Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Senest opdateret: 8.2.2024

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

 

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af Bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager Bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

 

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - låntager

 1. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere Bibliotek.dk-bestillinger på.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 4. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, aktiverer I ligeledes det.
 5. Klik herefter på Gem ændringer.

Husk at vælge og udfylde låntager-indstillinger på filialer også. 

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i Bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basen under Lånesamarbejde > Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer på den enkelte filials VIP-profil, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-profil og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat, bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

 

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via ISO20775.

Gå i VIP-basens afsnit Lånesamarbejde > Automatisk fjernlån - långiver

 1. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 2. Angiv hvor nyt materialet må være.
 3. Vælg profil: Folkebiblioteksprofil eller FFU-profil (se nedenfor)
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Folkebiblioteksprofil

Materialets alder: materialet skal være over 365 dage gammelt. 
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 10 dage.

FFU-profil

Materialets alder: Ingen krav til materialets alder
Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån.
Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i Bibliotek.dk og Netpunkt, ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

 

Afmærkning af bestillinger i BOB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BOB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen. Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

 

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af Bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.


Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..