Serier og serieuniverser

Serier og serieuniverser

En titels tilhørsforhold til en serie vises i grænsefladen under titlen i den udfoldede post og i værkets detaljer: 

Byens spor seriebetegnelser

 

Brugeren kan herfra klikke sig videre til hele serien. I mange tilfælde vil første del af serien være markeret med "Begynd med denne", hvis det er vigtigt for forståelsen af indholdet at opleve serien i en bestemt orden.

Serieuniverser

Mange serier indgår i "serieuniverser". Serieuniverser genereres af en webservice, SerieService, som samler serier og enkeltstående værker udenfor serien, som indgår i universet. Det vil sige, at et serieunivers kan bestå af fx bøger, film, musik og spil, som alle udspringer af eller hænger sammen med en bestemt serie. 

Via universerne kan brugerne altså finde materialer på tværs af serier og på tværs af materialetyper. Et univers er samlet på én side, så brugeren tilbydes et godt overblik over alle elementer i universet. 

Eksempler på universer:

  • Emil fra Lønneberg-univers, som består af bøger, film og musik om Emil fra Lønneberg
  • Tintin-universet, som består af bøger, film, musik, noder og spil om Tintin
  • Morse-universet, som består af bøger, film og musik om Inspector Morse.

En titel kan være med i flere serier (fx Courtneys krig):


Samme bog i flere serier

 

Lidt om registrering af serier

I 2022 indførte DBC Digital en ny måde at registrere "populærserier" på. Med "populærserier" menes serier - fortrinsvist af skønlitterær karakter - som har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri eller handling, eller som har en form og et indhold, der appellerer til lystlæsning. Der er i den nye registreringsmetode lagt vægt på formidling af serierne. Det bliver lettere at anvende data, og visning af serier i slutbrugerrettede grænseflader gøres enklere.
Hvor populærserier hidtil er blevet behandlet forskelligt afhængigt af, om de enkelte materialer har været forsynet med en serietitel eller ej, indføres nu én og samme metode.
Dermed præsenteres populærserierne fremover ensartet, uanset om der er tale om en serie i bibliografisk forstand, en serie som hidtil er blevet beskrevet i en note eller et flerbindsværk.

Læs mere om registrering af serier på metadata.dk: