerens bibliotek(er) tilknyttet, hvis biblioteket leverer data til det nationale brugerregister (CULR). Brugeren kan senere selv, via menuen “Mine biblioteker”, vælge at tilføje sit uddannelsesbibliotek manuelt.

   Oversigt over biblioteker


   Prøv gerne selv at logge ind på vegne af jeres brugere og se, hvad de oplever. Kontakt os hvis I har spørgsmål: DBC's kundeservice