Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Sidst opdateret: 10.07.2019

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån.

 1. Vælg 2. Låntager.
 2. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere bibliotek.dk-bestillinger på.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Sæt hak i Test eller Drift.
 5. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 6. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, vælger I ligeledes mellem Ja - Nej - Test.
  Se mere om automatisk fjernlån af eget materiale: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern#autfjerneget.
 7. Klik herefter på Gem ændringer.
 8. Til sidst skal I vælge långivere for de enkelte materialetyper som I har valgt at automatisere bestillinger på.
  1. Klik på Vælg långiver-biblioteker.
  2. I får nu en popup med mulighed for at vælge långivere blandt de biblioteker der har tilmeldt sig under 1. Långiver.
  3. Vælg enten Alle biblioteker eller fra listen.
  4. Klik på Tilføj markerede biblioteker (scroll ned i bunden af vinduet).

Test eller Drift?

Hvis I under en materialetype sætter hak ved Test, betyder det at bestillingerne ikke laves til automatisk fjernlån. I stedet forsynes de med en note om at de er kandidater til at blive automatiseret; samt biblioteksnummer på det bibliotek der ville have fået bestillingen på det tidspunkt.

Hvis I sætter hak ved Drift, betyder det at bibliotek.dk-bestillinger automatisk laves til fjernlån ud fra de betingelser som I selv (som låntager) og de långivende biblioteker har sat op i øvrigt. Hvis bestillingen automatiseres ses den ikke længere i BOB-basen under bibliotek.dk-bestillinger; men den vil ligger under DanBib fra os, ligesom I vil have fået sendt en kvittering til jeres fjernlånssystem. På samme måde som hvis I havde bestilt manuelt fra BOB-basen eller i Netpunkt.

I kan frit mikse Test og Drift for de enkelte materialetyper. I kan også løbende ændre de øvrige parametre (ja/nej til materialetype, nyhedsperiode, långiverbiblioteker)

Skal filialer vælge låntager-indstillinger?

 • Filialer i folkebiblioteker kan ikke vælge egne låntager-indstillinger.
 • Filialer i forskningsbiblioteker skal vælge og udfylde egne låntager-indstillinger.

Årsagen til denne forskel er at filialer i forskningsbiblioteker kan have egen bestand og lokaliseringer i Danbib og de kan være placeret i en helt anden geografisk region end hovedbiblioteket. Som følge af dette kan de derfor også have eget knudepunkt i kørselsordningen og sin egen sorteringsrækkefølge for lokaliseringer ("låneveje"), alt forskelligt fra hovedbiblioteket.

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer og kopiere dette til filialer, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-baser og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via ISO20775 eller z39.50 (- og DBC har lagt jeres z39.50-adressen i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån: Z39.50-serveradresse)).

Gå i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån:

 1. Vælg 1. Långiver.
 2. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i bibliotek.dk og DanBib (fx: 125010, 810011, 820012); ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

Afmærkning af bestillinger i BoB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BoB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Hvis I har valgt Drift

Hvis bestillingen er blevet automatiseret ser noten således ud (tallet i parentes er vores interne statuskoder som bruges af programmet):

 • Bestilt automatisk (0) - denne note kan ses i bestillingen i BOB-basen, under DanBib fra os samt i evt. ILL0-mailkvittering. I ILL0-formatet er den lagt i feltet 010:150

Hvis I har valgt Test

Hvis bestillingen er kandidat ser noten således ud:

 • Test af aut. fjernlån: denne bestilling er kandidat til at blive bestiltautomatisk (8) (715700) - det sekscifrede tal er biblioteksnummer på det bibliotek som BOB ville have valgt som modtager. I ILL0-mailformatet ligger noten i felt 010:150

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen (hvis I har valgt Drift) - eller forsøge at finde en potentiel långiver (hvis I har valgt Test). Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.

Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..